Diễn đàn giaiphapexcel.com sẽ chuyển sang hoạt động ở link sau

http://www.giaiphapexcel.com/diendan/forums


[CLICK] học VBA ở Đà Nẵng tháng 5/2017


Trang 1/2 1 2 cuốicuối
Hiển thị kết quả tìm kiếm từ 1 đến 10 trên tổng số: 17

Ðề tài: Các mốc thời gian mức trơ cấp tiền ăn giữa ca (CP được trừ khi x.định thuế TNCN, TNDN

 1. Các mốc thời gian mức trơ cấp tiền ăn giữa ca (CP được trừ khi x.định thuế TNCN, TNDN

  Mặc dù trong diễn đàn có nhiều topic thảo luận hỏi đáp về mức trơ cấp tiền ăn giữa ca. Do việc trao đổi tản mạn trong các chuyên mục. Nay tổng hợp các văn bản quy định hướng dẫn mức trợ cấp tiền ăn trưa cho các bạn tiện theo dõi để xác định khi tính chi phí được trừ đối với thuế TNCN, TNDN.

  Các văn bản hiện hành và các mốc thời gian quy định, hướng dẫn mức trợ cấp tiền ăn giũa ca:

  Văn bản tiền lương:


  • Thông tư 22/2008/TT-BLĐTBXH ngày 15/10/2008 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ ăn giữa ca trong các công ty nhà nước - Mức 450.000 đồng/người/tháng

  • Thông tư 10/2009/TT-BLĐTBXH ngày 24/04/2009 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ - Mức 550.000 đồng/người/tháng

  • Thông tư 12/2011/TT-BLĐTBXH ngày 26/04/2011 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu - Mức 620.000 đồng/người/tháng  Văn bản thuế:


  • Thông tư 62/2009/TT-BTC ngày 27/03/09, Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

   1. Bổ sung vào tiết 2.1.5 các khoản thu nhập không tính vào thu nhập chịu thuế từ tiền lương tiền công của cá nhân cư trú như sau:

   e) Đối với khoản tiền ăn giữa ca: không tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động nếu người sử dụng lao động trực tiếp tổ chức bữa ăn giữa ca cho người lao động.

   Trường hợp, đơn vị chi trả thu nhập không trực tiếp tổ chức bữa ăn ca mà chi tiền ăn ca trực tiếp cho người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế thuế của người lao động nếu mức chi phù hợp với hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Trường hợp chi cao hơn mức hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thì phần chi vượt mức phải tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động.

   Mức chi cụ thể áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức, đơn vị được phép hoạt động kinh doanh thuộc cơ quan hành chính sự nghiệp, đảng, đoàn thể, các hội không quá mức quy định của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Đối với các doanh nghiệp ngoài nhà nước và các tổ chức khác, mức chi do thủ trưởng đơn vị thống nhất với chủ tịch công đoàn quyết định nhưng mức tối đa cũng không vượt quá mức áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước.


  • Công văn số 353/TCT-CS ngày 29/01/2010 của Tổng cục Thuế v/v hướng dẫn quyết toán thuế TNDN năm 2009

  Quy định Tại Mục V - Chi phí được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế, điểm 4. Tiền ăn giữa ca:

  Doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khoản tiền ăn giữa ca bằng tiền, bằng hiện vật cho người lao động nếu có thực chi trả và khoản chi này có đầy đủ hoá đơn chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

  Riêng đối với Công ty Nhà nước, Thông tư số 22/2008/TT-BLĐTBXH ngày 15/10/2008 (có hiệu lực đến ngày 30/4/2009) và Thông tư số 10/2009/TT-BLĐTBXH ngày 24/4/2009 (có hiệu lực từ ngày 1/5/2009) của Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội hướng dẫn thực hiện chế độ ăn giữa ca áp dụng đối với Công ty nhà nước hướng dẫn: trước ngày 1/5/2009 mức chi tiền ăn giữa ca cho người lao động không quá 450.000 đ/tháng, từ ngày 1/5/2009 không quá 550.000 đ/tháng.

  Như vậy trường hợp các Công ty Nhà nước được cơ quan có thẩm quyền cho phép chi tiền ăn giữa ca vượt mức khống chế quy định nêu trên và khoản chi tiền ăn giữa ca nếu có thực chi trả và có đầy đủ hoá đơn chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật sẽ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.


  Hot

  Bổ sung thêm thông tin: "Từ 1/1/2012 - Hỗ trợ tăng tiền ăn trưa lên tối đa 730.000đồng/tháng"  Chú ý: Nhớ chờ thông tư ban hành hướng dẫn nhe các bạn ơi.


  Theo đại diện Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, hiện nay Nhà nước không quy định doanh nghiệp phải hỗ trợ tiền ăn giữa ca cho người lao động, trừ doanh nghiệp 100% vốn nhà nước được trích không quá 620.000 đồng/tháng, tương đương 23.850 đồng/bữa/người. Song, thực tế các doanh nghiệp đều hỗ trợ tiền ăn giữa ca với mức phổ biến 8.000-12.000 đồng/bữa/người.

  Tuy nhiên, trước tình hình giá cả tăng cao (giá lương thực, thực phẩm 6 tháng đầu năm 2011 tăng 18,68%), mức chi tiền ăn ca hiện nay của các doanh nghiệp khó đảm bảo sức khỏe cho người lao động.

  Vì thế, Chính phủ sẽ quy định doanh nghiệp hỗ trợ tiền ăn giữa ca cho người lao động tối thiểu là 15.000 đồng/bữa/người.

  Riêng doanh nghiệp 100% vốn nhà nước tiếp tục thực hiện mức hỗ trợ ăn giữa ca tối đa 620.000 đồng/tháng. Từ 1/1/2012, mức hỗ trợ này tối đa sẽ là 730.000 đồng/tháng.
  thay đổi nội dung bởi: Kế Toán Già Gân, 16-07-11 lúc 11:00 AM
  Mời tham quan FB - Người Đưa Tin: https://www.facebook.com/Leminhtri

 2. Anh Già gân cho em hỏi,

  Đơn vị em là đơn vị sự nghiệp có thu (tự trang trải về tài chính).

  Theo Thông tư 22/2008/TT-BLĐTBXH ngày 15/10/08 thì đơn vị em thuộc phạm vi áp dụng chế độ ăn giữa ca (quy định tại I la mã, 1 nhỏ, mục b). Số tiền áp dụng theo thông tư này là 450.000đồng/người/tháng (Trong Công văn số 1195/LĐTBXH-LĐTL ngày 20/04/2011 của Bộ LĐTBXH trả lời cho tỉnh Tây Ninh cũng đề cập là đơn vị sự nghiệp tự trang trải tài chính được áp dụng ăn giữa ca theo TT22).

  Đến nay, có 2 thông tư điều chỉnh, đó là:
  + Thông tư 10/2009/TT-BLĐTBXH ngày 24/04/2009: tăng lên Mức 550.000 đồng/người/tháng.
  + Thông tư 12/2011/TT-BLĐTBXH ngày 26/04/2011: tăng lên Mức 620.000 đồng/người/tháng.

  Như vậy thì đơn vị em có được điều chỉnh theo mức hiện tại là 620.000 đồng/người/tháng hay không? Hay chỉ áp dụng mức cũ?

  Tại em thấy 2 thông tư điều chỉnh chỉ đề cập đến cty nhà nước, chứ không nói rõ như thông tư 22.

  Em cảm ơn anh nhiều.

 3. Chào bạn,

  Trước khi trao đổi cùng bạn, xin phép trích dẫn lại công văn 1195/LĐTBXH-LĐTL V/v: chế độ ăn giữa ca ngày 20/04/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để cùng xem những điểm không phù hợp ban hành tại công văn này

  Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh


  Trả lời công văn số 603/LĐTBXH ngày 13/4/2011 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh về chế độ ăn giữa ca đối với đơn vị sự nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

  Theo quy định tại điểm b, khoản 1, mục I Thông tư số 22/2008/TT-BLĐTBXH ngày 15/10/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ ăn giữa ca trong các công ty nhà nước thì các tổ chức, đơn vị được phép hoạt động, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc cơ quan hành chính, sự nghiệp, đảng, đoàn thể, các hội quần chúng tự trang trải về tài chính thuộc phạm vi áp dụng chế độ ăn giữa ca.

  Trường hợp Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất tỉnh Tây Ninh là đơn vị sự nghiệp có thu nếu tự bảo đảm toàn bộ hoặc bảo đảm một phần chi phí hoạt động thì thuộc phạm vi áp dụng chế độ ăn giữa ca theo quy định tại Thông tư số 22/2008/TT-BLĐTBXH nêu trên. Mức ăn và nguyên tắc thực hiện chế độ ăn giữa ca thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 3 Thông tư số 06/2010/TT-BLĐTBXH ngày 07/4/2010 hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ và mục III Thông tư số 22/2008/TT-BLĐTBXH ngày 15/10/2008 nêu trên của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để quý Sở biết và hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.
  Xin chú trọng các đoạn tô đậm:

  Công văn số 603/LĐTBXH ngày 13/4/2011 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh và công văn 1195/LĐTBXH-LĐTL V/v: chế độ ăn giữa ca ngày 20/04/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời không phù hợp với các văn bản quy định hiện hành. Lý do:

  1.- Mức trợ cấp tiền ăn giữa ca đã thay đổi theo các mốc thời gian như tôi trình bày:

  Thông tư 10/2009/TT-BLĐTBXH ngày 24/04/2009 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ - Sẽ áp dụng Mức 550.000 đồng/người/tháng ===> Thay thế cho 450.000 đồng

  Điều 5. Điều khoản thi hành

  3. Khi thực hiện mức lương tối thiểu chung quy định tại Thông tư này thì mức tiền chi cho bữa ăn giữa ca tính theo ngày làm việc trong tháng cho một người lao động trong các công ty, tổ chức, đơn vị quy định tại mục I Thông tư số 22/2008/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 10 năm 2008 của Bộ Lao động-Thư­ơng binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ ăn giữa ca trong công ty nhà nước không vượt quá 550.000 đồng/tháng.
  2.- Thông tư số 06/2010/TT-BLĐTBXH ngày 07/4/2010 (Đã hết hiệu lực)  3.- Thời gian hỏi đáp của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh này vào ngày 13/4/2011 và công văn của Bô LDTBXH trả lời V/v: chế độ ăn giữa ca vào ngày 20/04/2011 nên không áp dụng mức trợ cấp 620.000 đồng/người/tháng. Lý do: Chưa đến thời hiệu để thực thi TT 12/2011/TT-BLĐTBXH ngày 26/04/2011

  Thông tư 12/2011/TT-BLĐTBXH ngày 26/04/2011 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

  Điều 5. Điều khoản thi hành

  1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2011. Bãi bỏ Thông tư số 06/2010/TT-BLĐTBXH ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ.

  3. Khi thực hiện mức lương tối thiểu chung quy định tại Thông tư này thì mức tiền chi cho bữa ăn giữa ca tính theo ngày làm việc trong tháng cho một người lao động trong các công ty, tổ chức, đơn vị quy định Điều 1 và khoản 1, khoản 2 Điều 4 Thông tư này không được vượt quá 620.000 đồng/tháng. Việc thực hiện chế độ ăn giữa ca theo hướng dẫn tại Thông tư số 22/2008/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 10 năm 2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ ăn giữa ca trong công ty nhà nước.
  Trích Nguyên văn bởi lmyhad View Post

  Tại em thấy 2 thông tư điều chỉnh chỉ đề cập đến cty nhà nước, chứ không nói rõ như thông tư 22.

  Em cảm ơn anh nhiều.
  Hiểu thế nào là việc thực hiện chế độ ăn giữa ca theo hướng dẫn tại Thông tư số 22/2008/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 10 năm 2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ ăn giữa ca trong công ty nhà nước. Xem điều 1 PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG Thông tư số 22/2008/TT-BLĐTBXH thì rõ, trong đó có đơn vị của bạn đây: b) Tổ chức, đơn vị được phép hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc cơ quan hành chính, sự nghiệp, đảng, đoàn thể, các hội quần chúng tự trang trải về tài chính.
  Hình Ðính Kèm Hình Ðính Kèm 005.jpg  
  thay đổi nội dung bởi: Kế Toán Già Gân, 02-08-11 lúc 12:57 PM
  Mời tham quan FB - Người Đưa Tin: https://www.facebook.com/Leminhtri

 4. Trích Nguyên văn bởi Kế Toán Già Gân View Post
  Mặc dù trong diễn đàn có nhiều topic thảo luận hỏi đáp về mức trơ cấp tiền ăn giữa ca. Do việc trao đổi tản mạn trong các chuyên mục. Nay tổng hợp các văn bản quy định hướng dẫn mức trợ cấp tiền ăn trưa cho các bạn tiện theo dõi để xác định khi tính chi phí được trừ đối với thuế TNCN, TNDN.

  Các văn bản hiện hành và các mốc thời gian quy định, hướng dẫn mức trợ cấp tiền ăn giũa ca:

  Văn bản tiền lương:


  • Thông tư 22/2008/TT-BLĐTBXH ngày 15/10/2008 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ ăn giữa ca trong các công ty nhà nước - Mức 450.000 đồng/người/tháng
  • Thông tư 10/2009/TT-BLĐTBXH ngày 24/04/2009 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ - Mức 550.000 đồng/người/tháng
  • Thông tư 12/2011/TT-BLĐTBXH ngày 26/04/2011 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu - Mức 620.000 đồng/người/tháng  Văn bản thuế:


  • Thông tư 62/2009/TT-BTC ngày 27/03/09, Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân
   1. Bổ sung vào tiết 2.1.5 các khoản thu nhập không tính vào thu nhập chịu thuế từ tiền lương tiền công của cá nhân cư trú như sau:

   e) Đối với khoản tiền ăn giữa ca: không tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động nếu người sử dụng lao động trực tiếp tổ chức bữa ăn giữa ca cho người lao động.

   Trường hợp, đơn vị chi trả thu nhập không trực tiếp tổ chức bữa ăn ca mà chi tiền ăn ca trực tiếp cho người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế thuế của người lao động nếu mức chi phù hợp với hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Trường hợp chi cao hơn mức hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thì phần chi vượt mức phải tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động.

   Mức chi cụ thể áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức, đơn vị được phép hoạt động kinh doanh thuộc cơ quan hành chính sự nghiệp, đảng, đoàn thể, các hội không quá mức quy định của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Đối với các doanh nghiệp ngoài nhà nước và các tổ chức khác, mức chi do thủ trưởng đơn vị thống nhất với chủ tịch công đoàn quyết định nhưng mức tối đa cũng không vượt quá mức áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước.
  Vậy theo thông tư 62 thì nếu DN nước ngoài hiện tại chi tiền ăn giữa ca cho người lao động (không tổ chức thuê ngoài hoặc có nhà ăn nấu) thì mỗi người lao động sẽ được Mức 620.000 đồng/người/tháng hả bác Gân ?
  thay đổi nội dung bởi: Kế Toán Già Gân, 02-08-11 lúc 03:31 PM Lý do: Trình bày lại bài viết do thiếu code trích dẫn (Quote)

 5. Trích Nguyên văn bởi laianhtu View Post
  Vậy theo thông tư 62 thì nếu DN nước ngoài hiện tại chi tiền ăn giữa ca cho người lao động (không tổ chức thuê ngoài hoặc có nhà ăn nấu) thì mỗi người lao động sẽ được Mức 620.000 đồng/người/tháng hả bác Gân ?
  Mức chi cụ thể áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức, đơn vị được phép hoạt động kinh doanh thuộc cơ quan hành chính sự nghiệp, đảng, đoàn thể, các hội không quá mức quy định của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Đối với các doanh nghiệp ngoài nhà nước và các tổ chức khác, mức chi do thủ trưởng đơn vị thống nhất với chủ tịch công đoàn quyết định nhưng mức tối đa cũng không vượt quá mức áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước.
  Mời tham quan FB - Người Đưa Tin: https://www.facebook.com/Leminhtri

 6. Cám ơn anh Kế toán Già gân đã trả lời giúp em,

  Công văn 1195/LĐTBXH-LĐTL ban hành ngày 20/04/2011. Lúc này, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chưa ra Thông tư 12/2011/TT-BLĐTBXH (đến ngày 26/04/2011 mới ra). Trong khi đó, Thông tư số 06/2010/TT-BLĐTBXH ngày 07/4/2010 vẫn chưa hết hiệu lực (ngày 15/6/2011 mới hết hiệu lực), cho nên khi đọc công văn 1195, em hiểu mức chi ăn giữa ca tại thời điểm đó là không quá 550.000đ/người/tháng.
  Cho nên CV 1195 là hợp lý chứ, nhưng tại thời điểm này thì đã có thông tư 12/2011/TT-BLĐTBXH ngày 26/04/2011 điều chỉnh thành 620.000đ/ng/tháng.

  Sau khi đọc và ngẫm nghĩ bài trả lời của anh thì em hiểu được vấn đề mình chưa hiểu, nhưng để chắc ăn, em nhờ anh trả lời lần nữa (để chắc rằng em không hiểu nhầm):

  1. Áp dụng mức chi ăn giữa ca trong đơn vị hành chính sự nghiệp có thu 620.000đ/ng/tháng tại thời điểm này là KHÔNG SAI?

  2. Thông tư 12/2011/TT-BLĐTBXH ngày 26/04/2011 áp dụng cho các đơn vị được phép chi ăn giữa ca quy định trong Thông tư 22 luôn?

  Cảm ơn anh lần nữa.
  thay đổi nội dung bởi: lmyhad, 05-08-11 lúc 03:32 PM Lý do: tô đậm

 7. Chào bạn lmyhad,

  Vấn đề bạn cần:

  Theo Thông tư 22/2008/TT-BLĐTBXH ngày 15/10/08 thì đơn vị em thuộc phạm vi áp dụng chế độ ăn giữa ca (quy định tại I la mã, 1 nhỏ, mục b). Số tiền áp dụng theo thông tư này là 450.000đồng/người/tháng (Trong Công văn số 1195/LĐTBXH-LĐTL ngày 20/04/2011 của Bộ LĐTBXH trả lời cho tỉnh Tây Ninh cũng đề cập là đơn vị sự nghiệp tự trang trải tài chính được áp dụng ăn giữa ca theo TT22).

  Đến nay, có 2 thông tư điều chỉnh, đó là:
  + Thông tư 10/2009/TT-BLĐTBXH ngày 24/04/2009: tăng lên Mức 550.000 đồng/người/tháng.
  + Thông tư 12/2011/TT-BLĐTBXH ngày 26/04/2011: tăng lên Mức 620.000 đồng/người/tháng.

  Như vậy thì đơn vị em có được điều chỉnh theo mức hiện tại là 620.000 đồng/người/tháng hay không? Hay chỉ áp dụng mức cũ?

  Tại em thấy 2 thông tư điều chỉnh chỉ đề cập đến cty nhà nước, chứ không nói rõ như thông tư 22.
  Bạn không đọc kỹ phần tôi đã phân tích:

  Xem 1.- Mức trợ cấp tiền ăn giữa ca đã thay đổi theo các mốc thời gian như tôi trình bày:

  Thông tư 10/2009/TT-BLĐTBXH ngày 24/04/2009 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ - Sẽ áp dụng Mức 550.000 đồng/người/tháng ===> Thay thế cho 450.000 đồng


  Điều 5. Điều khoản thi hành

  3. Khi thực hiện mức lương tối thiểu chung quy định tại Thông tư này thì mức tiền chi cho bữa ăn giữa ca tính theo ngày làm việc trong tháng cho một người lao động trong các công ty, tổ chức, đơn vị quy định tại mục I Thông tư số 22/2008/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 10 năm 2008 của Bộ Lao động-Thư­ơng binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ ăn giữa ca trong công ty nhà nước không vượt quá 550.000 đồng/tháng.
  3.- Thời gian hỏi đáp của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh này vào ngày 13/4/2011 và công văn của Bô LDTBXH trả lời V/v: chế độ ăn giữa ca vào ngày 20/04/2011 nên không áp dụng mức trợ cấp 620.000 đồng/người/tháng. Lý do: Chưa đến thời hiệu để thực thi TT 12/2011/TT-BLĐTBXH ngày 26/04/2011

  Công văn trên bạn phải tách ra làm 2 thời gian mà tôi đã ghi theo khoản 1 và 3.
  Mời tham quan FB - Người Đưa Tin: https://www.facebook.com/Leminhtri

 8. EM cũng đang quan tâm vấn đề này, thanks tất cả anh/chị đã thông tin.

 9. Tiền ăn ca

  Cả nhà ơi, cho e hỏi chút.

  Vậy chốt lại thì từ 01/01/2011 - 14/06/2011 thì tiền ăn ca tối đa được phép tính vào chi phí hợp lý và được phép khấu trừ trước khi tính thuế TNCN là 550.000đ/người/tháng (Theo TT10/2009) còn từ 15/06/2011 thì 620.000đ/người/tháng (Theo TT12/2011) phải không ạ?

  Sắp hết năm tới nơi rùi mà vấn lơ mơ mấy cái này quá đi,

  Mong được sự chỉ bảo của cả nhà...

  Trân trọng,

 10. Đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo một phần kinh phí để hoạt động thì có được thanh toán tiền ăn ca không ạ. Sở Tài chính ở tỉnh em thì họ bảo là không được thanh toán còn ở Sở Lao động Thương binh xã hội thì lại bảo là được, em ko biết là sao. Mong các anh chị trả lời giúp em với.

Trang 1/2 1 2 cuốicuối

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đang xem đề tài này. (0 thành viên và 1 khách)

Bookmarks

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

 • Bạn không thể đăng đề tài mới
 • Bạn không thể đăng trả lời
 • Bạn không thể đăng file đính kèm.
 • Bạn không thể sửa bài viết.
 •