Lang thang trên mạng tìm thì thấy hướng dẫn đăng ký định mức tiêu hao NVL như sau :
__________________________________________________

Định mức nguyên vật liệu, đăng ký định mức
1- Thời hạn đăng ký định mức tiêu hao nguyên vật liệu?
Trong vòng 3 tháng kể từ khi bắt đầu đi vào sản xuất áp dụng định mức xây dựng, cũng có thể hiểu là trong vòng 3 tháng kể từ ngày định mức được áp dụng, được hạch toán.

2- Đầu năm có đăng ký định mức lại không?
Không cần nếu định mức áp dụng đã được đăng ký và không thay đổi.

3- Khi nào đăng ký lại định mức? Thời hạn?
Khi có thay đổi định mức áp dụng. Thời hạn đăng ký lại: trước khi nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN hằng năm.

4- Nộp bảng đăng ký định mức cho cơ quan nào?
Nộp cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp.

5- Quy định liên quan đến định mức là quy định nào?
Tại mục 2.3 Thông tư số 130/2008/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 26/12/2008 có hiệu lực kể từ kỳ tính thuế 2009 trở đi (Download thông tư 130/2008/TT-BTC tại file đính kèm)

6- Biểu mẫu áp dụng đăng ký định mức?
Doanh nghiệp tự xây dựng. Thường có các thông tin sau: Mã sản phẩm. Tên sản phẩm, ĐVT sản phẩm, Mã nguyên vật liệu, Tên NVL, ĐVT NVL, Định mức.

7- Tính hợp lý của định mức?
Do doanh nghiệp tự xây dựng, ban hành và thực hiện và chủ doanh nghiệp chịu trách nhiệm tính hợp lý.
Nếu có sự bất hợp lý, cơ quan thuế sẽ yêu cầu giải trình, nếu giải trình không hợp lý thì cơ quan thuế ấn định thu nhập theo quy định.

(Nguồn : www.acleovn.com).
______________________________________


Các Anh/Chị nào có đăng ký định mức tiêu hao ngành may mặc hay ngành sản xuất khác nếu có công văn đã đăng ký gửi cơ quan thuế địa phương thì có thể post lên cho mình tham khảo với !