Em được Lãnh đạo cơ quan phân công viết bài cho tạp chí của ngành, tuy nhiên em không biết nhiều về kỹ năng đặt vấn đề ra sao, em có đọc trên báo thấy để viết bài được tốt thì có thể tìm hiểu thêm về các kết cấu mô hình bài viết: Kết cấu mô hình tam đoạn luận (A-B-C), mô hình tháp xuôi, đồng hồ cát, kim cương...Anh chị nào có tài liệu phân tích về các mô hình trên hay tài liệu hướng dẫn viết báo nào không cho em xin, em xin cảm tạ