Diễn đàn giaiphapexcel.com sẽ chuyển sang hoạt động ở link sau

http://www.giaiphapexcel.com/diendan/forums


[CLICK] học VBA ở Đà Nẵng tháng 5/2017


Trang 1/7 1 2 3 4 5 ... cuốicuối
Hiển thị kết quả tìm kiếm từ 1 đến 10 trên tổng số: 62

Ðề tài: Tổng hợp các hàm trong Excel

 1. Tổng hợp các hàm trong Excel

  Em xin tổng hợp lại tất cả các hàm trong Excel bao gồm cú pháp hàm, ý nghĩa các đối số, công dụng của từng hàm và ví dụ đi kèm.
  Hy vọng các anh chị đi trước sẽ hưởng ứng xây dựng Topic này để chúng ta có một nguồn kiến thức cho chính em và tất cả các bạn tham khảo.
  Trước tiên em sẽ đưa lên danh mục các hàm. Sau đó sẽ post lên cấu trúc,... ví dụ của từng hàm nhưng thời gian và lượng kiến thức có hạn vì thế anh chị nào có thời gian thì cứ viết tiếp hộ em hoặc có thể góp ý cho em (nhớ là cho ví dụ càng cụ thể càng đơn giản dễ hiểu càng tốt. Chúng ta có thể trao đổi tại đây luôn sau khi hoàn thành em sẽ tổng hợp lại, sort lại theo danh mục và xóa nhưng bài ko cần thiết để cho topic ngắn gọn tiện theo dõi.
  Thanks all!
  YM: tminhhoang12

 2. Danh mục hàm

  HÀM QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU & DANH SÁCH
  1. DAVERAGE
  2. DCOUNT
  3. DCOUNTA
  4. DGET
  5. DMAX
  6. DMIN
  7. DPRODUCT
  8. DSTDEV
  9. DSUM
  10. DVAR
  11. DVARP
  12. GETPIVOTDATA
  HÀM NGÀY THÁNG VÀ THỜI GIAN
  1. DATE
  2. DATEVALUE
  3. DAY
  4. DAYS360
  5. EDATE
  6. EOMONTH
  7. HOUR
  8. MINUTE
  9. MONTH
  10. NETWORKDAYS
  11. NOW
  12. SECOND
  13. TIME
  14. TIMEVALUE
  15. TODAY
  16. WEEKNUM
  17. WORKDAY
  18. YEAR
  19. YEARFRAC
  HÀM NGOẠI LAI
  1. EUROCONVERT
  2. SQL.REQUEST
  HÀM KỸ THUẬT
  1. BESSELI
  2. BESSELJ
  3. BESSELK
  4. BESSELY
  5. BIN2DEC
  6. BIN2HEX
  7. BIN2OCT
  8. COMPLEX
  9. CONVERT
  10. DEC2BIN
  11. DEC2HEX
  12. DEC2OCT
  13. DELTA
  14. ERF
  15. ERFC
  16. GESTEP
  17. HEX2BIN
  18. HEX2DEC
  19. HEX2CCT
  20. IMABS
  21. IMAGINARY
  22. IMARGUMENT
  23. IMCONJUGATE
  24. IMCOS
  25. IMDIV
  26. IMEXP
  27. IMLN
  28. IMLOG10
  29. IMLOG2
  30. IMPOWER
  31. IMPRODUCT
  32. IMREAL
  33. IMSIN
  34. IMSQRT
  35. SUB
  36. IMSUM
  37. OCT2BIN
  38. OCT2DEC
  39. OCT2HEX
  HÀM TÀI CHÍNH
  1. ACCRINT
  2. ACCRINTM
  3. AMORDEGRC
  4. AMORLINC
  5. COUPDAYBS
  6. COUPDAYS
  7. COUPDAYSNC
  8. COUPNCD
  9. COUPNUM
  10. COUPPCD
  11. CUMIPMT
  12. CUMPRINC
  13. DB
  14. DDB
  15. DISC
  16. DOLLARDE
  17. DOLLARFR
  18. DURATION
  19. EFFECT
  20. FV
  21. FVSCHEDULE
  22. INTRATE
  23. IPMT
  24. IRR
  25. ISPMT
  26. MDURATION
  27. MIRR
  28. NOMINAL
  29. NPER
  30. NPV
  31. ODDFPRICE
  32. ODDFYIELD
  33. ODDLPRICE
  34. ODDLYIELD
  35. PMT
  36. PPMT
  37. PRICE
  38. PRICEDISC
  39. PRICEMAT
  40. PV
  41. RATE
  42. RECEIVED
  43. SLN
  44. SYD
  45. TLIILEQ
  46. TBILLPRICE
  47. TBILLYIELD
  48. VDB
  49. XIRR
  50. XNPV
  51. YIELD
  52. YIELDISC
  53. YIELDMAT
  HÀM THÔNG TIN
  1. CELL
  2. COUNTBLANK
  3. ERROR.TYPE
  4. INFO
  5. IS
  6. ISEVEN
  7. ISODD
  8. N
  9. NA
  10. TYPE
  HÀM LUẬN LÝ
  1. AND
  2. FALSE
  3. IF
  4. NOT
  5. OR
  6. TRUE
  HÀM TÌM KIẾM VÀ THAM CHIẾU
  1. ADDRESS
  2. AREAS
  3. CHOOSE
  4. COLUMN
  5. COLUMNS
  6. HLOOKUP
  7. HYPERLINK
  8. INDEX
  9. INDIRECT
  10. LOOKUP
  11. MATCH
  12. OFFSET
  13. ROW
  14. ROWS
  15. RTD
  16. TRANSPOSE
  17. VLOOKUP
  HÀM TOÁN HỌC
  1. ABS
  2. ACOS
  3. ACOSH
  4. ASIN
  5. ASINH
  6. ATAN
  7. ATAN2
  8. ATANH
  9. CEILING
  10. COMBIN
  11. COS
  12. COSH
  13. COUNTIF
  14. DEGREES
  15. EVEN
  16. EXP
  17. FACT
  18. FACTDOUBLE
  19. FLOOR
  20. GCD
  21. INT
  22. LCM
  23. LN
  24. LOG
  25. LOG10
  26. MDETERM
  27. MINEVERSE
  28. MMULT
  29. MOD
  30. MROUND
  31. MULTINOMIAL
  32. ODD
  33. PI
  34. POWER
  35. PRODUCT
  36. QUOTIENT
  37. RADIANS
  38. RAND
  39. RANDETWEEN
  40. ROMAN
  41. ROUND
  42. ROUNDDOWN
  43. ROUNDUP
  44. SERIESSUM
  45. SIGN
  46. SIN
  47. SINH
  48. SQRT
  49. SQRTPI
  50. SUBTOTAL
  51. SUM
  52. SUMIF
  53. SUMPRODUCT
  54. SUMSQ
  55. SUMX2MY2
  56. SUMX2PY2
  57. SUMXMY2
  58. TAN
  59. TANH
  60. TRUNC
  HÀM THỐNG KÊ
  1. AVEDEV
  2. AVERAGE
  3. AVERAGEA
  4. BETADIST
  5. BETAINV
  6. BINOMDIST
  7. CHIDIST
  8. CHIINV
  9. CHITEST
  10. CONFIDENCE
  11. CORREL
  12. COUNT
  13. COUNTA
  14. COVAR
  15. CRITBINOM
  16. DEVQ
  17. EXPONDIST
  18. FDIST
  19. FINV
  20. FISHER
  21. FISHERINV
  22. FORECAST
  23. PREQUENCY
  24. FTEST
  25. GAMMADIST
  26. GAMMAINV
  27. GAMMLN
  28. GEOMEAN
  29. GROWTH
  30. HARMEAN
  31. HYPGEOMDIST
  32. INTERCEPT
  33. KURT
  34. LARGE
  35. LINEST
  36. LOGEST
  37. LOGINV
  38. LOGNORMDIST
  39. MAX
  40. MAXA
  41. MEDIAN
  42. MIN
  43. MINA
  44. MODE
  45. NEGBINOMDIST
  46. NORMDIST
  47. NORMINV
  48. NORMSDIST
  49. NORMSINV
  50. PEARSON
  51. PERCENTILE
  52. PERCENTRANK
  53. PERMUT
  54. POISSON
  55. PROB
  56. QUARTILE
  57. RANK
  58. RSQ
  59. SKEW
  60. SLOPE
  61. SMALL
  62. STANDARDISE
  63. STDEV
  64. STDEVA
  65. STDEVP
  66. STDEVPA
  67. STEYX
  68. TDIST
  69. TINV
  70. TREND
  71. TRIMMEAN
  72. TTEST
  73. VAR
  74. VARA
  75. VARP
  76. WEIBULL
  77. ZTEST
  HÀM XỬ LÝ CHUỖI
  1. ASC
  2. BAHTTEXT
  3. CHAR
  4. CLEAN
  5. CODE
  6. CONCATENATE
  7. DOLLAR
  8. EXACT
  9. FIND
  10. FIXED
  11. LEFT
  12. LEN
  13. LOWER
  14. MID
  15. PROPER
  16. REPLACE
  17. REPT
  18. RIGHT
  19. SEARCH
  20. SUBSTITUTE
  21. T
  22. TEXT
  23. TRIM
  24. UPPER
  25. VALUE
  thay đổi nội dung bởi: hoangaccounting, 23-09-06 lúc 08:26 AM Lý do: Sorry hàm OR chứ ko phải hàm PR em đánh nhầm
  YM: tminhhoang12

 3. Cảm ơn các anh đã ủng hộ như vậy thì tạm thời em chia ra thế này:
  Anh Bình: Hàm ngày giờ & Hàm thông tin
  Skyonline: Hàm toán học & Hàm tìm kiếm và tham chiếu
  Em: Hàm quản lý cơ sở dữ liệu & danh sách
  Khi nào hoàn thành xong em tiếp tục viết các hàm tiếp theo. Em rất muốn phân công thêm nhưng em sợ các anh chị ko có thời gian, thôi thì tự nguyện vậy. Chúng ta cứ viết lần lần rồi cũng sẽ hoàn thành thôi.
  YM: tminhhoang12

 4. tui có một file hướng dẫn cụ thể một số hàm thông dụng trong excel nhưng ko biết gửi kèm file như thế nào.

 5. Các hàm thông dụng trong Excel (sưu tầm), tuy nhiên còn 1 số loại hàm chưa cập nhật.
  Tập tin đính kèm Tập tin đính kèm

 6. #6
  Trích Nguyên văn bởi trai_thanhnam
  tui có một file hướng dẫn cụ thể một số hàm thông dụng trong excel nhưng ko biết gửi kèm file như thế nào.
  Anh thử vào đây xem hướng dẫn xem sao:

  http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=250

 7. #7
  Một cuốn sách cung cấp các hàm cơ bản của Excel (tiếng Việt)
  Download tại đây!

 8. Các bạn có thể tải eBook Mô tả các hàm trong Excel. Rất đầy đủ nhưng không có ví dụ đâu, bấm vào:

  http://www.giaiphapexcel.com/forum/s...p?t=790&page=2

 9. #9
  Chắc là do máy của bạn thôi. Hôm nay mình thử vẫn download được mà!
  Tập tin đính kèm Tập tin đính kèm

 10. Trước đây có down trên GPE file về các loại dò tìm, nhưng không nhớ down chỗ nào. Bạn cần thì tôi gửi lên lại cho. Thân.
  Tập tin đính kèm Tập tin đính kèm

Trang 1/7 1 2 3 4 5 ... cuốicuối

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đang xem đề tài này. (0 thành viên và 1 khách)

Đề tài tương tự

 1. VBA trong Excel 2003 không chạy được trong Excel 2010
  Viết bởi ngthethat trong chuyên mục Lập Trình với Excel
  Trả lời: 5
  Bài mới gởi: 08-12-14, 08:11 PM
 2. Lỗi trong "các tập tin đi kèm trong sách Lập trình VBA trong Excel tái bản năm 2012
  Viết bởi siwtom trong chuyên mục Lập Trình với Excel
  Trả lời: 0
  Bài mới gởi: 06-07-12, 05:53 AM
 3. Chức năng Calendar không sử dụng được trong excel 2007 và một vài bản excel 2003?
  Viết bởi khacbao72 trong chuyên mục Lập Trình với Excel
  Trả lời: 0
  Bài mới gởi: 02-02-12, 07:09 PM
 4. Hỏi về sự khác nhau giữa Macro, code và hàm trong excel. Excel và VBA
  Viết bởi vdtam_08 trong chuyên mục Lập Trình với Excel
  Trả lời: 4
  Bài mới gởi: 12-07-11, 10:22 PM
 5. File bị hỏng định dạng excel 2003, không save lại được trong excel 2007
  Viết bởi chiphoiloithoi trong chuyên mục Những vấn đề chung
  Trả lời: 0
  Bài mới gởi: 22-04-11, 11:36 AM

Bookmarks

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

 • Bạn không thể đăng đề tài mới
 • Bạn không thể đăng trả lời
 • Bạn không thể đăng file đính kèm.
 • Bạn không thể sửa bài viết.
 •