Mình có một bài tập về nhưng k giải được. Mong các pro giúp mình vs

Fred và Sally Merrit vừa mới thừa hưởng một khoản tiền lớn từ một người bà con đã hết. Họ muốn dùng một phần của món tiền này để lập một tài khoản dùng để chi trả cho việc con gái của họ đi học Đại học, Con gái của họ. Lisa, sẽ bắt đầu nhập học khoá Đại học 5 năm kể từ bây giờ. Gia đình nhà Merrit ước tính rằng năm học đầu tiên của cô con gái sẽ tốn một khoản tiền là 12.000 đô và sẽ tăng 2000 đô mỗi năm trong 3 năm còn lại.
Những danh mục đầu tư sau đây gia đình Merrit có thể đầu tư:
Danh mục đầu tư Khả thi Kỳ hạn Lãi suất
A Hàng năm 1 năm 6%
B 1;3;5;7 2 năm 14%
C 1;4 3 năm 18%
D 1 7 năm 65%
Gia đình nhà Merrit muốn xác định 1 kế hoạch đầu tư mà nó sẽ cung cấp/ mang lại một nguồn ngân quỹ cần thiết để đáp ứng được các khoản chi phí dự kiến cho Lisa học Đại học với một khoản đầu tư ban đầu nhỏ nhất.

Vẫn câu hỏi như trên. Giả sử những danh mục đầu tư mà khả thi đối với gia đình Merrit lại gắn với những cấp độ rủi ro sau:
Danh mục đầu tư Yếu tố rủi ro
A 1
B 3
C 6
D 8
Nếu gia đình Merrit muốn cân nhắc cho mức độ rủi ro trung bình chắc chắn dưới cấp độ 4 thì họ cần giữ lại bao nhiêu tiền để Lisa đi học và họ nên đầu tư như thế nào?
Các pro giúp mình vs. Cảm ơn các pro rất rất n