Mình đang làm đề tài quản lý hàng tồn kho, ai rành về quy trình quản lý thì xin giúp mình với. Nếu có thêm dữ liệu mẫu để tạo demo thì càng tốt. Xin cảm ơn!!!