Có cái bảng tra cốt thép anh em dùng thử

http://www.ziddu.com/download/119445...tthep.xls.html

nguon: http://vnbuilding.net