Diễn đàn giaiphapexcel.com sẽ chuyển sang hoạt động ở link sau

http://www.giaiphapexcel.com/diendan/forums


[CLICK] học VBA ở Đà Nẵng tháng 5/2017


Hiển thị kết quả tìm kiếm từ 1 đến 10 trên tổng số: 10

Ðề tài: Hỏi về cách chuyển chữ thường sang chữ nghiêng trong cung một chuỗi văn bản

 1. Nối text từ các cell có định dạng khác nhau về cùng 1 cell

  Mình có một vấn đề muốn xin được chỉ giáo :
  VD :
  Trong ô A1 gõ "Dân tộc" định dạng font in đậm, in nghiêng hoặc gạch chân ...
  Trong ô A2 gõ "Việt Nam" định dạng font in thường
  Trong ô A3 gõ "=A1&""&A2
  Kết quả trả về "Dân tộc Việt Nam" nhưng lúc này chư "Dân tộc" lại in thường theo định dang của ô A3
  Vì vậy mình muốn hỏi có làm cách nào để chuỗi ký tự trong ô A3 vừa có định dạng font của ô A1 và A2
  Xin chân thành cảm ơn

  Cảm ơn các bạn đã chỉ giáo! bây giờ mình xin được hỏi tiếp rất mong nhận được chỉ giáo sớm:
  Nhập ký tự dạng text vào ô A1, A2, A3, ... (mỗi ô là một kiểu định dạng), tại ô C1 sẽ nối A1, A2, A3, ... thành 1 chuỗi (vẫn giữ nguyên định dạng từ các ô được nối). Yêu cầu khi nhập đến đâu thì hiển thị kết quả ngay đến đó, không dùng nút lệnh.
  Một lần nữa cảm ơn!
  thay đổi nội dung bởi: hpmongmanh, 23-09-10 lúc 04:21 PM

 2. Trích Nguyên văn bởi hpmongmanh View Post
  Mình có một vấn đề muốn xin được chỉ giáo :
  VD :
  Trong ô A1 gõ "Dân tộc" định dạng font in đậm và in nghiêng
  Trong ô A2 gõ "Việt Nam" định dạng font in thường
  Trong ô A3 gõ "=A1&""&A2
  Kết quả trả về "Dân tộc Việt Nam" nhưng lúc này chư "Dân tộc" lại in thường theo định dang của ô A3
  Vì vậy mình muốn hỏi có làm cách nào để chuỗi ký tự trong ô A3 vừa có định dạng font của ô A1 và A2
  Xin chân thành cảm ơn
  Bạn dùng tạm củ chuối này vậy:
  Code:
  Sub Noichu()
  Dim i As Long, enR As Long
  Range("C:C").Clear
  enR = Sheet1.Range("A65536").End(xlUp).Row
   For i = 1 To enR
    With Cells(i, 3)
      .FormulaR1C1 = "=RC[-2]&"" ""&RC[-1]"
      .Value = .Value
    End With
    If Cells(i, 1) <> "" Then
     With Cells(i, 3).Characters(Start:=1, Length:=Len(Cells(i, 1))).Font
      .FontStyle = "Bold Italic"
     End With
    Else
    End If
   Next
  End Sub
  Xem thêm file nhé!
  Tập tin đính kèm Tập tin đính kèm
  • Loại tập tin: xls GPE.xls (27.5 KB, 112 lần tải)
  Một ngày không thể không nghĩ, không thể không học!

 3. Trích Nguyên văn bởi MinhCong View Post
  Bạn dùng tạm củ chuối này vậy:
  Code:
  Sub Noichu()
  Dim i As Long, enR As Long
  Range("C:C").Clear
  enR = Sheet1.Range("A65536").End(xlUp).Row
   For i = 1 To enR
    With Cells(i, 3)
      .FormulaR1C1 = "=RC[-2]&"" ""&RC[-1]"
      .Value = .Value
    End With
    If Cells(i, 1) <> "" Then
     With Cells(i, 3).Characters(Start:=1, Length:=Len(Cells(i, 1))).Font
      .FontStyle = "Bold Italic"
     End With
    Else
    End If
   Next
  End Sub
  Xem thêm file nhé!
  Nếu viết thành code, MinhCong nên làm theo hướng thế này:
  - Nối chuổi thành KQ
  - Xét chuổi KQ, định dạng đoạn đầu giống như chang như cell thứ nhất và đoạn cuối giống y chang cell thứ 2
  Có nghìa là 2 cell nguồn định dạng thế nào thì KQ cũng y thế

 4. Trích Nguyên văn bởi ndu96081631 View Post
  Nếu viết thành code, MinhCong nên làm theo hướng thế này:
  - Nối chuổi thành KQ
  - Xét chuổi KQ, định dạng đoạn đầu giống như chang như cell thứ nhất và đoạn cuối giống y chang cell thứ 2
  Có nghìa là 2 cell nguồn định dạng thế nào thì KQ cũng y thế
  Theo góp ý của Anh Em điều chỉnh lại code như sau. Anh xem góp ý thêm cho Em nhé!
  Code:
  Sub Noichu()
  Dim i As Long, enR As Long
  Range("C:C").Clear
  enR = Sheet1.Range("A65536").End(xlUp).Row
   For i = 1 To enR
    With Cells(i, 3)
      .FormulaR1C1 = "=RC[-2]&"" ""&RC[-1]"
      .Value = .Value
    End With
    If Cells(i, 1) <> "" Then
     With Cells(i, 3).Characters(Start:=1, Length:=Len(Cells(i, 1))).Font
       .FontStyle = Cells(i, 1).Font.FontStyle
       .ColorIndex = Cells(i, 1).Font.ColorIndex
     End With
     With Cells(i, 3).Characters(Start:=Len(Cells(i, 1)) + 2, Length:=Len(Cells(i, 2))).Font
       .FontStyle = Cells(i, 2).Font.FontStyle
       .ColorIndex = Cells(i, 2).Font.ColorIndex
     End With
    Else
     With Cells(i, 3).Characters(Start:=1, Length:=Len(Cells(i, 2)) + 1).Font
       .FontStyle = Cells(i, 2).Font.FontStyle
       .ColorIndex = Cells(i, 2).Font.ColorIndex
     End With
    End If
   Next
  End Sub
  Tập tin đính kèm Tập tin đính kèm
  • Loại tập tin: xls GPE.xls (33.0 KB, 74 lần tải)
  Một ngày không thể không nghĩ, không thể không học!

 5. Trích Nguyên văn bởi MinhCong View Post
  Theo góp ý của Anh Em điều chỉnh lại code như sau. Anh xem góp ý thêm cho Em nhé!
  Tôi thì viết vầy:
  PHP Code:
  Function JoinText(ByVal sRng As RangeByVal Sep As String) As String
    On Error 
  GoTo NextStp
    
  If sRng.Count 1 Then JoinText sRng.Value: Exit Function
    
  With WorksheetFunction
      JoinText 
  Join(.Transpose(sRng), Sep)
      Exit Function
  NextStp:
      
  JoinText Join(.Transpose(.Transpose(sRng)), Sep)
    
  End With
  End 
  Function 
  PHP Code:
  Private Sub MergeStr(ByVal sRng As RangeByVal Sep As StringByVal Target As Range)
    
  Dim Clls As Rangest As LongAs Longifnt As Font
    Target
  .Value JoinText(sRngSep)
    For 
  Each Clls In sRng
      
  For 1 To Len(Clls)
        
  With Target.Characters(st i1).Font
          Set ifnt 
  Clls.Characters(i1).Font
          
  .FontStyle ifnt.FontStyle
          
  .Name ifnt.Name
          
  .ColorIndex ifnt.ColorIndex
          
  .Size ifnt.Size
          
  .Underline ifnt.Underline
          
  .Strikethrough ifnt.Strikethrough
          
  .Superscript ifnt.Superscript
          
  .Subscript ifnt.Subscript
        End With
      Next i
      st 
  st Len(Clls) + Len(Sep)
    
  Next
  End Sub 
  PHP Code:
  Sub Main()
    
  Dim i As Long
    With Selection
      
  For 1 To .Rows.Count
        MergeStr Range
  (.Rows(i).Address), " ", .Offset(, .Columns.Count)(i1)
      
  Next
    End With
  End Sub 
  Thử file đính kèm này xem thế nào nhé
  Tập tin đính kèm Tập tin đính kèm
  thay đổi nội dung bởi: ndu96081631, 24-09-10 lúc 07:50 PM

 6. #6
  Cảm Ơn Bác ndu96081631 đã có code rất hay để hoc hỏi. Nhưng em nghi Bác có thể viết dưới dạng như một hàm trong excel được không? để e có thể gọi nó bất cứ chỗ nào không phải nhấn nút. gì nhu cầu của e chỉ có 2 cell thôi
  VD: = NoiChuoi(A1:A2)
  Xin Cảm ơn!

 7. Trích Nguyên văn bởi mymapmap View Post
  Cảm Ơn Bác ndu96081631 đã có code rất hay để hoc hỏi. Nhưng em nghi Bác có thể viết dưới dạng như một hàm trong excel được không? để e có thể gọi nó bất cứ chỗ nào không phải nhấn nút. gì nhu cầu của e chỉ có 2 cell thôi
  VD: = NoiChuoi(A1:A2)
  Xin Cảm ơn!
  Không được đâu!
  Bạn nên biết rằng:
  - Hàm chỉ có chức năng tính toán và xuất ra 1 kết quả nào đó
  - Hàm không có chức năng định dạng hoặc thay đổi thuộc tính của cell ---> Công việc này thích hợp với các THỦ TỤC (gọi là Sub)

 8. Trích Nguyên văn bởi ndu96081631 View Post
  Tôi thì viết vầy:
  PHP Code:
  Function JoinText(ByVal sRng As RangeByVal Sep As String) As String
    On Error 
  GoTo NextStp
    
  If sRng.Count 1 Then JoinText sRng.Value: Exit Function
    
  With WorksheetFunction
      JoinText 
  Join(.Transpose(sRng), Sep)
      Exit Function
  NextStp:
      
  JoinText Join(.Transpose(.Transpose(sRng)), Sep)
    
  End With
  End 
  Function 
  PHP Code:
  Private Sub MergeStr(ByVal sRng As RangeByVal Sep As StringByVal Target As Range)
    
  Dim Clls As Rangest As LongAs Longifnt As Font
    Target
  .Value JoinText(sRngSep)
    For 
  Each Clls In sRng
      
  For 1 To Len(Clls)
        
  With Target.Characters(st i1).Font
          Set ifnt 
  Clls.Characters(i1).Font
          
  .FontStyle ifnt.FontStyle
          
  .Name ifnt.Name
          
  .ColorIndex ifnt.ColorIndex
          
  .Size ifnt.Size
          
  .Underline ifnt.Underline
          
  .Strikethrough ifnt.Strikethrough
          
  .Superscript ifnt.Superscript
          
  .Subscript ifnt.Subscript
        End With
      Next i
      st 
  st Len(Clls) + Len(Sep)
    
  Next
  End Sub 
  PHP Code:
  Sub Main()
    
  Dim i As Long
    With Selection
      
  For 1 To .Rows.Count
        MergeStr Range
  (.Rows(i).Address), " ", .Offset(, .Columns.Count)(i1)
      
  Next
    End With
  End Sub 
  Thử file đính kèm này xem thế nào nhé
  Xin Chào Bác NDU, Cũng với code của Bác nhưng em muốn thay thế khoảng trắng bằng kí tự Char(10) thì cần cân chỉnh gì ạ, em đạ thử nhiều lần với vốn kiến thức ít ỏi của em mà cũng chưa được. Nay mạo muo5i nhờ Bác giúp thêm chút nữa.

 9. Trích Nguyên văn bởi chickenlove258 View Post
  Xin Chào Bác NDU, Cũng với code của Bác nhưng em muốn thay thế khoảng trắng bằng kí tự Char(10) thì cần cân chỉnh gì ạ, em đạ thử nhiều lần với vốn kiến thức ít ỏi của em mà cũng chưa được. Nay mạo muo5i nhờ Bác giúp thêm chút nữa.
  Cú pháp của Sub MergeStr là:
  MergeStr (vùng dữ liệu, dấu phân cách, nơi đặt kết quả)
  Vậy Char(10) của bạn là đặt vào chỗ màu đỏ ấy, tức khi áp dụng vào Sub Main ta sẽ viết
  Code:
  Sub Main()
   Dim i As Long
   With Selection
    For i = 1 To .Rows.Count
     MergeStr Range(.Rows(i).Address), Chr(10), .Offset(, .Columns.Count)(i, 1)
    Next
   End With
  End Sub
  Lưu ý: Trên bảng tính ta viết Char(10) còn trong VBA thì viết Chr(10) nha (không có chữ a)

 10. Code nối chữ hay quá!

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đang xem đề tài này. (0 thành viên và 1 khách)

Đề tài tương tự

 1. Chuyển đổi từ chuỗi sang số
  Viết bởi gnoudn2d trong chuyên mục Xử lý chuỗi ký tự
  Trả lời: 10
  Bài mới gởi: 14-01-12, 01:57 PM
 2. Chuyển văn bản PDF tiếng việt sang Word
  Viết bởi ongtrungducmx25 trong chuyên mục Những vấn đề chung
  Trả lời: 3
  Bài mới gởi: 11-10-11, 05:06 AM
 3. hàm chuyển đổi chuỗi sang số
  Viết bởi loveall0805 trong chuyên mục Xử lý chuỗi ký tự
  Trả lời: 3
  Bài mới gởi: 30-07-10, 10:52 AM
 4. Chuyển định dạng văn bản từ word sang excel !
  Viết bởi malia trong chuyên mục MS Word và Các phần mềm soạn thảo văn bản
  Trả lời: 1
  Bài mới gởi: 05-05-10, 08:45 PM
 5. Chuyển từ số sang chuỗi như thế nào?
  Viết bởi 08dqt02 trong chuyên mục Hàm và công thức Excel
  Trả lời: 4
  Bài mới gởi: 09-12-08, 01:22 PM

Bookmarks

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

 • Bạn không thể đăng đề tài mới
 • Bạn không thể đăng trả lời
 • Bạn không thể đăng file đính kèm.
 • Bạn không thể sửa bài viết.
 •