[CLICK] học VBA ở Đà Nẵng tháng 5/2017

Diễn đàn giaiphapexcel.com tạm ngưng cho đăng bài mới để nâng cấp Xem chi tiết

Vào Fanpage của Giaiphapexcel tại đây https://www.facebook.com/giaiphapexcel.vn/

Link group Facebook chính thức của Giaiphapexcel: https://www.facebook.com/groups/797878780268042/


Hiển thị kết quả tìm kiếm từ 1 đến 7 trên tổng số: 7

Ðề tài: Trắc nghiệm Excel - Bài 1

 1. Trắc nghiệm Excel - Bài 1

  Trích từ www.sara.com.vn


  1 . Để đổi tên một tệp đang tồn tại bên trong Excel, ta sẽ :

  a. Vào menu File/Open
  b. Vào menu File/Save As
  c. Vào menu File/Save
  d. Vào menu File/Rename.

  2 . Muốn xoá một hàng trong Excel ta có thể thực hiện :

  a. Không đáp án nào đúng
  b.Chọn một ô trong hàng, phải chuột/chọn Format Cells
  c.Chọn một ô trong hàng, phải chuột/chọn Clear Content
  d.Chọn cả hàng, Menu Edit/Delete

  3 . Các loại dữ liệu chứa trong Worksheet của Excel gồm

  a. Yes/No - Counter
  b. Text - Number
  c. Logic-Number-Text
  d. Logic - Number

  4 . Thông thường, biểu diễn ngày tháng trong Excel theo định dạng mm/dd/yyyy. Muốn thay đổi cách biểu diễn này một lần duy nhất là dd/mm/yyyy để áp dụng cho tất cả những lần về sau, người dùng sẽ chọn :

  a. Menu Tools/AutoCorect/Auto Date
  b. Ngoài Windows, kích nút Start/Control Panel/Regional và sửa tại mục Date
  c. Kích nút phím mũi tên của biểu tượng AutoSum trên thanh Standard, chọn MoreFunction/Date and Time/Date
  d. Menu Tools/Customize/ tại Tab ToolBar nhấn nút Reset

  5 . Giả sử tại ô C2 trong bảng chứa giá trị 3.124567 và tại ô C4 có công thức là =mod(C2). Giá trị của C4 sẽ là :

  a. 0.12
  b. 0.124567
  c. 3.124567
  d. Sai công thức

  6 . Giả sử tại ô C2 trong bảng chứa giá trị 31111.124567 và tại ô C4 có công thức là =round(C2,2). Giá trị của C4 sẽ là :

  a. 3.11
  b. 0
  c. Sai công thức
  d. 31111.12

  7 . Muốn chèn một hàng vào giữa hàng thứ 9 và hàng thứ 10, thực hiện :

  a. Chọn một ô trong hàng thứ 10/Phải chuột/Insert/Shift Cell Down
  b. Chọn một ô trong hàng thứ 10/Phải chuột/Insert/Entire Column
  c. Chọn một ô trong hàng thứ 10/Phải chuột/Insert/Shift Cell Right
  d. Chọn một ô trong hàng thứ 10/Phải chuột/Insert/Entire Row.

  8 . Để định dạng dữ liệu chứa trong các Ô của Worksheet ta có thể :

  a. Các lệnh Format / Cells, Format / Conditional Formatting, Format / Style.
  b. Tất cả đều đúng
  c. Sử dụng lệnh Format / AutoFormat
  d. Sử dụng các nút trên thanh công cụ định dạng

  9 . Giả sử tại ô B1 gõ như sau: today(). kết quả là

  a. Báo lỗi
  b. today()
  c. #NA
  d. Không đáp án nào

  10 . Giả sử tại ô C2 trong bảng chứa giá trị 31111.124567 và tại ô C4 có công thức là =round(C2,-2). Giá trị của C4 sẽ là

  a. 311
  b. 1.00
  c. 0
  d. 311
  thay đổi nội dung bởi: handung107, 28-08-06 lúc 07:49 PM

 2. 11 . Để đóng một tệp mà không thoát khỏi môi trường Excel, ta sẽ

  a. Vào menu File/Open
  b. Vào menu File/Save As
  c. Vào menu File/Close
  d. Vào menu File/Save

  12 . Hàm MOD(a,b) luôn mang ý nghĩa là

  a. Tổng của a+b
  b. Hiệu của a-b
  c. Lấy phần dư của phép a/b
  d. Lấy phần nguyên của phép a/b

  13 . Muốn sửa một ô bị gõ sai, người dùng sẽ chọn ô và

  a. Sửa lại ngay dữ liệu sai
  b. Bôi đen dữ liệu trong ô để sửa
  c. Bấm phím F3 trên bàn phím để sửa
  d. Bấm phím F2 để sửa

  14 . Trong một Worksheet của Excel 2000,2002,2003 có số cột - số hàng như sau :

  a. 256 - 32368
  b. 256 - 16284
  c. 512 - 65536
  d. 256 – 65536

  15 . Muốn chọn màu nền khác đi cho một vùng nào đó nhằm làm nổi bật vùng đó nên, thực hiện:

  a. Trên thanh công cụ Draw/Insert WordArt
  b. Không đáp án nào đúng
  c. Trên thanh công cụ Formatting/Nhấn biểu tượng Fill Color.
  d. Trên thanh công cụ Formatting/Nhấn biểu tượng font Color

  16 . Địa chỉ A$5 được gọi là :

  a. Địa chỉ tương đối
  b. Địa chỉ tuyệt đối
  c. Địa chỉ hỗn hợp
  d. Địa chỉ tương đối 3 chiều

  17 . Muốn một ô trong bảng có hướng chữ ngiêng 45O độ, tại ô đó thực hiện

  a. Phải chuột/Format Cell/Tab Alignment/Wrap text
  b. Không có đáp án nào đúng
  c. Kẻ đường thằng 45O rồi gõ dữ liệu vào
  d. Phải chuột/Format Cell/Tab Alignment/Tại Oriented, chọn 45 Degrees

  18 . ĐGIÁ VỐN = (TT+CPVC+THUẾ)/SL. Khi đó biểu thức (d) sẽ là:

  a. (d)=(E3+F3+G3/C3)
  b. (d)=SUM(E3:G3/C3)
  c. (d)=SUM(E$3,G$3)/C3.
  d. (d)=SUM(E3:G3)/C3.

  Cột E là TT (Thành tiền), cột F là CPVC (Chi phí vận chuyển), cột G là Thuế, cột C là Số lượng, cột D là ĐGiá vốn

  19 . Để định dạng các dữ liệu dạng số tại cột thứ n là dạng tiền tệ, tại ô đó, thực hiện

  a. Phải chuột/chọn Format Cells/Number/Fraction
  b. Phải chuột/chọn Format Cells/Number/Currency
  c. Phải chuột/chọn Format Cells/Number/General
  d. Phải chuột/chọn Format Cells/Number/Accouting

  20 . Trong bảng tính có nhiều hàng cột có độ rộng và độ cao không bằng nhau, để điều chỉnh cả vùng này cho vừa vặn với dữ liệu, thực hiện

  a. Phải chuột/chọn Format Cells/Aligment/Shrink to Fit
  b. Phải chuột/chọn Format Cells/Aligment/Merge Cell
  c. Không đáp án nào đúng
  d. Menu Format/Column/AutoFit Selection

 3. 21 . Muốn đóng đường bao một vùng dữ liệu bằng nét đứt, chọn vùng rồi

  a. Không đáp án nào đúng
  b. Phải chuột/chọn Format Cells/Border/Chọn nét đứt/Inside/OK
  c. Phải chuột/chọn Format Cells/Border/Chọn nét đứt/None/OK
  d. Phải chuột/chọn Format Cells/Border/Chọn nét đứt/Outline/OK

  22 . Giả sử tại ô C2 trong bảng chứa giá trị 3.124567 và tại ô C4 có công thức là =round(C2). Giá trị của C4 sẽ là

  a. 0.124567
  b. Sai công thức
  c. 3.1245
  d. 3.12

  23 . Để mở lại một Work Book vừa đóng ta có thể

  a. Chọn tên Work Book cuối mục menu Edit
  b. Chọn Start / Document và chọn tên Work Book nằm trong danh sách.
  c. Chọn workbook trong các menu File/New Worksheet
  d. Chọn tên Work Book cuối mục menu Window

  24 . Để xóa một hàng trong Worksheet, ta chọn

  a. Khối toàn bộ cột đó và bấm menu Edit/delete
  b. Tất cả các câu trong câu này đều đúng
  c. Chọn khối một ô trong hàng đó chọn menu Edit/delete/entire rows
  d. Chọn khối toàn bộ hàng đó bấm nút Delete

  25 . Giả sử tại ô C2 trong bảng chứa giá trị 3.124567 và tại ô C4 có công thức là =int(C2). Giá trị của C4 sẽ là

  a. 3124567
  b. 3.1
  c. 3
  d. 3.12

  26 . Giả sử muốn Viết dòng “Báo cáo tình hình thu chi tiền mặt tháng XX” trải trên vị trí từ ô A3:A10. Bôi đen các ô, kích biểu tượng … trên thanh Formatting

  a. Không biểu tượng nào
  b. Merge and Center
  c. AutoSum
  d. Align Right

  27 . Tại ô B1 gõ như sau: =today(1). kết quả là

  a. Không đáp án nào
  b. Báo lỗi
  c. ngày tháng của năm hiện tại
  d. today(1)

  28 . Theo bảng số liệu đã cho, cột TT = SL * DG. Khi đó biểu thức tại (a) là:

  a. (a)=C$3 * $D$3
  b. (a)=25 *312
  c. (a)=C3 * D3
  d. (a)=$C$3 * $D$3

  29 . Tìm công thức đúng tại ô D13

  a. =sun(B1-B4)
  b. =Sum(B1:B4)
  c. =Sum(B1->B4)
  d. Sum(B1:B4).

  30 . Ta có thế in văn bản bằng cách

  a. Nhắp nút Print, chọn lệnh File / Print, Nhấn tổ hợp phím Ctrl + P.
  b. Tất cả các câu trong câu này đều sai.
  c. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Print
  d. Nhắp nút Print, chọn lệnh View / Print

 4. Đây cũng là một bài trắc nghiệm giúp mình kiểm tra kiến thức về Excel
  Bài trắc nghiệm được viết dựa theo nền là Excel 2002 ( Office XP ) nhưng những câu hỏi cũng tương thích với các version khác.

  20 câu hỏi được đặt ra và xếp theo thứ tự từ dễ đến khó :
  _ câu 1-6 : cấp độ dễ
  _ câu 7-13 : cấp độ trung bình
  _ câu 14-20 : cấp độ khó

  Ở mỗi câu hỏi bạn có thể lựa chọn các giải pháp a, b hoặc c. Tương ứng với mỗi câu hỏi chỉ có một câu trả lời. Nếu các giải pháp đưa ra đều đúng thì dựa vào câu hỏi để tìm câu trả lời đơn giản, súc tích nhất

  Nhưng kiến thức cần để trả lời các câu hỏi :
  _ Biết các menus, các thanh cần thiết, hiểu cả những cái đã được ẩn đi theo mặc định
  _ Công thức trong Excel
  _ Từ vựng sử dụng trong Excel
  _ Trong đây không hỏi gì về VB

  Bạn nhấn vào nút Quiz để bắt đầu
  ( Valider là chọn, Annuler là Thóat, Continuer là Tiếp tục )
  ( Sau khi bạn chọn, dòng chữ màu xanh lá ghi Bonne réponse : ... chính là câu trả lời chính xác )

  Câu 1 : Để chọn một vùng từ ô B3 đến ô D4 thì bạn có thể :
  a. Chọn ô B3, di chuyển con trỏ đến ô D4 trước khi nhả nút chuột
  b. Chọn ô B3, sau đó nhấp đôi vào ô D4
  c. Chọn ô B3 và, trong lúc đó nhấn CTRL và chọn ô D4

  Câu 2 : Để chọn In ( Print ) nhưng không muốn qua cửa sổ In thì bạn phải :
  a. Chọn File/Print ...
  b. Chọn biểu tượng Print trên thanh công cụ
  c. Chọn File/In nhanh ( có thể tác giả muốn nói đến nút Ctrl+P )

  Câu 3 : Để tự đông tính tổng của hai ô A1 và C1 bạn có thể :
  a. Ghi vào giá trị tổng hai ô đó
  b. Ghi công thức : =SUM(A1&C1)
  c. Ghi công thức : =A1+C1

  Câu 4 : Menu nào không tồn tại ?
  a. Menu Options
  b. Menu Window
  c. Menu Data

  Câu 5 : Double-click vào thành của tiêu đề tên cột dùng để :
  a. Dấu cột trước đó
  b. Dấu cột tiếp theo
  c. Chọn chiều rộng phù hợp với chiều dài nội dung bên trong cột

  Các câu sau bữa khác Sing dịch tiếp hen
  ...//... Made in Twenty ...//...

 5. sao ko thấy đáp án, các chị chỉ cho mình đáp án 30 câu hỏi trên được không ạ? mình cảm ơn. Mình đang chuẩn bị thi công chức, các chị giúp mình với nhé.

 6. Trích Nguyên văn bởi handung107;2374[I
  [/I]
  1 . Để đổi tên một tệp đang tồn tại bên trong Excel, ta sẽ :
  a. Vào menu File/Open
  b. Vào menu File/Save As
  c. Vào menu File/Save
  d. Vào menu File/Rename.
  Câu 1 này hình như hơi tối nghĩa!
  Tôi đoán ý tác giã là:
  Lưu file với 1 tên khác
  hoặc
  Đổi tên 1 tệp đang tồn tại trong 1 thư mục
  Sao lại nói đổi tên một tệp đang tồn tại bên trong Excel ??? Nghe nó... thế nào ấy!

 7. Trích Nguyên văn bởi handung107 View Post
  3 . Các loại dữ liệu chứa trong Worksheet của Excel gồm
  a. Yes/No - Counter
  b. Text - Number
  c. Logic-Number-Text
  d. Logic - Number
  loại ở đây tôi không hiểu tác giã đang muốn nói đến cái gì? Liệu có phải là CÁC KIỂU DỬ LIỆU không? (ăn với hàm TYPE... nếu thế thì phải có 5 KIỂU ---> và không có đáp án nào đúng)
  Hay là ý khác (mà tôi chưa hiểu)
  23 . Để mở lại một Work Book vừa đóng ta có thể
  a. Chọn tên Work Book cuối mục menu Edit
  b. Chọn Start / Document và chọn tên Work Book nằm trong danh sách.
  c. Chọn workbook trong các menu File/New Worksheet
  d. Chọn tên Work Book cuối mục menu Window
  Câu này thì đáp án cũng rất có thể sẽ: KHÔNG CÓ CÂU TRẢ LỜI NÀO ĐÚNG (còn tùy thuộc vào việc thiết lập của người dùng)

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đang xem đề tài này. (0 thành viên và 1 khách)

Đề tài tương tự

 1. Thắc mắc trắc nghiệm excel
  Viết bởi kjttj trong chuyên mục Những vấn đề chung
  Trả lời: 8
  Bài mới gởi: 21-11-12, 07:30 PM
 2. kế toán hành chính sự nghiệp bằng excel
  Viết bởi hiendk10 trong chuyên mục Excel và Kế Toán
  Trả lời: 5
  Bài mới gởi: 21-02-12, 05:15 PM
 3. Trả lời: 0
  Bài mới gởi: 10-08-10, 09:41 AM
 4. Cùng thực hiện chương trình trắc nghiệm Excel 100% nào !!!
  Viết bởi handung107 trong chuyên mục Xây dựng ứng dụng.
  Trả lời: 4
  Bài mới gởi: 24-12-06, 11:03 PM

Bookmarks

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

 • Bạn không thể đăng đề tài mới
 • Bạn không thể đăng trả lời
 • Bạn không thể đăng file đính kèm.
 • Bạn không thể sửa bài viết.
 •