Thời gian qua tôi cũng quan sát 1 số chương trình và có 1 số chương trình cho các tập tin có dạng xml là gì? Dạng file này thì phải dùng phần mềm gì để đọc được file này. Tôi thử click vào tên file đó thì báo như sau:Xin cám ơn