Diễn đàn giaiphapexcel.com sẽ chuyển sang hoạt động ở link sau

http://www.giaiphapexcel.com/diendan/forums


[CLICK] học VBA ở Đà Nẵng tháng 5/2017


Trang 4/6 đầuđầu 1 2 3 4 5 6 cuốicuối
Hiển thị kết quả tìm kiếm từ 31 đến 40 trên tổng số: 54

Ðề tài: Ứng dụng khai báo tình hình sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp (BC26)

 1. Kế hoạch số 2910/KH-CT ngày 14/5/2010 của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh về triển khai phần mềm báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn (BC26) có mã vạch (thực hiện từ ngày 01/7/2010).

  1. Hướng dẫn sử dụng phần mềm hỗ trợ nhập báo cáo BC:
  Khởi động ứng dụng:


  Khởi động ứng dụng bằng cách kích kép chuột vào biểu tượng BC26 1.0 trên màn hình
  Để bắt đầu sử dụng, cần phải nhập mã số thuế. Nếu là lần khai báo mã số thuế đầu tiên thì hệ thống sẽ hiển thị ngay màn hình để khai báo thông tin về doanh nghiệp, ngược lại nếu không phải khai báo lần đầu thì sẽ xuất hiện giao diện chính của ứng dụng.

  Nếu người sử dụng thực hiện nhập báo cáo cho nhiều mã số thuế thì chọn lần lượt từng mã số để khai báo trong màn hình này. Khi đang kê khai cho một mã số thuế mà muốn chuyển sang mã số khác thì kích vào chức năng chuyển mã số khác… trong menu “Hệ thống”.

  2. Hướng dẫn sử dụng các chức năng nhập báo cáo:

  2.1 Kê khai thông tin chung của doanh nghiệp:

  Có 2 hình thức khởi động chức năng này:
  - Từ menu "Hệ thống", chọn chức năng “Thông tin doanh nghiệp”.
  - Tự khởi động sau khi nhập mã số thuế mới trong bước khởi động ứng dụng
  Các trường đánh dấu * là các trường phải nhập.
  Cơ sở kinh doanh phải ghi đầy đủ các thông tin cơ bản của cơ sở kinh doanh theo đăng ký thuế với cơ quan thuế như:
  - Mã số thuế: Ghi mã số thuế được cơ quan thuế cấp khi đăng ký nộp thuế.
  - Tên Người nộp thuế: Khi ghi tên cơ sở kinh doanh phải ghi chính xác tên như tên đã đăng ký trong tờ khai đăng ký thuế, không sử dụng tên viết tắt hay tên thương mại.
  - Địa chỉ trụ sở: Ghi đúng theo địa chỉ nơi đặt văn phòng trụ sở đã đăng ký với cơ quan thuế.
  - Số điện thoại, số Fax và địa chỉ E-mail của doanh nghiệp để cơ quan thuế có thể liên lạc khi cần thiết.
  - Nếu có sự thay đổi các thông tin trên, Người nộp thuế phải thực hiện đăng ký bổ sung với cơ quan thuế theo qui định hiện hành và kê khai theo các thông tin đã đăng ký bổ sung với cơ quan thuế.

  2.2 Thực hiện chức năng nhập báo cáo mẫu BC26

  * Các quy định chung:

  Báo cáo mẫu BC26 gửi đến cơ quan thuế được coi là hợp lệ khi:
  - Báo cáo được lập và in đúng mẫu quy định.
  - Có ghi đầy đủ các thông tin về tên, địa chỉ, mã số thuế, số điện thoại của người nộp thuế.
  - Được người đại diện theo pháp luật ký tên và đóng dấu vào cuối báo cáo.

  * Đăng ký danh mục:

  - Chức năng đăng ký danh mục dùng để đăng ký các danh mục ấn chỉ. Nếu không sử dụng chức năng này thì mặc định tất cả các danh mục sẽ được đưa vào danh sách chọn khi nhập báo cáo.
  - Bảng danh mục ấn chỉ dùng trong báo cáo được kết xuất từ danh mục của cơ quan thuế. Nếu doanh nghiệp có sự thay đổi về danh mục thì cần liên hệ với cơ quan thuế để được cập nhật danh mục mới nhất.
  - Thao tác: Từ menu "Công cụ", chọn chức năng “Đăng ký danh mục ấn chỉ”. Lựa chọn loại cần đăng ký.

  * Nhập mới, mở mẫu BC26
  - Trong menu "Mẫu BC26/AC" chọn mẫu BC26
  - Xuất hiện màn hình nhập kỳ báo cáo. Kỳ báo cáo sẽ hiển thị theo tháng và năm trên mẫu báo cáo BC26
  - Chương trình mặc định hiển thị kỳ báo cáo là kỳ có tháng = tháng hiện tại -1 và năm là năm hiện tại. Nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị mẫu báo cáo BC26
  - Nhập các chỉ tiêu chi tiết, một số chỉ tiêu cần chú ý:
  + Tên hoá đơn: chọn trong danh sách đã đăng ký sử dụng ở trong danh mục ấn chỉ
  + Mẫu số: chọn trong danh sách đã đăng ký sử dụng
  + Số hoá đơn mua, đăng ký
  Từ số ….đến số : phải là các số liên tiếp liền mạch
  Cộng (8) = Tháng trước còn lại (6) + số mới mua hoặc ĐKSD (7)
  = đến số (5) - từ số(4) +1
  + Số hoá đơn sử dụng, mất, trả lại:
  Cộng (11) = (10) – (9) + 1= (12)+(13)+(15)+(17)
  + Số còn lại:
  Số lượng (21) = (20) - (9) + 1 = cộng(8) - cộng(11)
  * Lưu ý:
  - Báo cáo BC26 của doanh nghiệp phải đầy đủ các loại ấn chỉ mà doanh nghiệp đang sử dụng, trường hợp có loại ấn chỉ còn tồn đầu hoặc mới lĩnh mà số sử dụng trong tháng bằng 0 cũng phải kê khai trong BC26 mã vạch nộp cho Chi cục Thuế
  - Số đầu kỳ bắt đầu lấy từ 01/07/2010


  2.3 Các chức năng trên màn hình nhập báo cáo:

  * Nhập lại thông tin

  Sử dụng chức năng này để xoá bỏ toàn bộ các thông tin đã nhập trên màn hình để nhập lại từ đầu. Kích hoạt chức năng này bằng cách nhấn nút chuột trái vào nút “Nhập lại” hoặc bấm phím tắt <Alt> + H.

  * Ghi thông tin báo cáo

  Sử dụng chức năng này để ghi lại các thông tin thay đổi trên màn hình nhập báo cáo vào báo cáo. Ứng dụng kiểm tra dữ liệu trước khi ghi, nếu thông tin sai hệ thống sẽ báo lỗi nhưng vẫn cho phép ghi. Kích hoạt chức năng này bằng cách nhấn nút chuột trái vào nút “Ghi” hoặc bấm phím tắt <Alt> + G.

  * In báo cáo

  Sử dụng chức năng này để in dữ liệu trên màn hình ra mẫu báo cáo BC26, ứng dụng kiểm tra dữ liệu và chỉ xuất hiện màn hình in khi dữ liệu không còn lỗi. Kích hoạt chức năng này bằng cách nhấn nút chuột trái vào nút “In” hoặc bấm phím tắt <Alt> + I.
  Bạn có thể chọn máy in, số bản in và số trang in. Mục “Chọn máy in” sẽ hiển thị tên máy in mặc trong Windows. Nếu không thấy tên máy in thì tức là máy tính này chưa được cài máy in. Khi đó phải cài máy in trước khi sử dụng ứng dụng.
  Nếu muốn xem trước màn hình in ra thì bấm chuột trái vào nút “Xem trước”. Màn hình xem trước xuất hiện trên đó có các nút để dịch chuyển giữa các trang, phóng to, thu nhỏ, nút in và thoát.

  * Xoá báo cáo

  Sử dụng chức năng này để xoá báo cáo. Kích hoạt chức năng này bằng cách nhấn nút chuột trái vào nút “Xoá” hoặc bấm phím tắt <Alt> + X.

  * Kết xuất báo cáo

  Sử dụng chức năng này để kết xuất dữ liệu báo cáo trên màn hình ra file excel, ứng dụng kiểm tra dữ liệu và chỉ cho phép kết xuất ra file khi dữ liệu không còn lỗi. Kích hoạt chức năng này bằng cách nhấn nút chuột trái vào nút “Kết xuất” hoặc bấm phím tắt <Alt> + K.

  * Kiểm tra và thông báo kê khai sai
  - Kiểm tra
  Kiểm tra lỗi là bước được thực hiện đầu tiên trước khi ghi, in hoặc kết xuất báo cáo. Hệ thống sẽ kiểm tra xem tất cả các mục bắt buộc phải nhập đã được điền thông tin chưa? Đồng thời đối chiếu kiểm tra giữa các chỉ tiêu có đúng theo quy định nhập báo cáo không? Nếu có lỗi thì vẫn được ghi nhưng không thể in hoặc kết xuất báo cáo ra file excel.
  - Thông báo sai
  Nếu nhập báo cáo sai hệ thống sẽ thông báo có lỗi, tất cả các ô lỗi sẽ hiển thị với nền màu hồng và có một dấu đỏ phía góc trên bên phải . Khi đưa con chuột vào dấu đỏ này hệ thống tự hiển thị nội dung lỗi và hướng dẫn sửa.

  * Sao lưu dữ liệu

  Trong trường hợp cần cài đặt lại máy tính hoặc chuyển ứng dụng từ máy này sang máy khác thì sẽ xuất hiện nhu cầu chuyển dữ liệu từ nơi này sang nơi khác. Việc đó được thực hiện bằng chức năng sao lưu và phục hồi dữ liệu.
  Từ menu "Công cụ", chọn chức năng “Sao lưu dữ liệu”.
  Nhập vào tên file để sao lưu (ví dụ backup). Bấm nút "Save" để thực hiện sao lưu toàn bộ dữ liệu đã nhập ra file này.

  * Phục hồi dữ liệu

  Từ menu "Công cụ", chọn chức năng “Phục hồi dữ liệu”.
  Nhập vào file chứa dữ liệu đã sao lưu (đường dẫn đầy đủ). Bấm nút "Open" để thực hiện khôi phục lại toàn bộ dữ liệu đã sao lưu vào ứng dụng.

  * Tra cứu báo cáo

  Sử dụng chức năng này để tra cứu báo cáo tồn tại trong hệ thống dữ liệu của doanh nghiệp. Chạy chức năng này như sau:
  Từ menu "Công cụ", chọn chức năng “Tra cứu báo cáo”.
  thay đổi nội dung bởi: linhlan, 17-08-10 lúc 02:35 PM

 2. Có nhiều bạn thắc mắc về loại hoá đơn (Chỗ đăng ký danh mục ấn chỉ), tôi xin tóm tắt nhanh như sau:

  Mẫu số hđơn 01 GTKT-3LL01/GTKT-3LL khác nhau như thế nào nhỉ?
  Sự phân biệt serial (Ký hiệu) theo chương trình còn gọi là mẫu số:

  01-GTKT-3LL - Hoá đơn GTGT 3 liên - Giá 14.700 đồng/1 quyển
  01 GTKT-3LL - Hoá đơn GTGT 3 liên - Giá 15.200 đồng/1 quyển
  01/GTKT-3LL - Hoá đơn GTGT 3 liên - Giá 12.500 đồng/1 quyển
  01 GTKT-3LL-01 - Hoá đơn GTGT 3 liên lớn
  01 GTKT-3LL-01 - Hoá đơn GTGT 3 liên lớn
  01 GTKT-3LL-02 - Hoá đơn GTGT 3 liên lớn
  .....

  Sự phân biệt mẫu số (ký hiệu) này do Bộ Tài Chính phát hành hoá đơn GTGT cho niên độ nào.


 3. Lại cũng có người mới hỏi tôi nên xin phép chia sẻ cùng các bạn thông tin nhanh:

  nhờ mọi người chỉ e cách in với ạ. E xem ở phần hiển thị thì thấy cột cuối lại nhảy sang trang khác, lúc đầu in ko sao, nhưng in lần thứ 2 thì phải chờ rất lâu (3,4p lận, chờ nó spooling ji đấy).Còn bây giờ thì e ko in đc luôn :((
  Nhờ mọi người chỉ giúp e với
  1.- Xem lại khổ giấy máy in của bạn set up như thế nào?
  2.- Có thể tải phần mềm Free này: PDF editor to edit PDF files về để giả lập máy in - http://en.pdf24.org/pdf-editor.jsp xem có in cho dạng pdf được không?
  Không đụng bản quyền
  Chúc thành công

 4. Nhân đây, tôi xin hỏi: Không rõ khi Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ có hiệu lực thi hành vào 01/01/2011 và DN tự in hoá đơn thì lúc ấy trong BC26 ở phần đăng ký danh mục ấn chỉ thì DN khai báo như thế nào đây nhỉ? Phần mềm BC 26 trên cả tuyệt vời. Có thể mình lo xa quá, mong các bạn thứ lỗi cho nếu câu hỏi tình huống này làm phiền lòng các bạn

 5. Trích Nguyên văn bởi Kế Toán Già Gân View Post
  Bạn nhập trực tiếp hay lấy từ file excel, nếu là file excel thì bạn định dạng tại cột P (ô 14) là dạng text chứ không phải số, vẫn nhập bình thường đâu bị lỗi gì đâu bạn, coi lại phần hướng dẫn nha

  2. Định dạng chuẩn cho các cột
  - Các cột C, D, E, P, R,T: phải là kiểuText
  - Các cột F,G, H, I, J, K, L, M, N, O, Q, S, U, V, W phải là kiểu Số


  Chú ý: giữa 2 số hoá đơn huỷ "chỉ cách nhau dấu phẩy "," không có khoảng trắng

  Cám ơn kế toán già gân rất nhiều

 6. Chương trình BC26 phiên bản 2.1 về báo cáo sử dụng hóa đơn mã vạch

  Cho mình hỏi nếu Doanh nghiệp không mua hóa đơn GTGT thì vẫn phải nộp Báo cáo sử dụng hoá đơn nhưng để trống dữ liệu, trường hợp này lên chương trình BC26 phiên bản 2.1 nhập liệu như thế nào, có anh/chị nào chỉ giúp ?

 7. Trích Nguyên văn bởi laianhtu View Post
  Cho mình hỏi nếu Doanh nghiệp không mua hóa đơn GTGT thì vẫn phải nộp Báo cáo sử dụng hoá đơn nhưng để trống dữ liệu, trường hợp này lên chương trình BC26 phiên bản 2.1 nhập liệu như thế nào, có anh/chị nào chỉ giúp ?
  DN chưa mua hoá đơn tạm thời không sử dụng BC26; trước mắt dùng Excel để lập báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn.
  Kiểm tra chương trình cho bạn đây. Tôi cố tình khai báo thông tin doanh nghiệp đầy đủ đồng thời đăng ký danh mục ấn chỉ (tạm thời ở đây tôi đăng ký dùng mẫu số này 01GTKT-3LL Hoá đơn GTGT 3 Liên - Giá 15.200 đ/Quyển để cho có thông tin trước cái đã)

  Vào BC 26 nhập liệu thì kết quả ghi (Thông tin sai) vẫn cho phép ghi lại thông tin sai nhưng không cho phép in  Mong đừng hỏi tiếp, trường hợp DN có mua rồi mà chưa sử dụng thì phải khai báo sao nhỉ?

  Sao BC 26 không có mục báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn Quý và năm nhỉ?

  Sao BC 26 không có mục đăng ký danh mục ấn chỉ bổ sung nhỉ vì nếu sau ngày 01/01/2011 khi DN tự in hoá đơn, lúc ấy liệu rằng BC 26 ứng dụng sao đây BC 26 trên cả tuyệt vời

 8. Trường hợp bạn trả lời ở trên mình cũng đã thử nghiệm và kết quả cũng như thế. Nếu đã thống nhất mã vạch thì phải thì phải báo cáo sử dụng hóa đơn thống nhất theo chương trình BC26 chứ sao lại có chuyện làm báo cáo ngoài Excel được ! Theo Thông Tư 120 /2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 Hướng dẫn thi hành Nghị định số: 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn thì theo phần VII/QUẢN LÝ HÓA ĐƠN mục 2.2 a thì DN Hàng tháng thực hiện báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn mẫu BC-26/HĐ (theo mẫu đính kèm), chậm nhất vào ngày 10 của đầu tháng sau. Riêng một số ngành đặc thù có thể báo cáo sử dụng hoá đơn hàng quý nhưng phải được sự chấp thuận của Tổng cục Thuế.

  Và Quy định nào nếu DN chưa mua hóa đơn tạm thời không sử dụng chương trình BC26 ?

 9. Trích Nguyên văn bởi laianhtu View Post
  Trường hợp bạn trả lời ở trên mình cũng đã thử nghiệm và kết quả cũng như thế. Nếu đã thống nhất mã vạch thì phải thì phải báo cáo sử dụng hóa đơn thống nhất theo chương trình BC26 chứ sao lại có chuyện làm báo cáo ngoài Excel được ! Theo Thông Tư 120 /2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 Hướng dẫn thi hành Nghị định số: 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn thì theo phần VII/QUẢN LÝ HÓA ĐƠN mục 2.2 a thì DN Hàng tháng thực hiện báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn mẫu BC-26/HĐ (theo mẫu đính kèm), chậm nhất vào ngày 10 của đầu tháng sau. Riêng một số ngành đặc thù có thể báo cáo sử dụng hoá đơn hàng quý nhưng phải được sự chấp thuận của Tổng cục Thuế.

  Và Quy định nào nếu DN chưa mua hóa đơn tạm thời không sử dụng chương trình BC26 ?
  Chào bạn,
  Tôi không rành về kế toán cùng văn bản pháp luật cũng không am hiểu nhiều. Tuy nhiên tôi cố gắng chia sẻ những gì tôi biết cùng bạn sau đây:
  Một số văn bản pháp quy về hoá đơn:
  + Nghị định 89/2002/NĐ-CP Quy định về việc in, phát hành, sử dụng và quản lý hoá đơn
  + Thông tư 120/2002/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 89/2002/NĐ-CP Quy định về việc in, phát hành, sử dụng và quản lý hoá đơn
  + Thông tư 99/2003/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 120/2002/TT-BTC
  + Công văn 3660/CT-TTHT ngày 13/05/09 của Cục Thuế TP. HCM về việc quản lý, sử dụng hoá đơn

  BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN, THANH QUYẾT TOÁN SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN
  Các tổ chức, cá nhân có sử dụng hoá đơn do Bộ Tài Chính phát hành, hoá đơn tự in phải lập Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn hàng tháng chậm nhất vào ngày thứ 20 của tháng tiếp sau tháng sử dụng, Báo cáo thanh quyết toán sử dụng hoá đơn hàng năm gởi Cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước ngày 25/02 năm sau


  Nếu đơn vị chưa từng mua, tự in hóa đơn và đăng ký sử dụng thì không cần lập BC26. Bạn cần hỏi lại cơ quan thuế quản lý trực tiếp để đảm bảo. Hãy đơn giản vấn đề bằng cách nhắc máy lên hỏi người trực tiếp quản lý là xong hỉ
  Tập tin đính kèm Tập tin đính kèm

 10. Trích Nguyên văn bởi linhlan View Post
  Chào bạn,
  Tôi không rành về kế toán cùng văn bản pháp luật cũng không am hiểu nhiều. Tuy nhiên tôi cố gắng chia sẻ những gì tôi biết cùng bạn sau đây:
  Một số văn bản pháp quy về hoá đơn:
  + Nghị định 89/2002/NĐ-CP Quy định về việc in, phát hành, sử dụng và quản lý hoá đơn
  + Thông tư 120/2002/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 89/2002/NĐ-CP Quy định về việc in, phát hành, sử dụng và quản lý hoá đơn
  + Thông tư 99/2003/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 120/2002/TT-BTC
  + Công văn 3660/CT-TTHT ngày 13/05/09 của Cục Thuế TP. HCM về việc quản lý, sử dụng hoá đơn

  BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN, THANH QUYẾT TOÁN SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN
  Các tổ chức, cá nhân có sử dụng hoá đơn do Bộ Tài Chính phát hành, hoá đơn tự in phải lập Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn hàng tháng chậm nhất vào ngày thứ 20 của tháng tiếp sau tháng sử dụng, Báo cáo thanh quyết toán sử dụng hoá đơn hàng năm gởi Cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước ngày 25/02 năm sau


  Nếu đơn vị chưa từng mua, tự in hóa đơn và đăng ký sử dụng thì không cần lập BC26. Bạn cần hỏi lại cơ quan thuế quản lý trực tiếp để đảm bảo. Hãy đơn giản vấn đề bằng cách nhắc máy lên hỏi người trực tiếp quản lý là xong hỉ
  Cái này bây giờ đưa lên hơi bị thừa, Bác KTGG trên diễn đàn này đã đưa rùi.
  Các bạn xem trong file đính kèm có điều diệu kỳ gì không nhé.

  Thân.
  Tập tin đính kèm Tập tin đính kèm

Trang 4/6 đầuđầu 1 2 3 4 5 6 cuốicuối

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đang xem đề tài này. (0 thành viên và 1 khách)

Đề tài tương tự

 1. Trả lời: 0
  Bài mới gởi: 10-08-10, 09:41 AM
 2. Khai giảng khóa đào tạo kế toán trưởng chuyên nghiệp.
  Viết bởi tranngot trong chuyên mục Học tập Offline
  Trả lời: 0
  Bài mới gởi: 04-07-09, 07:10 AM
 3. Lựa chọn hình thức doanh nghiệp nào cho phù hợp khi bắt đầu kinh doanh
  Viết bởi hoangdanh282vn trong chuyên mục Bổ sung kiến thức Kế Toán
  Trả lời: 9
  Bài mới gởi: 18-03-09, 01:08 PM
 4. KHAI GIẢNG LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP khóa 5
  Viết bởi otmgroup1 trong chuyên mục Học tập Offline
  Trả lời: 0
  Bài mới gởi: 25-11-08, 04:49 PM

Bookmarks

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

 • Bạn không thể đăng đề tài mới
 • Bạn không thể đăng trả lời
 • Bạn không thể đăng file đính kèm.
 • Bạn không thể sửa bài viết.
 •