Diễn đàn giaiphapexcel.com sẽ chuyển sang hoạt động ở link sau

http://www.giaiphapexcel.com/diendan/forums


[CLICK] học VBA ở Đà Nẵng tháng 5/2017


Trang 1/4 1 2 3 4 cuốicuối
Hiển thị kết quả tìm kiếm từ 1 đến 10 trên tổng số: 38

Ðề tài: Tạo form tìm kiếm đơn giản trong access

 1. Tạo form tìm kiếm đơn giản trong access

  Bây giờ tôi có một tệp tin CSDL bao gồm các trường Mã, Tên, Địa Chỉ, DT, ... Nói chung là chỉ một bảng thôi. Tôi muốn tạo 1 form kiểu như thế này

  1Combo box load xuống khi không muốn gõ. 1 Subform hiện lên danh sách trong có mã trong combo. Một nút kìm kiếm, một nút thoát. Nút tìm kiếm có mục đích tìm khi không click vào combo mà tự gõ mã.

  Có ai làm được chỉ giùm tui chi tiết chút nha. Cảm ơn nhiều!!

 2. Trích Nguyên văn bởi dinhhe213 View Post
  Bây giờ tôi có một tệp tin CSDL bao gồm các trường Mã, Tên, Địa Chỉ, DT, ... Nói chung là chỉ một bảng thôi. Tôi muốn tạo 1 form kiểu như thế này

  1Combo box load xuống khi không muốn gõ. 1 Subform hiện lên danh sách trong có mã trong combo. Một nút kìm kiếm, một nút thoát. Nút tìm kiếm có mục đích tìm khi không click vào combo mà tự gõ mã.

  Có ai làm được chỉ giùm tui chi tiết chút nha. Cảm ơn nhiều!!
  Tạo 1 query
  Code:
  SELECT Table1.STT, Table1.NGÀY, Table1.TÊN, Table1.[MA MAY], Table1.[MA KH]
  FROM Table1
  WHERE (((Table1.[MA KH]) Like [forms]![form1]![loc]));
  Tạo form có tên là Form1

  Trên form thiết kế các object như sau:

  -Subform có tên: KH

  -Combobox: loc
  RowSource:

  Code:
  SELECT Table1.[MA KH], Table1.TÊN
  FROM Table1
  GROUP BY Table1.[MA KH], Table1.TÊN;
  Code cho Combo

  Code:
  Private Sub loc_AfterUpdate()
  Forms!form1.KH.SourceObject = "Query.Query1"
  
  End Sub
  -CommandButton: cmdTatCa, caption: Tất Cả

  Code:
  Private Sub cmdTatCa_Click()
  loc = "*"
  Forms!form1.KH.SourceObject = "Query.Query1"
  
  End Sub
  -CommandButton: cmdThoat, caption: Thoát

  Code:
  Private Sub cmdThoat_Click()
  On Error GoTo Err_cmdThoat_Click
  
  
    DoCmd.Close
  
  Exit_cmdThoat_Click:
    Exit Sub
  
  Err_cmdThoat_Click:
    MsgBox Err.Description
    Resume Exit_cmdThoat_Click
    
  End Sub
  Code cho form

  Code:
  Private Sub Form_Load()
  loc = "*"
  Forms!form1.KH.SourceObject = "Query.Query1"
  End Sub
  Tập tin đính kèm Tập tin đính kèm
  • Loại tập tin: rar LOc.rar (21.9 KB, 4572 lần tải)

 3. A ơi! Làm Query thế này hay bị lỗi quá. Không biết nhưng mà e làm bị lỗi hoài cứ xoá đi làm lại nhiều lần quá. Nó báo lỗi thế này

  Thật ra e ko chỉ làm lọc mỗi mã đâu, e còn lọc thêm ngày tháng, tên và nhiều nữa. E lấy code của a làm mẫu nhưng mà nó báo lỗi nhiều quá ko làm được. Có cách nào khắc phục ko a?
  Cho e hỏi thêm: Nếu mình cho lọc ngay trong table thì có được không?
  thay đổi nội dung bởi: dinhhe213, 05-06-10 lúc 07:56 AM

 4. Theo tôi đề nghị, bạn không cần phải làm thêm nút Tìm kiếm.
  Bạn chỉ cần áp dụng cách thiết kế Master - Detail của Access là được.

  Giả sử cái combo box của bạn có tên là cboMAMAY.
  Bạn chọn cái subform, mở cửa sổ Properties ra, vào cái thẻ Data, chọn:
  Link Master Fields: cboMAMAY
  Link Child Fields: MAMAY

  Vậy là OK rồi. Mỗi khi có sự thay đổi nội dung combo box, nó sẽ thay đổi dữ liệu trong subform

 5. Trích Nguyên văn bởi dinhhe213 View Post
  A ơi! Làm Query thế này hay bị lỗi quá. Không biết nhưng mà e làm bị lỗi hoài cứ xoá đi làm lại nhiều lần quá. Nó báo lỗi thế này

  Thật ra e ko chỉ làm lọc mỗi mã đâu, e còn lọc thêm ngày tháng, tên và nhiều nữa. E lấy code của a làm mẫu nhưng mà nó báo lỗi nhiều quá ko làm được. Có cách nào khắc phục ko a?
  Cho e hỏi thêm: Nếu mình cho lọc ngay trong table thì có được không?
  Bạn gửi cái file của bạn lên mình sẽ xem giúp, có thể sẽ không dùng phương pháp cũ để lọc.

 6. Smile

  Xem file mẫu này cũng hay nè bạn :)
  Tập tin đính kèm Tập tin đính kèm

 7. Em là thành viên mới của GPE ạ. Bữa rồi trong lúc làm Chương trình cho công ty, em vào xem topic của các anh ạ
  Em áp dụng như file Access anh gửi nhưng không hiêu sao báo lỗi và không chạy được

  Đây là đoạn codes

  Private Sub Command23_Click()
  ' Update the record source
  Me.frmsubDulieuKhachhangXK.Form.RecordSource = "SELECT * FROM QryCIFXK " & BuildFilter
  (đây là chỗ bị báo lỗi method not found ạ)

  ' Requery the subform
  Me.frmsubDulieuKhachhangXK.Requery
  End Sub
  Private Function BuildFilter() As Variant
  Dim varWhere As Variant
  varWhere = Null ' Main filter

  If Me.Chinhanh_filter > 0 Then
  varWhere = varWhere & "[Chi_Nhanh] = " & Me.Chinhanh_filter & " AND "
  End If
  If Me.Khachhang_filter > "" Then
  varWhere = varWhere & "[Khach_Hang] LIKE """ & Me.Khachhang_filter & "*"" AND "
  End If
  If Me.CIF_filter > "" Then
  varWhere = varWhere & "[CIF] LIKE """ & Me.CIF_filter & "*"" AND "
  End If
  If Me.Taikhoan_filter > "" Then
  varWhere = varWhere & "[Tai_Khoan] LIKE """ & Me.Taikhoan_filter & "*"" AND "
  End If
  If Me.Bieuphi_filter > "" Then
  varWhere = varWhere & "[Bieu_Phi] LIKE """ & Me.Bieuphi_filter & "*"" AND "
  End If
  If Me.Ghichu_filter > "" Then
  varWhere = varWhere & "[Ghi_Chu] LIKE """ & Me.Khachhang_filter & "*"" AND "
  End If

  BuildFilter = varWhere
  End Function

  Em đã kiểm tra hết mà không hiểu sai ở đâu. Mong các anh giúp em. Em cảm ơn nhìu.

 8. Đây là file Access của em ạ
  Tập tin đính kèm Tập tin đính kèm

 9. Trích Nguyên văn bởi bio87 View Post
  Đây là file Access của em ạ
  1. Tham chiếu subform sai: (xem lại subform Name # subform label) cái bạn đang tham chiếu là subform label , bạn cần biết chính xác subform name
  2. Câu query của bạn viết nhìn vào chả hiểu ráo: theo minh hiểu là bạn dùng cấu trúc
  Select * from Query{source} Where Col1 = "xxx" and col2 = "yyy"
  Tuy nhiên mình thấy bạn định nghĩa varWhere không biết có giống Where ? giống thì mới xét tiếp, nếu không thì exit sub mà debug là vừa
  Phải hiểu được cấu trúc của câu SQL kia mới viết được điều kiện mà bạn viết là BuildFilter()
  ---------------
  Đúng hơn hãy viết cái sub nhìn cho rõ ràng dễ hiểu, kiểu:
  Code:
  dim strSQl as string
  if condition (1) then
  strSQL= " " 
  else if condition (2) then
  strSQl=" "
  end if
  Forms!Form_main!Form_sub.form.recordSource = strSQL
  Forms!Form_main!Form_sub.form.recordSource.Requery

 10. - Em đã sửa lại cái Subform Name rùi ạ. Nhưng lại nảy sinh vấn đề. Nó bào lỗi cái từ FROM ở trong câu lệnh:
  Me.frmsubDulieuKhachhangXK.Form.RecordSource = "SELECT * FROM QryCIFXK " & BuildFilter. Lỗi FROM syntax error.
  - Cái BuildFilter em tham khảo chỗ file Access của anh TranThanhPhong. Em muốn lọc dữ liệu theo nhiều điều kiện. Nếu lọc dữ liệu theo một điều kiện thì em có thể tạo Query cho DataSource của Subform được mà. Mà em thấy Query trong cho Form chỉ lọc theo một điều kiện thôi phải không ạ.
  - Chú thích cái codes của em là 1 cai sub với 1 cái function ạ
  Cái Function này là :

  Private Function BuildFilter() As Variant
  Dim varWhere As Variant
  varWhere = Null ' Main filter

  If Me.Chinhanh_filter > 0 Then
  varWhere = varWhere & "[Chi_Nhanh] = " & Me.Chinhanh_filter & " AND "
  End If
  If Me.Khachhang_filter > "" Then
  varWhere = varWhere & "[Khach_Hang] LIKE """ & Me.Khachhang_filter & "*"" AND "
  End If
  If Me.CIF_filter > "" Then
  varWhere = varWhere & "[CIF] LIKE """ & Me.CIF_filter & "*"" AND "
  End If
  If Me.Taikhoan_filter > "" Then
  varWhere = varWhere & "[Tai_Khoan] LIKE """ & Me.Taikhoan_filter & "*"" AND "
  End If
  If Me.Bieuphi_filter > "" Then
  varWhere = varWhere & "[Bieu_Phi] LIKE """ & Me.Bieuphi_filter & "*"" AND "
  End If
  If Me.Ghichu_filter > "" Then
  varWhere = varWhere & "[Ghi_Chu] LIKE """ & Me.Khachhang_filter & "*"" AND "
  End If

  BuildFilter = varWhere
  End Function

  Cái Varwhere chính là Where trong cấu trúc mà anh nói đấy ạ
  Select * from Query{source} Where ...... Còn cái BuildFilter chính là các điều kiện sau Where.
  Em cảm ơn sự giúp đỡ của anh nhiều lắm.

Trang 1/4 1 2 3 4 cuốicuối

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đang xem đề tài này. (0 thành viên và 1 khách)

Đề tài tương tự

 1. Cần giúp tạo form trong access
  Viết bởi transyhongvn trong chuyên mục Ứng dụng Quản trị cơ sở dữ liệu
  Trả lời: 1
  Bài mới gởi: 05-04-11, 12:59 PM
 2. Cách lọc ngày và giá trị trên form trong MS Access
  Viết bởi Hai Lúa Miền Tây trong chuyên mục Ứng dụng Quản trị cơ sở dữ liệu
  Trả lời: 7
  Bài mới gởi: 15-03-11, 10:17 PM
 3. Form trong access có sắp xếp và thêm
  Viết bởi ttt3te trong chuyên mục Cơ sở dữ liệu
  Trả lời: 1
  Bài mới gởi: 28-11-10, 02:02 PM
 4. Hỏi về form trong Access
  Viết bởi phungvinhquang trong chuyên mục Ứng dụng Quản trị cơ sở dữ liệu
  Trả lời: 5
  Bài mới gởi: 27-07-10, 02:37 PM
 5. Cách bảo vệ form trong access
  Viết bởi hoangminhtien trong chuyên mục Ứng dụng Quản trị cơ sở dữ liệu
  Trả lời: 1
  Bài mới gởi: 25-06-09, 03:12 PM

Bookmarks

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

 • Bạn không thể đăng đề tài mới
 • Bạn không thể đăng trả lời
 • Bạn không thể đăng file đính kèm.
 • Bạn không thể sửa bài viết.
 •