Diễn đàn giaiphapexcel.com sẽ chuyển sang hoạt động ở link sau

http://www.giaiphapexcel.com/diendan/forums


[CLICK] học VBA ở Đà Nẵng tháng 5/2017


Trang 3/5 đầuđầu 1 2 3 4 5 cuốicuối
Hiển thị kết quả tìm kiếm từ 21 đến 30 trên tổng số: 41

Ðề tài: Ebook-thuế 1. Được công nhận sáng kiến, cải tiến theo Quyết định số 4479/QĐ-CT ngày 26/11/2007 của Cục thuế tỉnh Quảng Ninh
  Tác giả: Đào Thụy Hưng (Phòng Kê khai và kế toán thuế)
  Phiên bản: 2011-10  Cập nhật:

  1.- Thông tư 35/2011/TT-BTC ngày 15/03/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ viễn thông;

  2.- Quyết định 624/QĐ-BTC năm 2011 đính chính Thông tư 09/2011/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành;

  3.- Nghị định 20/2011/NĐ-CP ngày 23/03/2011 của Chính phủ hướng dẫn Nghị quyết 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp;

  4.- Thông tư 34/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư 228/2009/TT-BTC hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp tại doanh nghiệp;

  5.- Thông tư 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ (thay thế TT 60/2007/TT-BTC);

  6.- Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

  Bổ sung: Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12

  Hạ Long, 01/04/2011

  Cung cấp miễn phí tại Cục thuế tỉnh Quảng Ninh

  Link của Bác Đào Thụy Hưng

  Link dự phòng

  Link tại webketoan.vn

  Kính thay mặt tất cả các thành viên trân trọng chuyển lời chân thành cám ơn Bác Đào Thuỵ Hưng.

  Thân 2. Được công nhận sáng kiến, cải tiến theo Quyết định số 4479/QĐ-CT ngày 26/11/2007 của Cục thuế tỉnh Quảng Ninh
  Tác giả: Đào Thụy Hưng (Phòng Kê khai và kế toán thuế)
  Phiên bản: 2011-11  Cập nhật:

  1.- Nghị định 22/2011/NĐ-CP ngày 04/04/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung; (Bãi bỏ Nghị định số 28/2010/NĐ-CP ngày 25/3/ 2010 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung);

  2.- Thông tư 30/2011/TT-BTC quy định bổ sung Mục lục Ngân sách Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành;

  3.- Quyết định 21/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011;

  4.- Thông tư số 47/2011/TT-BTC ngày 07 tháng 4 năm 2011của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh điện;

  5.- Thông tư 35/2011/TT-BTC ngày 15/03/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ viễn thông;

  6.- Quyết định 624/QĐ-BTC năm 2011 đính chính Thông tư 09/2011/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành;

  7.- Nghị định 20/2011/NĐ-CP ngày 23/03/2011 của Chính phủ hướng dẫn Nghị quyết 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp;

  8.- Thông tư 34/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư 228/2009/TT-BTC hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp tại doanh nghiệp.

  Hạ Long, 14/04/2011

  Cung cấp miễn phí tại Cục thuế tỉnh Quảng Ninh

  Link của Bác Đào Thụy Hưng

  Link dự phòng


  Kính thay mặt tất cả các thành viên trân trọng chuyển lời chân thành cám ơn Bác Đào Thuỵ Hưng.

  Thân
  thay đổi nội dung bởi: Kế Toán Già Gân, 26-04-11 lúc 07:55 PM

 3. Phiên bản: 2011-16

  Cập nhật:

  1.- Thông tư 78/2011/TT-BTC ngày 8/6/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đối với khoản hỗ trợ khám chữa bệnh hiểm nghèo cho người lao động và thân nhân của người lao động từ nguồn thu nhập sau thuế thu nhập doanh nghiệp; quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng của doanh nghiệp;

  2.- Nghị định 39/2011/NĐ-CP ngày 26/5/2011 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 185/2004/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán;

  3.- Thông tư 49/2011/TT-BTC ngày 21/4/2011 của Bộ Tài chính về sửa đổi quy chế, quy trình tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tại đơn vị thuộc Bộ Tài chính kèm theo Quyết định 43/2007/QĐ-BTC và Quyết định 122/2008/QĐ-BTC do Bộ tài chính ban hành;

  4.- Quyết định số 118/QĐ-TCT ngày 26 tháng 01 năm 2011của Tổng cục Thuế Về việc ban hành Quy trình thanh tra, kiểm tra nội bộ ngành thuế (Phụ lục);

  5.- Thông tư số 52/2011/TT-BTC ngày 22/4/2011 của Bộ tài chính Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011;

  6.- Nghị định 22/2011/NĐ-CP ngày 04/04/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung;

  7.- Thông tư 30/2011/TT-BTC quy định bổ sung Mục lục Ngân sách Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành;  Link của Bác Đào Thụy Hưng

  Link tại webketoan.vn

  Kính thay mặt tất cả các thành viên trân trọng chuyển lời chân thành cám ơn Bác Đào Thuỵ Hưng.

  Thân
  Mời tham quan FB - Người Đưa Tin: https://www.facebook.com/Leminhtri

 4. Các Bác cho em hỏi tí, sao máy em khi mở Ebook Thuế thì không thể kết xuất văn bản, mẫu biểu ra M.Word từ mục lục vậy? toàn là bảo chế độ bảo mật gì đó không à! em đang xài BKAV bản quyền. Giải đáp giúp em các bác ơi! Thank

 5. Phiên bản: Phiên bản: 2011-21


  Cập nhật:

  1.- Công văn số 2224/CT-AC ngày 10/05/2011 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh V/v xử lý đối với hóa đơn sau ngày 31/03/2011;

  2.- Thông tư 104/2011/TT-BTC ngày 12/7/2011 sửa đổi Thông tư 11/2010/TT-BTC hướng dẫn nghĩa vụ thuế đối với nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành;

  3.- Hiệp định về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với thuế đánh vào thu nhập giữa Việt Nam và Ca-ta;

  4.- Nghị định 53/2011/NĐ-CP ngày 01/7/2011 của Chính Phủ hướng dẫn Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp;

  5.- Thông tư số 85 /2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn Hướng dẫn quy trình tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước giữa Kho bạc Nhà nước - Tổng cục Thuế - Tổng cục Hải quan và các ngân hàng thương mại;

  6.- Thông tư 92/2011/TT-BTC ngày 23/6/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện trợ cấp khó khăn đối với người lao động trong doanh nghiệp;

  7.- Thông tư 89/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phương pháp xác định giá sàn gạo xuất khẩu;

  8.- Nghị định 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

  9.- Thông tư 78/2011/TT-BTC ngày 8/6/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đối với khoản hỗ trợ khám chữa bệnh hiểm nghèo cho người lao động và thân nhân của người lao động từ nguồn thu nhập sau thuế thu nhập doanh nghiệp; quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng của doanh nghiệp;

  10.- Thông tư số 52/2011/TT-BTC ngày 22/4/2011 của Bộ tài chính Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011.

  Hạ Long, 19/7/2011

  Cung cấp miễn phí tại Cục thuế tỉnh Quảng Ninh  Link của Bác Đào Thụy Hưng

  Kính thay mặt tất cả các thành viên, trân trọng chuyển lời chân thành cám ơn Bác Đào Thuỵ Hưng.

  Thân
  Mời tham quan FB - Người Đưa Tin: https://www.facebook.com/Leminhtri

 6. Phiên bản: 2011-22


  Cập nhật:

  1.- Thông tư số 94/2011/TT-BTC ngày 29/6/2011 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

  2.- Thông tư 93/2011/TT-BTC sửa đổi Thông tư 117/2004/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 198/2004/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất do Bộ Tài chính ban hành;

  3.- Công văn số 9445/BTC-TCT ngày 20 tháng 7 năm 2011 Về việc điều kiện tờ khai hải quan để khấu trừ thuế GTGT đối với hàng xuất khẩu;

  4.- Công văn số 2473/TCT-CS ngày 19 tháng 7 năm 2011 Về việc lệ phí trước bạ đối với tài sản cho thuê tài chính;

  5.- Công văn số 2224/CT-AC ngày 10/05/2011 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh V/v xử lý đối với hóa đơn sau ngày 31/03/2011;

  6.- Thông tư 104/2011/TT-BTC ngày 12/7/2011 sửa đổi Thông tư 11/2010/TT-BTC hướng dẫn nghĩa vụ thuế đối với nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành;

  7.- Hiệp định về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với thuế đánh vào thu nhập giữa Việt Nam và Ca-ta;

  8.- Nghị định 53/2011/NĐ-CP ngày 01/7/2011 của Chính Phủ hướng dẫn Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp;

  9.- Thông tư số 85 /2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn Hướng dẫn quy trình tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước giữa Kho bạc Nhà nước - Tổng cục Thuế - Tổng cục Hải quan và các ngân hàng thương mại;

  Hạ Long, 28/7/2011

  Cung cấp miễn phí tại Cục thuế tỉnh Quảng Ninh  Link của Bác Đào Thụy Hưng

  Link dự phòng

  Kính thay mặt tất cả các thành viên, trân trọng chuyển lời chân thành cám ơn Bác Đào Thuỵ Hưng.

  Thân
  Mời tham quan FB - Người Đưa Tin: https://www.facebook.com/Leminhtri

 7. Phiên bản: 2011-23


  Cập nhật:

  1.- Thông tư số 113/2011/TT-BTC ngày 04/08/2011 của Bộ Tài Chính Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 62/2009/TT-BTC, Thông tư số 02/2010/TT-BTC và Thông tư số 12/2011/TT-BTC;

  2.- Quyết định 905/QĐ-TCT ngày 1/7/2011 của Tổng Cục Thuế Về việc ban hành Quy trình hoàn thuế - Mẫu báo cáo được nhúng trong QĐ905/QĐ-TCT (Mẫu biểu quy trình hoàn thuế);

  3.- Thông tư số 94/2011/TT-BTC ngày 29/6/2011 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

  4.- Thông tư 93/2011/TT-BTC sửa đổi Thông tư 117/2004/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 198/2004/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất do Bộ Tài chính ban hành;

  5.- Công văn số 9445/BTC-TCT ngày 20 tháng 7 năm 2011 Về việc điều kiện tờ khai hải quan để khấu trừ thuế GTGT đối với hàng xuất khẩu;

  6.- Công văn số 2473/TCT-CS ngày 19 tháng 7 năm 2011 Về việc lệ phí trước bạ đối với tài sản cho thuê tài chính;

  7.- Công văn số 2224/CT-AC ngày 10/05/2011 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh V/v xử lý đối với hóa đơn sau ngày 31/03/2011;

  8.- Thông tư 104/2011/TT-BTC ngày 12/7/2011 sửa đổi Thông tư 11/2010/TT-BTC hướng dẫn nghĩa vụ thuế đối với nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành;


  Hạ Long, 08/8/2011

  Cung cấp miễn phí tại Cục thuế tỉnh Quảng Ninh  Link của Bác Đào Thụy Hưng  Kính thay mặt tất cả các thành viên, trân trọng chuyển lời chân thành cám ơn Bác Đào Thuỵ Hưng.

  Thân
  Mời tham quan FB - Người Đưa Tin: https://www.facebook.com/Leminhtri

 8. Nhằm chào mừng Ngày truyền thống ngành Thuế Việt Nam 10/09/2011!, bác Đào Thuỵ Hưng đã cho ra Phiên bản: 2011-25


  Cập nhật:

  1.- Thông tư số 120/2011/TT-BTC ngày 16/8/2011 Hướng dẫn Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

  2.- Nghị định 74/2011/NĐ-CP ngày 25/8/2011 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản (hiệu lực từ 01/01/2012);

  3.- Công văn số 10790/BTC-CST ngày 12/8/2011 triển khai thực hiện Nghị quyết 08/2011/QH13 ngày 06/08/2011 của Quốc hội về việc ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân;

  - Triển khai giảm 50% mức thuế khoán từ 1/8/2011;

  - Tạm chưa khấu trừ thuế TNCN (xem chi tiết công văn) từ 1/8/2011;

  4.- Nghị định 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ hướng dẫn Luật Thuế bảo vệ môi trường;

  5.- Thông tư số 113/2011/TT-BTC ngày 04/08/2011 của Bộ Tài Chính Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 62/2009/TT-BTC, Thông tư số 02/2010/TT-BTC và Thông tư số 12/2011/TT-BTC;

  6.- Quyết định 905/QĐ-TCT ngày 1/7/2011 của Tổng Cục Thuế Về việc ban hành Quy trình hoàn thuế - (Mẫu biểu quy trình hoàn thuế);

  7.- Thông tư số 94/2011/TT-BTC ngày 29/6/2011 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

  8.- Thông tư 93/2011/TT-BTC sửa đổi Thông tư 117/2004/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 198/2004/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất do Bộ Tài chính ban hành;  Hạ Long, 09/2011

  Cung cấp miễn phí tại Cục thuế tỉnh Quảng Ninh  Bản dành cho khối doanh nghiệp tại đây


  Bản full tại đây  Kính thay mặt tất cả các thành viên, trân trọng chuyển lời chân thành cám ơn Bác Đào Thuỵ Hưng.

  Thân
  Mời tham quan FB - Người Đưa Tin: https://www.facebook.com/Leminhtri

 9. Cam on Bac Ke Toan Gai Gan rat nhieu

 10. Được công nhận sáng kiến, cải tiến theo Quyết định số 4479/QĐ-CT ngày 26/11/2007 của Cục thuế tỉnh Quảng Ninh

  Tác giả: Đào Thụy Hưng (Phòng Kê khai và kế toán thuế)

  Phiên bản: 2011-27  Cập nhật:

  1.- Thông tư 138/2011/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi Chế độ kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa kèm theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC do Bộ Tài chính ban hành ;

  2. - Quyết định 54/2011/QĐ-TTg về gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 của doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong ngành nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh do Thủ tướng Chính phủ ban hành;

  3.- Thông tư 128/2011/TT-BTC ngày 12/9/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở y tế công lập;

  4.- Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

  5.- Thông tư số 120/2011/TT-BTC ngày 16/8/2011 Hướng dẫn Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

  6.- Nghị định 74/2011/NĐ-CP ngày 25/8/2011 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản (hiệu lực từ 01/01/2012);

  7.- Công văn số 10790/BTC-CST ngày 12/8/2011 triển khai thực hiện Nghị quyết 08/2011/QH13 ngày 06/08/2011 của Quốc hội về việc ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân;


  - Triển khai giảm 50% mức thuế khoán từ 1/8/2011;
  - Tạm chưa khấu trừ thuế TNCN (xem chi tiết công văn) từ 1/8/2011;

  8.- Nghị định 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ hướng dẫn Luật Thuế bảo vệ môi trường;
  Quảng Ninh, 14/10/2011


  Cung cấp miễn phí tại Cục thuế tỉnh Quảng Ninh  Bản dành cho khối doanh nghiệp tại đây


  Bản full tại đây  Kính thay mặt tất cả các thành viên, trân trọng chuyển lời chân thành cám ơn Bác Đào Thuỵ Hưng.

  Thân
  Mời tham quan FB - Người Đưa Tin: https://www.facebook.com/Leminhtri

Trang 3/5 đầuđầu 1 2 3 4 5 cuốicuối

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đang xem đề tài này. (0 thành viên và 1 khách)

Đề tài tương tự

 1. Ebook: Tự học Microsoft PowerPoint 2010
  Viết bởi TranThanhPhong trong chuyên mục Ứng dụng Báo cáo và Thuyết trình
  Trả lời: 6
  Bài mới gởi: 31-05-14, 08:14 PM
 2. Ebook-thuế (cập nhật ngày 14/04/2010)
  Viết bởi dthungqn trong chuyên mục Tài Nguyên Mạng
  Trả lời: 0
  Bài mới gởi: 17-04-10, 10:15 AM
 3. Ebook-thuế 2010 (cập nhật TT gia hạn thuế TNDN 2010)
  Viết bởi dthungqn trong chuyên mục Tài Nguyên Mạng
  Trả lời: 2
  Bài mới gởi: 13-04-10, 01:15 PM
 4. Thêm một thư viện ebook thuộc đủ mọi lĩnh vực cho các bạn tham khảo
  Viết bởi dat2007 trong chuyên mục Tài Nguyên Mạng
  Trả lời: 1
  Bài mới gởi: 18-09-07, 02:32 PM

Bookmarks

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

 • Bạn không thể đăng đề tài mới
 • Bạn không thể đăng trả lời
 • Bạn không thể đăng file đính kèm.
 • Bạn không thể sửa bài viết.
 •