[CLICK] học VBA ở Đà Nẵng tháng 5/2017

Diễn đàn giaiphapexcel.com tạm ngưng cho đăng bài mới để nâng cấp Xem chi tiết

Vào Fanpage của Giaiphapexcel tại đây https://www.facebook.com/giaiphapexcel.vn/

Link group Facebook chính thức của Giaiphapexcel: https://www.facebook.com/groups/797878780268042/


Hiển thị kết quả tìm kiếm từ 1 đến 5 trên tổng số: 5

Ðề tài: Ý nghĩa hàm select 0 và if empty trong Visual Fox

 1. Ý nghĩa hàm select 0 và if empty trong Visual Fox

  trong đoạn code này, chức năng là đếm số bút toán của nhân viên. Khi chạy báo lỗi ở dòng 3, chọn bỏ qua thì báo lỗi tiếp ở dòng 7, bỏ qua thì nó bảo chọn file database thì chạy ngon lành, tới dòng cuối từ dưới đếm lên 4 thì báo lỗi chổ cn.

  Mình chỉ muốn hỏi ý nghĩa câu select 0 và if empty
  THX
  para namthang,cn
  mdir='bcao\dbf\'
  file_kq='kq'+cn+'.dbf'
  clos data
  set safe off
  wait wind nowa 'Dang lay but toan cua teller..'
  use mdir+ 'ps&namthang.dbf' alia ps
  sele * from ps into dbf temp where (nsd='BDU' or nsd='TDM' or nsd='BCA' or nsd='TAU' or nsd='SSO' or nsd='TPK' or nsd='PGI' or nsd='DTG')
  wait wind nowa 'Dang lay so luong but toan..'
  sele dist nsd,ngay,sbt,' ' as cn,' ' as dp,' ' as fx,' ' as gl,' ' as ln1,' ' as ln2,' ' as ln3,' ' as ln4,' ' as ln5,' ' as khac ;
  from temp into dbf ketqua orde by 1,2,3
  clos data
  *
  wait wind nowa 'Dang index...'
  sele 0
  use temp alia sl excl
  inde on nsd+dtos(ngay)+sbt tag tmp
  sele 0
  use ketqua alia kq excl
  scan
  =seek(nsd+dtos(ngay)+sbt,'sl')
  wait wind nowa nsd+dtos(ngay)+sbt
  do case
  case sl.buscd='DP'
  repl dp with '1'
  case sl.buscd='FX'
  repl fx with '1'
  case sl.buscd='GL'
  sele sl
  loca while nsd+dtos(ngay)+sbt=kq.nsd+dtos(kq.ngay)+kq.sbt for tk='7' or tk='8'
  if foun()
  sele kq
  repl gl with '1'
  else
  sele kq
  repl khac with '1'
  endi
  case sl.buscd='LN'
  stor ' ' to ln1,ln2,ln3,ln4,ln5,khac
  sele sl
  seek kq.nsd+dtos(kq.ngay)+kq.sbt
  loca while nsd+dtos(ngay)+sbt=kq.nsd+dtos(kq.ngay)+kq.sbt for trcd='W011'
  if foun()
  ln1='1'
  endi
  *

 2. Tách làm 2 vì bài viết quá dài :D
  if empt(m.ln1+m.ln2+m.ln3+m.ln4+m.ln5)
  seek kq.nsd+dtos(kq.ngay)+kq.sbt
  loca while nsd+dtos(ngay)+sbt=kq.nsd+dtos(kq.ngay)+kq.sbt for trcd='W132' and tk='2'
  if foun()
  ln2='1'
  endi
  endi
  *
  if empt(m.ln1+m.ln2+m.ln3+m.ln4+m.ln5)
  seek kq.nsd+dtos(kq.ngay)+kq.sbt
  loca while nsd+dtos(ngay)+sbt=kq.nsd+dtos(kq.ngay)+kq.sbt for trcd='W132' and tk='7'
  if foun()
  ln3='1'
  endi
  endi
  *
  if empt(m.ln1+m.ln2+m.ln3+m.ln4+m.ln5)
  seek kq.nsd+dtos(kq.ngay)+kq.sbt
  loca while nsd+dtos(ngay)+sbt=kq.nsd+dtos(kq.ngay)+kq.sbt for trcd='W101'
  if foun()
  ln4='1'
  endi
  endi
  *
  if empt(m.ln1+m.ln2+m.ln3+m.ln4+m.ln5)
  seek kq.nsd+dtos(kq.ngay)+kq.sbt
  loca while nsd+dtos(ngay)+sbt=kq.nsd+dtos(kq.ngay)+kq.sbt for trcd='W102'
  if foun()
  ln5='1'
  endi
  endi
  *
  if empt(m.ln1+m.ln2+m.ln3+m.ln4+m.ln5)
  khac='1'
  endi
  sele kq
  repl ln1 with m.ln1,ln2 with m.ln2,ln3 with m.ln3,ln4 with m.ln4,ln5 with m.ln5,khac with m.khac
  othe
  repl khac with '1'
  endc
  ends
  wait clea
  wait wind nowa 'Dang tong hop...'
  sele nsd,ngay,sum(val(dp)) as dp,sum(val(fx)) as fx,sum(val(gl)) as gl,;
  sum(val(ln1)) as ln1,sum(val(ln2)) as ln2,sum(val(ln3)) as ln3,sum(val(ln4)) as ln4,sum(val(ln5)) as ln5,;
  sum(val(khac)) as khac ;
  from kq into dbf kqngay grou by 1,2
  sele nsd,count(ngay) as songay,sum(dp) as dp,sum(fx) as fx,sum(gl) as gl,;
  sum(ln1) as ln1,sum(ln2) as ln2,sum(ln3) as ln3,sum(ln4) as ln4,sum(ln5) as ln5,;
  sum(khac) as khac ;
  from kqngay into DBF file_kq grou by 1
  clos data
  use file_kq alia kq excl
  alter table kq add column tongbt n(10) add column bquan n(10) add colum cn c(4)
  repl all cn with m.cn,tongbt with dp+fx+gl+ln1+ln2+ln3+ln4+ln5+khac,bquan with tongbt/songay
  wait clea
  clos data

 3. Hàm select n dùng để mở vùng làm việc mới. Trong đó n là số nguyên dương.
  Khi n= 0 nghĩa là mở vùng làm việc mới sau vùng thứ n ( tương đương n+1 )

  Hàm if(empty(Fx)) dùng để kiểm tra xem Fx có bị rỗng không. Fx có thể là 1 file, 1 trường, 1 chuỗi text hoặc chuỗi ngày tháng

 4. cám ơn rất nhiều..........

 5. Cần người dạy Visual Fox

  Chào bạn mình đang cần học Fox , bạn có thể dạy online giúp mình không, giá cả thỏa thuận.
  Nếu được bạn hãy pm qua yahoo "hoaivong_1983"
  Thanks bạn.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đang xem đề tài này. (0 thành viên và 1 khách)

Đề tài tương tự

 1. Dùng InputBox để Select range trong 1 file khác
  Viết bởi ndu96081631 trong chuyên mục Lập Trình với Excel
  Trả lời: 4
  Bài mới gởi: 26-03-10, 10:23 PM
 2. Làm xuất hiện đối tượng trong cửa sổ Microsoft Visual basic ?
  Viết bởi TrungChinhs trong chuyên mục Những vấn đề chung
  Trả lời: 4
  Bài mới gởi: 30-03-09, 06:13 PM
 3. Chọn (Select) dòng thứ n trong vùng AutoFilter
  Viết bởi ndu96081631 trong chuyên mục Lập Trình với Excel
  Trả lời: 4
  Bài mới gởi: 07-12-08, 11:27 AM
 4. ???Code về Remove unsed empty ending rows/Columns!
  Viết bởi ThuNghi trong chuyên mục Lập Trình với Excel
  Trả lời: 4
  Bài mới gởi: 20-10-08, 08:56 PM
 5. Một số mẹo hay trong Visual Basic
  Viết bởi PhanTuHuong trong chuyên mục Tài Nguyên Mạng
  Trả lời: 1
  Bài mới gởi: 16-11-07, 01:36 PM

Bookmarks

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

 • Bạn không thể đăng đề tài mới
 • Bạn không thể đăng trả lời
 • Bạn không thể đăng file đính kèm.
 • Bạn không thể sửa bài viết.
 •