Diễn đàn giaiphapexcel.com sẽ chuyển sang hoạt động ở link sau

http://www.giaiphapexcel.com/diendan/forums


[CLICK] học VBA ở Đà Nẵng tháng 5/2017


Trang 1/3 1 2 3 cuốicuối
Hiển thị kết quả tìm kiếm từ 1 đến 10 trên tổng số: 24

Ðề tài: Nối nhiều file excel thành 1 file excel

 1. Nối nhiều file excel thành 1 file excel

  Mô tả công việc tự động là thế này.
  Chuẩn bị: Đưa tất cả cá file excel vào cùng 1 folder, tên file theo thứ tự 1,2,3,.... các File excel có cùng cấu trúc, cùng số cột, số dòng khác nhau.
  Chạy macro:
  Tạo một file excel mới tên tonghop. nằm cùng folder với các file trên và lấy dữ liệu từ các file trong folder nối lại với nhau.
  Xong
  Xin giúp mình, THX

 2. Bạn mà không đưa file mô tả lên đây thì tôi nghĩ là chờ đến tết Công gô mới có người giúp bạn được.

 3. Bạn toikhongvao có cùng ý tưởng với mình. Để mình giải thích rõ thêm:

  Giả sử mình có nhiều file báo cáo lỗi theo ngày của nhiều dây chuyền (File được nhập hàng ngày bằng tay). Giờ mình muốn làm một file báo cáo tháng tổng hợp từ các báo cáo ngày (File chạy tự động)
  - Giả đã có file lỗi của 3 dây chuyền trong 2 ngày 19/01 & 20/01 (daily report)
  - Mình muốn cập nhập tự động vào file báo cáo tháng (monthly report): theo từng dây chuyền, và theo từng ngày.

  Yêu cầu : - Hiện thị các hộp thoại để cho người tổng hợp file monthly report chọn file cần cập nhập hoặc dây chuyền cần cập nhập
  - Nếu tên lỗi đã có trong báo cáo tháng thì tự điền số lượng lỗi (nếu chưa thì chèn thêm vào cột tên lỗi và điền số lượng lỗi theo ngày tương ứng)

  Vì đây là file tương đối khó nên mong mọi người giúp đỡ.

  Mình xin cảm ơn.
  Tập tin đính kèm Tập tin đính kèm
  thay đổi nội dung bởi: hopthuhuy, 21-01-10 lúc 08:03 PM

 4. chỉ đơn giản là nối nhiều sheet nằm ở nhiều file thành 1 sheet nằm ở 1 file mới thôi.
  Xin lỗi, mình không up file lên được vì máy nội bộ không thể sao chép dữ liệu ra ngoài.
  Mình chỉ cần code tổng quát cũng được, tại xưa giờ mình không để ý mấy điều hay dạng macro trong excel.
  THX

 5. Trích Nguyên văn bởi toikhongvao View Post
  Mô tả công việc tự động là thế này.
  Chuẩn bị: Đưa tất cả cá file excel vào cùng 1 folder, tên file theo thứ tự 1,2,3,.... các File excel có cùng cấu trúc, cùng số cột, số dòng khác nhau.
  Chạy macro:
  Tạo một file excel mới tên tonghop. nằm cùng folder với các file trên và lấy dữ liệu từ các file trong folder nối lại với nhau.
  Xong
  Xin giúp mình, THX
  Bạn tham khảo file đính kèm nhé. Ở đây, mỗi file có 3 sheet, nếu bạn muốn thêm sheet thì phải thêm vào các file như nhau (số lượng sheet, tên sheet, số cột trong mỗi sheet).
  Góp ý một xíu: Nếu không đưa dữ liệu thực của bạn được (vì một lí do tế nhị nào đó) thì bạn nên giả lập các file tương tự. Bởi vì chính bạn biết rõ nhất là bạn cần gì và nếu có file minh họa thì người khác sẽ đỡ mất công hơn (đôi khi công này là vô ích vì không đúng ý người hỏi).
  Chúc thành công!
  Tập tin đính kèm Tập tin đính kèm
  thay đổi nội dung bởi: nghiaphuc, 19-01-10 lúc 09:44 AM

 6. Trích Nguyên văn bởi hopthuhuy View Post
  Bạn toikhongvao có cùng ý tưởng với mình. Để mình giải thích rõ thêm:

  Giả sử mình có nhiều file báo cáo lỗi theo ngày của nhiều dây chuyền (File được nhập hàng ngày bằng tay). Giờ mình muốn làm một file báo cáo tháng tổng hợp từ các báo cáo ngày (File chạy tự động)
  - Giả đã có file lỗi của 3 dây chuyền trong 2 ngày 19/01 & 20/01 (daily report)
  - Mình muốn cập nhập tự động vào file báo cáo tháng (monthly report): theo từng dây chuyền, và theo từng ngày.

  Yêu cầu : - Hiện thị các hộp thoại để cho người tổng hợp file monthly report chọn file cần cập nhập hoặc dây chuyền cần cập nhập
  - Nếu tên lỗi đã có trong báo cáo tháng thì tự điền số lượng lỗi (nếu chưa thì chèn thêm vào cột tên lỗi và điền số lượng lỗi theo ngày tương ứng)

  Vì đây là file tương đối khó nên mong mọi người giúp đỡ.

  Mình xin cảm ơn.
  Dùng VBA kết hợp với PivotTable để làm bài tập này.
  Bạn xem file đính kèm nha
  Tập tin đính kèm Tập tin đính kèm

 7. @nghiaphuc: cám ơn bạn rất nhiều, cũng gần đúng đúng yêu cầu của mình.
  Mình xin lấy file ví dụ của bạn để làm ví dụ của mình.
  Xin lỗi vì chức năng upload trên forum xài không được nên mình up qua link này.
  http://www.mediafire.com/?3njgdqzttnx
  Yêu cầu của mình là từ 3 file, chạy macro hay gì cũng được để tạo 1 file mới tên tổng hợp với dữ liệu lấy từ các file trên nối lại với nhau, sau đó thêm vào một cột mới để phân biệt dữ liệu của file nào trong bảng tổng hợp. (không cần tạo sheet cho mỗi dữ liệu trong file tổng hợp vì sẽ gây khó khăn nếu muốn dùng pivottable)
  THX. Xin giúp giùm

 8. Trích Nguyên văn bởi domfootwear View Post
  Dùng VBA kết hợp với PivotTable để làm bài tập này.
  Bạn xem file đính kèm nha
  Gửi bạn Domfootwear,

  Cám ơn bạn đã làm giúp mình.

  Mình thử lại thì thấy sau khi bấm nút lệnh, sheet tonghop vẫn trắng
  (chưa lấy dữ liệu được từ các sheet khác, của các file khác)
  Mình đã thử copy & paste để tiêu đề trùng nhau nhưng cũng vẫn không được.

  Bạn xem lại giúp mình nhé.

  Mình cũng muốn chọn từng file để cập nhập thay vì chọn cả folder để tránh việc
  phải cập nhập lại. Mong bạn kiểm tra lại và hướng dẫn thêm giúp mình.

  Xin cảm ơn.

 9. Trích Nguyên văn bởi toikhongvao View Post
  @nghiaphuc: cám ơn bạn rất nhiều, cũng gần đúng đúng yêu cầu của mình.
  Mình xin lấy file ví dụ của bạn để làm ví dụ của mình.
  Xin lỗi vì chức năng upload trên forum xài không được nên mình up qua link này.
  http://www.mediafire.com/?3njgdqzttnx
  Yêu cầu của mình là từ 3 file, chạy macro hay gì cũng được để tạo 1 file mới tên tổng hợp với dữ liệu lấy từ các file trên nối lại với nhau, sau đó thêm vào một cột mới để phân biệt dữ liệu của file nào trong bảng tổng hợp. (không cần tạo sheet cho mỗi dữ liệu trong file tổng hợp vì sẽ gây khó khăn nếu muốn dùng pivottable)
  THX. Xin giúp giùm
  Vậy thì ở mỗi file, bạn dán một sub như vầy nè:
  PHP Code:
  Sub Ghi_DL()
      
  Dim FileS As FileSearch
      Dim Wb
  Wb1 As Workbook
      Dim FPath 
  As String
      Dim F 
  As Variant
   
      Application
  .ScreenUpdating False
      Set Wb 
  ThisWorkbookFPath Wb.Path
      Set FileS 
  Application.FileSearch
      With FileS
          
  .NewSearch
          
  .Filename "*.xls"
          
  .LookIn FPath
          
  .SearchSubFolders False
          
  .Execute
      End With
      Set Wb1 
  Workbooks.Add 'Them mot Workbook moi (file tong hop)'
      'Copy du lieu cua file hien hanh va dan vao file tong hop'
      
  Wb.Activate
      ActiveSheet
  .UsedRange.Copy
      Wb1
  .Activate
      ActiveSheet
  .[A1].PasteSpecial Paste:=xlPasteAll
      
  [IV1].End(xlToLeft).Offset(01) = "File"
      
  Selection.Offset(1Selection.Columns.Count).Resize(Selection.Rows.Count 11).Value Left(Wb.NameLen(Wb.Name) - 4)
      
  'Copy du lieu cua cac file con lai va dan vao file tong hop'
      
  For Each F In Application.FileSearch.FoundFiles
          
  If ThisWorkbook.FullName Then GoTo NextFile
          Workbooks
  .Open F
          Set Wb 
  Workbooks(Replace(FFPath "\", ""))
          Wb.Activate
          ActiveSheet.UsedRange.Offset(1).Resize(ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count - 1).Copy
          Wb1.Activate
          ActiveSheet.UsedRange.Offset(ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count).PasteSpecial Paste:=xlPasteAll
          Selection.Offset(0, Selection.Columns.Count).Resize(Selection.Rows.Count, 1).Value = Left(Wb.Name, Len(Wb.Name) - 4)
          Wb.Close False
  NextFile:
      Next F
      Wb1.SaveAs FPath & "
  \Tong hop.xls" 'Luu file tong hop lai'
      Application.ScreenUpdating = True
  End Sub 
  Như vầy thì bạn có thể tổng hợp dữ liệu từ 1 trong 3 file 1.xls, 2.xls, 3.xls. Kết quả sẽ được lưu vào file Tong hop.xls trong cùng thư mục với 3 file trên.
  Tập tin đính kèm Tập tin đính kèm

 10. Bạn có thể vui lòng giải thích về đoạn code này được ko?
  (vd như tác dụng và ý nghĩa của từng đoạn trong đó ....)
  Vì mình ko có kiến thức về code nhiều, nên mình muốn hiểu để áp dụng cho các file của mình, thanks bạn nhiều

Trang 1/3 1 2 3 cuốicuối

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đang xem đề tài này. (0 thành viên và 1 khách)

Đề tài tương tự

 1. Copy tất cả các file excel trong 1 folder (mỗi file excel có 1 sheet) vào 1 file exce
  Viết bởi tranviethung trong chuyên mục Lập Trình với Excel
  Trả lời: 11
  Bài mới gởi: 25-08-12, 09:31 AM
 2. File Excel bị nhiễm virus, nó chuyển tên file có dạng *.exe. Cách khắc phục?
  Viết bởi quynhdq trong chuyên mục Những vấn đề chung
  Trả lời: 8
  Bài mới gởi: 14-08-11, 11:22 PM
 3. Hỏi về cách cộng nhiều File Excel gống nhau vào một file mới
  Viết bởi tdhuymc trong chuyên mục Cấu trúc dữ liệu Excel và việc Xử lý dữ liệu
  Trả lời: 0
  Bài mới gởi: 05-10-10, 08:33 PM
 4. các bác cho em hỏi cách lấy số liệu từ nhiều file excel tạo thành 1 file tổng hợp
  Viết bởi ttranhnn trong chuyên mục Lập Trình với Excel
  Trả lời: 4
  Bài mới gởi: 24-02-10, 07:44 AM
 5. tổng hợp nhiều file excel vào một file tổng hợp
  Viết bởi phuongtran23 trong chuyên mục Cấu trúc dữ liệu Excel và việc Xử lý dữ liệu
  Trả lời: 1
  Bài mới gởi: 06-03-09, 10:43 AM

Bookmarks

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

 • Bạn không thể đăng đề tài mới
 • Bạn không thể đăng trả lời
 • Bạn không thể đăng file đính kèm.
 • Bạn không thể sửa bài viết.
 •