Anh chị ơi cho em hỏi: làm báo cáo nội bộ về doanh thu, bán hàng, thu chi, công nợ phải bắt đầu từ đâu? E không hiểu lắm về kế toán nội bộ. Anh chị nào có file kế toán nội bộ sẵn thì cho em với. Có thể gửi vào địa chỉ mail: nham.hm@gmail.com.vn không ạ? Hoặc post lên diễn đàn cũng được ạ!