[CLICK] học VBA ở Đà Nẵng tháng 5/2017

Diễn đàn giaiphapexcel.com tạm ngưng cho đăng bài mới để nâng cấp Xem chi tiết

Vào Fanpage của Giaiphapexcel tại đây https://www.facebook.com/giaiphapexcel.vn/

Link group Facebook chính thức của Giaiphapexcel: https://www.facebook.com/groups/797878780268042/


Hiển thị kết quả tìm kiếm từ 1 đến 10 trên tổng số: 10

Ðề tài: Copy data từ file Excel này sang file Excel khác

 1. Lightbulb Copy data từ file Excel này sang file Excel khác

  Dear all
  Tôi muốn copy data từ file Excel 1 sang file Excel 2 (file Excel 2 định dạng sẵn layout) thì làm cách nào?
  Ai biết vui lòng chi giùm nhé.
  Thanks

 2. #2
  Bạn tham khảo các bài viết này nhé!

 3. Tôi thường dùng
  Code:
  Range("A1").Copy Destination:= _
  Workbooks("noi_den.xls").Sheets("sheet1").Range("A1")
  Copy từ B1 trên WB hiện tại sang A1 của sheet1 của WB noi_den
  Sông sâu thì mặc sông sâu
  Nếu sông sâu quá thì ta đi đò.

 4. Trích Nguyên văn bởi tackenui
  Dear all
  Tôi muốn copy data từ file Excel 1 sang file Excel 2 (file Excel 2 định dạng sẵn layout) thì làm cách nào?
  Ai biết vui lòng chi giùm nhé.
  Thanks
  Trong file Excel 1 bạn chọn khối rồi chọn copy, qua file Excel 2 bạn chọn ô cần dán vào, rồi vào Menu Edit chọn Paste Special rồi chọn Values.

 5. Code:
  Sub copy_to_another_workbook()
    Dim sourceRange As Range
    Dim destrange As Range
    Dim destWB As Workbook
    Dim Lr As Long
  
    Application.ScreenUpdating = False
    If bIsBookOpen("test.xls") Then
      Set destWB = Workbooks("test.xls")
    Else
      Set destWB = Workbooks.Open("c:\test.xls")
    End If
    Lr = LastRow(destWB.Worksheets("Sheet1")) + 1
    Set sourceRange = ThisWorkbook.Worksheets("Sheet1").Range("A1:C10")
    Set destrange = destWB.Worksheets("Sheet1").Range("A" & Lr)
    sourceRange.Copy
    destrange.PasteSpecial xlPasteValues, , False, False
    Application.CutCopyMode = False
    destWB.Close True
    Application.ScreenUpdating = True
  End Sub
  Bạn Copy hàm này và hàm LastRow vào module
  Code:
  Function bIsBookOpen(ByRef szBookName As String) As Boolean
  ' Rob Bovey
    On Error Resume Next
    bIsBookOpen = Not (Application.Workbooks(szBookName) Is Nothing)
  End Function
  
  Function LastRow(sh As Worksheet)
    On Error Resume Next
    LastRow = sh.Cells.Find(What:="*", _
                After:=sh.Range("A1"), _
                Lookat:=xlPart, _
                LookIn:=xlFormulas, _
                SearchOrder:=xlByRows, _
                SearchDirection:=xlPrevious, _
                MatchCase:=False).Row
    On Error GoTo 0
  End Function
  thay đổi nội dung bởi: levanduyet, 22-07-07 lúc 09:41 PM

 6. Tôi có up một đoạn cho bạn tackenui rồi mà :
  Code cho phan mo file Chon cho duoc ten Sheet ....

  Doan code viet trong Module

  Goi lenh copy_dât trong boxe_text_code

  Sub copy_data()
  On Error Resume Next
  Dim basebook As String
  Dim mybook As Workbook
  Dim fname As String
  Dim Mypath As String

  Application.ScreenUpdating = False
  Mypath = Application.ActiveWorkbook.Path
  basebook = ActiveWorkbook.Name
  ChDrive Mypath
  ChDir Mypath
  fname = Application.GetOpenFilename(filefilter:="Execel files (*.xls), *.xls", Title:="Chon file nguon", MultiSelect:=False)
  Set mybook = Workbooks.Open(fname)
  mybook.Worksheets(1).Activate………………… …………………xác định tên Sheet

  ' Vung chon de dan
  Range("A1:J1").Select……………………… …………………..xac dinh vung chuan bi
  Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
  Selection.Copy
  Windows(basebook).Activate
  ' Chon Sheet de dan
  Sheet1.Select
  Range("A1").Select………………………………………… .vùng bđầu chọn
  ActiveSheet.Paste
  Range("A4").Select………………………………………… .vùng con chỏ dừng

  Application.CutCopyMode = False
  mybook.Close False
  Application.ScreenUpdating = True
  End Sub


 7. Các bác cho em hỏi. Em có 2 file excel . 1 là bảng điểm, 2 là sodangba. Em muốn tự động nhập điểm trung bình cộng, họ tên... những thông tin trong bảng điểm trùng khớp với sodangba thi nhập vào thì làm thế nào ạ
  Đây là 2 file của em http://www.mediafire.com/?dcs7guef5fpkg5l
  Mong các bác giúp em ! Thank

 8. [QUOTE = dohoa_69ks; 331.240] Tôi CO lên one đoạn cho bạn tackenui rồi mà:
  Mã cho tập tin phan mo Chon cho duoc mười tấm ....

  Mã Doan viet in module

  Goi lenh copy_dât in boxe_text_code

  Sub copy_data ()
  On Error Resume Next
  Dim basebook As String
  Dim MyBook Như Workbook
  Dim fname As String
  Dim Mypath As String

  Application.ScreenUpdating = False
  Mypath = Application.ActiveWorkbook.Path
  basebook = ActiveWorkbook.Name
  ChDrive Mypath
  ChDir Mypath
  fname = Application.GetOpenFilename (filefilter: = "file Execel ( * .xls), * .xls ", Tiêu đề: =" Chon tập nguon ", nhiều mục: = False)
  Set MyBook = Workbooks.Open (fname)
  mybook.Worksheets (1) .Activate ........................... ............... xác định tên Tờ

  'Vũng chon de dan
  Range ("A1: J1"). Select .................................................. . ..xac dinh vung chuan bi
  Range ( Lựa chọn, Selection.End (xlDown)). Chọn
  Selection.Copy
  Windows (basebook) .Activate
  'Chơn Bảng de dan
  Sheet1.Select
  Range ("A1"). Select .......................................... ......... .vùng bđầu chọn
  ActiveSheet.Paste
  Range ("A4"). Select .................................................. . .vùng con ch o dừng

  Application.CutCopyMode = False
  mybook.Close False
  Application.ScreenUpdating = True
  End Sub

  [/ QUOTE]
  1. Mình đã sửa lại từ mã của bạn, nhưng 1 vài điểm thắc mắc là tại sao các câu lệnh mình thêm vào sau đây nó không chạy được, F8 kiểm tra ko thấy chạy. Mình có gửi kèm theo file, mong các bạn giúp đờ
  2. Đây là code cho trường hợp lay dữ liệu từ file.xls, còn file.xlsx thì phải làm thế nào? có code nào chạy được cho cả 2 loại file trên không?

  mybook.Sheet1.Select '-tai sao cau nay ko chay???
  mybook.Sheets(2).Select '-tai sao cau nay ko chay???
  Worksheets (2) .Range ("A1"). Select '-tai sao cau nay ko chay ???
  [GPECODE = vb]
  Copy_data Sub ()
  On Error Resume Next
  Dim basebook As String
  MyBook Dim As Workbook
  Dim fname As String
  Dim Mypath As String

  Sheet1.Columns. ("A: J") Clear '-xoa vậy lieu o chuong trinh
  Sheet2.Select
  Cột. ("A: J") Clear '-xoa vậy lieu o chuong trinh

  Mypath = Application.ActiveWorkbook.Path
  basebook = ActiveWorkbook.Name
  'ChDrive Mypath
  'ChDir Mypath
  fname = Mypath & "\ 01_dulieu.xls"
  Đặt MyBook = Workbooks.Open (fname)

  mybook.Worksheets (2) .Activate '-ten tờ stt = 1
  -tai sao cau nay ko chay mybook.Sheet1.Select '???
  mybook.Sheets (2) -tai sao cau nay ko chay .Select '???
  mybook.Worksheets (3) .Activate '-ten tờ stt = 1

  '-Vung Chon de dan
  Range ("A1: J" & [A1] .End (xlDown) .Row) .Select
  Selection.Copy
  Windows (basebook) .Activate
  'Chơn Bảng de dan
  Worksheets (1) .Select
  Range ("A1"). Select
  ActiveSheet.Paste

  Worksheets (2) .Range ("A1"). Select '-tai sao cau nay ko chay ???
  ActiveSheet.Paste

  Application.CutCopyMode = False
  mybook.Close False
  End Sub
  [/ GPECODE]
  Tập tin đính kèm Tập tin đính kèm
  thay đổi nội dung bởi: pmhoang, 07-07-15 lúc 11:59 AM

 9. 1. Mình đã sửa lại từ mã của bạn, nhưng 1 vài điểm thắc mắc là tại sao các câu lệnh mình thêm vào sau đây nó không chạy được, F8 kiểm tra ko thấy chạy. Mình có gửi kèm theo file, mong các bạn giúp đờ
  2. Đây là code cho trường hợp lay dữ liệu từ file.xls, còn file.xlsx thì phải làm thế nào? có code nào chạy được cho cả 2 loại file trên không?


  [GPECODE = vb]
  Copy_data Sub ()
  On Error Resume Next
  Dim basebook As String
  MyBook Dim As Workbook
  Dim fname As String
  Dim Mypath As String

  Sheet1.Columns. ("A: J") Clear '-xoa vậy lieu o chuong trinh
  Sheet2.Select
  Cột. ("A: J") Clear '-xoa vậy lieu o chuong trinh

  Mypath = Application.ActiveWorkbook.Path
  basebook = ActiveWorkbook.Name
  'ChDrive Mypath
  'ChDir Mypath
  fname = Mypath & "\ 01_dulieu.xls"
  Đặt MyBook = Workbooks.Open (fname)

  mybook.Worksheets (2) .Activate '-ten tờ stt = 1
  -tai sao cau nay ko chay mybook.Sheet1.Select '???
  mybook.Sheets (2) -tai sao cau nay ko chay .Select '???
  mybook.Worksheets (3) .Activate '-ten tờ stt = 1

  '-Vung Chon de dan
  Range ("A1: J" & [A1] .End (xlDown) .Row) .Select
  Selection.Copy
  Windows (basebook) .Activate
  'Chơn Bảng de dan
  Worksheets (1) .Select
  Range ("A1"). Select
  ActiveSheet.Paste

  Worksheets (2) .Range ("A1"). Select '-tai sao cau nay ko chay ???
  ActiveSheet.Paste

  Application.CutCopyMode = False
  mybook.Close False
  End Sub
  [/ GPECODE]
  Có bạn nào giúp mình không? mong các bạn xem qua tí.

 10. #10
  Trích Nguyên văn bởi pmhoang View Post
  Có bạn nào giúp mình không? mong các bạn xem qua tí.
  Bạn sửa dòng code

  Code:
   fname = Mypath & "\01_dulieu.xls"
  Thành

  Code:
   fname = Mypath & "\01_dulieu.xlsx"
  Với tôi, Chỉ có thể là BlackBerry!
  ----------&&&&---------

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đang xem đề tài này. (0 thành viên và 1 khách)

Đề tài tương tự

 1. Tạo macro copy cột từ file Excel này sang File Excel khác
  Viết bởi trietvm trong chuyên mục Lập Trình với Excel
  Trả lời: 20
  Bài mới gởi: 14-11-14, 10:19 PM
 2. Cách copy toàn bộ các sheet của 1 file excel sang 1 file excel khác
  Viết bởi caodung1989 trong chuyên mục Excel và các ngôn ngữ lập trình khác
  Trả lời: 5
  Bài mới gởi: 01-05-13, 04:11 PM
 3. Lỗi copy sheet từ file excel sang file excel!
  Viết bởi kingmiss trong chuyên mục Giải thích, gỡ rối, xử lý lỗi công thức
  Trả lời: 9
  Bài mới gởi: 15-04-12, 03:06 PM
 4. Copy data không cần mở file excel nguồn dùng DAO
  Viết bởi dpx2007 trong chuyên mục Lập Trình với Excel
  Trả lời: 0
  Bài mới gởi: 07-03-12, 10:18 AM
 5. Copy DL từ 1 file excel sang file excel da protect định dạng??
  Viết bởi tranviethung trong chuyên mục Lập Trình với Excel
  Trả lời: 4
  Bài mới gởi: 30-08-08, 08:56 PM

Bookmarks

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

 • Bạn không thể đăng đề tài mới
 • Bạn không thể đăng trả lời
 • Bạn không thể đăng file đính kèm.
 • Bạn không thể sửa bài viết.
 •