[CLICK] học VBA ở Đà Nẵng tháng 5/2017

Diễn đàn giaiphapexcel.com tạm ngưng cho đăng bài mới để nâng cấp Xem chi tiết

Vào Fanpage của Giaiphapexcel tại đây https://www.facebook.com/giaiphapexcel.vn/

Link group Facebook chính thức của Giaiphapexcel: https://www.facebook.com/groups/797878780268042/


Trang 1/2 1 2 cuốicuối
Hiển thị kết quả tìm kiếm từ 1 đến 10 trên tổng số: 20

Ðề tài: Hỏi cách tạo Form đăng nhập trong Access

 1. Hỏi cách tạo Form đăng nhập trong Access

  Chào mọi người.Mình có vấn đề này không biết làm như thế nào,chỉ biết làm mẫu thôi.Khi đặt PW cho Access thì dùng phần mêm phá PW chỉ có 10s là mở ra liền.Vì vật em thiết kế ra cái Form đăng nhập.
  Khi người dùng nhập đúng tên truy cập do mình quy định và bấm đúng mật khẩu.Nhấn nút OK thì:
  +nếu đúng mật khẩu và tên truy cập thì cho đăng nhập vào.
  +Nếu sai thì sau khoảng 3 lần thì tự động thoát
  Trường hợp người dùng nhập rồi nhưng không muốn nhấn OK mà nhấn CANCEL thì thoát luôn.
  File của em thiết kế như sau:

  ----------
  Lần sau bạn chú ý đặt tên đề tài cho rõ hơn nhé
  Tập tin đính kèm Tập tin đính kèm
  thay đổi nội dung bởi: DOSNET, 17-10-09 lúc 11:18 AM

 2. Trích Nguyên văn bởi ngocchung89 View Post
  Chào mọi người.Mình có vấn đề này không biết làm như thế nào,chỉ biết làm mẫu thôi.Khi đặt PW cho Access thì dùng phần mêm phá PW chỉ có 10s là mở ra liền.Vì vật em thiết kế ra cái Form đăng nhập.
  Khi người dùng nhập đúng tên truy cập do mình quy định và bấm đúng mật khẩu.Nhấn nút OK thì:
  +nếu đúng mật khẩu và tên truy cập thì cho đăng nhập vào.
  +Nếu sai thì sau khoảng 3 lần thì tự động thoát
  Trường hợp người dùng nhập rồi nhưng không muốn nhấn OK mà nhấn CANCEL thì thoát luôn.
  File của em thiết kế như sau:

  ----------
  Lần sau bạn chú ý đặt tên đề tài cho rõ hơn nhé
  Trước tiên bạn nên thiết kế 1 table để ghi thông tin cho người dùng.
  Code như sau:

  Trong Module:
  Code:
  Option Compare Database
  Public lngMyEmpID As Long
  Code trong form đăng nhập:

  Code:
  Option Compare Database
  Private intLogonAttempts As Integer
  Private Sub cboEmployee_NotInList(NewData As String, _
  Response As Integer)
  MsgBox "Ban phai nhap dung 'User name' cua ban.", _
  vbInformation, Me.Caption
    Response = acDataErrContinue
  End Sub
  Private Sub cmdCancel_Click()
  On Error GoTo Err_cmdCancel_Click
    DoCmd.Quit
  Exit_cmdCancel_Click:
    Exit Sub
  Err_cmdCancel_Click:
    MsgBox Err.Description
    Resume Exit_cmdCancel_Click
  End Sub
  Private Sub Form_Open(Cancel As Integer)
  Me.cboEmployee.SetFocus
  End Sub
  Private Sub cboEmployee_AfterUpdate()
  txtstrAccess = DLookup("strAccess", "tblEmployees", _
  "[lngEmpID]=" & Me.cboEmployee.Value)
  Me!txtUserName = Me!cboEmployee.Column(1)
  Me.txtPassword.SetFocus
  End Sub
  Private Sub cmdLogin_Click()
    If IsNull(Me.cboEmployee) Or Me.cboEmployee = "" Then
        MsgBox "Ban phai chon 'User Name' cua ban.", _
        vbCritical, "User name"
        Me.cboEmployee.SetFocus
      Exit Sub
    End If
    If IsNull(Me.txtPassword) Or Me.txtPassword = "" Then
        MsgBox "Ban phai nhap mat khau cua ban vao o 'Password'.", _
        vbCritical, "Nhap mat khau"
        Me.txtPassword.SetFocus
      Exit Sub
    End If
    If Me.txtPassword.Value = DLookup("strEmpPassword", "tblEmployees", _
    "[lngEmpID]=" & Me.cboEmployee.Value) Then
      lngMyEmpID = Me.cboEmployee.Value
      MsgBox "Ban da dang nhap thanh cong...", vbInformation, "Dang nhap..."
      DoCmd.OpenForm "frmMain"
      Me.Visible = False
      Else
      MsgBox "Mat khau khong dung. Vui long nhap lai.", _
      vbExclamation, "Sai mat khau!"
      Me.txtPassword.SetFocus
    End If
    intLogonAttempts = intLogonAttempts + 1
    If intLogonAttempts > 2 Then
      MsgBox "Mat khau khong dung, chuong trinh se thoat. Vui long lien he voi Admin.", _
      vbCritical, "Mat khau!"
      Application.Quit
    End If
  End Sub
  Bạn tham khảo thêm file đính kèm nhe.
  Tập tin đính kèm Tập tin đính kèm

 3. Mình cũng đang gặp khó khăn giống chủ topic, mình đã down file login về, file này rất hay, nhưng mình không biết làm cách nào để nhập nó vào phần mềm của mình cả. Bạn có thể chỉ mình cách nhập nó vào chương trình giúp mình không? Xin cám ơn

 4. Trích Nguyên văn bởi Lixon View Post
  Mình cũng đang gặp khó khăn giống chủ topic, mình đã down file login về, file này rất hay, nhưng mình không biết làm cách nào để nhập nó vào phần mềm của mình cả. Bạn có thể chỉ mình cách nhập nó vào chương trình giúp mình không? Xin cám ơn
  Trước hết bạn mở file của bạn ra trong ngăng Table click phải chuột, chọn Import... chọn file cần import, chọn gờ Table tblEmployees, Gờ Form chọn frmLogin, xong Import bình thường thôi bạn.
  Chỉnh lại code khi đăng nhập thành công thì mở form bạn muốn hiện đầu tiên, và chỉnh lại phần startup là form frmlogin.
  Chúc bạn thành công

 5. chào các anh chị, em đang học về cơ sở dữ liệu về Access, em cũng thử làm Form đăng nhập như hướng dẫn của anh chị ở trên, em làm nó chay rồi, xong thỉnh thoảng nó lại mắc lỗi: nhập đúng mật khẩu và tên người dùng rồi mà vẫn báo lỗi dăng nhập sai. em ko hiểu mong anh chị chỉ giúp, em cảm ơn trước nhé!
  em gửi bài kèm theo

 6. file kèm theo
  http://www.mediafire.com/?xgq3myxynn2

  em xem lại rồi. cứ đăng nhập quá 2 lần là lại bị như vậy.Em chchưa biết nhiều về VBA , hình như theo em hiểu thì cái biến lưu số lần đăng nhập sai( quá 3 lần đăng chương trình sẽ thoát ) , nó lưu cả lần đăng nhập đúng. tại em chạy Form này thử riêng mà. anh chị nào chỉ dum em cái, bí nhất thì em cho cái điều kiện này lớn hơn nữa, thì ko có lỗi này.
  intLogonAttempts = intLogonAttempts + 1
  If intLogonAttempts > 2 Then
  MsgBox "Mat khau khong dung, chuong trinh se thoat. Vui long lien he voi Admin.", _
  vbCritical, "Mat khau!"
  Application.Quit
  End If
  End Sub

  chào anh chị, cái lỗi này em đã xử lý rồi ạ. chỉ cần gán biết nhớ số lần đăng nhập, khi đăng nhập thành công =0, thì chương trình chạy ổn định ko xảy ra lỗi nữa.
  thay đổi nội dung bởi: ptm0412, 26-04-10 lúc 09:30 AM

 7. Nhưng cậu ơi, chỉnh code cho phù hợp với form bạn muốn mở sau khi đăng nhập thành công ở chôc nào thế?

 8. Trích Nguyên văn bởi domfootwear View Post
  Trước tiên bạn nên thiết kế 1 table để ghi thông tin cho người dùng.
  Code như sau:

  Trong Module:
  Code:
  Option Compare Database
  Public lngMyEmpID As Long
  Code trong form đăng nhập:

  Code:
  Option Compare Database
  Private intLogonAttempts As Integer
  Private Sub cboEmployee_NotInList(NewData As String, _
  Response As Integer)
  MsgBox "Ban phai nhap dung 'User name' cua ban.", _
  vbInformation, Me.Caption
    Response = acDataErrContinue
  End Sub
  Private Sub cmdCancel_Click()
  On Error GoTo Err_cmdCancel_Click
    DoCmd.Quit
  Exit_cmdCancel_Click:
    Exit Sub
  Err_cmdCancel_Click:
    MsgBox Err.Description
    Resume Exit_cmdCancel_Click
  End Sub
  Private Sub Form_Open(Cancel As Integer)
  Me.cboEmployee.SetFocus
  End Sub
  Private Sub cboEmployee_AfterUpdate()
  txtstrAccess = DLookup("strAccess", "tblEmployees", _
  "[lngEmpID]=" & Me.cboEmployee.Value)
  Me!txtUserName = Me!cboEmployee.Column(1)
  Me.txtPassword.SetFocus
  End Sub
  Private Sub cmdLogin_Click()
    If IsNull(Me.cboEmployee) Or Me.cboEmployee = "" Then
        MsgBox "Ban phai chon 'User Name' cua ban.", _
        vbCritical, "User name"
        Me.cboEmployee.SetFocus
      Exit Sub
    End If
    If IsNull(Me.txtPassword) Or Me.txtPassword = "" Then
        MsgBox "Ban phai nhap mat khau cua ban vao o 'Password'.", _
        vbCritical, "Nhap mat khau"
        Me.txtPassword.SetFocus
      Exit Sub
    End If
    If Me.txtPassword.Value = DLookup("strEmpPassword", "tblEmployees", _
    "[lngEmpID]=" & Me.cboEmployee.Value) Then
      lngMyEmpID = Me.cboEmployee.Value
      MsgBox "Ban da dang nhap thanh cong...", vbInformation, "Dang nhap..."
      DoCmd.OpenForm "frmMain"
      Me.Visible = False
      Else
      MsgBox "Mat khau khong dung. Vui long nhap lai.", _
      vbExclamation, "Sai mat khau!"
      Me.txtPassword.SetFocus
    End If
    intLogonAttempts = intLogonAttempts + 1
    If intLogonAttempts > 2 Then
      MsgBox "Mat khau khong dung, chuong trinh se thoat. Vui long lien he voi Admin.", _
      vbCritical, "Mat khau!"
      Application.Quit
    End If
  End Sub
  Bạn tham khảo thêm file đính kèm nhe.
  Ở đây tôi hơi "phân vân" một cái là theo thông lệ, password là có phân biệt hoa thường. Theo cách của bạn, thì bạn dùng hàm DLookup để tìm dò password. Nhưng mặc định, nếu bạn Option Compare Database là nó sẽ coi HOA như thường. Như vậy là chưa ổn.
  Bạn nên đổi lại là Option Compare Binary.

  Vấn đề tiếp theo là để password "mộc" như thế vẫn hơi "lộ liễu", bởi vì nếu tôi sử dụng một cái soft nào đó để tôi mở file Access ra, xem cái table là biết password liền, đúng không?

  Password khi lưu cần phải mã hóa. Khi so sánh cũng nên so sánh trên các password đã mã hóa, như vậy mới tạm ổn.

 9. Wink

  Chào các anh chị, em cũng đnag học về access. Nhưng liệu em muốn tạo mục đăng nhập mà không dung VBA có được không anh chị ơi. Vì cái đo em chưa học nah. Anh chị nào giúp em với. em cám ơn nhiều

 10. Với code trên nếu như mình muốn khi login thành công vào form main thì sẽ có menu bar kèm theo và mình sẽ phân quyền theo strAccess để menubar sẽ mờ đi một vài chức năng theo yêu cầu. Nhờ các bạn gợi ý cách làm.

  Thank

Trang 1/2 1 2 cuốicuối

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đang xem đề tài này. (0 thành viên và 1 khách)

Đề tài tương tự

 1. Ví dụ về tạo form đăng nhập ở Access
  Viết bởi Hai Lúa Miền Tây trong chuyên mục Ứng dụng Quản trị cơ sở dữ liệu
  Trả lời: 9
  Bài mới gởi: 01-10-14, 10:19 PM
 2. Làm Form Đăng nhập trong Excel
  Viết bởi langhoaithao trong chuyên mục Lập Trình với Excel
  Trả lời: 8
  Bài mới gởi: 23-07-11, 10:50 AM
 3. làm cách nào tạo ô đăng nhập trong access
  Viết bởi ccna_pthue trong chuyên mục Ứng dụng Quản trị cơ sở dữ liệu
  Trả lời: 1
  Bài mới gởi: 26-04-10, 08:04 AM
 4. tạo form đăng nhập trong excel
  Viết bởi it4lt trong chuyên mục Lập Trình với Excel
  Trả lời: 3
  Bài mới gởi: 07-05-09, 11:43 PM

Bookmarks

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

 • Bạn không thể đăng đề tài mới
 • Bạn không thể đăng trả lời
 • Bạn không thể đăng file đính kèm.
 • Bạn không thể sửa bài viết.
 •