Đây là một quần thể chùa chiền được coi là lớn nhất miền Bắc đang được xây dựng (phải 5 năm nữa mới hoàn chỉnh). Một số hình ảnh của chùa:Phật bà nghìn tay nghìn mắt:

Tháp chuông (chuông nặng khoảng 50 Tấn gì đó )