Chào các bác!
E đang có số liệu này nhưng không biết biểu diễn biểu đồ gì cho phù hợp, mong các bác chỉ giúp.
2004 2005 2006 2007 2008
Dthu(trđ) 22200 23900 31300 34560 39100
Tốc độ tăg trươg DT 5,2% 7,66% 30,96% 10,42% 13,14%