Mình đang cần 1 số mẫu báo giá vật tư: que hàn, đá mài, đá cắt...anh em cho mình xin 1 số mẫu để tham khảo. Cảm ơn nhiều