Diễn đàn giaiphapexcel.com sẽ chuyển sang hoạt động ở link sau

http://www.giaiphapexcel.com/diendan/forums


[CLICK] học VBA ở Đà Nẵng tháng 5/2017


Hiển thị kết quả tìm kiếm từ 1 đến 7 trên tổng số: 7

Ðề tài: Hỏi: Các công việc của một kế toán tổng hợp?

 1. Hỏi: Các công việc của một kế toán tổng hợp?

  Hello
  Em chào các bác, em là thành viên mới toe. Em mới ra trường nên em rất bỡ ngỡ trước những công việc của một kế toán. Các anh chị hãy chỉ cho em những công việc của một kế toán tổng hợp( cty nhỏ) phải làm là j? Cho em thank trước nha.

 2. Công việc của một kế toán tổng hợp ở công ty nhỏ!
  1. Tập hợp hóa đơn VAT và làm báo cáo thuế hàng tháng.
  2. Làm các phiếu thu, phiếu chi.
  3. Làm lương.
  4. Làm các báo cáo tài chính theo quy định( Bảng cân đối kế toán, Báo cáo KQHĐ SXKD, Thuyết minh báo cáo tài chính, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ...)

 3. Cảm ơn bác nha. Em mới ra trường nên còn lóng ngóng lắm. Mong được chỉ giáo của mọi người.

 4. CTy nhỏ = Cty có dưới 100 nhân viên và vốn đăng ký kinh doanh < 10 tỷ VND ??

  Bạn tham khảo bảng Mô tả công việc của Kế Toán Tổng Hợp mình xây dựng cho cty mình như sau:
  Vị Trí : Kế Toán Tổng Hợp (General Accountant)
  Bộ Phận : Kế Toán/Tài Chính
  Báo cáo trực tiếp cho : Kế Toán Trưởng

  Tổng quát chức năng công việc:
  Kiểm soát số liệu từ các phần hành kế toán, tính giá thành, tổng hợp số liệu báo cáo và lập bản cân đối số phát sinh tài khoản và báo cáo tài chính tạm.


  Trách nhiệm:

  Kế Toán Giá Thành:

   Theo dõi, giám sát số liệu báo cáo kho định kỳ hàng tháng và định mức sản phẩm.
   Kiểm tra và giám sát việc luân chuyển hàng tồn kho (Nhập-Xuất-Tồn kho), thời gian tồn kho tại từng kho thông qua kế toán tổng hợp kho.
   Theo dõi và giám sát giá thành sản xuất.
   Phân tích và kiểm soát chặt chẽ giá chuẩn sản xuất, bao gồm:
   Phân tích biến động chi phí Nguyên Vật Liệu (Định mức sử dụng và giá cả đầu vào);
   Phân tích biến động chi phí tiền lương (theo tỉ lệ và theo năng suất);
   Phân tích chi phí sản xuất chung, bao gồm chi phí sản xuất chung cố định và chi phí sản xuất chung biến đổi (theo tỉ lệ và theo mức độ ảnh hưởng);
   Theo dõi và tính toán giá thành sản xuất thực tế theo từng sản phẩm; tỉ lệ hao hụt nguyên vật liệu, phụ liệu đi kèm và chi phí sản xuất dở dang.
   Chịu trách nhiệm theo dõi các tài khoản: 151,152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159/ 621,622,627, 632.

  Tổng hợp thuế:

   Theo dõi và kiểm tra việc lập bảng kê hóa đơn GTGT đầu ra, đầu vào từ hai phân hệ Kế toán phải thu và Kế toán phải trả;
   Tổng hợp số liệu, đối chiếu và lập báo cáo thuế Giá Trị Gia Tăng hàng tháng;
   Theo dõi và kiểm tra, đối chiếu thuế Thu nhập cá nhân;
   Lập tờ khai ước tính thuế thu nhập doanh nghiệp định kỳ hàng quý;
   Kiểm tra, theo dõi, đối chiếu thuế nhập khẩu và thuế Giá trị gia tăng hàng nhập khẩu;
   Chịu trách nhiệm theo dõi các tài khoản: 133, 333.


  Tài sản cố định và khấu hao tài sản cố định:

   Lập và theo dõi danh mục tài sản cố định, lập thẻ tài sản;
   Theo dõi tình hình mua mới và cập nhật thẻ tài sản, thẻ tài sản phải bao gồm hợp đồng mua bán, hóa đơn, biên bản giao nhận tài sản cố định, biên bản nghiệm thu công trình và biên bản hoàn công trong trường hợp là nhà xưởng và công trình kiên trúc;
   Trích khấu hao theo đúng khoản mục chi phí và theo đúng bộ phận sử dụng
   Tiến hành kiểm kê tài sản cố định định kỳ 6 tháng;
   Chịu trách nhiệm theo dõi các tài khoản: 211, 212, 213, 214/6274, 6414, 6424;


  Các khoản chi phí chờ phân bổ, chi phí trả trước, chi phí trích trước:

   Lập bảng theo dõi các khoản chi phí chờ phân bổ, chi phí trả trước, chi phí trích trước;
   Hạch toán các khoản chi phí chờ phân bổ, chi phi trả trước, chi phí trích trước theo đúng tiến độ và kế hoạch theo dõi.
   Đối chiếu và cung cấp số liệu chi tiết các khoản phân bổ, trả trước, trích trước hàng tháng;
   Chịu trách nhiệm theo dõi các tài khoản: 142, 242, 335.

  Tổng hợp số liệu:

   Tổng hợp số liệu hạch toán từ các phân hệ Phải thu, Phải trả, kế toán kho, kế toán thanh toán, kế toán thuế, kế toán giá thành, lập bảng cân đối số phát sinh tài khoản;
   Kiểm tra, đối chiếu số liệu chi tiết từng phần hành với sổ cái;
   Đốc thúc, hỗ trợ nhân viên kế toán phần hành cập nhật các nghiệp vụ phát sinh kịp thời, chính xác, theo dõi, giám sát việc gửi báo cáo định kỳ hàng tuần, hàng tháng của các kế toán phần hành;
   Giải trình và lập phiếu kế toán hạch toán các bút toán điều chỉnh do sai sót hoặc các bút toán bổ sung;

  Báo cáo tài chính:

   Lập bảng cân đối số phát sinh tài khoản hàng tháng, quý,năm;
   Lập bảng cân đối kế toán (Draft) và Kết quả hoạt động kinh doanh (Draft) trình Kế Toán Trưởng;
   Giải trình và lập phiếu kế toán hạch toán các bút toán điều chỉnh do sai sót hoặc các bút toán bổ sung (nếu có).


  Quan hệ công việc:

  Quan hệ nội bộ:
  - Tất cả các nhân viên, phòng ban trong công ty.

  Quan hệ bên ngoài:
  - Cục thuế;
  - Ngân hàng;
  - Khách hàng;
  - Nhà cung cấp.

  Báo cáo:

  Báo cáo cho cấp trên:
  - Kế Toán Trưởng.
  Báo cáo cho các bộ phận khác:
  - Giám Đốc công ty, Giám đốc sản xuất.
  thay đổi nội dung bởi: cadafi, 19-02-09 lúc 12:23 AM

 5. MÔ TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TỔNG HỢP


  1.-Trách nhiệm :
  - Đáp ứng luật kế toán của nhà nước, địa phương bằng cách nghiên cứu luật hiện hành và luật mới, đảm bảo tuân theo pháp luật và tư vấn quản lý về các hành động cần thiết.
  - Hướng dẫn nhân viên kế toán khác bằng cách điều phối các hoạt động và giải đáp thắc mắc.
  - Giải đáp những câu hỏi liên quan đến thủ tục kế toán bằng cách nghiên cứu, diễn giải chính sách và quy tắc kế toán.
  - Điều chỉnh những sai biệt về tài chính bằng cách tập hợp và phân tích thông tin tài chính
  - Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
  - Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.
  - Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
  - Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

  - Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ,công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng Công ty, lập quyết toán văn phòng Công ty.
  - Chuẩn bị thanh toán bằng cách xác minh tài liệu và đề xuất chi tiêu
  - Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.

  - In sổ sách theo qui định (sổ quỹ, ngân hàng,báo cáo nhập xuất tồn kho,sổ chi tiết,....) Hướng dẫn và qui định các phần hành kế toán - In các sổ sách liên quan theo định kỳ kế toán, theo qui định công ty
  - Lập báo cáo tài chính theo từng tháng, quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.
  - Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở.
  - Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo.
  - Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
  - Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.
  - Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách phòng KT-TV.
  - Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến
  - Đảm bảo an toàn cho thông tin tài chính bằng cách tạo ra bản sao lưu trữ cơ sở dữ liệu kế toán theo qui định.
  - Duy trì kiến thức chuyên môn và kỹ thuật bằng cách tham dự các khóa huấn luyện; xem các ấn bản chuyên ngành; thiết lập mạng lưới cá nhân; tham dự các buổi tập huấn do Công ty tổ chức
  - Duy trì sự tín nhiệm của khách hàng và bảo mật thông tin tài chính của doanh nghiệp

  2.Quyền hạn :

  - Trực tiếp yêu cầu các kế toán điều chỉnh nghiệp vụ khi phát hiện sai
  - Yêu cầu các kế toán viên cung cấp báo cáo kịp thời và đầy đủ theo qui định.

  3.- Quan hệ :

  - Nhận sự chỉ đạo và báo cáo phụ trách phòng Kế toán-tài vụ
  - Nhận thông tin và thông tin trực tiếp các kế toán viên.
  - Đảm bảo yêu cầu bảo mật thông tin kinh tế – tài chính.
  - Liên hệ các bộ phân khác thông qua phụ trách phòng KT-TV hoặc theo qui định.

  Xin phép được bổ sung phần đóng góp của anh ca_dafi

 6. #6
  Trích Nguyên văn bởi cadafi View Post
  CTy nhỏ = Cty có dưới 100 nhân viên và vốn đăng ký kinh doanh < 10 tỷ VND ??

  Bạn tham khảo bảng Mô tả công việc của Kế Toán Tổng Hợp mình xây dựng cho cty mình như sau:
  Cảm ơn mọi người đã chia sẻ. Với sinh viên mới ra trường và chưa có cơ hội làm kế tóan thực tế thì những chia sẻ này của mọi người thực sự đáng quý.
  Cái bảng mô tả của anh Cadafi làm em nhớ đến môn hệ thống thông tin kế toán 3 (AIS3) vì hồi trước tụi em cũng làm bài tập nhóm, xây dựng những bảng mô tả công việc của từng phần hành kế toán có kết cấu giống vậy..
  Đọc bài này mình lại thấy tiếc tiếc, đi học 4 năm, ra trường mấy tháng rồi mà đi làm hông đụng gì tới nợ....có hết.........muốn làm kế toán.........

 7. 1.Tính giá thành, các bút toán về giá thành.
  2.Xử lý các bút toán kết chuyển thuộc các tài khoản từ loại 4 đến loại 9.
  3.Kiểm tra, đối chiếu lại tất cả các số liệu.
  4.Lập báo cáo tài chính.
  5.Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
  6.Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh
  7.Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
  8.Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
  9.Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng công ty.
  10.Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.
  11.In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp theo công ty theo quy định
  12.Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết
  13.Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán
  14.Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở
  15.Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo
  16.Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu
  17.Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu
  18.Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách văn phòng KT – TV
  19.Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến
  20.Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đang xem đề tài này. (0 thành viên và 1 khách)

Bookmarks

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

 • Bạn không thể đăng đề tài mới
 • Bạn không thể đăng trả lời
 • Bạn không thể đăng file đính kèm.
 • Bạn không thể sửa bài viết.
 •