Kính mời Quý Thầy Cô, phụ huynh cùng các bạn có quan tâm về sự nghiệp giáo dục.
Hãy đến trang web http://baigiang.bachkim.vn/ (Bộ Giáo Dục và Đào tạo) Quý Thầy Cô hoặc các anh chị có thể gởi bải giảng;hoặc phụ huynh có thể tìm các bài giảng để về hướng dẫn cho con em mình.

Các bài giảng từ lớp mầm non đến Đại Học; gồm nhiều môn học : Toán,Vật lý, Hóa học,....

Thân