Diễn đàn giaiphapexcel.com sẽ chuyển sang hoạt động ở link sau

http://www.giaiphapexcel.com/diendan/forums


[CLICK] học VBA ở Đà Nẵng tháng 5/2017


Trang 1/2 1 2 cuốicuối
Hiển thị kết quả tìm kiếm từ 1 đến 10 trên tổng số: 17

Ðề tài: Sách VBA for Excel tiếng Việt!

 1. Sách VBA for Excel tiếng Việt!

  Để phục vụ công tác giảng dạy cũng như đáp ứng nhu cầu của các bạn đang muốn tìm hiểu về VBA, tôi đã biên soạn cuốn sách VBA for Excel 2003 bằng tiếng Việt.
  Cuốn sách này dày khoảng 125 trang, chủ yếu là kiến thức cơ bản và hơi thiên về kỹ thuật 1 chút . Bạn nào có nhu cầu thì hãy liên hệ với tôi (tại Hà Nội) hoặc bạn WhoamI.

  Giá bán cuốn sách = Phôtô, đóng quyển + ... sung quỹ của Diễn đàn

  Đây là cuốn sách vừa dịch, vừa thu thập, tổng hợp từ nhiều nguồn tài liệu với sự giúp đỡ của BQT Diễn đàn,...

  Nội dung bao gồm:

  Quy ước kiểu chữ trong cuốn sách: 5
  1. Chỉ dẫn 6

  2. Ghi và thực thi macro 6
  2.1. Tạo macro bằng chức năng Recorder Macro 7
  2.2. Thực thi macro khi sử dụng bảng điều khiển macro 9
  2.3. Thực thi macro khi sử dụng phím tắt (shortcut key) 10

  3. Cách thực thi một macro đơn giản 11
  3.1. Thực thi macro từ một đối tượng trong worksheet 11
  3.2. Thực thi macro từ nút lệnh trong thanh công cụ 12
  3.3. Thực thi macro từ thanh menu 14
  3.4. Thay đổi lựa chọn trong macro 18

  4. Cửa sổ Visual Basic Editor (VBE) 18
  4.1. Cấu trúc cửa sổ VBE 18
  4.2. Cửa sổ soạn thảo code (Code window) 20
  4.3. Cửa sổ Immediate 22
  4.4. Tạo những thay đổi trong VBE 24

  5. Ngôn ngữ Visual Basic for Application (VBA) 25
  5.1. Các đối tượng (Objects) 25
  5.2. Các phương thức (Methods) 27
  5.3. Các thuộc tính (Properties) 28

  6. Làm việc với các đối tượng của Microsoft Excel 29
  6.1. Làm việc với đối tượng ô và khối ô 29
  6.1.1. Sử dụng thuộc tính Range 29
  6.1.2. Sử dụng thuộc tính Cells 30
  6.1.3. Sử dụng thuộc tính Offset 31
  6.1.4. Sử dụng thuộc tính Rows và Columns 33
  6.1.5. Các kiểu thuộc tính khác trong tham chiếu 33
  6.1.6. Xác định thông số của ô và khối ô 35
  6.1.7. Tạo vùng trực tiếp (không sử dụng VBA) 36
  6.1.8. Tạo vùng bằng cách sử dụng VBA 37
  6.1.9. Làm việc với nhiều vùng 37
  6.1.10. Di chuyển, sao chép và xoá ô (khối ô) 38
  6.2. Làm việc với đối tượng Worksheet 38
  6.2.1. Xác định các thông tin trong Worksheet 38
  6.2.2. Nhập dữ liệu vào trong Worksheet 39
  6.2.3. Điều khiển Worksheet 39
  6.3. Làm việc với đối tượng Workbook 40
  6.4. Làm việc với đối tượng Window 41
  6.5. Quản lý ứng dụng Microsoft Excel (Application) 42
  6.6. Trình duyệt đối tượng 42

  7. Khai báo kiểu giá trị trong VBA 45
  7.1. Khai báo kiểu giá trị 46
  7.2. Gán giá trị cho biến, hằng và đối tượng 48
  7.2.1. Gán giá trị cho biến 48
  7.2.2. Gán giá trị là hằng số 49
  7.2.3. Gán giá trị cho đối tượng 49
  7.3. Khai báo và sử dụng mảng (Array) 50
  7.3.1. Mảng có chiều dài cố định 50
  7.3.2. Mảng động 52

  8. Sử dụng giúp đỡ Help 53
  8.1. Trợ giúp trong môi trường VBA 54
  8.2. Sử dụng hộp thoại giúp đỡ với chủ đề 55
  8.3. Tham khảo ví dụ 55

  9. Tuỳ chọn các điều khiển chương trình 55
  9.1. Sử dụng Options 56
  9.2. Sử dụng VBAProject 57

  10. Sử dụng chức năng Security 59

  11. Phương pháp tự xây dựng macro 60
  11.1. Xây dựng macro 61
  11.2. Các lỗi xảy ra khi viết code 63

  12. Cấu trúc điều khiển 64
  12.1. Điều khiển có điều kiện 64
  12.1.1. Điều khiển IF 64
  12.1.2. Điều khiển Select Case 66
  12.1.3. Điều khiển And 67
  12.1.4. Điều khiển Or 67
  12.1.5. Điều khiển sử dụng nhiều And và Or 67
  12.2. Điều khiển vòng lặp 68
  12.2.1. Điều khiển Do ... Loop 68
  12.2.2. Điều khiển Do While ... Loop 69
  12.2.3. Điều khiển Do ... Loop While 69
  12.2.4. Điều khiển Do Until ... Loop 70
  12.2.5. Điều khiển For ... Next 70
  12.2.6. Điều khiển For Each ... Next 71
  12.2.7. Lệnh thoát (Exit) 71
  12.2.8. Vòng lặp lồng 72
  12.2.9. Điều khiển With - End With 72

  13. Hộp thoại trong VBA 73
  13.1. Hộp thông báo (Message box) 73
  13.1.1. Các loại thông điệp trong buttons 74
  13.1.2. Mô tả thông số các nút 74
  13.1.3. Các biểu tượng thông điệp 74
  13.1.4. Xây dựng tham số cho MsgBox 75
  13.2. Phương thức InputBox 76

  14. Bẫy lỗi trong VBA 77

  15. Sử dụng hàm trong VBA 80
  15.1. Sử dụng các hàm sẵn có trong Microsoft Excel 81
  15.1.1. Gọi các hàm trong Microsoft Excel từ VBA 81
  15.1.2. Chèn hàm số trong Microsoft Excel vào ô 82
  15.2. Sử dụng các hàm có trong VB 83
  15.2.1. Hàm toán học 83
  15.2.2. Hàm xác nhận dữ liệu 86
  15.2.3. Hàm chuyển đổi giữa các kiểu dữ liệu 87
  15.2.4. Hàm về chuỗi 89
  15.2.5. Hàm định dạng 93
  15.2.6. Hàm tạo số ngẫu nhiên 94
  15.2.7. Hàm về đồ hoạ 94
  15.2.8. Các hàm khác 95
  15.3. Hàm tự lập trong VBA 97
  15.3.1. Cách xây dựng hàm tự lập 97
  15.3.2. Mô tả nội dung hàm 100

  16. Một số ví dụ về hàm và thủ tục trong lĩnh vực ĐCCT 101
  16.1. Hàm xác định đường kính hạt d (mm) 101
  16.2. Hàm xác định sức chịu tải quy ước R0 của đất dính 102
  16.3. Hàm xác định môdun tổng biến dạng E0 của đất dính 104
  16.4. Hàm nội suy tuyến tính 106
  16.4.1. Hàm nội suy tuyến tính một chiều 107
  16.4.2. Nội suy tuyến tính hai chiều 108
  16.5. Hàm về tính toán góc 109
  16.5.1. Cách thể hiện góc theo độ-phút trong Microsoft Excel 109
  16.5.2. Hàm chuyển từ góc độ-phút sang thập phân 110
  16.5.3. Hàm chuyển góc từ thập phân sang dạng độ-phút 110
  16.5.4. Hàm tính giá trị trung bình góc thể hiện dưới dạng độ-phút 110
  16.6. Thủ tục xử lý thống kê kết quả thí nghiệm ngoài C,  112
  16.7. Thủ tục sao chép dữ liệu theo kiểu đặc biệt 118
  16.7.1. Chuyển dữ liệu thành một cột 118
  16.7.2. Chuyển dữ liệu thành một hàng 119
  16.7.3. Chuyển dữ liệu thành nhiều cột và hàng xác định 120
  16.7.4. Ví dụ về cách lập biểu đồ thí nghiệm nén tĩnh cọc (nén tĩnh nền) 121
  Tài liệu tham khảo: 124
  thay đổi nội dung bởi: PhanTuHuong, 11-03-07 lúc 04:55 PM

 2. Bac Huong oi!!!!!!! Lam sao de lien lac voi bac vay? Lien lac bang email khong duoc! Bac cho so dien thoai hoac dia chi lien lac nhe! Em rat muon co cuon sach nay! Ma gia ca the nao de em con chuan bi?

 3. Bán cho tôi 1 quyển.

 4. Em mới vào TP.HCM liên hệ với ai để được mua vậy bác Hướng

 5. Bác Hương hay thật, cho mình xin 1 cuốn . Mình ở Cần Thơ sao gửi tiền cho Cậu được. nếu được thì Up lên cho anh em tự in hehe . lachinhan@yahoo.com , lachinhan@gmail.com gửi cho mình mình sẽ tự in

 6. Thumbs up

  Tôi xin đăng ký 1 quyển. Nhưng làm sao liên hệ với bạn được khi tôi ở tận Bà Rịa.
  Địa chỉ email của tôi: levthanhbr@gmail.com.

 7. Trùi đất, thời buổi này mà các bạn còn lo vấn đề khoảng cách địa lý. Tớ tưởng chỉ lo về vấn đề ... "lòng người" và vấn đề "đầu tiên" thôi chứ. Bưu điện thì ở đâu mà chẳng có hả các bạn. Còn gửi tiền thì người ta gửi khắp thế giới rồi chứ gửi trong nước thì ăn thua gì :).

  Các bạn hãy gửi thông tin đăng ký (Tên + email) lên 1 topic chuyên để đăng ký mua sách (với điều kiện các bạn phải quen việc check mail hay vào internet thường xuyên). Đến 1 cái hạn nào đó (dĩ nhiên cái gì chẳng có thời hạn, có đợt của nó - ai mà làm lẻ tẻ được phải ko?) thì chủ xị thông báo các bạn chuyển tiền vào 1 TK nào đó (tiền sách + tiền vận chuyển). Sau đó chủ xị gửi bưu kiện cho những người đã đăng ký. Đơn giản vậy thôi.

  Welcome to Vietnam Universal - VNUNI Jsc.

  VNUNi® SIC - Phần mềm Quản lý Bán hàng, Siêu thị, Kho hàng
  phần mềm quản lý bán hàng | phần mềm bán hàng | phần mềm bán lẻ | phần mềm siêu thị | download phần mềm bán hàng
  phan mem ban hang | phần mềm quản lý siêu thị | thiết bị bán lẻ siêu thị | tuyển nhân viên triển khai phần mềm

  Tạp chí bán lẻ: Tin tức, kinh nghiệm và những điều bạn cần biết để bắt đầu kinh doanh trong thị trường bán lẻ

 8. Mình cũng đang cần sách. Nhưng các Bác cứ từ từ. Bác Huong sẽ trả lời cho các Bác.
  To: Thầy Hướng
  Thầy cho tụi em biết người cần liên hệ.
  Cách thanh toán đối với những ngưòi ở các địa phương khác.
  Em và các bạn mong sớm nhận được cuốn sách của Thầy
  Cám ơn công sức của Thầy trong việc truyền đạt VB cho tụi em.
  Chúc thầy khỏe.
  thay đổi nội dung bởi: NEO, 05-03-07 lúc 02:57 PM

 9. Chưa có thông tin gì hả bác phantuhuong??? Anh em đang mong

 10. Theo tôi, trước mắt làm CD và chuyển BQT tại các miền, ai có nhu cầu thì liên hệ đóng tiền và nhận CD. Tôi nghỉ giá khoảng 20.000VND/CD là chấp nhận được.(dạng lưu hành nội bộ)
  Sau đó, nếu thuận lợi ta xuất bản thành sách và phát hành luôn, nên tăng trang lên khoảng 200 tr khổ 13x19. Tôi nghỉ giá bán khoảng 25.000, phát hành đợt đầu là 2.000 cuốn. rất triển vọng. Nên có thêm ví dụ.

Trang 1/2 1 2 cuốicuối

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đang xem đề tài này. (0 thành viên và 1 khách)

Bookmarks

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

 • Bạn không thể đăng đề tài mới
 • Bạn không thể đăng trả lời
 • Bạn không thể đăng file đính kèm.
 • Bạn không thể sửa bài viết.
 •