Diễn đàn giaiphapexcel.com sẽ chuyển sang hoạt động ở link sau

http://www.giaiphapexcel.com/diendan/forums


[CLICK] học VBA ở Đà Nẵng tháng 5/2017


Hiển thị kết quả tìm kiếm từ 1 đến 9 trên tổng số: 9

Ðề tài: Hợp đồng lao động được ký mấy lần ?

 1. Hợp đồng lao động được ký mấy lần ?

  Bộ luật lao động:
  Chương IV: Hợp đồng lao động
  Điều 27:
  1.Hợp đồng lao động được giao kết theo một trong các loại sau đây:
  a)Hợp đồng lao động không xác định thời hạn: là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;
  b)Hợp đồng lao động xác định thời hạn: là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng;
  c)Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.
  2.Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới, hợp đồng đã giao kết trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng lao động xác định thời hạn thì cũng được ký thêm một thời hạn, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

  Như vậy với nội dung trên Doanh nghiệp được phép ký tối đa là 3 hợp đồng lao động, hay tối đa 4 hợp đồng? Có ai biết về vấn đề này xin chỉ giúp.

  Cám ơn nhiều!
  thay đổi nội dung bởi: transongngocquan, 21-10-08 lúc 10:25 AM

 2. câu hỏi của bạn chưa được rõ ràng
  Trích:
  Như vậy với nội dung trên mình được phép ký tối đa là 3 hợp đồng lao động, hay tối đa 4 hợp đồng? Có ai biết về vấn đề này xin chỉ giúp.
  Lý do: Bạn muốn biết ai được phép? Người lao động hay người sử dụng lao động.
  Thật ra phần bạn trích ra từ luật lao động ( về hợp đồng lao động) tại điều 27 đã nói rất rõ:
  Trích
  Hợp đồng lao động được giao kết theo một trong các loại sau đây
  Tức là giữa người lao động và sử dụng lao động sẽ chọn lựa, thỏa thuận với nhau 1 trong các loại hợp đồng này. Các loại hợp đồng này quy định về thời gian hiệu lực của hợp đồng.

 3. Trích Nguyên văn bởi transongngocquan View Post
  Bộ luật lao động:
  Chương IV: Hợp đồng lao động
  Điều 27:
  1.Hợp đồng lao động được giao kết theo một trong các loại sau đây:
  a)Hợp đồng lao động không xác định thời hạn: là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;
  b)Hợp đồng lao động xác định thời hạn: là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng;
  c)Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.
  2.Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới, hợp đồng đã giao kết trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng lao động xác định thời hạn thì cũng được ký thêm một thời hạn, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

  Như vậy với nội dung trên mình được phép ký tối đa là 3 hợp đồng lao động, hay tối đa 4 hợp đồng? Có ai biết về vấn đề này xin chỉ giúp.

  Cám ơn nhiều!
  1.Nếu HDLĐ theo thời vụ thì cứ hết hạn bạn lại làm HDLĐ cho người lao động
  2. Sau 2 lần ký HDLĐ có thời hạn trên 12 tháng thì lần thứ 3 người sử dụng lao động ký HDLĐ vô thời hạn cho người lao động.
  Vậy là tối đa 3 lần ký /01 người lao động bạn nhé !
  thay đổi nội dung bởi: chiprock126, 20-10-08 lúc 09:08 PM

 4. Theo mình, topic này nên sửa lại phần tiêu đề là:
  "Doanh nghiệp được quyền ký bao nhiêu loại HĐLĐ với người lao động" thì chính xác hơn!

  Nếu bạn hỏi "Hợp đồng lao động được ký mấy lần?", thì tôi sẽ trả lời rằng: "Bạn muốn người lao động làm việc cho bạn bao lâu!?"

 5. 1.Nếu HDLĐ theo thời vụ thì cứ hết hạn bạn lại làm HDLĐ cho người lao động
  2. Sau 2 lần ký HDLĐ có thời hạn trên 12 tháng thì lần thứ 3 người sử dụng lao động ký HDLĐ vô thời hạn cho người lao động.
  Vậy là tối đa 3 lần ký /01 người lao động bạn nhé !

  Nếu ký HDLĐ thời vụ có thể ký bao nhiêu cũng được à ?
  Như vậy doanh nghiệp ký HĐLĐ 11 tháng 29 ngày thì được ký bao nhiêu cái cũng được sao?
  Nếu vậy thì có vấn đề mâu thuẩn với nhau?
  thay đổi nội dung bởi: transongngocquan, 21-10-08 lúc 10:41 AM

 6. Trích Nguyên văn bởi transongngocquan View Post

  Nếu ký HDLĐ thời vụ có thể ký bao nhiêu cũng được à ?
  Như vậy doanh nghiệp ký HĐLĐ 11 tháng 29 ngày thì được ký bao nhiêu cái cũng được sao?
  Nếu vậy thì có vấn đề mâu thuẩn với nhau?
  Không được ký bao nhiêu cái cũng được đâu bạn ah!
  §iÒu 27

  2- Kh«ng ®­îc giao kÕt hîp ®ång lao ®éng theo mïa vô hoÆc theo mét c«ng viÖc nhÊt ®Þnh mµ thêi h¹n d­íi mét n¨m ®Ó lµm nh÷ng c«ng viÖc cã tÝnh chÊt th­êng xuyªn tõ mét n¨m trë lªn, trõ tr­êng hîp ph¶i t¹m thêi thay thÕ ng­êi lao ®éng ®i lµm nghÜa vô qu©n sù, nghØ theo chÕ ®é thai s¶n hoÆc nghØ viÖc cã tÝnh chÊt t¹m thêi kh¸c

 7. Trích Nguyên văn bởi summerhq2006 View Post
  Không được ký bao nhiêu cái cũng được đâu bạn ah!
  §iÒu 27

  2- Kh«ng ®­îc giao kÕt hîp ®ång lao ®éng theo mïa vô hoÆc theo mét c«ng viÖc nhÊt ®Þnh mµ thêi h¹n d­íi mét n¨m ®Ó lµm nh÷ng c«ng viÖc cã tÝnh chÊt th­êng xuyªn tõ mét n¨m trë lªn, trõ tr­êng hîp ph¶i t¹m thêi thay thÕ ng­êi lao ®éng ®i lµm nghÜa vô qu©n sù, nghØ theo chÕ ®é thai s¶n hoÆc nghØ viÖc cã tÝnh chÊt t¹m thêi kh¸c
  Nhưng đây là công việc theo mùa vụ thì sao ???

 8. Tóm tắt ngắn gọn sau đây dễ nhớ. Theo pháp luật lao động qui định

  Có 3 loại HĐLĐ, bao gồm: HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ có thời hạn từ 3 tháng đến 36tháng, HĐLĐ có thời hạn dưới 3 tháng.

  Khi HĐLĐ hết hạn thì phải ký HĐLĐ mới. Trường hợp ký HĐLĐ mới là HĐLĐ xác định thời hạn thì chỉ được ký thêm một thời hạn không quá 36 tháng, sau đó HĐLĐ thứ 3 phải là HĐLĐ không xác định thời hạn. HĐLĐ hết hạn quá 30 ngày mà không ký HĐLĐ mới thì HĐLĐ đã ký trở thành HĐLĐ không xác định thời hạn.

  Nói thêm: (Ghi nhớ)

  - HĐLĐ có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên và HĐLĐ không xác định thời hạn thuộc đối tượng phải đóng BHXH và BHYT.
  - Trong doanh nghiệp có từ 10 lao động trở lên thì loại HĐLĐ có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên và HĐLĐ không xác định thời hạn thuộc đối tượng phải đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) kể từ tháng 01/2009. (doanh nghiệp có dưới 10 lao động thì không thuộc đối tượng đóng BHTN).

 9. Trích Nguyên văn bởi Kế Toán Già Gân View Post
  .....
  - HĐLĐ có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên và HĐLĐ không xác định thời hạn thuộc đối tượng phải đóng BHXH và BHYT.
  - Trong doanh nghiệp có từ 10 lao động trở lên thì loại HĐLĐ có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên và HĐLĐ không xác định thời hạn thuộc đối tượng phải đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) kể từ tháng 01/2009. (doanh nghiệp có dưới 10 lao động thì không thuộc đối tượng đóng BHTN).
  Bổ sung ý bác:

  Cas ký HDLD thời vụ nhớ thực hiện theo: (tránh lao động tranh chấp sau này)

  Thông tư số: 17 /2009/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 5 năm 2009 của BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động


  Điều 1. Sửa đổi khoản 2, mục II, Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH như sau:
  “2.Hợp đồng lao động giao kết với người đang hưởng lương hưu hàng tháng và người làm việc có thời hạn dưới 03 tháng thì ngoài phần tiền lương theo công việc, người lao động còn được người sử dụng lao động thanh toán khoản tiền tính theo tỷ lệ phần trăm (%) so với tiền lương theo hợp đồng lao động, gồm:
  a) Bảo hiểm xã hội: từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành đến tháng 12 năm 2009 là 15%; từ tháng 01 năm 2010 đến tháng 12 năm 2011 là 16%; từ tháng 01 năm 2012 đến tháng 12 năm 2013 là 17%; từ tháng 01 năm 2014 trở đi là 18%.
  b) Bảo hiểm y tế 2%. Khi Chính phủ quy định tăng mức đóng bảo hiểm y tế đối với người sử dụng lao động thì thực hiện theo quy định của Chính phủ.
  c) Nghỉ hàng năm 4%.
  d) Tiền tàu xe đi lại khi nghỉ hàng năm do hai bên thoả thuận trong hợp đồng lao động.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đang xem đề tài này. (0 thành viên và 1 khách)

Bookmarks

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

 • Bạn không thể đăng đề tài mới
 • Bạn không thể đăng trả lời
 • Bạn không thể đăng file đính kèm.
 • Bạn không thể sửa bài viết.
 •