Diễn đàn giaiphapexcel.com sẽ chuyển sang hoạt động ở link sau

http://www.giaiphapexcel.com/diendan/forums


[CLICK] học VBA ở Đà Nẵng tháng 5/2017


Trang 1/6 1 2 3 4 5 ... cuốicuối
Hiển thị kết quả tìm kiếm từ 1 đến 10 trên tổng số: 54

Ðề tài: Hướng dẫn các nghiệp vụ điều chỉnh số liệu sổ sách kế toán sau khi duyệt quyết toán

 1. Smile Hướng dẫn các nghiệp vụ điều chỉnh số liệu sổ sách kế toán sau khi duyệt quyết toán

  Cty vừa quyết toán xong, em muốn hỏi cách điều chỉnh về thuế TNDN:
  Cty em bị truy thu là 15.350.000đ vậy sẽ hạch toán như thế nào?
  thay đổi nội dung bởi: OverAC, 09-09-08 lúc 03:20 PM

 2. Xin cho biết lý do truy thu. (Đọc tóm tắt biên bản đã được duyệt quyết toán lên)
  Từ đó có hướng xử lý cho bạn.
  Gợi ý :
  - Giảm chi phí hấu hao do khấu hao không đúng chế độ qui định -> dẫn đến tăng thuế TNDN
  - Xuất toán các chi phí ,hóa đơn không hợp lệ -> dẫn đến truy thu thuế GTGT và thuế TNDN.
  - Các khoản quà biếu,...
  ...
  thay đổi nội dung bởi: Kế Toán Già Gân, 01-08-09 lúc 06:24 AM

 3. Trích Nguyên văn bởi vanmom View Post
  Cty vừa quyết toán xong, em muốn hỏi cách điều chỉnh về thuế TNDN:
  Cty em bị truy thu là 15.350.000đ vậy sẽ hạch toán như thế nào?
  Khi nhận được quyết định truy thu, tại kỳ hạch toán hiện hành (căn cứ theo ngày nhận quyết định), Bạn hạch toán một phiếu kế toán:
  Nợ 421/Có 3334 : 15.350.000
  Chứng từ kèm theo là quyết định truy thu.

  Khi nộp tiền vào ngân sách Nhà nước khoản truy thu, bạn hạch toán:
  Nợ 3334/Có 111(112) :15.350.000
  Chứng từ kèm theo là copy quyết định truy thu và phiếu chi và giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước.

 4. Chưa hẳn đâu ca_dafi ơi, hãy từ từ để bạn ấy đọc biên bản duyệt quyết toán lên đã
  thay đổi nội dung bởi: Kế Toán Già Gân, 01-08-09 lúc 06:23 AM

 5. Hãy xem công văn này trước đã rồi có những công văn của Chi Cục Thuế Tân Bình trả lời và cuối cùng là công văn của Cục Thuế trả lời.

  Lưu ý Chữ màu xanh trong công văn này. Từ đây đã phát sinh những cách điều chỉnh sổ sách kế toán và các báo cáo có liên quan.
  Tư từ đã để mình đang biên soạn lên đây.


  Số : 15-02/QH-CV/2007 TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2007

  Kính gởi : CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  PHÒNG TUYÊN TRUYỀN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

  Trích yếu : V/v Hướng dẫn các nghiệp vụ điều chỉnh số liệu sổ sách
  kế toán sau khi duyệt quyết toán thuế

  Theo biên bản ghi nhận các nội dung kiểm tra tại cơ quan thuế do Chi Cục thuế Quận Tân Bình lập ngày 20 tháng 06 năm 2007.
  Niên độ kiểm tra : Năm 2002 – 2005

  Công Ty TNHH Quốc Hùng kính đề nghị Quý Cơ quan vui lòng hướng dẫn cho chúng tôi nghiệp vụ kế toán nhằm để điều chỉnh sồ sách kế toán của đơn vị sao cho phù hợp với biên bản, cụ thể như sau :
  1.- Thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp bổ sung 40.216.214 đồng
  2.- Thuế giá trị gia tăng còn phải nộp bổ sung 5.233.087 đồng
  3.- Thuế thu nhập cá nhân còn phải nộp 19.750.000 đồng
  Tổng cộng 65.199.301 đồng
  Trong đó phần giá trị còn lại của TSCĐ được ghi tăng trở lại do :
  4.- Giảm khấu hao TSCĐ do trích vượt mức quy định : 7.440.475 đồng
  (Các khoản thuế trên đơn vị đã nộp vào kho bạc Nhà Nước Tân Bình – Bản sao giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước đính kèm)
  Thời điểm điều chỉnh số liệu kế toán : Tháng 6 Năm 2007 hay phải điều chỉnh cho từng niên độ đã qua kiểm tra

  Ngoài các nội dung trên doanh nghiệp chúng tôi có phải lập lại tờ khai Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của những niên độ trước đây đã qua kiểm tra không ? Đồng thời tờ khai thuế GTGT (Mẫu 01/GTGT) của niên độ 2007 chúng tôi có phải điều chỉnh Không ?

  Kính mong Quý cơ quan vui lòng hướng dẫn chi tiết để chúng tôi kịp thời điều chỉnh sổ sách kế toán cho phù hợp.

  Chân thành cám ơn,
  GIÁM ĐỐC - LÊ QUỐC HÙNG

  Nơi nhận :
  - Như trên,
  - Lưu

  Đính kèm :

  - Bản sao biên bản ghi nhận các nội
  dung kiểm tra tại cơ quan thuế do Chi
  Cục thuế Quận Tân Bình lập ngày 20
  tháng 06 năm 2007
  - Bản sao các giấy nộp tiền vào Ngân
  Sách Nhà Nước

 6. Trích Nguyên văn bởi Kế Toán Già Gân View Post
  Chưa hẳn đâu ca_dafi ơi, hãy từ từ để bạn ấy đọc biên bản duyệt quyết toán lên đã
  Cho dù là vì lý do gì đi nữa:
  - Giảm chi phí khấu hao do khấu hao không đúng chế độ qui định -> dẫn đến tăng thuế TNDN
  - Xuất toán các chi phí ,hóa đơn không hợp lệ -> dẫn đến truy thu thuế GTGT và thuế TNDN.
  - Các khoản quà biếu, tiếp khách...
  - Các khoản chi quảng cáo, khuyến mãi vượt khống chế...v.v....
  - Lãi phạt truy thu thuế TNDN,.....
  Thì bút toán ghi Nợ 421/Có 333X vẫn phải làm để điều chỉnh thuế nộp bổ sung/Truy thu tương ứng:

  Điều chỉnh thuế TNDN nộp bổ sung, truy thu sau quyết toán:
  Nợ 421/Có 3334

  Điều chỉnh thuế GTGT nộp bổ sung, truy thu sau quyết toán:
  Nợ 421/Có 33311

  Điều chỉnh thuế TNCN nộp bổ sung, truy thu sau quyết toán:
  Nợ 421/Có 33381

 7. Công văn của Chi Cục Thuế Tân Bình

  Xin vui lòng tham khảo Công văn của Chi Cục Thuế Tân Bình trả lời

  Số 340/CCT-TTHT
  Tân Bình, ngày 14 tháng 01 năm 2008
  V/v Hướng dẫn nghiệp vụ kế toán
  Kính gởi : Công ty TNHH Quốc Hùng (0301854855)
  Địa chỉ : 86/56 Phổ Quang, P.2 - Q. Tân Bình, TP. HCM

  Ngày 26/12/2007, Chi Cục Thuế Q. Tân Bình nhận được Văn thư số 15-02/QH-CV/2007 của Công Ty TNHH Quốc Hùng về việc hướng dẫn các nghiệp vụ điều chỉnh số liệu sổ sách kế toán sau khi duyệt quyết toán (Theo Phiếu chuyển số 12613/PC-CT-TTHT ngày 06/12/2007 của Cục Thuế TP.HCM)

  Về vấn đề này, Chi Cục Thuế Q. Tân Bình có ý kiến như sau :

  1.- Khai bổ sung hồ sơ khai thuế :
  Tại điểm 5 mục VI phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài Chính hướng dẫn khai bổ sung hồ sơ khai thuế như sau :

  "5. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế :
  ....
  5.4 Mẫu hồ sơ khai bổ sung :
  - Tờ khai thuế tương ứng với tờ khai thuế cần được khai bổ sung, điều chỉnh thông tin;
  - Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS ban hành kèm theo Thông tư này;
  - Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh tương ứng với các tài liệu trong hồ sơ thuế của từng phần cụ thể tại Thông tư này".

  Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp công ty phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ hai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.
  Lưu ý đối với công ty, hồ sơ khai thuế bổ sung phải được lập riêng cho từng tờ khai thuế của từng kỳ tính thuế (thuế GTGT theo tháng, thuế TNDN theo năm...) như hướng dẫn tại điểm 5 mục VI phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC.

  2.- Điều chỉnh sổ sách kế toán :
  Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan thuế được Luật Quản lý thuế năm 2006 quy định.
  Trường hợp công ty có phát sinh một số nghiệp vụ kế toán liên quan đến việc khai bổ sung, điều chỉnh số thuế phải nộp, công ty tham khảo một số văn bản sau để thực hiện :
  - Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài Chính về việc ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp (điểm 7 mục I phần thứ tư về chế độ sổ kế toán và hình thức kế toán); hoặc Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ Tài Chính về việc ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa (điểm 7 mục I phần thứ năm về chế độ sổ kế toán)
  - Chuẩn mực kế toán số 17 - Thuế thu nhập doanh nghiệp, được ban hành theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính và được hướng dẫn theo Thông tư số 20/2006/TT-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài Chính.
  Chi Cục Thuế trả lời để công ty được biết.
  Nếu có nội dung nào chưa rõ, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi Cục Thuế Q.Tân Bình - Đội Tuyên truyền hỗ trợ (DT; 08.8109989) để được hướng dẫn.

  Chi Cục Trưởng (đã ký ) Nguyễn Ngà.

  Từ từ đã vẫn còn công văn của Cục Thuế trả lời sau khi Công Ty không đồng ý cách hướng dẫn của Chi Cục Thuế Q. Tân Bình.

 8. Xin gửi kèm thông tư hướng dẫn số 20/2006/TT-BTC hướng dẫn thực hiện chuẩn mực số 17. Trong đó:

  I - HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN CHUẨN MỰC
  “THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP”
  A - Quy định chung
  1 – Ghi nhận “Thuế thu nhập doanh nghiệp”
  (1) Hàng quý, kế toán xác định và ghi nhận số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp trong quý. Thuế thu nhập tạm phải nộp từng quý được tính vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của quý đó.
  (2) Cuối năm tài chính, kế toán phải xác định số và ghi nhận thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp trong năm trên cơ sở tổng thu nhập chịu thuế cả năm và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành. Thuế thu nhập doanh nghiệp thực phải nộp trong năm được ghi nhận là chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của năm đó.
  (3) Trường hợp số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp trong năm lớn hơn số thuế phải nộp cho năm đó, thì số chênh lệch giữa số thuế tạm phải nộp lớn hơn số thuế phải nộp được ghi giảm chi phí thuế TNDN hiện hành và ghi giảm trừ vào số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.
  (4) Trường hợp phát hiện sai sót không trọng yếu của các năm trước liên quan đến khoản thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của các năm trước, doanh nghiệp được hạch toán tăng (hoặc giảm) số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành của năm phát hiện sai sót.
  Và:
  B – Quy định cụ thể
  1 - Kế toán “Thuế thu nhập doanh nghiệp” và “Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành”
  1.1 - Sửa đổi, bổ sung phương pháp ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh phản ánh trên Tài khoản 3334 – “Thuế thu nhập doanh nghiệp”
  Tài khoản 3334 – “Thuế thu nhập doanh nghiệp” phản ánh số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, đã nộp và còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước.

  HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG CÁC QUY ĐỊNH SAU:

  1 - Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm được ghi nhận vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành; Số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp trong năm lớn hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp xác định khi kết thúc năm tài chính được ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và giảm trừ vào số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.
  2 - Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của các năm trước do doanh nghiệp tự xác định lớn hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp do phát hiện sai sót không trọng yếu được ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và được giảm trừ vào số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.
  3 – Doanh nghiệp được điều chỉnh số dư đầu năm Tài khoản 3334 “Thuế TNDN” và tài khoản 421 “Lợi nhuận chưa phân phối” (TK 4211 - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước) đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp thêm hoặc số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp giảm của các năm trước do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán hoặc điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước.
  Tập tin đính kèm Tập tin đính kèm

 9. Công văn của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

  Xin vui lòng tham khảo Công văn của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh
  Số : 13521 /CT-TTHT
  TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2007
  V/v Hạch toán kế toán số thuế truy thu thêm qua kiểm tra quyết toán thuế
  Kính gởi : Công ty TNHH Quốc Hùng (0301854855)
  Địa chỉ : 86/56 Phổ Quang, P.2 - Q. Tân Bình, TP. HCM

  Trả lời văn bản số 15-02/QH-CV/2007 ngày 30/11/2007 của Công Ty TNHH Quốc Hùng về việc hạch toán số thuế truy thu thêm qua kiểm tra quyết toán; Cục thuế TP có ý kiến trả lời như sau :

  - Căn cứ Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006, Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành kèm theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ Tài Chính

  1.- Hạch toán số thuế phải truy thu thêm :

  Trường hợp năm 2007, Công Ty được Chi Cục thuế Quận Tân Bình kiểm tra quyết toán thuế các niên độ từ năm 2002 đến năm 2005, phải truy thu nộp thêm số thuế GTGT, thuế TNDN, thuế thu nhập cá nhân, thì tại thời điểm nhận được Quyết định xử lý truy thu, Công Ty hạch toán :
  - Thuế GTGT truy thu thêm :

  Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp
  Nợ TK 4211 - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.
  - Thuế TNDN truy thu thêm :

  Có TK 3334 - Thuế TNDN phải nộp
  Nợ TK 4211 - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.

  - Thuế Thu nhập cá nhân truy thu thêm :
  + Trường hợp khấu trừ vào tiền lương của người lao động kỳ này
  Có TK 3335 - Thuế TNCN phải nộp
  Nợ TK 334- Phải trả người lao động

  + Trường hợp do công ty phải trả
  Có TK 3335 - Thuế TNCN phải nộp
  Nợ TK 4211 - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.

  2.- Về điều chỉnh số trích khấu hao TSCĐ:
  Trường hợp qua kiểm tra phát hiện Công Ty trích khấu hao cao hơn mức quy định tại Chế độ quản lý sử dụng và trích khấu hao TSCĐ ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính, làm ảnh hưởng đến lợi nhuận thực tế của các kỳ kế toán từ năm 2002 đến năm 2005, thì Công Ty hạch toán điều chỉnh lại số trích vượt mức qui định như sau :

  Có TK 4211 - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.

  Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ

  Các trường hợp điều chỉnh nêu trên, Công ty không phải lập lại sổ sách kế toán, cũng như lập lại tờ khai quyết toán thuế TNDN, tờ khai thuế GTGT của các kỳ trước.

  Cục Thuế TP trả lời Công Ty để biết và thực hiện, nếu còn nội dung nào chưa rõ, đề nghị Công Ty liên hệ Cục Thuế TP - Phòng Tuyên Truyền - Hỗ trợ để được hướng dẫn thêm.

  KT/CỤC TRƯỞNG
  PHÓ CỤC TRƯỞNG (Đã ký)
  NGUYỄN ĐÌNH TẤN
  thay đổi nội dung bởi: Kế Toán Già Gân, 10-09-08 lúc 10:13 AM Lý do: Sửa lỗi do đánh chữ Trường hợp có khoảng cách

 10. Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp
  Nợ TK 4211 - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.
  Vậy làm sao trừ 3331 Bác nhỉ, lấy C133N3331 được không, cái này phải cụ thể. Nếu cấn trừ thuế đầu vào (nếu còn) thì Bác ghi vào đâu trên TK Thuế.
  Còn nữa, trong khoản phải nộp thêm TNDN có thể bao hàm khoản trích trước vào CP chịu thuế quá định mức, ví dụ như mua BH 2 năm mà trích vào 1 năm, => phải ghi ngược lại. Nhiêu khê nhỉ. Em thì làm theo cách của Kiệt, khỏe hơn.
  Còn nữa, theo đúng chuẩn mực thì khoản phải truy thu phải đưa vào 821 sau đó lòng vòng mới đưa vào 4211. Cái này hình như trên Webketoan có nói khá nhiều.
  Cám ơn Bác nhiều lắm, CV của C vẫn cụ thể hơn CC. (Đố ai làm nỗi)

Trang 1/6 1 2 3 4 5 ... cuốicuối

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đang xem đề tài này. (0 thành viên và 1 khách)

Đề tài tương tự

 1. Trả lời: 4
  Bài mới gởi: 15-02-11, 03:29 PM
 2. In giấy uỷ quyền quyết toán thuế TNCN từ danh sách
  Viết bởi vuminh1601 trong chuyên mục Hàm và công thức Excel
  Trả lời: 6
  Bài mới gởi: 26-06-10, 04:15 PM
 3. Cơ quan nào có quyền quyết định việc trích nộp 2% kinh phí công đoàn trên quỹ lương?
  Viết bởi Kế Toán Già Gân trong chuyên mục Bổ sung kiến thức Quản Trị Nhân Sự - Tiền Lương
  Trả lời: 0
  Bài mới gởi: 28-03-10, 10:25 PM

Bookmarks

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

 • Bạn không thể đăng đề tài mới
 • Bạn không thể đăng trả lời
 • Bạn không thể đăng file đính kèm.
 • Bạn không thể sửa bài viết.
 •