Lời Nhắn Từ Diễn Ðàn

Cảm ơn bạn đã truy cập vào Giải Pháp Excel

Xin lỗi chúng tôi đang tạm ngưng diễn đàn để chuyển máy chủ. Việc cập nhật lại địa chỉ máy chủ mất thời gian hơn chúng tôi mong đợi. Có thể sẽ mất từ 24 đến 48 giờ trước khi các trình duyệt nhận được địa chỉ mới. Mong mọi người thông cảm.

Facebook của GPE

Page: https://www.facebook.com/giaiphapexcel.vn

Group: https://www.facebook.com/groups/797878780268042/

Thân Chào. Ban quản trị Giaiphapexcel.com