Diễn đàn giaiphapexcel.com sẽ chuyển sang hoạt động ở link sau

http://www.giaiphapexcel.com/diendan/forums


[CLICK] học VBA ở Đà Nẵng tháng 5/2017


Trang 1/3 1 2 3 cuốicuối
Hiển thị kết quả tìm kiếm từ 1 đến 10 trên tổng số: 30

Ðề tài: Cộng dồn Mã hàng hàng hóa theo ngày (chuyển từ cột ngang sang cột dọc)

 1. Cộng dồn Mã hàng hàng hóa theo ngày (chuyển từ cột ngang sang cột dọc)

  Các bạn giúp tôi viết code như sau:
  Tôi có Sheet NhapBan, từ sheet này tôi muốn cộng dồn số lượng theo ngày và theo mã hàng hóa (Mã hàng hóa có thể nhiều hơn, đây chỉ là file demo)
  Tôi muốn kết quả chạy code như ở sheet KQ
  Cảm ơn các bạn!
  Tập tin đính kèm Tập tin đính kèm

 2. Trích Nguyên văn bởi AnhThu-1976 View Post
  Các bạn giúp tôi viết code như sau:
  Tôi có Sheet NhapBan, từ sheet này tôi muốn cộng dồn số lượng theo ngày và theo mã hàng hóa (Mã hàng hóa có thể nhiều hơn, đây chỉ là file demo)
  Tôi muốn kết quả chạy code như ở sheet KQ
  Cảm ơn các bạn!
  Bạn thử dùng Sub này xem sao:
  Code:
  Sub Tonghop()
    Dim Dic As Object, Tem As String
    Dim sArr(), dArr(1 To 65535, 1 To 3)
    Dim i As Long, j As Long, K As Long
  Set Dic = CreateObject("Scripting.Dictionary")
  With Sheets("NhapBan")
    sArr = .Range("G18", .Range("G65535").End(3)).Resize(, 15).Value
    For i = 1 To UBound(sArr)
      For j = 13 To 15
        If sArr(i, j) <> Empty Then
          Tem = sArr(i, 1) & "#" & .Cells(17, j + 6)
          If Not Dic.Exists(Tem) Then
            K = K + 1
            Dic.Add Tem, K
            dArr(K, 1) = sArr(i, 1)
            dArr(K, 2) = .Cells(17, j + 6)
            dArr(K, 3) = sArr(i, j)
          Else
            dArr(Dic.Item(Tem), 3) = dArr(Dic.Item(Tem), 3) + sArr(i, j)
          End If
        End If
      Next j
    Next i
  End With
  With Sheets("KQ")
    With .Range("A5:C65535")
      .ClearContents
      .Borders.LineStyle = xlNone
    End With
    .Range("A5").Resize(K, 3) = dArr
    With .Range("A5").Resize(K, 3)
      .Borders.LineStyle = xlContinuous
      .Borders(xlInsideHorizontal).Weight = xlHairline
    End With
  End With
  End Sub

 3. Trích Nguyên văn bởi PacificPR View Post
  Bạn thử dùng Sub này xem sao:
  Code:
  Sub Tonghop()
  ....
    With .Range("A5:C65535")
      .ClearContents
      .Borders.LineStyle = xlNone
  ...
  End Sub
  Chỗ màu xanh sẽ làm cho vùng dữ liệu nhảy tới dòng 65535 --> Tăng dung lượng

 4. Trích Nguyên văn bởi befaint View Post
  Chỗ màu xanh sẽ làm cho vùng dữ liệu nhảy tới dòng 65535 --> Tăng dung lượng
  Dạ. Vì bạn ấy nói mã hàng còn nhiều nên em đưa xuống dòng 65535 anh ạ.

 5. Trích Nguyên văn bởi PacificPR View Post
  Dạ. Vì bạn ấy nói mã hàng còn nhiều nên em đưa xuống dòng 65535 anh ạ.
  Nếu nhiều hơn 3 mã hàng thì các con số 15 trong này không chính xác:
  PHP Code:
  sArr = .Range("G18", .Range("G65535").End(3)).Resize(, 15).Value
      
  For 1 To UBound(sArr)
          For 
  13 To 15 
  Phải cho nó là một biến nào đó khác con số cố định 15, ví dụ:
  PHP Code:
  = .Range("IV17").End(xlToLeft).Column 
  ------------------------


  --Bể dốt mênh mông, quay đầu... là bờ ?!

  Tra Cứu Hàm Excel
  Kỷ niệm Hà Nội 16/01/2010

 6. Trích Nguyên văn bởi Ba Tê View Post
  Nếu nhiều hơn 3 mã hàng thì các con số 15 trong này không chính xác:
  PHP Code:
  sArr = .Range("G18", .Range("G65535").End(3)).Resize(, 15).Value
      
  For 1 To UBound(sArr)
          For 
  13 To 15 
  Phải cho nó là một biến nào đó khác con số cố định 15, ví dụ:
  PHP Code:
  = .Range("IV17").End(xlToLeft).Column 
  Dạ vâng. Em cũng chưa tính đến cái đó thầy ạ

 7. Trích Nguyên văn bởi PacificPR View Post
  Dạ. Vì bạn ấy nói mã hàng còn nhiều nên em đưa xuống dòng 65535 anh ạ.
  còn nhiều mã hàng nên cột cuối sẽ lớn hơn cột U, các khai báo
  Code:
  dArr(1 To 65535, 1 To 3)
  sArr = .Range("G18", .Range("G65535").End(3)).Resize(, 15).Value
  sẽ phá sản
  vừa dùng mảng vừa dùng cells rất phức tạp và làm chậm code
  mình nghĩ bạn nên dùng 2 mãng dữ liệu: mảng 1 chứa cột ngày, mãng 2 chứa các cột mã hàng gồm dòng đầu là mã hàng các dòng dưới là số lượng, lúc đó dể viết hơn, dĩ nhiên phải dùng End để xác định cột cuối

 8. Trích Nguyên văn bởi HieuCD View Post
  còn nhiều mã hàng nên cột cuối sẽ lớn hơn cột U, các khai báo
  Code:
  dArr(1 To 65535, 1 To 3)
  sArr = .Range("G18", .Range("G65535").End(3)).Resize(, 15).Value
  sẽ phá sản
  vừa dùng mảng vừa dùng cells rất phức tạp và làm chậm code
  mình nghĩ bạn nên dùng 2 mãng dữ liệu: mảng 1 chứa cột ngày, mãng 2 chứa các cột mã hàng gồm dòng đầu là mã hàng các dòng dưới là số lượng, lúc đó dể viết hơn, dĩ nhiên phải dùng End để xác định cột cuối
  Dựa vào góp ý của anh và thầy Ba tê.Em thử sưa như thế này có được không anh:
  Code:
  Sub Tonghop()
    Dim Dic As Object, Tem As String
    Dim sArr(), tArr(), dArr(1 To 65535, 1 To 3)
    Dim i As Long, j As Long, K As Long, C As Long
  Set Dic = CreateObject("Scripting.Dictionary")
  With Sheets("NhapBan")
    C = .Range("IV17").End(xlToLeft).Column - 6
    tArr = .Range("S17", .Range("IV17").End(xlToLeft)).Value
    sArr = .Range("G18", .Range("G65535").End(3)).Resize(, C).Value
    For i = 1 To UBound(sArr)
      For j = 1 To UBound(tArr, 2)
        If sArr(i, j + 12) <> Empty Then
          Tem = sArr(i, 1) & "#" & tArr(1, j)
          If Not Dic.Exists(Tem) Then
            K = K + 1
            Dic.Add Tem, K
            dArr(K, 1) = sArr(i, 1)
            dArr(K, 2) = tArr(1, j)
            dArr(K, 3) = sArr(i, j + 12)
          Else
            dArr(Dic.Item(Tem), 3) = dArr(Dic.Item(Tem), 3) + sArr(i, j + 12)
          End If
        End If
      Next j
    Next i
  End With
  With Sheets("KQ")
    With .Range("A5:C65535")
      .ClearContents
      .Borders.LineStyle = xlNone
    End With
    .Range("A5").Resize(K, 3) = dArr
    With .Range("A5").Resize(K, 3)
      .Borders.LineStyle = xlContinuous
      .Borders(xlInsideHorizontal).Weight = xlHairline
    End With
  End With
  End Sub

 9. mảng dữ liệu chỉ lấy vùng cần thiết, không nên lấy tới 15 cột mà chỉ sử dụng 4 cột cách khoảng nhau, làm tốn bộ nhớ và phải đếm số cột để lấy dữ liệu ra xử lý
  theo mình sẽ tạo các mảng như sau
  Code:
  Sub Tonghop()
    Dim Dic As Object, Tem As String
    Dim sArr(), tArr(), dArr(1 To 65535, 1 To 3)
    Dim i As Long, j As Long, K As Long, C As Long, LastR As Long
  Set Dic = CreateObject("Scripting.Dictionary")
  With Sheets("NhapBan")
  
    LastR = .Range("G18").End(xlDown).Row 'dòng cuoi
    C = .Range("IV17").End(xlToLeft).Column - 18 'só cot ma hàng
    tArr = .Range("G17:G" & LastR).Value 'Array ngày tháng
    sArr = .Range("S17:S" & LastR).Resize(, C).Value 'Array ma hàng
    For i = 2 To UBound(tArr)
      For j = 1 To UBound(sArr, 2)
        If sArr(i, j) <> Empty Then
          Tem = tArr(i, 1) & "#" & sArr(1, j)
  ...
           dArr(K, 3) = sArr(i, j)
  thay đổi nội dung bởi: HieuCD, 21-04-17 lúc 05:58 PM

 10. hoặc bạn có thể dùng 1 mảng lưu dữ liệu
  Code:
  With Sheets("NhapBan")
    C = .Range("IV17").End(xlToLeft).Column - 6
    sArr = .Range("G17", .Range("G65535").End(3)).Resize(, C).Value
    For i = 2 To UBound(sArr)
      For j = 13 To UBound(sArr, 2)
        If sArr(i, j) <> Empty Then
          Tem = sArr(i, 1) & "#" & sArr(1, j)
          If Not Dic.Exists(Tem) Then
            K = K + 1
            Dic.Add Tem, K
            dArr(K, 1) = sArr(i, 1)
            dArr(K, 2) = sArr(1, j)
            dArr(K, 3) = sArr(i, j)
          Else
            dArr(Dic.Item(Tem), 3) = dArr(Dic.Item(Tem), 3) + sArr(i, j)
          End If
        End If
      Next j
    Next i
  End With

Trang 1/3 1 2 3 cuốicuối

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đang xem đề tài này. (0 thành viên và 1 khách)

Bookmarks

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

 • Bạn không thể đăng đề tài mới
 • Bạn không thể đăng trả lời
 • Bạn không thể đăng file đính kèm.
 • Bạn không thể sửa bài viết.
 •