Diễn đàn giaiphapexcel.com sẽ chuyển sang hoạt động ở link sau

http://www.giaiphapexcel.com/diendan/forums


[CLICK] học VBA ở Đà Nẵng tháng 5/2017


Hiển thị kết quả tìm kiếm từ 1 đến 9 trên tổng số: 9

Ðề tài: Nhập mã tự động xuất kết quả

 1. Nhập mã tự động xuất kết quả

  Mong các bạn xem giúp mình trường hợp này.
  Dữ liệu có từ cột G trở đi.
  - Cột B là cột nhập mã dữ liệu. Cột C và D là cột xuất ra kết quả.
  - Nhập 1 dữ liệu bất kì vào cột Nhập dữ liệu, kiểm tra xem trong cùng 1 hàng nhập dữ liệu đó ở phần các cột dữ liệu có côt nào chứa dữ liệu nhập vào hay không? Nếu có thì 2 dữ liệu bên dưới sẽ xuất tự động sang 2 cột KQ1 và KQ2 . ( Trong trường hợp dữ liệu nhập vào mà không có ở trong các cột dữ liệu thì KQ1 và KQ2 sẽ báo là #)
  - Ví dụ:
  + Nhập M vào ô B2: kiểm tra trong hàng 2 các cột dữ liệu từ trái qua phải, thấy M ở ô dữ liệu G2 => khi đó hai dữ liệu bên dưới ô G2 là ô G3 và ô H3 tự động xuất sang ô C3 và ô D3.
  + Nhập P445 vào ô B5: kiểm tra trong hàng 5 các cột dữ liệu từ trái qua phải thấy P445 ở ô dữ liệu T5 => khi đó hai dữ liệu ở bên dưới ô T5 là ô S6 và ô T6 tự động xuất sang ô C6 và ô D6
  + Nhập a vào ô B6 : trong hàng 6 từ trái qua phải không có ô dữ liệu nào chứa a thì KQ1 và KQ2 ở ô C7 và ô C8 tự động báo là #
  - Tương tự như vậy mình làm một vài ví dụ minh hoạ như file gửi kèm.
  Mong các bạn giúp phương án giải quyết. Trân trọng cảm ơn!
  Tập tin đính kèm Tập tin đính kèm

 2. Trích Nguyên văn bởi sep_hatxel View Post
  Mong các bạn xem giúp mình trường hợp này.
  Dữ liệu có từ cột G trở đi.
  - Cột B là cột nhập mã dữ liệu. Cột C và D là cột xuất ra kết quả.
  - Nhập 1 dữ liệu bất kì vào cột Nhập dữ liệu, kiểm tra xem trong cùng 1 hàng nhập dữ liệu đó ở phần các cột dữ liệu có côt nào chứa dữ liệu nhập vào hay không? Nếu có thì 2 dữ liệu bên dưới sẽ xuất tự động sang 2 cột KQ1 và KQ2 . ( Trong trường hợp dữ liệu nhập vào mà không có ở trong các cột dữ liệu thì KQ1 và KQ2 sẽ báo là #)
  - Ví dụ:
  + Nhập M vào ô B2: kiểm tra trong hàng 2 các cột dữ liệu từ trái qua phải, thấy M ở ô dữ liệu G2 => khi đó hai dữ liệu bên dưới ô G2 là ô G3 và ô H3 tự động xuất sang ô C3 và ô D3.
  + Nhập P445 vào ô B5: kiểm tra trong hàng 5 các cột dữ liệu từ trái qua phải thấy P445 ở ô dữ liệu T5 => khi đó hai dữ liệu ở bên dưới ô T5 là ô S6 và ô T6 tự động xuất sang ô C6 và ô D6
  + Nhập a vào ô B6 : trong hàng 6 từ trái qua phải không có ô dữ liệu nào chứa a thì KQ1 và KQ2 ở ô C7 và ô C8 tự động báo là #
  - Tương tự như vậy mình làm một vài ví dụ minh hoạ như file gửi kèm.
  Mong các bạn giúp phương án giải quyết. Trân trọng cảm ơn!
  Code:
  C3 =IFERROR(OFFSET($F3,,INT(MATCH($B2,$G2:$AX2,0)/3)*3+1),"#")
  D3 =IFERROR(OFFSET($F3,,INT(MATCH($B2,$G2:$AX2,0)/3)*3+2),"#")
  copy xuống

 3. Trích Nguyên văn bởi HieuCD View Post
  Code:
  C3 =IFERROR(OFFSET($F3,,INT(MATCH($B2,$G2:$AX2,0)/3)*3+1),"#")
  D3 =IFERROR(OFFSET($F3,,INT(MATCH($B2,$G2:$AX2,0)/3)*3+2),"#")
  copy xuống
  Cảm ơn bạn rất nhiều! Mình xin lỗi vì bỏ xót một trường hợp ưu tiên:

  Mình thật sự xin lỗi khi bỏ xót mộttrường hợp ưu tiên:

  - Trong trường hợp khi nhập mã dữ liệu:ví dụ nhập M302 vào ô B9 thì hai dữ liệu M34 và P369 ở ô J10 và ô K10 tự động xuất sang ô C10 và ôD10. Và nếu Mã nhập tiếp theo vào ô B10 là nhập 1 trong 2 kết quả vừa tự độngxuất sang ở ô C10 và D10 (chẳng hạn như nhập M34) thì khi đó ưu tiên hai dữ liệu ở hai ô bên dướiô J10 là ô J11 và ô K11 tự động xuất sang ô C11 và ô D11.
  - Ví dụ như file gửi kèm ạ!
  Tập tin đính kèm Tập tin đính kèm

 4. Trích Nguyên văn bởi sep_hatxel View Post
  cảm ơn bạn rất nhiều! Mình xin lỗi vì bỏ xót một trường hợp ưu tiên:

  mình thật sự xin lỗi khi bỏ xót mộttrường hợp ưu tiên:

  - trong trường hợp khi nhập mã dữ liệu:ví dụ nhập m302 vào ô b9 thì hai dữ liệu m34 và p369 ở ô j10 và ô k10 tự động xuất sang ô c10 và ôd10. Và nếu mã nhập tiếp theo vào ô b10 là nhập 1 trong 2 kết quả vừa tự độngxuất sang ở ô c10 và d10 (chẳng hạn như nhập m34) thì khi đó ưu tiên hai dữ liệu ở hai ô bên dướiô j10 là ô j11 và ô k11 tự động xuất sang ô c11 và ô d11.
  - ví dụ như file gửi kèm ạ!
  Code:
  c3 =if($b2="","",iferror(offset($f3,,if(or($b2=$c2,$b2=$d2),int(match($b1,$g1:$ax1,0)/3),int(match($b2,$g2:$ax2,0)/3))*3+1),"#"))
  d3 =if($b2="","",iferror(offset($f3,,if(or($b2=$c2,$b2=$d2),int(match($b1,$g1:$ax1,0)/3),int(match($b2,$g2:$ax2,0)/3))*3+2),"#"))

 5. Trích Nguyên văn bởi sep_hatxel View Post
  Cảm ơn bạn rất nhiều! Mình xin lỗi vì bỏ xót một trường hợp ưu tiên:

  Mình thật sự xin lỗi khi bỏ xót mộttrường hợp ưu tiên:

  - Trong trường hợp khi nhập mã dữ liệu:ví dụ nhập M302 vào ô B9 thì hai dữ liệu M34 và P369 ở ô J10 và ô K10 tự động xuất sang ô C10 và ôD10. Và nếu Mã nhập tiếp theo vào ô B10 là nhập 1 trong 2 kết quả vừa tự độngxuất sang ở ô C10 và D10 (chẳng hạn như nhập M34) thì khi đó ưu tiên hai dữ liệu ở hai ô bên dướiô J10 là ô J11 và ô K11 tự động xuất sang ô C11 và ô D11.
  - Ví dụ như file gửi kèm ạ!
  Góp vui thêm cách khác:
  PHP Code:
  C3=IF(COUNTIF($G2:$AX2,$B2),OFFSET($G$1,ROW($B2),FLOOR(MATCH($B2,$G2:$AX2,0),3)+(C$1="KQ2")),"#"
  Copy qua phải rồi fill cà 2 xuống

  Chúc bạn ngày vui.

 6. Trích Nguyên văn bởi sep_hatxel View Post
  Cảm ơn bạn rất nhiều! Mình xin lỗi vì bỏ xót một trường hợp ưu tiên:

  Mình thật sự xin lỗi khi bỏ xót mộttrường hợp ưu tiên:

  - Trong trường hợp khi nhập mã dữ liệu:ví dụ nhập M302 vào ô B9 thì hai dữ liệu M34 và P369 ở ô J10 và ô K10 tự động xuất sang ô C10 và ôD10. Và nếu Mã nhập tiếp theo vào ô B10 là nhập 1 trong 2 kết quả vừa tự độngxuất sang ở ô C10 và D10 (chẳng hạn như nhập M34) thì khi đó ưu tiên hai dữ liệu ở hai ô bên dướiô J10 là ô J11 và ô K11 tự động xuất sang ô C11 và ô D11.
  - Ví dụ như file gửi kèm ạ!
  Dùng VBA nhé, bạn nhập mã vào cột B thử xem (Mẫu còn ở cột A)
  Tập tin đính kèm Tập tin đính kèm
  ------------------------


  --Bể dốt mênh mông, quay đầu... là bờ ?!

  Tra Cứu Hàm Excel
  Kỷ niệm Hà Nội 16/01/2010

 7. Trích Nguyên văn bởi quocgiacan View Post
  Góp vui thêm cách khác:
  PHP Code:
  C3=IF(COUNTIF($G2:$AX2,$B2),OFFSET($G$1,ROW($B2),FLOOR(MATCH($B2,$G2:$AX2,0),3)+(C$1="KQ2")),"#"
  Copy qua phải rồi fill cà 2 xuống
  Chúc bạn ngày vui.
  anh em mình hợp lực hoàn thiện công thức
  Code:
  C3 =IFERROR(OFFSET($G3,,FLOOR(IF(OR($B2=$C2,$B2=$D2),MATCH($B1,$G1:$AX1,0),MATCH($B2,$G2:$AX2,0)),3)+(C$1="KQ2")),"#")
  copy ngang và xuống
  chúc bạn một ngày vui

 8. Trích Nguyên văn bởi HieuCD View Post
  anh em mình hợp lực hoàn thiện công thức
  Code:
  C3 =IFERROR(OFFSET($G3,,FLOOR(IF(OR($B2=$C2,$B2=$D2),MATCH($B1,$G1:$AX1,0),MATCH($B2,$G2:$AX2,0)),3)+(C$1="KQ2")),"#")
  copy ngang và xuống
  chúc bạn một ngày vui
  Đúng vậy bạn hiền!

  Chúc bạn một ngày vui.

 9. Trích Nguyên văn bởi quocgiacan View Post
  Đúng vậy bạn hiền!

  Chúc bạn một ngày vui.
  Cảm ơn Thầy Ba Tê, bạn HieuCD và bạn quocgiacan rất nhiều! Chúc các bạn và GPE luôn thành công!

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đang xem đề tài này. (0 thành viên và 1 khách)

Bookmarks

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

 • Bạn không thể đăng đề tài mới
 • Bạn không thể đăng trả lời
 • Bạn không thể đăng file đính kèm.
 • Bạn không thể sửa bài viết.
 •