Diễn đàn giaiphapexcel.com sẽ chuyển sang hoạt động ở link sau

http://www.giaiphapexcel.com/diendan/forums


[CLICK] học VBA ở Đà Nẵng tháng 5/2017


Hiển thị kết quả tìm kiếm từ 1 đến 6 trên tổng số: 6

Ðề tài: Lấy dữ liệu từ txt file

 1. Question Lấy dữ liệu từ txt file

  Hello everyone,
  Nhờ mọi người giúp đỡ, em muốn lấy số SerialNumber và ModelCode thì viết code như thế nào ạ?

  Thanks!
  Tập tin đính kèm Tập tin đính kèm

 2. Lấy thì được nhưng trong file có 3 cái SerialNumber và 2 cái ModelCode thì lấy cái nào đây.

 3. Thanks ban da rep. Mình muốn lấy từ dưới lên lấy cái tìm thấy đầu tiên

 4. Bạn sử dụng code này thử xem.
  Code:
  Private Sub GPE()
  Dim myFile As String, textSr As String, textMd As String, textline As String, posLat As Integer, posLong As Integer
  myFile = "C:\Pass.txt"
  textSr = ""
  textMd = ""
  Open myFile For Input As #1
    Do Until EOF(1)
      Line Input #1, textline
      If InStr(textline, "SerialNumber[") <> 0 Then textSr = Right(textline, Len(textline) - InStr(textline, "SerialNumber[") + 1)
      If InStr(textline, "ModelCode:") <> 0 Then textMd = Right(textline, Len(textline) - InStr(textline, "ModelCode:") + 1)
    Loop
  Close #1
  If textSr <> "" Then
    posLat = InStr(textSr, "SerialNumber[")
    Range("A1").Value = Mid(textSr, posLat + 13, InStr(textSr, "]") - (posLat + 13))
  End If
  If textMd <> "" Then
    posLong = InStr(textMd, "ModelCode:")
    Range("A2").Value = Mid(textMd, posLong + 10, InStr(textMd, ",") - (posLong + 10))
  End If
  End Sub

 5. Lấy dữ liệu từ txt file

  Mình hiểu code, giờ mình muốn lấy 4 số serial number khác nhau của file đính kèm thì làm thế nào?
  Tập tin đính kèm Tập tin đính kèm

 6. Vậy sửa lại thế này.
  Code:
  Sub GPE()
  Dim myFile As String, textSr As String, textMd As String, textline As String, posLat As Integer, posLong As Integer
  Dim k As Long, i As Long
  myFile = "C:\Pass.txt"
  textSr = "": textMd = ""
  i = 0: kl = 0
  Open myFile For Input As #1
    Do Until EOF(1)
      Line Input #1, textline
      If InStr(textline, "SerialNumber[") <> 0 Then
        textSr = Right(textline, Len(textline) - InStr(textline, "SerialNumber[") + 1)
        posLat = InStr(textSr, "SerialNumber[")
        k = k + 1
        Range("A" & k).Value = Mid(textSr, posLat + 13, InStr(textSr, "]") - (posLat + 13))
      End If
      If InStr(textline, "ModelCode:") <> 0 Then
        textMd = Right(textline, Len(textline) - InStr(textline, "ModelCode:") + 1)
        posLong = InStr(textMd, "ModelCode:")
        i = i + 1
        Range("B" & i).Value = Mid(textMd, posLong + 10, InStr(textMd, ",") - (posLong + 10))
      End If
    Loop
  Close #1
  End Sub

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đang xem đề tài này. (0 thành viên và 1 khách)

Bookmarks

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

 • Bạn không thể đăng đề tài mới
 • Bạn không thể đăng trả lời
 • Bạn không thể đăng file đính kèm.
 • Bạn không thể sửa bài viết.
 •