Công ty TNHH Đào tạo Tư vấn và Đầu tư AFTC Giải Pháp Excel
  • Hướng dẫn sử dụng Options của Excel 2010

   Khác với những phiên bản Excel từ 2003 trở về trước, những Options (tùy chọn) của Excel 2010 không nằm trong menu Tools, mà nằm ngay ở trong tab File trên Ribbon, là nơi chúng ta vẫn dùng để gọi những lệnh New, Open, Save, Print... Cách sắp xếp trong Options của Excel 2010 gần tương tự với Excel 2007, với một chút thay đổi vị trí các mục tùy chọn.

   Tập sách này được biên soạn nhằm giúp cho các bạn dễ dàng thiết lập những tùy chọn trong Excel 2010 cho phù hợp với từng nhu cầu riêng.

   Tập Tin Ðính Kèm 49796

   Do nhắm đến đối tượng là những người sử dụng Excel trong công việc hằng ngày, (không phải là các chuyên gia hay những nhà nghiên cứu), tập sách này chỉ trình bày những phần cơ bản nhất trong Options của Excel 2010.Tập Tin Ðính Kèm 0

   Trong quá trình biên soạn, không thể tránh được những sai sót. Rất mong nhận được những góp ý của các bạn.
   Bài này được gửi trong diễn dàn tại: Hướng dẫn sử dụng Options của Excel 2010 bởi BNTT Xem bài gốc

  Mudim v0.8 Tắt VNI Telex Viqr Tổng hợp
  Chính tả Bỏ dấu kiểu mới  [Bật/Tắt (F9)]