PDA

View Full Version : Làm sao dịch ngày tháng năm ra tiếng Anh?khiemacc
01-12-06, 02:51 PM
Các bạn làm ơn giúp mình dịch ngày tháng năm sang tiếng Anh
Ví dụ: dịch 30/11/2006 sang tiếng Anh

Peter_pan
02-12-06, 12:42 PM
Các bạn làm ơn giúp mình dịch ngày tháng năm sang tiếng Anh
Ví dụ: dịch 30/11/2006 sang tiếng Anh

Dịch như thế nào đây nhỉ và tại sao lại phải dịch???. Bạn chỉ cần vào format/cell/number chọn custom, ở type bạn gõ "dddd, mmmm dd, yyyy". Không biết có đúng ý bạn ko nhỉ?

skyonline
02-12-06, 02:44 PM
Bạn vào format cell trong phần number chọn kiểu date trong phần type chọn "*wednesday , march 14, 2001" phần location của nó là English (United states). Sau đó bạn thử gõ công thức : =DATE(2006,11,30) Chúc thành công!

quynhluu23a
02-12-06, 03:42 PM
--=-- Tôi đã gởi 1 bài về đề tài này và cũng được bác MrHieu giải dùm một phần phần còn lại ttôi để nghiên cứu nào đâu cũng bó tay luôn . tôi thật không biết gì , nay nhờ các bác cao thủ giúp luôn tôi giải bày toán này với có File kèm theo .Xin các ơn các bác nhiều

yeudoi
02-12-06, 09:05 PM
Mình nghĩ mọi người nghĩ chưa đúng ý của Khiemacc rồi bởi vào format chỉ là hiển thị thứ và tháng bằng tiếng anh thôi. VD 13/01/2006 dịch là ngày mười ba tháng một năm hai ngàn không trăm lẽ sáu không biết mình nghĩ đúng ý Khiemacc không. Nếu đúng thì bạn làm cách đơn giản là dùng công thức, vd cột A là ngày, cột B là tháng, cột C là năm thì dùng công thức để dịch ra.

yeudoi
03-12-06, 02:25 PM
Thì ý tôi nghĩ là bạn đó cần như vậy không biết đúng không, bởi trong giấy khai sinh, giấy kết hôn thường dịch như vậy (Thường những người bên xã, phường). Còn gộp 3 cột hay một cột là bạn Mrhieu chưa hiểu ý mình rồi. Thôi để bạn đó nói cách mình cần thôi.

khiemacc
04-12-06, 01:55 PM
Ý mình muốn dịch: 30/11/2006 là:ngày ba mươi, tháng mười một, năm hai ngàn lẻ sáu

Đào Việt Cường
04-12-06, 02:14 PM
Dear khiemacc,
--------------
Bạn nên rút kinh nghiệm trong việc đặt vấn đề và đặt tên đề tài. Như bạn đã thấy từ 1 vấn đề đơn giản nhưng nếu không đặt vấn đề một cách rõ ràng và cụ thể thì vấn đề sẽ trở lên phức tạp.
Vì đây là chuyên mục Excel dành cho người mới bắt đâu nên bạn cần tìm hiểu các hàm và vận dụng công thức. Ở đây mình gợi í bạn sử dụng các hàm ngày tháng: DAY, MONTH, YEAR, kết hợp với hàm VLOOKUP.
Cách tổ chức dữ liệu:
- Bạn có danh sách liệt kê 31 ngày tương ứng với cách đọc 31 số:
[BANG1]
1 - một
2 - hai
3 - ba
4 - bốn
...
31 - ba mốt
- Một danh sách khác để đọc năm dựa vào danh sách các số ở trên
(BANG2 - bảng này bạn tự nghĩ cách thiết kế kết hợp các hàm LEFT, RIGHT, MID)
o Dùng hàm DAY để xác định ngày trong chuỗi ngày tháng rồi dùng VLOOKUP để tìm ra chuỗi đọc ngày trong BANG1
o Dùng hàm MONTH để xác định tháng trong chuỗi ngày tháng rồi dùng VLOOKUP để tìm ra chuỗi đọc tháng trong BANG1
o Dùng hàm YEAR để phân định năm trong chuỗi ngày tháng rồi dùng VLOOKUP để tìm ra chuỗi đọc năm trong BANG2
Kết hợp 3 kết quả này bạn sẽ được chuỗi cần đọc.
Bạn cứ làm thử xem đã nhé!

yeudoi
10-12-06, 05:03 PM
Dear MrHieu
Ý mình cũng giống ý của Cường đó nhưng cách diễn đạt có khác, bởi mình đã làm file in Giấy khai sinh cho đứa em nên mình biết cách đọc số của Kiemacc nếu bạn Kiemacc cần mình sẽ gửi file cho.

Mr Okebab
10-12-06, 05:57 PM
Mình hiếu ý của bạn rồi. Cứ theo cách cửa A VCường thì là gọn và đơn giản.

hoangdinhhoan
13-09-10, 09:55 AM
theo mình có 1 cách này các pro xem thế nào nhé!
các bạn chọn ô chứ dữ liệu ngày tháng đó vào format/cells/custom
các bạn sử lại là : "ngày "dd" Tháng "mm" Năm "yyyy