PDA

View Full Version : Công thức tính thời giandoi_trai_co_don
24-04-08, 11:36 AM
Nhờ các AC giúp tôi tính tổng số phút tại cột C theo file đính kèm.
Chú ý là tổng số phút dùng để nhân với số tiền

Anhntfpt
24-04-08, 12:07 PM
Bạn thử file của mình xem đúng ý bạn chưa?

trunghtpco
24-04-08, 12:19 PM
Cách của bạn Anhtfpt phải chèn thêm cột phụ à? Thử file của mình xem, không cần thêm cột phụ đâu.

salam
24-04-08, 12:40 PM
Nếu số giờ ngày hôm sau lớn hơn ngày hôm trước thì tính làm sao nhỉ.
VD: Thời gian bắt đầu 23h0' và thời gian kết thúc là 23h30' (sang ngày hôm sau) = 1440+30 = 1470 phút.

trunghtpco
24-04-08, 12:54 PM
Ừ nhỉ, mình quên mất trường hợp này, có lẽ phải thêm 1 cột nữa để xác định xem có qua ngày hay không như bạn Anhntfpt thôi.

cadafi
24-04-08, 01:36 PM
Nếu số giờ ngày hôm sau lớn hơn ngày hôm trước thì tính làm sao nhỉ.
VD: Thời gian bắt đầu 23h0' và thời gian kết thúc là 23h30' (sang ngày hôm sau) = 1440+30 = 1470 phút.

Vấn đề là làm sao biết được 23h30 là của ngày hôm sau chứ không phải của ngày hôm nay. Nếu xác định được 23h30 là của ngày hôm sau thì đơn giản rồi.
lấy 24h - thời gian bắt đầu + thời gian kết thúc.

Còn nữa, biết đâu 23h30 là của ngày hôm sau của ngày hôm sau thì sao? Bài này khó đây

trunghtpco
24-04-08, 01:39 PM
Tốt nhất là ghi ngày tháng giờ giấc cho rõ ràng. Thời giờ là vàng bạc mà, phải không bà con.

anhtuan1066
24-04-08, 01:44 PM
Yên chí... Bài toán này chắc chắn thiếu 1 dử kiện quan trọng nữa, đó là NGÀY THÁNG
Nếu ko nói gì thì ta cứ xem mặc định đang nói về GIỜ TRONG 1 NGÀY
Cái này tùy vào thực tế công việc của tác giã và suy ra nhé!
ANH TUẤN

doi_trai_co_don
24-04-08, 02:27 PM
To Anh Tuan

Yên chí... Bài toán này chắc chắn thiếu 1 dử kiện quan trọng nữa, đó là NGÀY THÁNG
Nếu ko nói gì thì ta cứ xem mặc định đang nói về GIỜ TRONG 1 NGÀY
Cái này tùy vào thực tế công việc của tác giã và suy ra nhé!
ANH TUẤN

ANH TUẤN nói đúng, dữ liệu của tôi còn 1 cột là ngày tháng bắt đầu. không có cột ngày tháng kết thúc bởi vì công việc của tôi không quá 24 giờ.

doi_trai_co_don
24-04-08, 02:48 PM
to trung htpco

Cách của bạn Anhtfpt phải chèn thêm cột phụ à? Thử file của mình xem, không cần thêm cột phụ đâu.

Nếu thời gian bắt đầu là 23:00 kết thúc lúc 24:00 thì tổng thời gian là -1380 (Sai). Nhờ Trung xem lại hộ tôi.
Thank

anhtuan1066
24-04-08, 02:53 PM
Nếu là GIỜ TRONG NGÀY sao ko đơn giản công thức hơn 1 chút:
=HOUR(Giờ kết thúc-Giờ bắt đầu)*60+MINUTE(Giờ kết thúc-Giờ bắt đầu)
Chẳng hạn:
=HOUR(B2-A2)*60+MINUTE(B2-A2)
(Nhớ Format General cho kết quả)
ANH TUẤN

doi_trai_co_don
24-04-08, 03:32 PM
To Anh Tuấn

Nếu là GIỜ TRONG NGÀY sao ko đơn giản công thức hơn 1 chút:
=HOUR(Giờ kết thúc-Giờ bắt đầu)*60+MINUTE(Giờ kết thúc-Giờ bắt đầu)
Chẳng hạn:
=HOUR(B2-A2)*60+MINUTE(B2-A2)
(Nhớ Format General cho kết quả)
ANH TUẤN
Không được Tuấn ơi!
Vấn đề của tôi là có qua 1 đêm ví dụ từ 23h hôm nay đến (ví dụ ) 3h sáng hôm sau, nhưng không cần quá 24 tiếng.
Thank

anhtuan1066
24-04-08, 04:28 PM
To Anh Tuấn

Không được Tuấn ơi!
Vấn đề của tôi là có qua 1 đêm ví dụ từ 23h hôm nay đến (ví dụ ) 3h sáng hôm sau, nhưng không cần quá 24 tiếng.
Thank
Vậy thì thử công thức này xem!

=HOUR(B2+(A2>B2)*24-A2)*60+MINUTE(B2+(A2>B2)*24-A2)
ANH TUẤN

yphuong13lsvn
28-04-08, 08:07 PM
Tôi muốn hỏi là:
Tính số năm của 1 cột, lấy số năm hiện hành - số năm trong cột thì sử dụng công thức nào?
Xin cảm ơn!

anhtuan1066
29-04-08, 08:27 AM
Tôi muốn hỏi là:
Tính số năm của 1 cột, lấy số năm hiện hành - số năm trong cột thì sử dụng công thức nào?
Xin cảm ơn!
Trời... bạn đã phát biều cả rồi còn gì.. vậy thì làm theo như bạn nói đi:
1> Tính số năm của 1 cột: =YEAR(... cell ấy...)
2> Lấy số năm hiện hành - số năm trong cột: =Year(Today()) - Year(...cell ấy...)