PDA

View Full Version : In trang chẵn, lẻ trong Excelphamduylong
24-03-08, 08:53 AM
Trong Word cho phép chọn in trang chẳn, lẻ. Nhưng Excel không hỗ trợ cách in này. Nhiều bạn đã hỏi và có nhiều bài viết về vấn đề này. Từ một code chọn trang in, tôi phát triển thêm để có thể:
- Báo tổng số trang trong sheet.
- Chọn in tất cả ALL
- Chọn in trang chẳn CHAN
- Chọn in trang lẻ LE
- In từ trang đến trang
Đây là tập tin XLA nên bạn không thấy nó trên màn hình. Muốn in bấm Ctrl+Shift+PSub PrintPage()
'
' PrintPage Macro
' Macro recorded 24/03/2008 by Pham Duy Long
'
' Keyboard Shortcut: Ctrl+Shift+P
'
Dim n As Integer, i As Integer
n = ExecuteExcel4Macro("Get.Document(50)")
tb = "Sheet [" & ActiveSheet.Name & "] co tat ca " & n & " trang" & _
Chr(13) & "Chon trang in:" & Chr(13) & _
" ALL : in tat ca CHAN : in trang chan LE : in trang le" & Chr(13) & _
" 1-" & n & " : in tu trang 1 den trang " & n
sotrang = Trim(UCase(Application.InputBox(tb, "In trang", , , , , , 2)))
Select Case sotrang
Case "FALSE", ""
Exit Sub
Case "ALL"
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut
Case "CHAN"
For i = 2 To n Step 2
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut From:=i, To:=i
Next
Case "LE"
For i = 1 To n Step 2
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut From:=i, To:=i
Next
Case Else
dau = Val(sotrang)
cuoi = Val(Mid(sotrang, InStr(sotrang, "-") + 1))
If cuoi = 0 Then cuoi = dau
If dau * cuoi = 0 Or cuoi < dau Then
MsgBox "Nhap so trang " & sotrang & " sai !"
Else
If dau > n Then dau = n
If cuoi > n Then cuoi = n
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut From:=dau, To:=cuoi
End If
End Select
End Sub

tuanminhtdhbthn
03-04-08, 04:26 PM
Bác Duy Long ơi, hỏi ngoài lề một chút là in trang chẵn lẻ trong word thì làm như thế nào. Em muốn in 2 mặt bằng cách in trang lẻ trước và chẵn sau nhưng phải gõ các số lẻ 1,3,5,7...như thế có đến tết Tây. Bác chỉ giúp em với, đa tạ nhiều

tklshb
03-04-08, 07:27 PM
Bạn ra lệnh in (hoặc Ctr+P), khi hiện lên bảng thông báo, tại mục Print (gần góc dưới bên trái)bạn chọn Odd pages hoặc Even pages là được.

ALOAN
03-04-08, 07:52 PM
Mọi người cho em hỏi chút.
Nếu muốn in 2 trang trên 1 giấy thì đoạn code nào có thể làm được điều này!

phamduylong
25-07-08, 11:30 AM
em gà quá, sau khi dowload file về thì sử dụng thế nào, thanks các Pro chỉ giúp,
Có phải em download Frint Select.zip (http://www.giaiphapexcel.com/forum/attachment.php?attachmentid=8657&d=1206323613) không? Nếu đúng vậy thì:
1. Giải nén.
2. Cấu hình cho phép macro hoạt động: Tools > Macro > Security > chọn Medium.
3. Chạy Frint Select.xla > chọn Enable Macros.
4. Chọn trang bản tính cần in > nhận tổ hợp Ctrl+Shìft+P > nhập yêu cầu in.

kittulip
30-07-08, 07:49 AM
bác ơi. Em còn gà hơn nữa :(
Em nhấn Ctrl+Shift+P nó ko ra, mà nó lại chạy lên cái ô chỉnh size font.
Bác chỉ giúp em với.

phamduylong
08-08-08, 01:46 PM
Print Select cải tiến cho phép có nhiều lựa chọn trang in hơn. Có thể in tất cả các trang, in trang chẳn, trang lẻ hoặc in một số trang không liên tục, liên tục.
Để khai báo in, bạn nhập vào textbox:
- In tất cả các trang : all
- In trang chẳn : chan
- In trang lẻ : le
- In một số trang không liên tục, liên tục : nhập số trang in, số trang cách nhau dấy phẩy ( , ). Nếu số trang liên tục thì nhập trang đầu-trang cuối (nối bằng dấu gạch -). Ví dụ:
2 : in trang 2
2, 10: in trang 2, trang 10
2, 5-10: in trang 2, trang 5 đến trang 10
2, 5-7,10: in trang 2, trang 5 đến trang 7, trang 10

Khi chạy, Print Select tạo menu Print trên thanh menu. Bạn có thể gọi lệnh in từ menu Print > Print Select hoặc tổ hợp Ctrl+Shìt+P
Tải Print Select tại bài Bài 1 (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=61042&postcount=1)

adult
08-08-08, 10:58 PM
àh, Mr.Long ơi, đã vậy thì tiện thể Bác thêm vào luôn 1 tính năng nữa là in all worksheet nhá. Như vậy thì mọi người đỡ phải group lại trước khi in toàn bộ các sheet (mặc dù thao tác group này chưa đến 2s) .
Thanks sự đóng góp của bác

phamduylong
09-08-08, 10:11 AM
àh, Mr.Long ơi, đã vậy thì tiện thể Bác thêm vào luôn 1 tính năng nữa là in all worksheet nhá. Như vậy thì mọi người đỡ phải group lại trước khi in toàn bộ các sheet (mặc dù thao tác group này chưa đến 2s) .
Thanks sự đóng góp của bác
Nhiều lựa chọn phải chuyển giao diện qua Form chứ Input Box không đáp ứng được. Sẽ phát triển thêm phần này.

anh ơi địa chỉ này nó báo là không chính xác anh xem lại dùm em
Tải bình thường ! Bạn tải tại bài 1

haonlh
11-08-08, 10:16 AM
Gửi kittulip (http://www.giaiphapexcel.com/forum/member.php?u=2353)
"bác ơi. Em còn gà hơn nữa :(
"Em nhấn Ctrl+Shift+P nó ko ra

Vì bạn chưa cài đặt xong. C - S - P đúng là phím nóng của Excel để đặt cỡ chữ.
Nếu cài đặt tốt thì nó hiện
http://www.giaiphapexcel.com/forum/d:\sp.bmp
Thử xem.

hong gam
11-08-08, 11:36 AM
Gửi kittulip (http://www.giaiphapexcel.com/forum/member.php?u=2353)
bác ơi. Em còn gà hơn nữa :(
Em nhấn Ctrl+Shift+P nó ko ra
đfgfg
Bạn làm theo các bước sau:
1. Mở file cần in
2. vào tool/macro/security, Trong security level chọn medium.
3. Mở tập tin Print Select mà bạn tải về, chọn Enable macro.
4. Sau đó mới nhấn Ctrl+Shift+P và chọ chan hoặc le thì được thôi.

aThuan
18-02-09, 12:32 AM
àh, Mr.Long ơi, đã vậy thì tiện thể Bác thêm vào luôn 1 tính năng nữa là in all worksheet nhá. Như vậy thì mọi người đỡ phải group lại trước khi in toàn bộ các sheet (mặc dù thao tác group này chưa đến 2s) .
Thanks sự đóng góp của bác


Có sự khác nhau giữa việc in nhiều sheet cùng 1 lúc và in hết sheet này đến sheet khác-\\/.
Bạn thích loại nào????@!##@!##@!##

adult
19-02-09, 02:14 PM
Có sự khác nhau giữa việc in nhiều sheet cùng 1 lúc và in hết sheet này đến sheet khác-\\/.
Bạn thích loại nào????@!##@!##@!##
Khác nhau gì bác? Đường nào thì máy in cũng chỉ có 1 chỗ ra, không lẻ in nhiều sheet cùng lúc thì ra được 10 tờ 1 lỗ hay sao?
Bác hỏi câu này đánh đố nhau quá!!!

thuyyeu99
13-03-09, 08:25 AM
Trong Word cho phép chọn in trang chẳn, lẻ. Nhưng Excel không hỗ trợ cách in này. Nhiều bạn đã hỏi và có nhiều bài viết về vấn đề này. Từ một code chọn trang in, tôi phát triển thêm để có thể:
- Báo tổng số trang trong sheet.
- Chọn in tất cả ALL
- Chọn in trang chẳn CHAN
- Chọn in trang lẻ LE
- In từ trang đến trang
Đây là tập tin XLA nên bạn không thấy nó trên màn hình. Muốn in bấm Ctrl+Shift+P
Cái Add in này hay quá. Nếu được thêm mục lựa chọn máy in và mục number or copies thì tuyệt quá.

Cám ơn thầy PhạmDuyLong /-*+/

amache
13-03-09, 11:31 AM
Mục này hay quá MrLong. Em đã dowload hoàn chỉnh và chạy được rồi. Cảm ơn sáng tạo của Bác, lúc nào cần chi tiết em hỏi Bác sau.

phamduylong
13-03-09, 12:20 PM
Mục này hay quá MrLong. Em đã dowload hoàn chỉnh và chạy được rồi. Cảm ơn sáng tạo của Bác, lúc nào cần chi tiết em hỏi Bác sau.

Cái Add in này hay quá. Nếu được thêm mục lựa chọn máy in và mục number or copies thì tuyệt quá.
Đang hoàn chỉnh và bổ sung thêm một số chức năng mà các yêu cầu. Hẹn tuần sau.

phamduylong
18-03-09, 05:01 PM
Các bạn quan tâm đến in chẳn, lẻ trong Excel xem bài TVEXCEL02 Print : công cụ in cho Excel (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=20711)

Trần Văn Bình
18-03-09, 10:28 PM
Tiện thể chi mình hỏi luôn phần In
Tại Sheet1 có số trang 1-3 từ sheet2 có số trang cần đặt 4-6 ...vv
vậy nhờ các bác giúp cho

phamduylong
19-03-09, 09:41 AM
Tiện thể chi mình hỏi luôn phần In
Tại Sheet1 có số trang 1-3 từ sheet2 có số trang cần đặt 4-6 ...vv
vậy nhờ các bác giúp cho
Sheet 2 khai báo trang in trong Page Seup > Page:
First page number=4

Thanh Nam 2511
20-03-09, 03:10 PM
Print Select cải tiến cho phép có nhiều lựa chọn trang in hơn. Có thể in tất cả các trang, in trang chẳn, trang lẻ hoặc in một số trang không liên tục, liên tục.
Để khai báo in, bạn nhập vào textbox:
- In tất cả các trang : all
- In trang chẳn : chan
- In trang lẻ : le
- In một số trang không liên tục, liên tục : nhập số trang in, số trang cách nhau dấy phẩy ( , ). Nếu số trang liên tục thì nhập trang đầu-trang cuối (nối bằng dấu gạch -). Ví dụ:
2 : in trang 2
2, 10: in trang 2, trang 10
2, 5-10: in trang 2, trang 5 đến trang 10
2, 5-7,10: in trang 2, trang 5 đến trang 7, trang 10

Khi chạy, Print Select tạo menu Print trên thanh menu. Bạn có thể gọi lệnh in từ menu Print > Print Select hoặc tổ hợp Ctrl+Shìt+P
Tải Print Select tại bài Bài 1 (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=61042&postcount=1)


Cảm ơn thầy Phạm Duy Long . Phải đến bài này nữa thì mới làm được việc in chẵn lẻ trong Excel.

phamduylong
20-03-09, 04:03 PM
Cảm ơn thầy Phạm Duy Long . Phải đến bài này nữa thì mới làm được việc in chẵn lẻ trong Excel.
Print Select là 1 phần của add-in mới cho giải pháp in TVEXCEL02 Print : công cụ in cho Excel (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=20711)

bbbgiang
27-04-09, 11:39 AM
Trong Word cho phép chọn in trang chẳn, lẻ. Nhưng Excel không hỗ trợ cách in này. Nhiều bạn đã hỏi và có nhiều bài viết về vấn đề này. Từ một code chọn trang in, tôi phát triển thêm để có thể:
- Báo tổng số trang trong sheet.
- Chọn in tất cả ALL
- Chọn in trang chẳn CHAN
- Chọn in trang lẻ LE
- In từ trang đến trang
Đây là tập tin XLA nên bạn không thấy nó trên màn hình. Muốn in bấm Ctrl+Shift+PSub PrintPage()
'
' PrintPage Macro
' Macro recorded 24/03/2008 by Pham Duy Long
'
' Keyboard Shortcut: Ctrl+Shift+P
'
Dim n As Integer, i As Integer
n = ExecuteExcel4Macro("Get.Document(50)")
tb = "Sheet [" & ActiveSheet.Name & "] co tat ca " & n & " trang" & _
Chr(13) & "Chon trang in:" & Chr(13) & _
" ALL : in tat ca CHAN : in trang chan LE : in trang le" & Chr(13) & _
" 1-" & n & " : in tu trang 1 den trang " & n
sotrang = Trim(UCase(Application.InputBox(tb, "In trang", , , , , , 2)))
Select Case sotrang
Case "FALSE", ""
Exit Sub
Case "ALL"
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut
Case "CHAN"
For i = 2 To n Step 2
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut From:=i, To:=i
Next
Case "LE"
For i = 1 To n Step 2
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut From:=i, To:=i
Next
Case Else
dau = Val(sotrang)
cuoi = Val(Mid(sotrang, InStr(sotrang, "-") + 1))
If cuoi = 0 Then cuoi = dau
If dau * cuoi = 0 Or cuoi < dau Then
MsgBox "Nhap so trang " & sotrang & " sai !"
Else
If dau > n Then dau = n
If cuoi > n Then cuoi = n
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut From:=dau, To:=cuoi
End If
End Select
End Sub


Cảm ơn bạn!
Mình có ý kiến này bạn xem có thể làm được không nhé.

Mình có một file khoảng hơn 100 trang mình muốn in các trang chẵn (hoặc lẻ) trong khoảng từ trang thứ 40 đến 80 thì làm thế nào? Hay nói cách khác là kết hợp chức năng 3(4) với chức năng 5 của bạn.


1 - Báo tổng số trang trong sheet.
2 - Chọn in tất cả ALL
3 - Chọn in trang chẳn CHAN
4 - Chọn in trang lẻ LE
5 - In từ trang đến trang

phamduylong
27-04-09, 09:32 PM
Cảm ơn bạn!
Mình có ý kiến này bạn xem có thể làm được không nhé.
Mình có một file khoảng hơn 100 trang mình muốn in các trang chẵn (hoặc lẻ) trong khoảng từ trang thứ 40 đến 80 thì làm thế nào? Hay nói cách khác là kết hợp chức năng 3(4) với chức năng 5 của bạn.
Ý kiến của xuất phát từ thực tế. Xin ghi nhận và sẽ cập nhật tại TVEXCEL02 Print : công cụ in cho Excel (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=20711)

hai_yen104
23-06-09, 10:48 AM
Bạn làm theo các bước sau:
1. Mở file cần in
2. vào tool/macro/security, Trong security level chọn medium.
3. Mở tập tin Print Select mà bạn tải về, chọn Enable macro.
4. Sau đó mới nhấn Ctrl+Shift+P và chọ chan hoặc le thì được thôi.

E làm theo như thế này nhưng sao ko được nhỉ? E hơi gà.
Tải tập tin về nhưng ko kích hoạt chạy được. Mọi người chỉ cho e với.

phamduylong
23-06-09, 02:27 PM
E làm theo như thế này nhưng sao ko được nhỉ? E hơi gà.
Tải tập tin về nhưng ko kích hoạt chạy được. Mọi người chỉ cho e với.
Bạn tải TVEXCEL02 Print : công cụ in cho Excel (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=20711), (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=20711) (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=20711)dễ sử dụng hơn, nó có menu TVEXCEL02 Print trên thanh menu

havietchuong
04-11-09, 06:13 PM
Nhờ tất cả các bạn giúp hộ tôi.
Một tập tin excel có nhiều trang, làm cách nào để in trang lẻ riêng rồi mới in trang chẵn sau? Chân thành cám ơn.

phamduylong
09-11-09, 07:07 AM
Nhờ tất cả các bạn giúp hộ tôi.
Một tập tin excel có nhiều trang, làm cách nào để in trang lẻ riêng rồi mới in trang chẵn sau? Chân thành cám ơn.
Bạn dùng TVEXCEL02Print > chọn in trang lẻ > In. In xong chọn tiếp > chọn in trang lchẳn > In.

thichtimtoi7x
09-11-09, 10:38 AM
Chào các bạn, tôi thì không hiểu sao chứ máy in của tôi thuộc loại đời khá "sâu" - Xerox đời khoảng 2000 thế mà vẫn in trang chẵn lẻ trong excel bình thường. Trong phần properties (thuộc tính) chọn trong print order vẫn có print odd pages hoặc print even pages như word. Những đời máy in khác tôi chưa thử nhưng đời "cao" hơn chắc phải có chức năng đó chứ

phamduylong
09-11-09, 09:58 PM
Chào các bạn, tôi thì không hiểu sao chứ máy in của tôi thuộc loại đời khá "sâu" - Xerox đời khoảng 2000 thế mà vẫn in trang chẵn lẻ trong excel bình thường. Trong phần properties (thuộc tính) chọn trong print order vẫn có print odd pages hoặc print even pages như word. Những đời máy in khác tôi chưa thử nhưng đời "cao" hơn chắc phải có chức năng đó chứ
thichtimtoi7x có thể cho biết cụ thể đời máy in Xerox bạn đang sử dụng để in chẳn lẻ. Chứ vào Google tìm "print odd pages in excel" hay ""print even pages in excel" thì toàn là chỉ đến các bài VBA hoặc phần mềm.

conanta
09-12-09, 04:24 PM
Ây da bạn tìm tòi 7x nói rất đúng, và tôi đã tìm ở hầu hết máy in tôi đang sử dụng đều có chức năng này. cám ơn timtoi7x nhiều. Các bạn cứ vào properties của máy in tìm cho bằng dược chữ Odd hay Even là OK.

havietchuong
09-12-09, 07:12 PM
Bác Duy Long ơi, hỏi ngoài lề một chút là in trang chẵn lẻ trong word thì làm như thế nào. Em muốn in 2 mặt bằng cách in trang lẻ trước và chẵn sau nhưng phải gõ các số lẻ 1,3,5,7...như thế có đến tết Tây. Bác chỉ giúp em với, đa tạ nhiều

Tôi mạng phép giới thiệu voái bạn một cách đáng số trang toàn chẵn hoặc toàn lẻ trên một file của Word.

Để đánh số trang toàn chẵn – toan lẻ.
View\ Header and Footer\ đặt trõ nơi muốn đặt số trang, bấm Ctrl+F9 ta có dấu { }, trong dấu ngoặc gõ dấu = để có {=} \ Insert\ Field\ Categories chọn Numbering ; Field names chọn Page\ OK\ ta được {=1}, gõ thêm (*2) ta được {=1*2} nếu là toàn trang chẵn, muốn toàn trang lẻ ta gõ {=1*2+1}. Xong bấm phím F9 sẽ có kết quả như ý.
Chúc bạn thành công.


Bạn dùng TVEXCEL02Print > chọn in trang lẻ > In. In xong chọn tiếp > chọn in trang lchẳn > In.

Cám ơn thầy phamduylong có cho chúng tôi một chương trình in trên Excel rất hay.
Tôi đã tải về và sử dụng được rồi, nhưng còn chỗ này. Tài liệu Excel của tôi có khá nhiều trang nhưng tôi chỉ muốn in trang lẻ từ 5 đến 21 chẳng hạn, tôi không biết phải chọn thế nào?
-Chọn: In các trang lẻ thì nó in từ đầu đến cuối (1, 3, 5, 7, .....)
-Chọn: In các trang thì không chọn được In các trang lẻ. (Ví dụ: Chọn in từ 5-21 thì không chọn được In các trang lẻ giống như Word)
Cám ơn

phamduylong
13-12-09, 08:49 PM
Cám ơn thầy phamduylong có cho chúng tôi một chương trình in trên Excel rất hay.
Tôi đã tải về và sử dụng được rồi, nhưng còn chỗ này. Tài liệu Excel của tôi có khá nhiều trang nhưng tôi chỉ muốn in trang lẻ từ 5 đến 21 chẳng hạn, tôi không biết phải chọn thế nào?
-Chọn: In các trang lẻ thì nó in từ đầu đến cuối (1, 3, 5, 7, .....)
-Chọn: In các trang thì không chọn được In các trang lẻ. (Ví dụ: Chọn in từ 5-21 thì không chọn được In các trang lẻ giống như Word)
Cám ơn
Chọn in từ 5-21 : nhập vào textbox In các trang 5,7,9,11,13,15,17,19,21

Hangttvt
15-12-09, 08:39 AM
Có phải em download Frint Select.zip (http://www.giaiphapexcel.com/forum/attachment.php?attachmentid=8657&d=1206323613) không? Nếu đúng vậy thì:
1. Giải nén.
2. Cấu hình cho phép macro hoạt động: Tools > Macro > Security > chọn Medium.
3. Chạy Frint Select.xla > chọn Enable Macros.
4. Chọn trang bản tính cần in > nhận tổ hợp Ctrl+Shìft+P > nhập yêu cầu in.
Cảm ơn bác Long nhiều
Em đã làm được rồi.
Tuy nhiên em muốn hỏi bác thêm sheet của em dài hơn 150 trang bây giờ em muốn in trang chẵn từ đầu đến trang 102(in trang chăn: từ trang 2 đến trang 102) thì phải làm thế nào hả bác.
Mong bác sơm hồi âm. em xin cảm ơn bác nhiều.

phamduylong
15-12-09, 06:41 PM
Cảm ơn bác Long nhiều
Em đã làm được rồi.
Tuy nhiên em muốn hỏi bác thêm sheet của em dài hơn 150 trang bây giờ em muốn in trang chẵn từ đầu đến trang 102(in trang chăn: từ trang 2 đến trang 102) thì phải làm thế nào hả bác.
Mong bác sơm hồi âm. em xin cảm ơn bác nhiều.
Em áp dụng cách như tôi đã trả lời bạn havietchuong
nhập 2,4,6,7,10,12,...,102 vào textbox In các trang của TVEXCEL02 Print 22-03-2009.zip (http://www.giaiphapexcel.com/forum/attachment.php?attachmentid=24664&d=1238650431) (thay cho Print Select)

toilalinhchien
22-03-10, 04:11 PM
cảm ơn Bác Long nha.
Tui thấy rất hài lòng về chương trình của bác.
Tiện đây bác có t hể định dạng chọn in ngược xuôi theo trang được không?

mkdlufu
28-05-10, 08:08 AM
cảm ơn Thầy Phạm Duy Long. Bài thầy viết rất bổ ích. Em có 1 vấn đề muốn hỏi. Em muốn in mà tiêu đề (dòng lặp lại tại đầu các trang) chỉ xuất hiện ở các trang chẵn hoặc lẻ thì làm cách nào. Hoặc cao cấp hơn là tiêu đề chỉ xuất hiện tại 1 số trang nhất định. Cảm ơn Thầy trước.

phamduylong
28-05-10, 02:24 PM
cảm ơn Bác Long nha.
Tui thấy rất hài lòng về chương trình của bác.
Tiện đây bác có t hể định dạng chọn in ngược xuôi theo trang được không?
toilalinhchien: bạn sử dụng TVEXCEL02 Print : công cụ in cho Excel (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?20711-TVEXCEL02-Print-c%C3%B4ng-c%E1%BB%A5-in-cho-Excel&highlight=)có nhiều lựa chọn hơn.


cảm ơn Thầy Phạm Duy Long. Bài thầy viết rất bổ ích. Em có 1 vấn đề muốn hỏi. Em muốn in mà tiêu đề (dòng lặp lại tại đầu các trang) chỉ xuất hiện ở các trang chẵn hoặc lẻ thì làm cách nào. Hoặc cao cấp hơn là tiêu đề chỉ xuất hiện tại 1 số trang nhất định. Cảm ơn Thầy trước.
mkdlufu: Khai báo dòng lặp lại tại đầu các trang có tác dụng với tất cả các trang trong sheet. Không in phải xóa khai báo, muốn in lại phải khai báo lại. Tôi chưa làm được phần này.

kienhienan
14-12-10, 02:03 PM
Em dang gap truc trăc. nhờ bac Long xủ lý dùm nha: Em đang có tất cả 200 trang cần in 2 mặt (máy in cua em là canon1210) em chạy ct của bác rồi, em chon in trang chẵn xong
thì nếu in trang lẻ lại phải xắp xếp lại giấy tờ trang 2 lên đầu và trang 198 xuống dưới thì lâu quá. nhờ bac xu lý dùm

dohoainamnam
11-05-11, 03:37 PM
Hỏi về cách tạo tập tin có đuôi .xla
Cảm ơn pham_duy_long@yahoo.com đã giúp tôi in trang chẵn lẻ trong excel.
Sẵn đây cho tôi hỏi, muốn tạo tập tin .xla như vậy thì phải làm thế nào?
Ngoài ra tôi còn thấy vài tập tin excel có các đường kẻ giữa các ô được ẩn đi, làm nổi bật lên phần nội dung chính. tôi mới tìm hiểu về excel gần đây nên có những kiến thức bình thường mà không biết, xin thông cảm nhé
Chân thành cảm ơn

tiubôibi
25-06-11, 08:08 AM
Em xài excel 2007 tải về giải nén rồi nhưng không xài được. Anh pham_duy_long giúp em với.

viehoai
25-06-11, 08:49 AM
Em xài excel 2007 tải về giải nén rồi nhưng không xài được. Anh pham_duy_long giúp em với.
Tìm Thầy Phạm Duy Long ở đây (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?40643-Vô-Cùng-thương-tiếc-Thầy-Phạm-Duy-Long-vừa-tạ-thế-lúc-3-00AM-27-09-2010&)

tiensinh1601
20-03-12, 06:00 PM
Thank Bác Long nhiều nhé.

nvnpt0
16-05-12, 05:39 PM
Cách của bạn có vẻ hơi phức tạp đấy. Tôi có cách này bạn xem sao : http://cyp.edu.vn/thnn/vi/news/Hoat-dong-cong-nghe/Huong-dan-in-trang-chan-le-trong-Excel-2007-2010-31/

giangson818181
09-08-12, 02:46 PM
Anh Long oi! Cho em hỏi một chút.
Bây giờ em vừa muốn in trang lẻ hoặc chẵn và chọn số trang từ trang này đển trang kia. Ví dụ: em có 1 file 70 100 trang mà em chỉ muốn in (le+ từ trang 1 -70) thì em phải làm thế nào?
Mong anh giúp đỡ

quynhtlbp
09-08-12, 03:18 PM
In trang chẵn lẻ trong word bạn làm như sau đỡ phải xếp lại giấy khi có nhiều trang in một lúc
VD bạn co tài liệu dài 20 trang bạn làm như sau nhấn Ctrl + P để gọi hộp thoại tại khung pager in trang lẻ trước bạn nhập "1-20" tại khung Print -> odd pager->Ok, in trang chẵn không phải xếp lại giấy, nhập vào mục pager "20-1" tại khung print->Even pager ->Ok

thangluu0066
13-08-12, 11:29 PM
Cảm ơn bạn Long nhiều lắm! Nhưng mình có một yêu cầu: Bạn làm giúp tính năng in trang ngược từ cuối lên đầu nữa thì hay biết mấy. Như thế in hai mặt rất tiện ích vì hiện tại sau chọn in các trang chẵn hoặc lẻ muốn in hai mặt đúng thứ tự phải sắp xếp lại trang in rồi lại in tiếp thì mới đúng. Nếu có tính năng in từ trang cuối (chẵn hoặc lẻ) tới trang đầu nữa thì chỉ việc nạp giấy vào sau khi đã in xong mặt một (lẻ hoặc chẵn) và in tiếp các trang mặt hai (chẵn hoặc lẻ) từ cuối lên đầu là đúng thứ tự luôn, sẽ tiện ích hơn rất nhiều. Cảm ơn bạn!

quynhtlbp
17-08-12, 08:57 AM
In trang chẵn lẻ trong word bạn làm như sau đỡ phải xếp lại giấy khi có nhiều trang in một lúc
VD bạn co tài liệu dài 20 trang bạn làm như sau nhấn Ctrl + P để gọi hộp thoại tại khung pager in trang lẻ trước bạn nhập "1-20" tại khung Print -> odd pager->Ok, in trang chẵn không phải xếp lại giấy, nhập vào mục pager "20-1" tại khung print->Even pager ->Ok

Bạn Làm Vậy Nhé.

thangluu0066
28-08-12, 10:26 PM
Cảm ơn bạn quynhtlbp!
Là mình đang nói về giải pháp của bạn Duy Long in trang chẵn lẻ trong excel bạn àh. Nếu bạn Duy Long làm thêm tính năng in trang (chẵn hoặc lẻ) từ trang cuối tới trang đầu nữa thì việc in hai mặt ở các máy in thông thường sẽ rất tiện lợi. Cảm ơn bạn nhiều!

gold_00
19-09-12, 02:01 PM
Bạn hỏi như thế là để in hai mặt phải không?trong excel cho phép in 2 mặt như sau:
print (ctr+p)/properties/finishing/check vào "print on both sides (manually)"
Cái lệnh này sẽ in trang chẵn trước, từ trang lớn tới trang bé, sau khi in sau 1 mặt bạn chỉ việc để nguyên vào máy và in tiếp thôi. Đơn giản mà thuận tiện.

gold_00
19-09-12, 02:03 PM
.............................

hoangthien1212
03-10-12, 08:49 AM
Ôi cám ơn bác Duy Long, mình làm được rồi. Trời ơi tiết kiệm được bao nhiêu là thời gian

hoanguyen212
08-10-12, 08:30 PM
sao bác này tài thế.Hâm mộ bác quá}}}}}

kesitinhln1986
16-01-13, 09:14 AM
Cảm ơn bạn rất nhiều! nút thank ở đâu nhi?

tuphuchau
26-03-13, 08:16 AM
Trong Word cho phép chọn in trang chẳn, lẻ. Nhưng Excel không hỗ trợ cách in này. Nhiều bạn đã hỏi và có nhiều bài viết về vấn đề này. Từ một code chọn trang in, tôi phát triển thêm để có thể:
- Báo tổng số trang trong sheet.
- Chọn in tất cả ALL
- Chọn in trang chẳn CHAN
- Chọn in trang lẻ LE
- In từ trang đến trang
Đây là tập tin XLA nên bạn không thấy nó trên màn hình. Muốn in bấm Ctrl+Shift+PSub PrintPage()
'
' PrintPage Macro
' Macro recorded 24/03/2008 by Pham Duy Long
'
' Keyboard Shortcut: Ctrl+Shift+P
'
Dim n As Integer, i As Integer
n = ExecuteExcel4Macro("Get.Document(50)")
tb = "Sheet [" & ActiveSheet.Name & "] co tat ca " & n & " trang" & _
Chr(13) & "Chon trang in:" & Chr(13) & _
" ALL : in tat ca CHAN : in trang chan LE : in trang le" & Chr(13) & _
" 1-" & n & " : in tu trang 1 den trang " & n
sotrang = Trim(UCase(Application.InputBox(tb, "In trang", , , , , , 2)))
Select Case sotrang
Case "FALSE", ""
Exit Sub
Case "ALL"
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut
Case "CHAN"
For i = 2 To n Step 2
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut From:=i, To:=i
Next
Case "LE"
For i = 1 To n Step 2
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut From:=i, To:=i
Next
Case Else
dau = Val(sotrang)
cuoi = Val(Mid(sotrang, InStr(sotrang, "-") + 1))
If cuoi = 0 Then cuoi = dau
If dau * cuoi = 0 Or cuoi < dau Then
MsgBox "Nhap so trang " & sotrang & " sai !"
Else
If dau > n Then dau = n
If cuoi > n Then cuoi = n
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut From:=dau, To:=cuoi
End If
End Select
End Sub

thank bạn nhiều.mình đã in chẵn lẻ được rồi :-=

l2bled
03-05-13, 10:02 AM
in chẵn lẻ được rồi nhưng bác làm thêm số bản cần in nữa thì ngon :)

dangkygpexcel
16-10-13, 11:28 AM
có cách nào để in các trang thụt lùi như trong word hay không, ví dụ:
Chỉ in lùi những trang chẵn: 20,18,16...
Chỉ in lùi những trang lẻ: 19,17,15...

mnxuanthanh
03-12-13, 03:20 PM
Em đã làm đúng như hướng dẫn mà đến khâu cài đặt lại báo lỗi là sao hả các bác?**~**

trieuducphu
05-12-13, 04:18 PM
Chết roi rồi. Nó có giới hạn trang in hả Mr.Long? mình in gần 200 trang lận nó chạy được hơn chục trang thì dừng giờ phải làm sao?

dinhtienhung789
22-03-14, 08:49 AM
Anh duy ơi! Mỗi lần in em lại phải Add-Int lai. Vì trên thanh menu không xuất hiện "print" nhấn ctrt sift p cũng không in được.

ly.thukhoanghia
08-08-14, 11:55 AM
Khi em tải chương trình về nhưng mở ra không được là sao ? CHỉ em với

huyenthanh178
05-09-14, 11:27 AM
anh ơi cho em hỏi, em đã ghi chạy lẻ rồi mà sao đã hết số trang cần in mà máy vẫn chạy ah. Ví dụ em có 13 trang in mà sau khi in đến trang 13 nó lại in tiếp ra các giấy trắng. các bác giúp em với

thanhlongpcb
02-07-15, 10:37 AM
Bạn ra lệnh in (hoặc Ctr+P), khi hiện lên bảng thông báo, tại mục Print (gần góc dưới bên trái)bạn chọn Odd pages hoặc Even pages là được.
Cách này còn tùy thuộc máy in có hỗ trợ chức năng in 2 mặt không ?.

vanle33
02-07-15, 10:48 AM
Cách này còn tùy thuộc máy in có hỗ trợ chức năng in 2 mặt không ?.
Ai bảo bạn là phần đen đậm ở trên.
Đâu cần máy in hỗ trợ in 2 mặt mới in được chức năng Odd pages và Even pages.
Chọn Odd pages để in trang lẻ trước, xong lật mặt giấy bằng tay, sau đó chọn Even pages để in trang chẵn. Máy in nào cũng in được, chỉ tùy thuộc bộ cài office có được hỗ trợ in odd pages hay even pages hay không thôi. Không nhẽ office 2003, office 2007, office 2010, office 2013 không hỗ trợ in Odd pages hay Even pages? --=0

ngocson19902008
26-11-15, 07:36 PM
Có cách nào để in chỉ có 1 tờ giấy 1 mặt và in 200 tờ giấy đó nó tự tăng page 1 đến page 200 không các bác

Doreamon089
13-02-17, 01:46 PM
Mấy anh (chị) ơi cho em hỏi, sau khi tải về muốn dùng thì gồm các bước vậy bước thứ 2 là nằm ở đâu chỉ em với!
1. Giải nén.
2. Cấu hình cho phép macro hoạt động: Tools > Macro > Security > chọn Medium.
3. Chạy Frint Select.xla > chọn Enable Macros.
4. Chọn trang bản tính cần in > nhận tổ hợp Ctrl+Shìft+P > nhập yêu cầu in.