PDA

View Full Version : Muốn giấu một Sheet trong excel thì làm thế nào ?ngocnam
03-11-06, 09:21 PM
Em có một số sheet muốn giấu không cho người khác thấy thì phải làm thế nào ? Muốn hiện lên lại phải làm sao? Mong các cao thủ giúp đỡ em xin cảm ơn

PhanTuHuong
03-11-06, 10:15 PM
Thông thường, bạn có thể vào menu Format/Sheet, chọn Hide(để ẩn) hoặc Unhide(để nhìn thấy). Nhưng người khác vẫn có thể xem được.
Để triệt để như bạn nói thì phải sử dụng VBA. Nếu bạn biết về VBA thì có thể gán thuộc tính Visible là xlSheetVeryHidden.
Ví dụ:

Sheets("Sheet1").visible= xlSheetVeryHidden

148btx
04-11-06, 09:55 AM
Nếu bạn muốn một vùng nào đó, ví dụ như từ ô C2 đến C20 được bảo vệ thì có thể làm như sau (hoặc tải ví dụ về):

Option Explicit
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Excel.Range)
Dim VungBaoVe As Range, TroVe As Range
Set VungBaoVe = Range("C2:C20")

For Each TroVe In Range(Target.Address)
If Intersect(TroVe, VungBaoVe) Is Nothing Then
Else
Range("A1").Select
Exit For
End If
Next TroVe

End Sub

skyonline
04-11-06, 10:48 AM
Nếu bàn đến việc che giấu bảo vệ thì mình nên bàn luôn đến chuyện tạo form bắt nhập user name và pass mơi cho xem file luôn . Các anh chị cùng thảo luận và đưa lên file mẫu của mình nha. File của em chắc tối mai đi học về em làm được vì ngày mai mới thi xong.

148btx
04-11-06, 03:43 PM
Chào bạn skyonline, mình thử đưa trước ra cách bảo vệ Cells bằng mật khẩu nhé, cách này mình làm theo sự chỉ dẫn của một trang chuyên dạy về Excel bằng tiếng Đức. Chắc là phải hỏi bạn nhiều.

yeudoi
05-11-06, 03:56 PM
Đúng đó theo mình chúng ta nên tạo một trang chuyên về cách bảo vệ để mọi người tham khảo ( nên tạo file để mọi người dễ xem). Mình sẽ gửi file sau

skyonline
07-11-06, 03:42 PM
Hic xui xẻo quá. Tự nhiên vừa thi xong thì cái máy tính bị cháy mất tiêu. Không biết lúc nào mới có tiền để thay? Các anh chị thông cảm nha không có người bạn đó em không làm nổi việc gì.

skyonline
17-11-06, 07:03 PM
Option Explicit


Private Sub cmddongy_Click()
Dim timpass As Integer
On Error Resume Next
With Sheets("sheetchuapass").Range("UserNames")

timpass = .Find(What:=txtten, After:=.Cells(1, 1), LookIn:=xlValues, LookAt _
:=xlWhole, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:= _
False).Row
End With
On Error GoTo 0

If timpass = 0 Then
SomethingWrong
Exit Sub
End If

If Sheets("sheetchuapass").Cells(timpass, 2) <> txtpass Then
SomethingWrong
Exit Sub
End If

Sheets("sheetchuapass").Range("LoggedInAs") = txtten
Unload Me

End Sub

Private Sub cmdhuy_Click()
ThisWorkbook.Close SaveChanges:=False
End Sub
Private Sub SomethingWrong()
MsgBox "Ban da nhap sai username hay pass de nghi kiem tra lai!.", vbCritical + vbInformation, "www.giaiphapexcel.com - Skyonline"
End Sub

Private Sub txtpass_Change()
cmddongy.Enabled = (txtten.TextLength > 2 And _
txtpass.TextLength > 2)
End Sub

Private Sub txtten_Change()
cmddongy.Enabled = (txtten.TextLength > 2 And _
txtpass.TextLength > 2)
End Sub

Private Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer)
If CloseMode = 0 Then Cancel = True
End Sub


Các anh chị tham khảo nha!

skyonline
17-11-06, 07:04 PM
ấy quên cái file em làm sẵn nữa lâu nay không có máy chẳng làm được gì.

skyonline
17-11-06, 07:15 PM
Đến đây xem như công việc tạo form bắt điền username và pass vào mới cho đăng nhập đã tạm chấp nhận, tiếp theo mình sẽ bàn đến việc cho thay đổi pass và tiếp đến nữa là nghĩ đến việc phân quyền sử dụng cho các phòng ban, cho phép người có quyền quản lí file có thể tạo user cho phép sử dụng ... Mong các anh chị chú ý đến vấn đề này.

148btx
20-11-06, 02:41 PM
Bạn làm rất hay, tôi phải học bạn nhiều.

lachinhan
15-12-06, 08:37 AM
Bạn có thể ghi pass vào registry mà ko cần sheet dữ liệu bằng cách sau

SaveSetting "TRADE", "Personal", "PASS", "giaiphapexcel" ===> o day giaiphapexcel là pass

Đọc pass từ registry bằng cách sau

GetSetting("TRADE", "Personal", "PASS", "")

Vậy để bảo mật chúng ta ghi pass vào registry khi load form login , và sau khi đóng form ta sẽ delete pass trong registry bằng cách sau .

DeleteSetting "TRADE"

Chuotdong
15-12-06, 02:49 PM
Đến đây xem như công việc tạo form bắt điền username và pass vào mới cho đăng nhập đã tạm chấp nhận, tiếp theo mình sẽ bàn đến việc cho thay đổi pass và tiếp đến nữa là nghĩ đến việc phân quyền sử dụng cho các phòng ban, cho phép người có quyền quản lí file có thể tạo user cho phép sử dụng ... Mong các anh chị chú ý đến vấn đề này.
Chỉ trong Excel mà làm được thì thật tuyệt vời, tôi cũng đang cần.
Ý tưởng file tạo Pass ở trên của bạn rất hay nhưng nếu Disable Macro đi thì cũng mất tác dụng nhỉ

skyonline
15-12-06, 04:31 PM
Bạn có thể ghi pass vào registry mà ko cần sheet dữ liệu bằng cách sau

SaveSetting "TRADE", "Personal", "PASS", "giaiphapexcel" ===> o day giaiphapexcel là pass

Đọc pass từ registry bằng cách sau

GetSetting("TRADE", "Personal", "PASS", "")

Vậy để bảo mật chúng ta ghi pass vào registry khi load form login , và sau khi đóng form ta sẽ delete pass trong registry bằng cách sau .

DeleteSetting "TRADE"

Cảm ơn bạn@!về mình sẽ xem lại


"nếu Disable Macro đi thì cũng mất tác dụng nhỉ"


Cái này mình cũng chịu chỉ có cách bảo vệ sheet hay workbook! nếu ennable macro thì tạo cái form login vui vui )D:

Ai có cao kiến gì không? Nói đến vấn đề bảo vệ nghe chừng gian nan đây! Mong mọi người chỉ giáo!

lachinhan
15-12-06, 04:49 PM
Bạn tạo Addin ấy , lúc đấy chì cần mở Excel thôi là bạn đã gặp form login rồi, nếu sai pass sẽ không vào được Excel luôn, mà nếu không vào được Excel thì không thể nào disable được, cũng không tắt được Addin luôn. Bạn có thể Disable được sercurity của excel bằng macro, bằng cách cho nó biến mất trên menu của excel, hoặc cho nó ẩn đi không vào được ====> cái này để mình xem lại rồi post cách disable phần sercurity lên 4r, vì lâu quá không sử dụng đến nên ko nhớ.

Mr Okebab
15-12-06, 05:16 PM
Có cách vào excel mà không khởi động các Add Ins lên bạn ạ. Đó là khởi động trong chế độ safe mode của excel. Khi đó các Add Ins sẽ không thể hoạt động. Khi đó Excel sẽ hoạt động với chế độ tối thiểu.

lachinhan
16-12-06, 08:24 AM
Có cách vào excel mà không khởi động các Add Ins lên bạn ạ. Đó là khởi động trong chế độ safe mode của excel. Khi đó các Add Ins sẽ không thể hoạt động. Khi đó Excel sẽ hoạt động với chế độ tối thiểu.

Hehe thật tình mình không biết cái vụ này, cậu chỉ mình cách chạy safe mode excel với. Biết để còn đối phó chứ --=0

lachinhan
16-12-06, 08:55 AM
Gửi các bạn 1 file về test chơi

Mr Okebab
16-12-06, 09:31 AM
Gửi các bạn 1 file về test chơi
Đây cũng là một cao thủ "Vọc" máy vi tính. Không biết chạy file này xong có phải cài lại office không nhỉ ??? He he he


Hehe thật tình mình không biết cái vụ này, cậu chỉ mình cách chạy safe mode excel với. Biết để còn đối phó chứ --=0
Cậu cứ đùa, định chọc quê mình hay sao vậy ??????

Chuotdong
18-12-06, 07:47 AM
Có cách vào excel mà không khởi động các Add Ins lên bạn ạ. Đó là khởi động trong chế độ safe mode của excel. Khi đó các Add Ins sẽ không thể hoạt động. Khi đó Excel sẽ hoạt động với chế độ tối thiểu.
Hình như các bạn đi quá xa vấn đề bảo vệ trong Excel, bảo vệ trong Excel chỉ là tương đối. trên quan điểm là: "Phòng người ngay chứ không phải phòng kẻ gian". Trong trường hợp Macro của bạn Sky tôi thấy không ổn vì đa số người dùng nếu thấy cảnh báo Macro là họ thấy ngại, đến chương trình BKAV còn không phân biệt được virus hay là macro người dùng viết nữa là !?

lachinhan
18-12-06, 08:30 AM
Như đã hứa hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn Disable Security của Excel. Mình sẽ không hướng dẫn cụ thể trên đây vì các bạn chỉ cần mở file đính kèm xem mã nguồn thì hiểu.

+ Các bạn khi chạy Macro nếu để security ở mức high thì sẽ không chạy được và sẽ nhận được 1 thông báo phải không. Vậy có khi nào các bạn nghĩ tại sao khi chạy file mình không bắt thằng security tự chuyển về mức low ? Lúc đó file sẽ chạy được mà không gặp bắt cứ khó khăn nào.

* HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\E xcel\Security\Level = 0 ======> setup security ở mức low

*HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\ Excel\Security\Level = 1 ======> setup security ở mức high

nhìn ở trên chắc các bạn cũng hiểu phần nào phải không ?? mình chỉ có thể gợi ý cho các bạn đến đó thôi, còn lại các bạn tự tìm hiểu nhé. Vì nếu post lên hết các bạn dùng cái này để viết virus thì chết hehehe.

Thân !!

Mr Okebab
18-12-06, 12:09 PM
* HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\E xcel\Security\Level = 0 ======> setup security ở mức low

*HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\ Excel\Security\Level = 1 ======> setup security ở mức highĐối với Office 2003 thì đường dẫn là
* HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\E xcel\Security
với các chỉ số tương ứng :
Low : 1
Medium : 2
High : 3
Very High : 4

Nhưng khi chỉnh lại trong Excel : Tools->Macro->Security->Level thì Regedit cũng thay đổi theo.
Nhìn chung phải làm sao cho không được chỉnh cả hai thằng ("Excel" và "Regedit") thì mới được.
Thân !

lachinhan
18-12-06, 02:02 PM
Đối với Office 2003 thì đường dẫn là
* HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\E xcel\Security
với các chỉ số tương ứng :
Low : 1
Medium : 2
High : 3
Very High : 4

Nhưng khi chỉnh lại trong Excel : Tools->Macro->Security->Level thì Regedit cũng thay đổi theo.
Nhìn chung phải làm sao cho không được chỉnh cả hai thằng ("Excel" và "Regedit") thì mới được.
Thân !

Hiếu ơi ! không chỉnh Excel thì mình disable security đi, còn regedit thì mình không chỉnh bằng tay, khi load file nó sẽ tự set security về low để không bị chặn. sau khi chạy xong sẽ set về high như củ. Cái này mình ko post lên được vì có thể các bạn sử dụng cái này để viết virus thì chết. Còn việc khóa luôn regedit thì lại là 1 lĩnh vực khác hehe... Nếu thích thì để nghiên cứu lại rồi post lên cho anh em trên 4R

Mr Okebab
18-12-06, 04:16 PM
Việc khóa Regedit thực ra cũng chẳng khó gì miễn là ta có quyền của Admin (hoặc được Admin cho), nhưng đúng như cậu nói, nó lại thuộc phần khác (Quản trị hệ thống Windows - Group Policy ) nên cũng không bàn nhiều sợ các "Vọc sĩ" lại lỡ tay sửa lại regedỉt .... thì chết. Chính vì vậy mình nghĩ rằng vấn đề bảo mật của excel khó có thể hoàn thiện như các CSDL khác được.
P/S : Cậu hỏi chạy safe mode trong excel là thật hay đùa đấy ?

lachinhan
18-12-06, 05:00 PM
Đúng vậy Excel mà bảo mật tốt thì cần gì đến Access, SQL, Orecal..... cho phức tạp :). Mà thật sự mình không biết chạy safe mode trong excel bằng cách nào, đúng hơn là mình có đọc ở đâu đó về điều này nhưng giờ thì thật sự không nhớ và không biết. Mình có thể biết VB6, VBA, ...... nhưng không có nghĩa là cái gì mình cũng biết đâu ông bạn, cũng có cái ngu để mà học chứ. Lên diễn đàn là để chia sẽ và học hỏi mà. Ông có cần chương trình phá pass để đọc source ko? nếu cần thì tui gửi cho, bảo đảm crack ngon lành hehe. http://www.cpearson.com/excel.htm vào trang này nè hay lắm và có rất nhiều thứ bạn sẽ học được từ đây.
Chúc Bác Hiếu vui và có nhiều đóng góp cho 4R của chúng ta khakhakha

lachinhan
18-12-06, 05:11 PM
Việc khóa Regedit thực ra cũng chẳng khó gì miễn là ta có quyền của Admin (hoặc được Admin cho), nhưng đúng như cậu nói, nó lại thuộc phần khác (Quản trị hệ thống Windows - Group Policy ) nên cũng không bàn nhiều sợ các "Vọc sĩ" lại lỡ tay sửa lại regedỉt .... thì chết. Chính vì vậy mình nghĩ rằng vấn đề bảo mật của excel khó có thể hoàn thiện như các CSDL khác được.
P/S : Cậu hỏi chạy safe mode trong excel là thật hay đùa đấy ?

À mà có cách để khóa Regedit mà không cần sự can thiệp của group policy đấy, đây cũng chỉ là 1 thủ thuật nhỏ thôi, tuy nhỏ nhưng khá nhiều bác đã áp dụng để viết virus rồi khóa luôn không cho vào regedit. Có 1 cái nửa là không cho thay đổi dữ liệu trong regedit, tất cả mọi thay đổi điều không thể ( cài chương trình mới thì cũng phiền bạn nhỉ...?? ). Để mình nhớ lại rồi post lên --=--

Mr Okebab
18-12-06, 09:03 PM
Phá pass VBA để đọc thì có cực nhiều. Không biết Bác định gửi cho em (phá) cái gì đây ?. Nếu bác có (lòng tốt) thì cứ gửi cho em theo địa chỉ hieu1563@gmail.com. Cảm ơn bác he he he
Chạy safe mode trong excel : vào run gõ excel /s
bác thử xem, hay lắm đấy.

P/S : Quả thực em không biết 4R là ...là .. cái gì cả. Nó là cái gì vậy bác ?

Mr Okebab
19-12-06, 08:58 AM
là forum đấy hô hô
Be be be , quê quá.
Cảm ơn Bác nhiều về Advanced VBA Password Recovery 1.5
Em đã có bản Portable 1.6 rồi. Và hiện nay đâng có bản 1.8, bác có tham khảo không ?

148btx
19-12-06, 09:19 AM
Nếu bảo vệ một Sheet bằng cách này không biết có hợp lý không nhỉ, mong các bạn góp ý.

Mr Okebab
19-12-06, 10:19 AM
Nếu bảo vệ một Sheet bằng cách này không biết có hợp lý không nhỉ, mong các bạn góp ý.
Cảm ơn bạn. Đây cũng là một cách bạn ạ.
Thực ra đây là một biện pháp ẩn sheet = veryhidden. Nếu vào được VBA hoặc dùng công cụ ASAP Utilities thì vẫn thấy được sheet này.
Vậy thì ta lại phải nghĩ rằng để chống lại những biện pháp (Để sheet visible) thì sẽ như thế nào ??
Thân !

148btx
19-12-06, 01:56 PM
Cảm ơn Mr. Hieu đã có vài chỉ dạy, tôi không rành về công cụ ASAP Utilities lắm, còn một khi đã làm như cách của tôi thì tất nhiên phải vào trong VBA và đặt mật khẩu bảo vệ cho VBA Project rồi. Ví dụ vừa rồi tôi không khóa VBA lại là để mọi người thấy Code. Mấy cách bảo mật như vậy cũng chỉ là cho đẹp và để phòng "người ngay" thôi chứ đối với mấy anh rành về tin học chắc chỉ làm trò cười phải không bạn. Mong được học hỏi thêm nhiều ở đây.

Mr Okebab
20-12-06, 09:44 AM
Cảm ơn Mr. Hieu đã có vài chỉ dạy, tôi không rành về công cụ ASAP Utilities lắm, còn một khi đã làm như cách của tôi thì tất nhiên phải vào trong VBA và đặt mật khẩu bảo vệ cho VBA Project rồi. Ví dụ vừa rồi tôi không khóa VBA lại là để mọi người thấy Code. Mấy cách bảo mật như vậy cũng chỉ là cho đẹp và để phòng "người ngay" thôi chứ đối với mấy anh rành về tin học chắc chỉ làm trò cười phải không bạn. Mong được học hỏi thêm nhiều ở đây.

Chỉ dạy thì không dám. Đúng như bạn nói, chỉ phòng người ngay chứ không phòng kẻ gian được.
Vì mình thấy bảo vệ sheet bằng cách ẩn đi cũng là một biện pháp, nhưng nếu dùng các công cụ khác (VD như http://www.asap-utilities.com/) để cho hiện ra thì vẫn sử dụng bình thường. Vì vậy có 2 vấn đề đặt ra :

1. Vì có thể cho hiện ra sheet nên để bảo vệ, cứ khi sheet active thì sẽ bị khóa lại, hoặc như thế nào đấy để người dùng không sử dụng được ….(cái này GPE đã nói rất nhiều)
2. Dùng cách khóa khác như Protect Sheet, protect workbook, Allow Users to Edit Ranges ….

Đôi điều phân giải.
Thân !

lachinhan
20-12-06, 11:02 AM
Bạn Skyonline đâu rồi%#^#$ có làm được trong Excel không, mình chỉ cần "phòng người ngay thôi" %#^#$

Mình nghĩ với những kiến thức và file đã post trên diễn đàn điều này bạn có thể tự làm được rồi. Đâu cần người khác làm rồi post lên nữa. Bạn có thể tải cái này của bác duyệt nè , có 1 phần nhỏ như yêu cầu của bác chuotdong đó http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=1155 .
Muốn xin mã nguồn thì liên hệ bác duyệt luôn nha.

Đào Việt Cường
20-12-06, 12:57 PM
Dear all,
--------
Hic, mình đọc chủ đề này mà thấy tróng cả mặt. Không có bài viết hướng dẫn "Muốn giấu một Sheet trong excel thì làm thế nào?" trong Excel và những vấn đề chung cả!
Các bạn cần chú ý đến bài viết của mình bởi không chỉ các bạn mà còn rất nhiều thành viên khác quan tâm. Sẽ thật chán khi đọc chủ đề mà bạn rất quan tâm nhưng các bài viết đề cập đến vấn đề khác. Hãy nghĩ những người khác cũng như bạn!
Mong mọi người rút kinh nghiệm!

Chuotdong
20-12-06, 01:18 PM
Dear all,
--------
Hic, mình đọc chủ đề này mà thấy tróng cả mặt. Không có bài viết hướng dẫn "Muốn giấu một Sheet trong excel thì làm thế nào?" trong Excel và những vấn đề chung cả!
Các bạn cần chú ý đến bài viết của mình bởi không chỉ các bạn mà còn rất nhiều thành viên khác quan tâm. Sẽ thật chán khi đọc chủ đề mà bạn rất quan tâm nhưng các bài viết đề cập đến vấn đề khác. Hãy nghĩ những người khác cũng như bạn!
Mong mọi người rút kinh nghiệm!
Tôi cũng rất đồng tình với ý kiến của bạn Cường, tuy nhiên cũng phải thông cảm là hỏi cái nọ nó mới nảy sinh ra cái kia, mà cái nảy sinh ra thì nếu mở topic mới chưa chắc mọi người đã tham gia sôi nổi,v.v....

Theo tôi cách hạn chế duy nhất là các Mod gom lại,thấy vấn đề nào đã có bạn hỏi và trả lời đầy đủ tương đối trọn vẹn rồi, thì có 1 bài post ngắn tóm tắt lại ở cuối, sau này ai hỏi cứ trỏ vào đấy là xong.

Nếu cần Mod có thể lập Topic dạng "những vấn đề còn chưa có lời giải thảo đáng"; nói chung bản thân Mod cũng phải chịu khó hộ mọi người 1 tí, không biết nói vậy có làm Mod mếch lòng không*****

Còn chuyện làm thế nào để ẩn, bảo vệ Sheet, Workbook thì cũng đủ để tập hợp rồi đấy nhỉ @$@!^% , nhưng ai tập hợp đây, còn bản thân tôi rút ra được mỗi bài học quan trọng là: phòng người ngay chứ không phòng được kẻ gian, mà có bao nhiêu loại dùng cho "phòng người" ngay tôi cũng không thể nhớ trình tự được (cái này lại thông cảm ý kiến bạn Cường).

Đào Việt Cường
20-12-06, 05:55 PM
Dear Chuotdong,
----------------

hỏi cái nọ nó mới nảy sinh ra cái kia, mà cái nảy sinh ra thì nếu mở topic mới chưa chắc mọi người đã tham gia sôi nổi,v.v....

Đó là bạn chưa chắc thôi, cứ thử đi, thà lập một chủ đề mới (tất nhiên chủ đề đó cũng phải chưa được bàn đến) còn dễ chịu hơn cảm giác hoang mang khi lạc vào các chủ đề như thế này.


Theo tôi cách hạn chế duy nhất là các Mod gom lại,thấy vấn đề nào đã có bạn hỏi và trả lời đầy đủ tương đối trọn vẹn rồi, thì có 1 bài post ngắn tóm tắt lại ở cuối, sau này ai hỏi cứ trỏ vào đấy là xong.
Nếu cần Mod có thể lập Topic dạng "những vấn đề còn chưa có lời giải thảo đáng"; nói chung bản thân Mod cũng phải chịu khó hộ mọi người 1 tí, không biết nói vậy có làm Mod mếch lòng không*****
Công việc này hầu như chiếm hết thời gian online của mình. Bời vì chủ đề này đề cập đến kiến thức căn bản, các bạn có thể giúp NgocNam bằng 1 câu trả lời ngắn gọn:
"Bạn có thể làm điều này từ trình đơn Format/Sheet: rồi chọn Hide để ẩn Worksheet hiện hành hoặc Unhide để chọn mở Worksheet đang ẩn."
Chỉ có vậy thôi, minh nghĩ là ai cũng trả lời được nên không vào xem nữa. Nhưng khi thấy số lượng bài viết quá nhiều thì cảm thấy tò mò, khi vào xem rồi thì thấy rằng các vấn đề bảo mật quá xa rời đề tài. Khía cạnh này được đề cập trong lĩnh vực lập trình và các kỹ năng nâng cao (xlSheetVeryHidden) thì đúng hơn. Mình chắc rằng đối với các bạn mới làm quen với Excel (thường là những người hay quan tâm đến Excel với những vấn đề chung) sẽ không hiểu được các bạn đang bàn luận cái gì.
Có lẽ không cần bàn luận gì thêm nữa, hãy nghĩ tới làm sao để các thành viên của www.GiaiphapExcel.com (http://www.giaiphapexcel.com/) (cũng là chính bản thân mình) truy cập vào diễn đàn và tìm kiếm thông tin mình cần một cách nhanh nhất.
Mình sẽ không chỉnh sửa gì trong chủ đề này và coi như một lỗi điển hình để các bạn rút kinh nghiệm!

edu8
21-12-06, 09:07 AM
Tôi nghĩ rằng khi dùng macro để bảo vệ tập tin, bảo vệ sheet hoặc một số ô nào đó đều không có tác dụng. Tôi đã thử và dễ dàng vượt qua các bảo vệ đó tôi xin giới thiệu để các bạn tham khảo.
Cách 1: Dùng chương trình diệt vi rút BKAV 2006 để xoá tất cả các Macro vậy là các Macro vô tác dụng.
Cách 2: Bạn có thể dùng chương trình Excel 5.0 để mở các tập tin khi đó macro không thể hoạt động được.
Các 3: Xóa thư mục VBA và dùng Excel 97 mở tập tin một cách bình thường
Tôi mới tham gia diễn đàn mong các bạn chỉ giáo thêm.

lachinhan
21-12-06, 09:43 AM
Tôi nghĩ rằng khi dùng macro để bảo vệ tập tin, bảo vệ sheet hoặc một số ô nào đó đều không có tác dụng. Tôi đã thử và dễ dàng vượt qua các bảo vệ đó tôi xin giới thiệu để các bạn tham khảo.
Cách 1: Dùng chương trình diệt vi rút BKAV 2006 để xoá tất cả các Macro vậy là các Macro vô tác dụng.
Cách 2: Bạn có thể dùng chương trình Excel 5.0 để mở các tập tin khi đó macro không thể hoạt động được.
Các 3: Xóa thư mục VBA và dùng Excel 97 mở tập tin một cách bình thường
Tôi mới tham gia diễn đàn mong các bạn chỉ giáo thêm.

Nói như Bác thì tui cũng bó tay, mấy cái bảo vệ thường đi chung với 1 chương trình nào đấy, Bác quét hết marco thì lấy gì mà xài mấy cái tool tiện ích kia chứ. Excel đơn thuần chỉ là 1 bảng tính, Macro chỉ là những hàm để tự động hóa công việc của Excel, Excel không phải là 1 chương trình dùng để bảo mật cũng như có tính bảo mật cao.

Đào Việt Cường
21-12-06, 12:01 PM
Dear all,
--------
Dường như các bạn không chú ý đến vấn đề mà các bạn đang thảo luận trong chủ đề này.
Mình buộc phải khoá chủ đề này, mong mọi người thông cảm!