PDA

View Full Version : Gần 1.000 sách tại vdcmedia (các loại)skyonline
02-11-06, 11:59 AM
Như chúng ta đã biết hiện VDCmedia đã đóng cửa, mà lý do là vấn đề "bản quyền".
Nhưng trên thực tế là họ vẫn lưu những file ebook pdf của mình trên Server của họ.
Nếu dùng một chút thủ thuật + google ta có thể download toàn bộ lượng sách hiện còn đang trên Server của họ
vào google đánh dòng lệnh


site:ebooks.vdcmedia.com .pdf


thì nó sẽ hiện ra khoản 20 đầu sách thôi, nhưng nếu ta để ý kỹ sách sẽ được chia ra làm 2 loại: luận văn và sách khác
Ở đây tôi nói sách khác là vì link để download nó có quy luật nhất định, lấy thử một link
Code:


http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_401.pdf


nếu ta thay số 401 bằng một số bất kỳ khác là ta sẽ có một link download khác.
Nói chung đấy là nguyên tắc, nói dài thế thôi chứ bắt tay vào làm thì nhanh lắm.
Tớ đã thử, hình như các link trong khoảng 401-1000 đều sống <=> 600 đầu sách
Còn một số sách khác có link bất kỳ và sách luận văn
sách luận văn các bạn có thể tải tại đây
Code:


http://ebooks.vdcmedia.com/thuvien/tl_luanvan.htm


Link download của các sách từ 400 đến 1000, copy từ file TEXT rồi đưa vào Flashget:
Code:


http://www.sendspace.com/file/q4fqdmCác link download từ quyển 1 tới quyển thứ 400:
Code:

_http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_14.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_15.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_16.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_17.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_18.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_19.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_20.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_21.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_22.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_23.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_24.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_25.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_26.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_27.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_28.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_29.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_30.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_31.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_32.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_33.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_34.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_35.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_36.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_37.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_38.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_39.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_40.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_41.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_42.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_44.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_46.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_70.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_71.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_78.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_81.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_92.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_93.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_95.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_97.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_99.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_129.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_130.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_131.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_132.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_134.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_142.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_144.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_146.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_148.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_150.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_152.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_154.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_156.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_158.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_159.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_161.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_163.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_164.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_166.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_167.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_169.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_171.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_173.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_174.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_176.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_178.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_180.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_182.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_184.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_186.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_189.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_191.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_193.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_195.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_197.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_198.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_200.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_202.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_204.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_206.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_210.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_212.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_215.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_217.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_220.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_221.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_222.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_223.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_258.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_260.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_276.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_277.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_281.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_284.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_285.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_291.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_295.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_302.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_308.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_312.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_313.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_314.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_315.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_316.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_317.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_318.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_319.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_320.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_322.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_323.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_324.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_325.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_326.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_330.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_331.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_332.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_333.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_334.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_335.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_336.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_337.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_338.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_339.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_340.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_341.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_342.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_343.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_345.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_346.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_347.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_348.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_349.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_350.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_351.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_354.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_356.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_357.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_358.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_359.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_360.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_361.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_362.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_370.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_371.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_377.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_391.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_392.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_393.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_394.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_398.pdf _http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_399.pdf


Hoặc download danh sách link tại đây:
Code:

hXtp://www.sendspace.com/file/493mi3

Và ai có acc Rapidshare có thể download tại 2 link này:
Code:

Part1: hXtp://rapidshare.com/users/J61ZXY Part2: hXtp://rapidshare.com/users/O7KROB


Chú ý rằng 1 số link có thể die nên các bạn phải download nhanh lên
__________________

Sư tầm từ VIETDOWN.