PDA

View Full Version : Tổng hợp văn bản liên quan triển khai, thực hiện đến bộ luật lao động mớiNgười Đưa Tin
17-05-13, 11:03 AM
Tổng hợp văn bản liên quan triển khai, thực hiện đến bộ luật lao động mới:

A.- Văn bản công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

1.- Quyết định số 1453/LĐTBXH - QĐ ngày 13 tháng 10 năm 1995;
2.- Quyết định số 915/LĐTBXH - QĐ ngày 30 tháng 7 năm 1996;
3.- Quyết định số 1629/LĐTBXH - QĐ ngày 26 tháng 12 năm 1996;
4.- Quyết định số 190/1999/QĐ-BLĐTBXH ngày 03 tháng 3 năm 1999;
5.- Quyết định số 1580/2000/QĐ-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2000;
6.- Quyết định số 1152/2003/QĐ-BLĐTBXH ngày 18 tháng 9 năm 2003;
7.- Thông tư 36/2012/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Ban hành bổ sung danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

B.- Văn bản lao động tiền lương của Chính phủ ban hành:

1.- Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ: Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
2.- Nghị định số 41/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành Điều 220 của Bộ Luật lao động về Danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công
3.- Nghị định số 43/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành Điều 10 của Luật Công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động
4.- Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động
5.- Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ: Quy định chi tiết một số Điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động
6.- Nghị định số 46/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tranh chấp lao động
7.- Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương
8.- Nghị định số 50/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ: Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
9.- Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ: Quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

C.- Văn bản thực thi chính sách BHXH của cơ quan Bảo hiểm xã hội ban hành:

1.- Công văn số 1477/BHXH-CSXH ngày 23 tháng 04 năm 2013 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động 10/2012/QH13 do ban hành
2.- Công văn số 1187/BHXH-CĐBHXH ngày 25 tháng 04 năm 2013 của BHXH – TP.HCM: Hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định Bộ Luật lao động


Vui lòng tải file(s) dạng Word được đính kèm dưới dây

Người Đưa Tin
04-07-13, 05:47 PM
✓ ✓ ✓ NGHỊ ĐỊNH 66/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 06 năm 2013 của Chính Phủ QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG CƠ SỞ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG


http://2.bp.blogspot.com/-K5-vGHjyThg/TzSplCRGeHI/AAAAAAAAARQ/TgaiisGEC10/s320/tienluong.jpg
Ảnh mang tính minh họa

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2013.

2. Mức lương cơ sở quy định tại Nghị định này được tính hưởng kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 và thay thế mức lương tối thiểu chung quy định tại các văn bản về chế độ tiền lương và các chế độ khác có liên quan đến tiền lương của cơ quan có thẩm quyền.


✓ Xem đầy đủ và load văn bản tại đây
https://docs.google.com/file/d/0B7I6291yXuGkaGhCdWlyc3htN1k/edit?pli=1

✓ Link dự phòng, tại đây:
http://trithucketoan.blogspot.com/2013/07/nghi-inh-662013n-cp-ngay-27-thang-06.html


Vui lòng đọc kỹ trước khi áp dụng.

Thân

Người Đưa Tin
04-07-13, 06:04 PM
CÁC MỐC LÊN LƯƠNG CƠ SỞ (MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU CHUNG) - MỨC TRẦN ĐÓNG BHXH


http://1.bp.blogspot.com/-JeoM5soLR0c/UdVYs4u69fI/AAAAAAAAAnQ/l0C0CUuea10/s640/biensoan.jpg

Từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 mức lương cơ sở (mức lương tối thiểu chung) là 1.150.000 đồng/tháng sẽ được áp dụng để tính đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN đối với doanh nghiệp thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định và đối tượng quy định tại Mục 6 Phần D Thông tư 03/2007/TT-BLĐTBXH

Mức trần đóng BHXH (20 tháng lương cơ sở) đối với người hưởng chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định từ 1/7/2013 là 23 triệu đồng

Đối tượng quy định tại Mục 6 Phần D Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH bao gồm: người lao động làm việc theo hợp đồng lao động ở các Công ty nhà nước chuyển thành Công ty cổ phần; Công ty TNHH nhà nước một thành viên; Công ty TNHH nhà nước hai thành viên trở lên

Tham khảo thêm: NGHỊ ĐỊNH 66/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 06 năm 2013 của Chính Phủ QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG CƠ SỞ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG

Người Đưa Tin
04-07-13, 06:17 PM
http://2.bp.blogspot.com/-jSKOCaxRHCk/TzNjKdjZ3TI/AAAAAAAAAP4/PF-9fB3aNkM/s292/BHXH_006.jpg
Ảnh mang tính minh họa

Công văn số: Số: 2197/BHXH-THU ngày 01 tháng 07 năm 2013 của BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH gửi cho: Các phòng chức năng thuộc BHXH thành phố và Bảo hiểm xã hội quận, huyện V/v thu BHXH, BHYT, BHTN theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng


Thực hiện Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở (tên gọi trước đây là mức lương tối thiểu chung). Trong khi chờ Bảo hiểm xã hội Việt Nam có văn bản hướng dẫn cụ thể, Bảo hiểm xã hội thành phố tạm thời hướng dẫn thu BHXH, BHYT, BHTN theo mức lương cơ sở như sau:

1. Áp dụng mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng làm căn cứ tính mức tiền lương, tiền công đóng BHXH, BHYT, BHTN từ ngày 01/7/2013 đối với người tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định và đối tượng quy định tại Mục 6 Phần D Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/1/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ.

Từ ngày 01/7/2013, đối với người lao động hưởng chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, có mức tiền lương, tiền công đóng BHXH, BHYT, BHTN cao nhất bằng 23.000.000 đồng (20 lần mức lương cơ sở).
.......
.......
.......


KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)


Đỗ Quang Khánh

Chi tiết nội dung văn bản có thể xem đầy đủ tại đây (http://trithucketoan.blogspot.com/2013/07/cong-van-so-2197bhxh-thu-ngay-01-thang.html)

Người Đưa Tin
04-07-13, 06:45 PM
http://4.bp.blogspot.com/-1rWWMNsVgwA/T0ILrw-74_I/AAAAAAAAAVA/QDRwP21rsGE/s320/laodong_007.jpg
Ảnh mang tính minh họa

Thông tư 08/2013/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 06 năm 2013 của BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Hướng dẫn Nghị định số 46/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tranh chấp lao động

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.

2. Thông tư số 22/2007/TT-BLĐTBXH ngày 23 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Hội đồng hòa giải cơ sở và hòa giải viên lao động và các quy định trước đây trái với quy định tại Thông tư này hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.


KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Minh Huân


Nôi dung chi tiết cùng biểu mẫu có thể xem trực tiếp tại đây (http://trithucketoan.blogspot.com/2013/07/thong-tu-082013tt-bltbxh-ngay-10-thang.html).

Vui lòng đọc kỹ trước khi áp dụng

Người Đưa Tin
04-07-13, 07:11 PM
Công văn số: 5697/BGTVT-TCCB ngày 18 tháng 06 năm 2013 của Bộ Giao Thông Vận Tải V/v rà soát danh mục công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm


http://1.bp.blogspot.com/-tOej1hu-bsI/TzxinpEiGbI/AAAAAAAAATA/_oj8wO7P0Us/s320/laodong_001.gif
Ảnh mang tính minh họa

Rà soát danh mục công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Ngày 18/6, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã ký văn bản số 5697/BGTVT-TCCB gửi các cơ quan đơn vị thuộc Bộ yêu cầu rà soát danh mục công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Theo văn bản này, Bộ yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát các danh mục nghề được ban hành kèm theo Quyết định số 1453/LĐTBXH-QĐ ngày 13/10/1995, số 915/LĐTBXH-QĐ ngày 30/7/1996, số 1629/LĐTBXH-QĐ ngày 26/12/1996, số 190/1999/QĐ-BLĐTBXH ngày 03/3/1999, số 1580/2000/QĐ- BLĐTBXH ngày 26/12/2000, số 1152/2003/QĐ-BLĐTBXH ngày 19/9/2003 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, từ đó xem xét báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để bổ sung, đưa ra khỏi danh mục hoặc thay đổi điều kiện lao động đối với những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong ngành giao thông vận tải.

Bộ cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị sau khi rà soát gửi báo cáo về Bộ trước ngày 26/6/2013.


Nguồn: Theo Bộ Giao Thông Vận Tải

Có thể tải tại đây (https://docs.google.com/file/d/0B7I6291yXuGkSmhmS0ZiTVZwaEU/edit?pli=1)


Hoặc có thể xem nội dung chi tiết tại đây (http://trithucketoan.blogspot.com/2013/07/cv-5697bgtvt-tccb-vv-ra-soat-danh-muc.html)