PDA

View Full Version : NĐ 45/2013/NĐ-CP-10/05/2013: Quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi,...thucqb80
15-05-13, 05:58 PM
Ngày 10 tháng 05 năm 2013 Chính phủ ban hành nghị định số 45/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời gian làm việc, thời gian nghĩ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Nghị định có hiệu lực từ 01/07/2013, thay thế một loạt các nghị định như 195/1994, 06/1995, 109/2002, 110/2002...


Link tải nghị định 45/2013/NĐ- CP (http://4wkt.net/f/8y6v752e2skcnqa.pdf)

Hoặc chinhphu.vn (http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=167412)