PDA

View Full Version : Mẫu bảng định mức tiêu hao nguyên vât liệu ?muadonglanh88
01-12-12, 08:38 AM
Cả nhà ơi! Ai có mẫu biểu tính định mức tiêu hao NVL ko cho em với.e bên lĩnh vực sản xuất.mọi nguời giúp e nha.E đang cần lắm.(@$%@

vanle33
01-12-12, 08:53 AM
Cả nhà ơi! Ai có mẫu biểu tính định mức tiêu hao NVL ko cho em với.e bên lĩnh vực sản xuất.mọi nguời giúp e nha.E đang cần lắm.(@$%@
Bạn tham khảo ở 1 trong các đường link sau
Số 1 (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?32452-%C4%90%C4%83ng-k%C3%BD-%C4%91%E1%BB%8Bnh-m%E1%BB%A9c-nguy%C3%AAn-li%E1%BB%87u-s%E1%BA%A3n-xu%E1%BA%A5t)
Số 2 (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?50874-%C4%90%E1%BB%8Bnh-m%E1%BB%A9c-nguy%C3%AAn-v%E1%BA%ADt-li%E1%BB%87u-%C4%91%C4%83ng-k%C3%BD-%C4%91%E1%BB%8Bnh-m%E1%BB%A9c-cho-DN-s%E1%BA%A3n-xu%E1%BA%A5t-m%E1%BB%9Bi-th%C3%A0nh-l%E1%BA%ADp)
Số 3 (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?70841-l%E1%BA%ADp-b%E1%BA%A3ng-%C4%91%E1%BB%8Bnh-m%E1%BB%A9c-nguy%C3%AAn-v%E1%BA%ADt-li%E1%BB%87u-cho-ng%C3%A0nh-may-gia-c%C3%B4ng)

Người Đưa Tin
01-12-12, 09:24 AM
Bạn tham khảo ở 1 trong các đường link sau
Số 1 (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?32452-%C4%90%C4%83ng-k%C3%BD-%C4%91%E1%BB%8Bnh-m%E1%BB%A9c-nguy%C3%AAn-li%E1%BB%87u-s%E1%BA%A3n-xu%E1%BA%A5t)
Số 2 (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?50874-%C4%90%E1%BB%8Bnh-m%E1%BB%A9c-nguy%C3%AAn-v%E1%BA%ADt-li%E1%BB%87u-%C4%91%C4%83ng-k%C3%BD-%C4%91%E1%BB%8Bnh-m%E1%BB%A9c-cho-DN-s%E1%BA%A3n-xu%E1%BA%A5t-m%E1%BB%9Bi-th%C3%A0nh-l%E1%BA%ADp)
Số 3 (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?70841-l%E1%BA%ADp-b%E1%BA%A3ng-%C4%91%E1%BB%8Bnh-m%E1%BB%A9c-nguy%C3%AAn-v%E1%BA%ADt-li%E1%BB%87u-cho-ng%C3%A0nh-may-gia-c%C3%B4ng)

Đúng rồi, tham khảo bài số 1 theo link trên và đọc bài số 2 để có khái niệm nguyên tắc xây dựng định mức tiêu chuẩn và Phương pháp xác định chi phí định mức (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?32452-%C4%90%C4%83ng-k%C3%BD-%C4%91%E1%BB%8Bnh-m%E1%BB%A9c-nguy%C3%AAn-li%E1%BB%87u-s%E1%BA%A3n-xu%E1%BA%A5t&p=216585#post216585)

Mẫu biểu thiết lập cũng đơn giản thôi. Có thể gôm các sản phẩm tương đương về nhóm sản phẩm. Chi tiết đơn vị giữ, kẻo lộ quy trình công nghệ sản xuất của đơn vị. Khi cơ quan thuế thanh kiểm tra thì mới giải trình chi tiết.

Ngày xưa cũng có cái vụ phải làm bảng kê hợp đồng kinh tế gởi cho cơ quan thuế, giờ không còn vụ này nữa, đôi lúc thông tin bị "ai đó" cung cấp đem đi bán cho đối thủ của mình.


STT|
Tên nguyên liệu, vật tư (NL, VT)|
Mã NL, VT|
Đơn vị tính|
Định mức|
Tỷ lệ hao hụt (%)|
Định mức kể cả hao hụt|
Ghi Chú
A|
Sản phẩm hoặc nhóm sản phảm (nếu quy về nhóm SP)|
1| Vật liêu A|

Cần thiết nữa nguyên vật liệu, bạn cho vào nhóm cũng được không cần chi tiết loại nguyên vật liệu nào.
Hãy cẩn trọng kẻo thông tin bị phát tán đến đối thủ nhe.

laianhtu
01-12-12, 11:30 AM
Cả nhà ơi! Ai có mẫu biểu tính định mức tiêu hao NVL ko cho em với.e bên lĩnh vực sản xuất.mọi nguời giúp e nha.E đang cần lắm.(@$%@

Có rất nhiều ngành nghề SX cần phải đăng ký định mức tiêu hao NVL với thuế. chia sẽ với bạn nếu là ngành sản xuất băng tải, băng chuyền thì tiêu hao sẽ là 8% - 10% NVL để được thành phẩm. ví dụ : đưa vào SX 100 m2 NVL sẽ cắt ra thành phẩm 90 m2.

Bây giờ gần cuối năm 2012 nếu chưa đăng ký định mức năm 2012 thì vẫn gửi cho thuế ngay đi bạn, theo TT 123 ngoại trừ DN mới đưa sp mới vào Sx thì đăng ký bây giờ vẫn còn kịp.


Bạn tham khảo thêm công văn của thuế hướng dẫn về việc chi phí được trừ cho việc này tại đây (http://www.mediafire.com/view/?rdl6i969jrwe364) !

vanle33
04-12-12, 05:09 PM
Cả nhà ơi! Ai có mẫu biểu tính định mức tiêu hao NVL ko cho em với.e bên lĩnh vực sản xuất.mọi nguời giúp e nha.E đang cần lắm.(@$%@
Bỗng nhiên tìm được link này (http://luatkhaiphong.com/Ho-so-Thuong-mai/Mau-Bang-dang-ky-dinh-muc-tieu-hao-nguyen-lieu-vat-tu-cho-mot-don-vi-san-pham-1005.html) Bạn tham khảo xem đúng mẫu theo yêu cầu không??!