PDA

View Full Version : Hỏi hàm Excel để xếp loại hoc sinh THCShuuhungpc
20-10-06, 05:01 PM
Chào các bác!
Em là giáo viên THCS, đang bị giao nhiệm vụ quản lý điểm cho khoảng1200 học sinh, đến giữa học kỳ rồi mà công việc không được trôi chảy bởi viết mãi hàm Excel không đạt theo ý muốn. Xin báo nào am hiểu viết giúp cho hàm tính xếp lọai học lực học sinh THCS theo CV số 40 ngày 5 tháng 10 của Bộ GD-ĐT (có thể tải tại www.moet.gov.vn (http://www.moet.gov.vn)). Xin các bác cố giúp em, vì tương lai con em chúng nó thôi mà. Em co up load lên bảng điểm mẫu (mauxls)và quy định về đánh giá (danh gia XLHS.rar)cho các bác đây(chủ yếu là điều 13)

nvson
20-10-06, 06:11 PM
Bạn thử code sau nhé:


Public Function XeploaiHS_THCS(diemmonhoc As Range, diemtb)
'Day la ham viet cho khoi khong chuyen
'Lay tron diem trung binh sau dau thap phan 1 so
diemtb = Round(diemtb, 1)
If diemtb >= 8 And (diemmonhoc.Cells(1, 1) >= 8 Or diemmonhoc.Cells(1, 5) >= 8) And Kiemtradk(diemmonhoc, 6.5) Then
XeploaiHS_THCS = "Gioi"
ElseIf diemtb >= 6.5 And (diemmonhoc.Cells(1, 1) >= 6.5 Or diemmonhoc.Cells(1, 5) >= 6.5) And Kiemtradk(diemmonhoc, 5) Then
XeploaiHS_THCS = "Kha"
ElseIf diemtb >= 5 And (diemmonhoc.Cells(1, 1) >= 5 Or diemmonhoc.Cells(1, 5) >= 5) And Kiemtradk(diemmonhoc, 3.5) Then
XeploaiHS_THCS = "Trung binh"
ElseIf diemtb >= 3.5 And Kiemtradk(diemmonhoc, 2) Then
XeploaiHS_THCS = "Yeu"
Else
XeploaiHS_THCS = "Kem"
End If
End Function
'Ham kiem tra xem cac mon hoc co bi thap hon mot gioi han nao do
Public Function Kiemtradk(diemmonhoci As Range, dki) As Boolean
Dim diemi
For Each diemi In diemmonhoci
If diemi < dki Then
Kiemtradk = False
Exit Function
End If
Next
Kiemtradk = True
End Function


Hoặc bạn có thể tải file về cho nhanh.

Ghi chú: Xếp loại học lực mình viết ở dạng không dấu (vì mình không biết bạn sử dụng VNI, Unicode, hay Telex... Bạn mở file mau.xls, nhấn Alt+F11 rồi sửa chỗ đó nhé.

nvson
21-10-06, 08:21 AM
Đáp ứng yêu cầu của bạn là chỉ dùng các hàm Excel thông thường đề phân loại học sinh bạn tải file sau nhé.

Chú ý: công thức trên chỉ áp dụng đối với khối không chuyên

nvson
21-10-06, 09:08 AM
Và đây là hàm viết cho cả khối chuyên và khối không chuyênPublic Function xlhs2(diemmonhoc As Range, diemtb, Optional monchuyen) As String
'Lay tron diem trung binh sau dau thap phan 1 so
diemtb = Round(diemtb, 1)
If IsMissing(monchuyen) Then
If diemtb >= 8 And (diemmonhoc.Cells(1, 1) >= 8 Or diemmonhoc.Cells(1, 5) >= 8) And Application.WorksheetFunction.Min(diemmonhoc) >= 6.5 Then
xlhs2 = "Gioi"
ElseIf diemtb >= 6.5 And (diemmonhoc.Cells(1, 1) >= 6.5 Or diemmonhoc.Cells(1, 5) >= 6.5) And Application.WorksheetFunction.Min(diemmonhoc) >= 5 Then
xlhs2 = "Kha"
ElseIf diemtb >= 5 And (diemmonhoc.Cells(1, 1) >= 5 Or diemmonhoc.Cells(1, 5) >= 5) And Application.WorksheetFunction.Min(diemmonhoc) >= 3.5 Then
xlhs2 = "Trung binh"
ElseIf diemtb >= 3.5 And Application.WorksheetFunction.Min(diemmonhoc) >= 2 Then
xlhs2 = "Yeu"
Else
xlhs2 = "Kem"
End If
Else
If diemtb >= 8 And monchuyen >= 8 And Application.WorksheetFunction.Min(diemmonhoc) >= 6.5 Then
xlhs2 = "Gioi"
ElseIf diemtb >= 6.5 And monchuyen >= 6.5 And Application.WorksheetFunction.Min(diemmonhoc) >= 5 Then
xlhs2 = "Kha"
ElseIf diemtb >= 5 And monchuyen >= 5 And Application.WorksheetFunction.Min(diemmonhoc) >= 3.5 Then
xlhs2 = "Trung binh"
ElseIf diemtb >= 3.5 And Application.WorksheetFunction.Min(diemmonhoc) >= 2 Then
xlhs2 = "Yeu"
Else
xlhs2 = "Kem"
End If
End If
'Dieu chinh hoc luc
If diemtb >= 8 And xlhs2 = "Trung binh" And WorksheetFunction.Small(diemmonhoc, 1) < 5 And WorksheetFunction.Small(diemmonhoc, 2) >= 5 Then
xlhs2 = "Kha"
ElseIf diemtb >= 8 And (xlhs2 = "Yeu" Or xlhs2 = "Kem") And WorksheetFunction.Small(diemmonhoc, 1) < 2 And WorksheetFunction.Small(diemmonhoc, 2) >= 2 Then
xlhs2 = "Trung binh"
ElseIf diemtb >= 6.5 And xlhs2 = "Yeu" And WorksheetFunction.Small(diemmonhoc, 1) < 3.5 And WorksheetFunction.Small(diemmonhoc, 2) >= 3.5 Then
xlhs2 = "Trung binh"
ElseIf diemtb >= 6.5 And xlhs2 = "Kem" And WorksheetFunction.Small(diemmonhoc, 1) < 2 And WorksheetFunction.Small(diemmonhoc, 2) >= 2 Then
xlhs2 = "Yeu"
End If
End FunctionChú ý khi sử dụng: Tham số thứ 3 (monchuyen) nếu không có thì sẽ áp dụng cho khối không chuyên, nếu có thì áp dụng cho khối chuyên
Chẳng hạn ở ô U4

- Áp dụng cho khối chuyên:


=XeploaiHS_THCS(G4:S4,T4)

- Áp dụng cho khối chuyên:


=XeploaiHS_THCS(G4:S4,T4,N4)
N4 - chính là môn chuyên (ngoại ngữ...)

huuhungpc
23-10-06, 03:20 PM
Vô cùng cảm ơn bác nvson đã dốc hết tâm sức giúp đỡ giúp tôi trong việc dùng hàm "ếch xeo" để xếp loại học lực học sinh THCS và THPT. Đây thực là điêu vô cùng quý báu đối với giáo viên chúng tôi. Quý vị nào cần xin tải ở bài viết số 3 (hàm excel) và số 4 (Visual Basic). Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trươc khi dùng!

huuhungpc
25-10-06, 10:51 AM
Kính gửi bác nvson! (các bác giáo viên quan tâm chú ý)
Qua mấy ngày thử nghiệm các hàm VB và excel của bác viết, các giáo viên của chúng tôi lại gặp những thắc mắc sau:
- Khối lớp 6,7 không học môn Hóa học nên cột Ngữ văn bị thay đổi, dẫn đến kết quả học lực cũng bị ảnh hưởng.
- Khối lớp 9 cũng bị kết quả tương tự vì học kỳ II lại không học môn nhạc họa.
Vậy bác có thể nghiên cứu giúp: phải làm thế nào để với bảng điểm như mau_new.xls thì máy chỉ tính các cột có giá trị, các cột không nhập coi như không học được không ạ. Mong bác nghiên cứu giúp vì tới nay vẫn chưa thể quản lý điểm của học sinh trong trường được.
Cảm ơn bác nhiều.

nvson
25-10-06, 01:39 PM
Có lẽ do file mau.xls của bạn mình download về mình không sửa ô tính điểm trung bình học kỳ DTBhk.


=SUM(G4:S4,G4,K4)/(COUNTA(G4:S4)+2)


Khi sử dụng cần chú ý:
- Bạn có thể thêm cột hoặc xoá cột để thêm môn học hoặc xoá môn học mà vẫn không ảnh hưởng gì.
- Nếu bạn muốn cả trường đều sử dụng chung một file thì có thể thêm các cột (trong khoảng từ cột H đến cột R). Các lớp không có môn nào thì không cần nhập.
- Nếu bạn có ý định sắp xếp lại trật tự các môn học thì chỉ cần chú ý 2 cột chứa môn toán và môn văn (vì 2 môn đó nhân hệ số 2) để thay đổi trong ô DTBhk (chính là G4 và K4 đấy).
Hàm VBA thì thêm 2 tham số là môn Toán và môn Văn thôi.

XLHS_THCS(diemmonhoc As Range, DiemTB, MonToan, MonVan, Optional MonChuyen)
Trong đó:
diemmonhoc: chọn mảng chứa tất cả các điểm của học sinh
DiemTB: Chọn ô chứa điểm trung bình (học kỳ)
MonToan: Chọn ô chứa điểm môn Toán
MonVan: Chọn ô chứa điểm môn Văn
MonChuyen: Chọn ô chứa điểm môn chuyên (nếu không chuyên thì không cần gọi thông số này)

huuhungpc
10-11-06, 04:35 PM
Qua sự gíup đỡ nhiệt tình của bác nvson, tôi đã hòan thành xong chương trình quản lý học sinh THCS bằng Excel. Nay gửi tất cả các bác giáo viên dùng thử và cho ý kiến nhé. Xin cảm ơn diễn đàn. có cả thảy 3 tập tin. Đ5c kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

huuhungpc
26-11-06, 12:54 PM
Các bác giáo viên lưu ý. Qua thử nghiệm thực tế thì phần mềm của tôi hôm trước. Bị sai nhiều khi xếp loại các trường hợp hịc sinh bị xếp loại từ trung bình trờ xuống. Nay tôi đã sửa lại, bác nào đang dùng thì copy du lieu qua này là ổn thôi (Copy công thức không cũng được.)

nvson
13-12-06, 05:15 PM
Dựa vào file của anh HuuHungPC tôi có chỉnh sửa đôi chút.
Các bạn download về dùng thử rồi cho ý kiến để tôi hoàn thiện!
Cách sử dụng:
Giải nén 2 file vào cùng 1 thư mục.
Chạy Excel, rồi Add-Ins file QLHS.xla

http://i101.photobucket.com/albums/m41/nvson/QLHS.jpg

thanhle
28-01-07, 07:22 PM
QLHS rat hay. Cam on ban nvson rat nhieu, QLHS la cai ma toi dang tim kiem. Nhung ban co the huong dan cho toi cach lam the nao de duoc nhu the khong. Toi rat biet on neu duoc ban chi dan giup.
Toi cung co viet mot chuong trinh dung de xep loai hoc sinh THCS cua tung lop roi thong ke thanh ket qua cua ca truong. Neu chi su dung cho mot truong thi khong co van de gi, nhung de cho nhieu truong su dung thi phai dieu chinh thu cong (do so lop thay doi) rat bat tien va de sai sot. Toi can mot chuong trinh co tinh tu dong hon. Ban giup toi nhe, nvson.

Rieng ve QLHS cua ban thi thieu mon Tin hoc, con o phieu bao diem thi khong thay ket qua cac o diem TB, hoc luc, hanh kiem va danh hieu thi dua.

Cam on ban mot lan nua

---------------
OverAC: Bạn nên post bài có dấu nhé.

ngtuan
31-01-07, 09:19 PM
chuong trinh "QLHS" khong on,
1. Neu nhap mon van la mot mon la 5, mot mon la 1 tat ca ca mon con lai la 10 -> trung binh, dung ra la yeu.
2. chuong chinh khong tong quat vi co truong co mon den he so 3.
3. mon the duc neu hoc sinh duoc mien thi sao.

ThuNghi
01-02-07, 11:52 AM
Theo tôi, CT của anh NVSON là tuyệt và công phu, còn làm sao có thể dự trù hết các tình huống, phần mềm này mở nên các bạn có thể tham gia SC theo ý mình. Anh NVSon đã giúp chúng ta phần xây dựng CT là quá tốt rồi.
Còn nếu cụ thể bạn cần thế nào thì up file, sẽ có người giải quyết hộ các bạn.

ngtuan
03-02-07, 10:18 AM
-Bạn không hiểu gì cả, quan trọng của qui chế 40 là xếp loại học lực cho học sinh, và tính điểm trung bình thì phải loại trừ khả năng học sinh được miễn thể dục.
-Qui chế 40 là phân làm nhiều ban, nhưng chương trình không tổng quát, vì bám theo ban thì làm sao chạy được, vấn đề ở việc phân ban là ở hệ số môn học.
-Chỉ có cái khó là vấn đề xếp hạng, vì mỗi tỉnh thành khác nhau lại qui định 1 cách xếp hạng cho học sinh khác nhau.
-Bài toán này giải quyết không khó. tôi đã viết xong cho tất cả các mục, còn xếp hạng vì không biết qui định cụ thể của mỗi tỉnh nên bỏ trống thôi, Ai cần thì liên hệ qua mail: tuan_nguyen461@yahoo.com. tôi sent cho

thanhle
04-02-07, 10:08 PM
Điều tôi cần là cấu trúc của "QLHS" do ban nvson viết, còn hình thức và nội dung thì tuỳ mỗi người có thể "chế biến" theo thói quen sử dụng.

Bạn ngtuan, xin hãy gởi cho tôi bài toán mà bạn đã giải quyết.
Cảm ơn.

concuada
05-02-07, 09:12 PM
thế thì làm sao sửa được chương trình này theo quy định riêng trong khi bị khoá nhỉ
các bác chỉ cho cách với VBA bị khoá rồi

haitcv
15-06-07, 11:35 PM
Tôi đã xem sản phẩm của các Bác rồi ! rất cảm ơn các Bác
nhưng các bác cho hỏi có cách gì tạo được bảng cho toàn trường để mọi GV giảng dạy có thể tham gia với chứ mình GV chủ nhiệm nhập điểm thì rõ khổ. còn nếu GV bộ môn mà đi nhập cho từng lớp 1 thì trong máy có quá nhiều file không thống kê toàn trường được
và tôi thấy các bác chưa hổ trợ được việc nhập thiếu cột điểm của GV vd theo qĐịnh HS A phải có 7 cột điểm khi nhập 6 cột sẽ không cho kết quả trung bình môn như vậy sẽ tránh sai qui chế khi nhập thiếu cột điểm

Tôi cũng đã viết xong cho 1500 HS nhưng mắc một tội là file quá lớn 35MB và liên kết nhiều công thức nên chạy rất chậm theo các bác có cách gì viết nhẹ hơn không giúp tôi với

tedaynui
16-06-07, 09:42 AM
Chào haitcv
Chỉ có 1500 hs mà file lớn 35Mb vậy là quá lớn rồi đó bạn. Vậy mỗi lần Enter chắc phải chờ mệt luôn. Mình nghĩ bạn quản lý 1500 hs vừa hồ sơ, lý lịch, điểm số, thống kê... thì file cũng không > 15 Mb
Thân !

chibi
16-06-07, 11:33 AM
Bài toán này giải quyết không khó. tôi đã viết xong cho tất cả các mục, còn xếp hạng vì không biết qui định cụ thể của mỗi tỉnh nên bỏ trống thôi, Ai cần thì liên hệ qua mail: tuan_nguyen461@yahoo.com. tôi sent cho
Bạn post file của mình lên diễn đàn để mọi người tham khảo


nhưng các bác cho hỏi có cách gì tạo được bảng cho toàn trường để mọi GV giảng dạy có thể tham gia với chứ mình GV chủ nhiệm nhập điểm thì rõ khổ. còn nếu GV bộ môn mà đi nhập cho từng lớp 1 thì trong máy có quá nhiều file không thống kê toàn trường được

Theo tôi lên xây dựng bảng điểm trên một sheets, mỗi giáo viên được cấp 1 mật khẩu và tương ứng sẽ hiện ra các cột điểm bộ môn của giáo viên đó.

haitcv
17-06-07, 08:57 PM
Chào các bạn!
Mình cũng nghĩ rằng nên tạo mỗi môn học trên một sheet để bảo vệ song thực thế ở mình một GV có thể dạy nhiều phân môn thì biết bảo vệ thế nào? thôi thì tạo 15 môn trên 1 sheet để tiện đặt tên vùng
- Còn Gv có bảng nhập điểm phụ có thể nhập ở nhà, mang dến trường chép dán vào và in ra điểm TBM mang về nhà kiểm tra điểm nhập là xong mọi thống kê báo cáo trường đã có sẵn không cần GV báo cáo nữa..
-Thực tế năm học vừa qua GV toàn trường mình cũng ủng hộ và đã thực hiện thành công.
Nhưng báo hại trường phải mua thêm ram cho máy

file thì mình đã Zip lại rồi (6MB) nhưng mình mới tham gia diễn đàn này chưa biết post nó bằng cách nào bạn nào hướng dẫn cho mình cách post nhé.(6MB) post được không Có hướng dẫn liên hệ gì cho mình qua mail này haitcv@gmail.com

chibi
17-06-07, 10:30 PM
Gửi các bạn một file ví dụ về đăng nhập đơn giản để nhập điểm của từng giáo viên.
Sheet Main: Danh sách giáo viên gồm Họ tên, mật khẩu, Dạy môn, lớp
Sheet Diem: Danh sách điểm của toàn trường.

ongtrungducmx25
07-09-07, 06:36 PM
Dựa vào file của anh HuuHungPC tôi có chỉnh sửa đôi chút.
Các bạn download về dùng thử rồi cho ý kiến để tôi hoàn thiện!
Cách sử dụng:
Giải nén 2 file vào cùng 1 thư mục.
Chạy Excel, rồi Add-Ins file QLHS.xla
của"nvson"

của tác giả nào zậy mà lại khoá trong VBA mình không xem được! ai là tác giả của nó đây

sonktc
20-10-07, 03:48 PM
Anh HữuHungPC tôi đã down cái file về xài thấy hay : song mới biết về excell Anh có thể cho tôi hỏi tí nghe :
1/ TRONG 2 FILE XeploaiHS_VBA vả XeploaiHS_Excel dùng file nào tốt
2/ TRONG CÔNG THỨC =SUM(G4:S4,G4,K4)/(COUNTA(G4:S4)+2),VÌ SAO MÌNH LẠI CỘNG CHO 2
CÁM ƠN ANH.

huuhungpc
30-10-07, 05:39 PM
Dùng VBA thì tôi chưa có điều kiện để kiểm tra trên số lượng lớn nên chưa rõ chính xác hay không. Còn về Excel, thì đã kiểm tra ok, nhưng có một số sai sót nhỏ về thống kê, có thể bạn sẽ sửa được ngay thôi. Thời gian tới tôi sẽ post lên bản chính thức cho mọi người.
- Hàm bạn hỏi ở bảng, cột nào xin bác nói rõ hơn để tôi coi lại và giải thích sau.

ongtrungducmx25
30-10-07, 06:36 PM
cái này thì chỉ là bảng tham khảo thôi mà nếu muốn thì các bạn lập danh sách những người nhập điểm toàn diện hơn tại mỗi người thì có một mật khẩu riêng rồi thì không có gì nhầm lẫn hết

dodokg
23-10-08, 08:39 PM
Và đây là hàm viết cho cả khối chuyên và khối không chuyênPublic Function xlhs2(diemmonhoc As Range, diemtb, Optional monchuyen) As String
'Lay tron diem trung binh sau dau thap phan 1 so
diemtb = Round(diemtb, 1)
If IsMissing(monchuyen) Then
If diemtb >= 8 And (diemmonhoc.Cells(1, 1) >= 8 Or diemmonhoc.Cells(1, 5) >= 8) And Application.WorksheetFunction.Min(diemmonhoc) >= 6.5 Then
xlhs2 = "Gioi"
ElseIf diemtb >= 6.5 And (diemmonhoc.Cells(1, 1) >= 6.5 Or diemmonhoc.Cells(1, 5) >= 6.5) And Application.WorksheetFunction.Min(diemmonhoc) >= 5 Then
xlhs2 = "Kha"
ElseIf diemtb >= 5 And (diemmonhoc.Cells(1, 1) >= 5 Or diemmonhoc.Cells(1, 5) >= 5) And Application.WorksheetFunction.Min(diemmonhoc) >= 3.5 Then
xlhs2 = "Trung binh"
ElseIf diemtb >= 3.5 And Application.WorksheetFunction.Min(diemmonhoc) >= 2 Then
xlhs2 = "Yeu"
Else
xlhs2 = "Kem"
End If
Else
If diemtb >= 8 And monchuyen >= 8 And Application.WorksheetFunction.Min(diemmonhoc) >= 6.5 Then
xlhs2 = "Gioi"
ElseIf diemtb >= 6.5 And monchuyen >= 6.5 And Application.WorksheetFunction.Min(diemmonhoc) >= 5 Then
xlhs2 = "Kha"
ElseIf diemtb >= 5 And monchuyen >= 5 And Application.WorksheetFunction.Min(diemmonhoc) >= 3.5 Then
xlhs2 = "Trung binh"
ElseIf diemtb >= 3.5 And Application.WorksheetFunction.Min(diemmonhoc) >= 2 Then
xlhs2 = "Yeu"
Else
xlhs2 = "Kem"
End If
End If
'Dieu chinh hoc luc
If diemtb >= 8 And xlhs2 = "Trung binh" And WorksheetFunction.Small(diemmonhoc, 1) < 5 And WorksheetFunction.Small(diemmonhoc, 2) >= 5 Then
xlhs2 = "Kha"
ElseIf diemtb >= 8 And (xlhs2 = "Yeu" Or xlhs2 = "Kem") And WorksheetFunction.Small(diemmonhoc, 1) < 2 And WorksheetFunction.Small(diemmonhoc, 2) >= 2 Then
xlhs2 = "Trung binh"
ElseIf diemtb >= 6.5 And xlhs2 = "Yeu" And WorksheetFunction.Small(diemmonhoc, 1) < 3.5 And WorksheetFunction.Small(diemmonhoc, 2) >= 3.5 Then
xlhs2 = "Trung binh"
ElseIf diemtb >= 6.5 And xlhs2 = "Kem" And WorksheetFunction.Small(diemmonhoc, 1) < 2 And WorksheetFunction.Small(diemmonhoc, 2) >= 2 Then
xlhs2 = "Yeu"
End If
End FunctionChú ý khi sử dụng: Tham số thứ 3 (monchuyen) nếu không có thì sẽ áp dụng cho khối không chuyên, nếu có thì áp dụng cho khối chuyên
Chẳng hạn ở ô U4

- Áp dụng cho khối chuyên:


=XeploaiHS_THCS(G4:S4,T4)

- Áp dụng cho khối chuyên:


=XeploaiHS_THCS(G4:S4,T4,N4)
N4 - chính là môn chuyên (ngoại ngữ...)Chào bác nvson!
cho tôi hỏi mình viết code này vào mục nào sheet1, sheet2 ... hay Thisworkbook khi nhấn Alt+F11 ?

ThuNghi
23-10-08, 09:43 PM
Chào bác nvson!
cho tôi hỏi mình viết code này vào mục nào sheet1, sheet2 ... hay Thisworkbook khi nhấn Alt+F11 ?
Tốt nhất là
nhấn Alt+F11
insert module
Copy toàn bộ dán vào module.

huuhungpc
31-10-08, 07:55 PM
Nhờ các bác sửa giúp công thức trong cột học lực theo quyết định 51/2008 (cụ thể là sheet TONGHOP1,TONGHOP2 và CANAM). Ở đây môn thể dục, nhạc, họa được đánh giá là T,Kh,TB,Y,K chứ không cho điểm như bảng tính của tôi. Tôi thử mãi mà không phù hợp, mong các bác cao tay giúp đỡ. Tôi cũng up luôn cái quy định lên cho các bác thao khảo. phần highlight là phần cần lưu ý nhất. Mong các bác giúp đỡ lần nữa nha. Xin cảm ơn.

phamduylong
31-10-08, 09:08 PM
Nhờ các bác sửa giúp công thức trong cột học lực theo quyết định 51/2008 (cụ thể là sheet TONGHOP1,TONGHOP2 và CANAM). Ở đây môn thể dục, nhạc, họa được đánh giá là T,Kh,TB,Y,K chứ không cho điểm như bảng tính của tôi. Tôi thử mãi mà không phù hợp, mong các bác cao tay giúp đỡ. Tôi cũng up luôn cái quy định lên cho các bác thao khảo. phần highlight là phần cần lưu ý nhất. Mong các bác giúp đỡ lần nữa nha. Xin cảm ơn.
Với quy chế như thế này:
Điều 11. Điểm trung bình môn học, xếp loại trung bình môn học
2. Xếp loại trung bình môn học của học kỳ, cả năm học đối với các môn học đánh giá bằng nhận xét:
Xếp loại trung bình môn học của học kỳ, của cả năm học là mức đánh giá chung kết quả của cả quá trình học tập, mức đánh giá chung được xác định từ kết quả nhận xét các bài KTtx, KTđk, KThk và xem xét mức độ tiến bộ đạt được về kiến thức, kỹ năng, thái độ học tập của học sinh trong cả học kỳ hoặc cả năm học.
thì bó tay. Bạn phải chờ GVBM xếp loại xong rồi lấy mà nhập vào bảng tính vì kết quả cuối cùng của điểm trung bình không phải là con số, mà cũng không phải là T+T+Kh=Kh hay T+T+Kh=T mà còn lệ thuộc vào thái độ học tập của học sinh trong cả học kỳ hoặc cả năm học tức lệ thuộc vào GVBM

letuongqt
31-10-08, 09:11 PM
Các bạn có thể xem thử file sau . Chủ yếu dùng hàm có sẵn êxcl .

huuhungpc
01-11-08, 01:28 PM
Hay quá, tôi đang thử dùng của bác đây nhưng mong các bác có thể giúp bổ sung hàm của tôi được không. vì nếu không tôi phải điều chỉnh rất nhiều sheet điểm của từng lớp. Thời gian tổng hợp điểm giữa kỳ sắp tới rồi.

huuhungpc
01-11-08, 01:32 PM
Với quy chế như thế này:
Điều 11. Điểm trung bình môn học, xếp loại trung bình môn học
2. Xếp loại trung bình môn học của học kỳ, cả năm học đối với các môn học đánh giá bằng nhận xét:
Xếp loại trung bình môn học của học kỳ, của cả năm học là mức đánh giá chung kết quả của cả quá trình học tập, mức đánh giá chung được xác định từ kết quả nhận xét các bài KTtx, KTđk, KThk và xem xét mức độ tiến bộ đạt được về kiến thức, kỹ năng, thái độ học tập của học sinh trong cả học kỳ hoặc cả năm học.
thì bó tay. Bạn phải chờ GVBM xếp loại xong rồi lấy mà nhập vào bảng tính vì kết quả cuối cùng của điểm trung bình không phải là con số, mà cũng không phải là T+T+Kh=Kh hay T+T+Kh=T mà còn lệ thuộc vào thái độ học tập của học sinh trong cả học kỳ hoặc cả năm học tức lệ thuộc vào GVBM

đồng ý với ý kiến của bác nhưng cái em cần chính là đánh giá cuối mỗi kỳ và năm học.

boyxin
04-11-08, 08:17 PM
Nhờ các bác sửa giúp công thức trong cột học lực theo quyết định 51/2008 (cụ thể là sheet TONGHOP1,TONGHOP2 và CANAM). Ở đây môn thể dục, nhạc, họa được đánh giá là T,Kh,TB,Y,K chứ không cho điểm như bảng tính của tôi. Tôi thử mãi mà không phù hợp, mong các bác cao tay giúp đỡ. Tôi cũng up luôn cái quy định lên cho các bác thao khảo. phần highlight là phần cần lưu ý nhất. Mong các bác giúp đỡ lần nữa nha. Xin cảm ơn.


xem thử cách tính này còn chỗ nào sai sót không nhé
Excel XLHL theo QĐ số 51/2008/QĐ-BGDĐT (http://www.giaiphapexcel.com/forum/attachment.php?attachmentid=17708&stc=1&d=1225809571)
(http://www.giaiphapexcel.com/forum/attachment.php?attachmentid=17708&stc=1&d=1225809571)
VBA XLHL theo QĐ số 51/2008/QĐ-BGDĐT (http://www.giaiphapexcel.com/forum/attachment.php?attachmentid=17714&stc=1&d=1225809571)

phamduylong
04-11-08, 10:18 PM
Mình muốn tham gia viết hàm xếp loại với các bạn nhưng xem QĐ 51 thấy nó còn rối hơn QD40. Phải hiểu đúng quy chế mới viết công thức đúng, nhưng trong QĐ51 điều 13 chưa rõ, nhờ các bạn giải thích thêm:

"Điều 13. Tiêu chuẩn xếp loại học kỳ và xếp loại cả năm
1. Loại giỏi, nếu có đủ các tiêu chuẩn dưới đây:
a) Điểm trung bình các môn học từ 8,0 trở lên, trong đó: đối với học sinh THPT chuyên thì điểm môn chuyên từ 8,0 trở lên; đối với học sinh THCS và THPT không chuyên thì có 1 trong 2 môn Toán, Ngữ văn từ 8,0 trở lên;
b) Không có môn học nào điểm trung bình dưới 6,5 hoặc nhận xét dưới loại K.
2. Loại khá, nếu có đủ các tiêu chuẩn dưới đây:
a) Điểm trung bình các môn học từ 6,5 trở lên, trong đó: đối với học sinh THPT chuyên thì điểm môn chuyên từ 6,5 trở lên; đối với học sinh THCS và THPT không chuyên thì có 1 trong 2 môn Toán, Ngữ văn từ 6,5 trở lên;
b) Không có môn học nào điểm trung bình dưới 5,0 hoặc nhận xét dưới loại Tb.
3. Loại trung bình, nếu có đủ các tiêu chuẩn dưới đây:
a) Điểm trung bình các môn học từ 5,0 trở lên, trong đó: đối với học sinh THPT chuyên thì điểm môn chuyên từ 5,0 trở lên; đối với học sinh THCS và THPT không chuyên thì có 1 trong 2 môn Toán, Ngữ văn từ 5,0 trở lên;
b) Không có môn học nào điểm trung bình dưới 3,5 hoặc nhận xét loại Y.
4. Loại yếu: điểm trung bình các môn học từ 3,5 trở lên, không có môn học nào điểm trung bình dưới 2,0 hoặc nhận xét loại kém.
5. Loại kém: các trường hợp còn lại.
6. Nếu ĐTBhk hoặc ĐTBcn đạt mức quy định cho từng loại nói tại các khoản 1, 2, 3 Điều này, nhưng do ĐTB hoặc nhận xét của 1 môn học thấp hơn mức quy định cho loại đó cho nên học lực bị xếp thấp xuống thì được điều chỉnh như sau:
a) Nếu ĐTBhk hoặc ĐTBcn đạt mức loại G nhưng do ĐTB hoặc nhận xét của 1 môn học phải xuống loại Tb thì được điều chỉnh xếp loại K;
b) Nếu ĐTBhk hoặc ĐTBcn đạt mức loại G nhưng do ĐTB hoặc nhận xét của 1 môn học phải xuống loại Y hoặc kém thì được điều chỉnh xếp loại Tb;
c) Nếu ĐTBhk hoặc ĐTBcn đạt mức loại K nhưng do ĐTB hoặc nhận xét của 1 môn học phải xuống loại Y thì được điều chỉnh xếp loại Tb;
d) Nếu ĐTBhk hoặc ĐTBcn đạt mức loại K nhưng do ĐTB hoặc nhận xét của 1 môn học phải xuống loại kém thì được điều chỉnh xếp loại Y;
đ) Nếu ĐTBhk hoặc ĐTBcn đạt mức loại Tb nhưng do ĐTB hoặc nhận xét của 1 môn học phải xuống loại kém thì xếp loại kém, không điều chỉnh xếp loại”.


Điểm trung bình các môn học, ĐTBhk, ĐTBcn giống nhau hay khác nhau. Cách tính các điểm đó như thế nào ?
Nếu giống nhau tại sao trong cùng 1 điều 13 lại sử dụng từ ngữ khác nhau ?
Nếu khác nhau thì cách tính các loại điểm đó như thế nào ?

boyxin
04-11-08, 10:46 PM
Mình muốn tham gia viết hàm xếp loại với các bạn nhưng xem QĐ 51 thấy nó còn rối hơn QD40. Phải hiểu đúng quy chế mới viết công thức đúng, nhưng trong QĐ51 điều 13 chưa rõ, nhờ các bạn giải thích thêm:

Điểm trung bình các môn học, ĐTBhk, ĐTBcn giống nhau hay khác nhau. Cách tính các điểm đó như thế nào ?
Nếu giống nhau tại sao trong cùng 1 điều 13 lại sử dụng từ ngữ khác nhau ?
Nếu khác nhau thì cách tính các loại điểm đó như thế nào ?
Ở chỗ em thì được hướng dẫn như sau:

ĐTBhk là cách nói chung cho ĐTBhk1, ĐTBhk2. Điểm trung bình các môn học: là cách nói chung cho ĐTBhk, ĐTBcn
Cách tính: lấy trung bình các môn tính điểm sau khi đã nhân hệ số
Đối với trường không học môn chuyên thì Toán, Ngữ văn tính hệ số 2, các môn còn lại tính hệ số 1
Ví dụ:
|
G
|
H
|
I
|
J
|
K
|
L
|
M
|
N
|
O
|
P
|
Q
|
R
|
S
|
T
|

3
|
Toán
|

|
Tin
|
Sinh
|
Ngữ văn
|
Sử
|
Địa
|
N. Ngữ
|
GDCD
|
C.nghệ
|
TD
|
Nhạc
|
MT
|
TBmHK
|

4
|
9.9
|
7.4
|
7.8
|
7.8
|
6.5
|
8.1
|
8.3
|
7
|
7.8
|
8
|G|Kém|G|
7.9
|
do vậy ĐTB...
T4 = (toán x 2 + Lý + Tin + Sinh + Ngữ văn x 2+ Sử + Địa + N.Ngữ + GĐC + C.nghệ) / 12
= AVERAGE(G4:P4,G4,K4)
Tham khảo thêm về Vấn đề "Điều chỉnh XLHL" theo QC 40 (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=8787)

phamduylong
06-11-08, 02:52 PM
Các bạn xem lại quy chế này, tôi thấy cách xếp loại trung bình theo quy chế có gì không chặt chẻ, dễ hiểu sai:

Điều 13. Tiêu chuẩn xếp loại học kỳ và xếp loại cả năm
1. Loại giỏi, nếu có đủ các tiêu chuẩn dưới đây:
a) Điểm trung bình các môn học từ 8,0 trở lên, trong đó: đối với học sinh THPT chuyên thì điểm môn chuyên từ 8,0 trở lên; đối với học sinh THCS và THPT không chuyên thì có 1 trong 2 môn Toán, Ngữ văn từ 8,0 trở lên;
b) Không có môn học nào điểm trung bình dưới 6,5 hoặc nhận xét dưới loại K.
2. Loại khá, nếu có đủ các tiêu chuẩn dưới đây:
..........
3. Loại trung bình, nếu có đủ các tiêu chuẩn dưới đây:
a) Điểm trung bình các môn học từ 5,0 trở lên, trong đó: đối với học sinh THPT chuyên thì điểm môn chuyên từ 5,0 trở lên; đối với học sinh THCS và THPT không chuyên thì có 1 trong 2 môn Toán, Ngữ văn từ 5,0 trở lên;
b) Không có môn học nào điểm trung bình dưới 3,5 hoặc nhận xét loại Y.


Câu hoặc nhận xét loại Y hiểu như thế nào?
Ví dụ điểm 2 em A và B cấp THCS:
Giống nhau:
- Trung bình các môn là 5,5. Môn Văn 6, Môn Toán 5
- Không có môn cho điểm nào dưới 3,5
Khác nhau:
Em A có 1 môn xếp loại Y, em B có 1 môn xếp loại TB
Xét theo quy chế thì em A xếp loại TB, còn em B không xếp được TB, mà phải xuống Y ?

Theo tôi, mục 3.b phải là:
b) Không có môn học nào điểm trung bình dưới 3,5 hoặc nhận xét dưới loại Y.

boyxin
06-11-08, 03:19 PM
Các bạn xem lại quy chế này, tôi thấy cách xếp loại trung bình theo quy chế có gì không chặt chẻ, dễ hiểu sai:

Điều 13. Tiêu chuẩn xếp loại học kỳ và xếp loại cả năm
1. Loại giỏi, nếu có đủ các tiêu chuẩn dưới đây:
a) Điểm trung bình các môn học từ 8,0 trở lên, trong đó: đối với học sinh THPT chuyên thì điểm môn chuyên từ 8,0 trở lên; đối với học sinh THCS và THPT không chuyên thì có 1 trong 2 môn Toán, Ngữ văn từ 8,0 trở lên;
b) Không có môn học nào điểm trung bình dưới 6,5 hoặc nhận xét dưới loại K.
2. Loại khá, nếu có đủ các tiêu chuẩn dưới đây:
..........
3. Loại trung bình, nếu có đủ các tiêu chuẩn dưới đây:
a) Điểm trung bình các môn học từ 5,0 trở lên, trong đó: đối với học sinh THPT chuyên thì điểm môn chuyên từ 5,0 trở lên; đối với học sinh THCS và THPT không chuyên thì có 1 trong 2 môn Toán, Ngữ văn từ 5,0 trở lên;
b) Không có môn học nào điểm trung bình dưới 3,5 hoặc nhận xét loại Y.


Câu hoặc nhận xét loại Y hiểu như thế nào?
Ví dụ điểm 2 em A và B cấp THCS:
Giống nhau:
- Trung bình các môn là 5,5. Môn Văn 6, Môn Toán 5
- Không có môn cho điểm nào dưới 3,5
Khác nhau:
Em A có 1 môn xếp loại Y, em B có 1 môn xếp loại TB
Xét theo quy chế thì em A xếp loại TB, còn em B không xếp được TB, mà phải xuống Y ?

Theo tôi, mục 3.b phải là:
b) Không có môn học nào điểm trung bình dưới 3,5 hoặc nhận xét dưới loại Y.

"Điều 13. Tiêu chuẩn xếp loại học kỳ và xếp loại cả năm

1. Loại giỏi, nếu có đủ các tiêu chuẩn dưới đây:
a) ......
b) Không có môn học nào (điểm trung bình dưới 6,5 hoặc nhận xét dưới loại K).

2. Loại khá, nếu có đủ các tiêu chuẩn dưới đây:
a) ......
b) Không có môn học nào (điểm trung bình dưới 5,0 hoặc nhận xét dưới loại Tb).

3. Loại trung bình, nếu có đủ các tiêu chuẩn dưới đây:
a) ......
b) Không có môn học nào (điểm trung bình dưới 3,5 hoặc nhận xét loại Y hoặc kém).

4. Loại yếu:
không có môn học nào (điểm trung bình dưới 2,0 hoặc nhận xét loại kém).

5. Loại kém: các trường hợp còn lại.

Theo em: điều 13, mục 3 khoản b cần thêm "hoặc kém"

phamduylong
06-11-08, 03:39 PM
Theo em: điều 13, mục 3 khoản b cần thêm "hoặc kém"


Theo tôi, mục 3.b phải là:
b) Không có môn học nào điểm trung bình dưới 3,5 hoặc nhận xét dưới loại Y.

Nhưng phải theo quy chế ! Tính sao đây ?

boyxin
06-11-08, 03:48 PM
Nhưng phải theo quy chế ! Tính sao đây ?

Hiiii
Thì xếp bảo sao Ta làm vậy. Tính cũng không được nên tốt nhất là không tính

(công việc cần thiết là lọc ra được những trường hợp đặc biệt như vậy để báo cáo và xin chỉ thị mới)

voda
06-11-08, 06:46 PM
Nguyên văn bởi phamduylong
Ví dụ điểm 2 em A và B cấp THCS:
Giống nhau:
- Trung bình các môn là 5,5. Môn Văn 6, Môn Toán 5
- Không có môn cho điểm nào dưới 3,5
Khác nhau:
Em A có 1 môn xếp loại Y, em B có 1 môn xếp loại TB
Xét theo quy chế thì em A xếp loại TB, còn em B không xếp được TB, mà phải xuống Y ?
Theo tôi, mục 3.b phải là:
b) Không có môn học nào điểm trung bình dưới 3,5 hoặc nhận xét dưới loại Y.


Điều 13:......
b) Không có môn học nào điểm trung bình dưới 3,5 hoặc nhận xét loại Y.

-Theo mình hiểu câu này ý là: Không có môn học nào điểm trung bình dưới 3.5 hoặc không có môn học nào có nhận xét loại Y.
-Hiểu như thế thì em A : xếp loại Y và em B: Xếp loại TB.
-Câu này có chỗ chưa ổn: nếu học sinh có môn nhận xét loại Kém vẫn được xếp TB. Thế nên chỉnh như boyxin là hợp lý

phamduylong
06-11-08, 09:39 PM
1. Loại giỏi, nếu có đủ các tiêu chuẩn dưới đây:
a) Điểm trung bình các môn học từ ......
b) Không có môn học nào điểm trung bình dưới 6,5 hoặc nhận xét dưới loại K.
2. Loại khá, nếu có đủ các tiêu chuẩn dưới đây:
a) Điểm trung bình các môn học từ ......
b) Không có môn học nào điểm trung bình dưới 5,0 hoặc nhận xét dưới loại Tb.
3. Loại trung bình, nếu có đủ các tiêu chuẩn dưới đây:
a) Điểm trung bình các môn học từ ......
b) Không có môn học nào điểm trung bình dưới 3,5 hoặc nhận xét loại Y.

Mình hiểu 3.b là "Không có môn học nào điểm trung bình dưới 3,5 hoặc nhận xét dưới loại Y" vì suy từ loại Giỏi và Khá:
- Giỏi: nhận xét dưới loại K
- Khá: nhận xét dưới loại Tb
- Thì tới TB phải là nhận xét dưới loại Y

boyxin
06-11-08, 09:57 PM
1. Loại giỏi, nếu có đủ các tiêu chuẩn dưới đây:
a) Điểm trung bình các môn học từ ......
b) Không có môn học nào điểm trung bình dưới 6,5 hoặc nhận xét dưới loại K.
2. Loại khá, nếu có đủ các tiêu chuẩn dưới đây:
a) Điểm trung bình các môn học từ ......
b) Không có môn học nào điểm trung bình dưới 5,0 hoặc nhận xét dưới loại Tb.
3. Loại trung bình, nếu có đủ các tiêu chuẩn dưới đây:
a) Điểm trung bình các môn học từ ......
b) Không có môn học nào điểm trung bình dưới 3,5 hoặc nhận xét loại Y.

Mình hiểu 3.b là "Không có môn học nào điểm trung bình dưới 3,5 hoặc nhận xét dưới loại Y" vì suy từ loại Giỏi và Khá:
- Giỏi: nhận xét dưới loại K
- Khá: nhận xét dưới loại Tb
- Thì tới TB phải là nhận xét dưới loại Y

em nghĩ nó không có tính logic như vậy. Bác thử suy tiếp đến loại Yếu nữa xem sao

Nếu xét từ loại kém tính lên
- Kém: là loại tồn kho
- Yếu: Không có môn nào nhận xét loại Kém (và thấp hơn - không có điều này vì đây là loại thấp nhất)
- Thì tới TB phải là: Không có môn nào nhận xét loại Y (và thấp hơn)

......... Vấn đề này có khi phải hỏi BỘ TRƯỞNG ...

huuhungpc
10-11-08, 11:05 AM
xem thử cách tính này còn chỗ nào sai sót không nhé

Excel XLHL theo QĐ số 51/2008/QĐ-BGDĐT (http://www.giaiphapexcel.com/forum/attachment.php?attachmentid=17708&stc=1&d=1225809571)


(http://www.giaiphapexcel.com/forum/attachment.php?attachmentid=17708&stc=1&d=1225809571)
VBA XLHL theo QĐ số 51/2008/QĐ-BGDĐT (http://www.giaiphapexcel.com/forum/attachment.php?attachmentid=17714&stc=1&d=1225809571)

Có rắc rối rồi các bác ạ. Ở chỗ em, khối lớp 9 thì học kỳ I học họa, kỳ 2 học nhạc thì phải làm thế nào đây?

huuhungpc
29-11-08, 06:52 PM
nhờ các bác xem giúp xem bảng tính của bác Boyxin bị lỗi ở chỗ nào mà trường hợp dưới đây bị xếp trung bình. Nhờ các bác (Bác Boyxin nữa nhé) nghiên cứu hộ em, thứ 2 này em phải báo cáo rồi các bác.

boyxin
29-11-08, 08:26 PM
nhờ các bác xem giúp xem bảng tính của bác Boyxin bị lỗi ở chỗ nào mà trường hợp dưới đây bị xếp trung bình. Nhờ các bác (Bác Boyxin nữa nhé) nghiên cứu hộ em, thứ 2 này em phải báo cáo rồi các bác.


Bạn dùng hàm xếp loại viết bằng VBA này chuẩn hơn

VBA XLHL theo QĐ số 51/2008/QĐ-BGDĐT (http://www.giaiphapexcel.com/forum/attachment.php?attachmentid=17714&stc=1&d=1225809571)
(bạn test thêm các trường hợp nhé)


Boyxin đã sửa lại công thức, đã đối chiếu với kết quả dùng hàm VBA
Bạn kiểm tra lại kết quả với dữ liệu khác nhé

dodokg
03-12-08, 02:19 PM
Dựa vào file của anh HuuHungPC tôi có chỉnh sửa đôi chút.
Các bạn download về dùng thử rồi cho ý kiến để tôi hoàn thiện!
Cách sử dụng:
Giải nén 2 file vào cùng 1 thư mục.
Chạy Excel, rồi Add-Ins file QLHS.xla

http://i101.photobucket.com/albums/m41/nvson/QLHS.jpg

Chào thầy NVson!
bây giờ em muốn xem và sửa đổi chút ít về file quanlihocsinh.xla thì phải làm thế nào ạ?
Vì cấp 3 không có môn nhạc....

nvson
04-12-08, 07:45 AM
Chào thầy NVson!
bây giờ em muốn xem và sửa đổi chút ít về file quanlihocsinh.xla thì phải làm thế nào ạ?
Vì cấp 3 không có môn nhạc....


Vậy bạn tham khảo fỉle gốc nhé.
Nếu không có môn nhạc thì bạn không chọn môn đó khi tạo mới

dodokg
09-12-08, 04:58 PM
Vậy bạn tham khảo fỉle gốc nhé.
Nếu không có môn nhạc thì bạn không chọn môn đó khi tạo mới
Cảm ơn thầy son!
Thầy cho em hỏi về phần này nhé!
Bây giờ em quản lí điểm khối 10 ở trường em trong sheet1. bây giờ trong em muốn tạo riêng từng môn trong những sheet khác nhau. Tức là có sheet montoan, monvan.....
và em chỉ nhập điểm ở sheet1
ví dụ: Nhập điểm 15 phút của môn toán ở sheet1 thì trong sheet montoan điểm 15 phút tự động cập nhật.

thì em muốn các sheet đó tự động cập nhật theo
(nhằm để dễ dàng khi in điểm và thống kê theo phân môn)
vậy phải sử dụng hàm (hay viết code thế nào) để thực hiện được điều đó.
Mong thầy giúp đỡ.

sonluan77
18-12-08, 10:25 AM
Đây là bạn xếp loại học lực cho 1 môn rất hay. Nếu dùng hàm trong excel thì vừa dài lại vừa hay nhầm lẫn.
Khi đó tôi chợt nghĩ rằng sắp sơ kết học kì rồi phải xếp loại học lực của học sinh rồi. Trước đó tôi đã sử dụng và có thay đổi đôi chút về cách xếp loại của anh Văn ở Đà Nẵng nhưng dài quá. Vậy bạn có thể giúp tiếp anh em về hàm này được không?

xuandong67
06-04-11, 09:01 PM
Mình xin chia sẻ thêm một tiện ích sổ điểm chủ nhiệm và bộ môn THCS xếp loại 2 môn Nhạc, Họa mà mình vừa mày mò làm xong. Mời mọi người dùng thử và góp ý!

HYen17
07-04-11, 08:03 AM
Đó là điều đầu tiên mình xin mạnh dạn góp với bạn!

Xuân hiếu
26-07-11, 07:55 PM
Xin góp ý bạn như sau nếu bạn thích thì điều chỉnh.
Khi thiết kế phần thống kê bạn nên để riêng ra ngoài một sheet khác.
Và theo ý kiến chủ quan
Bạn thiết kế cho toàn trường trên một file
Theo tôi gồm các sheet sau
1. Bạn làm gì đó (có thể giới thiểu ...)
2. Sheet lý lịch học sinh
3,... Bạn dùng làm điểm của các môn học.
4. Sheet tổng hợp (Bảng điểm tổng hợp)
5. Sheet thống kê báo cáo.
Chúc bạn hoàn thành ứng dụng của bạn tốt hơn..

Mình xin chia sẻ thêm một tiện ích sổ điểm chủ nhiệm và bộ môn THCS xếp loại 2 môn Nhạc, Họa mà mình vừa mày mò làm xong. Mời mọi người dùng thử và góp ý!

Xuân hiếu
26-07-11, 08:01 PM
Tại ví trí điểm trung bình học kỳ I môn Toán của em Nguyễn Vănchahay gì gì đó bạn dùng công thức =Toán!O5 sau đó kéo xuống là xong ngoài ra bạn có thể viết một con macro nhưng làm vậy phiền phức thêm hehe. Chúc bạn thành công

Cảm ơn thầy son!
Thầy cho em hỏi về phần này nhé!
Bây giờ em quản lí điểm khối 10 ở trường em trong sheet1. bây giờ trong em muốn tạo riêng từng môn trong những sheet khác nhau. Tức là có sheet montoan, monvan.....
và em chỉ nhập điểm ở sheet1
ví dụ: Nhập điểm 15 phút của môn toán ở sheet1 thì trong sheet montoan điểm 15 phút tự động cập nhật.

thì em muốn các sheet đó tự động cập nhật theo
(nhằm để dễ dàng khi in điểm và thống kê theo phân môn)
vậy phải sử dụng hàm (hay viết code thế nào) để thực hiện được điều đó.
Mong thầy giúp đỡ.

tamnv9
25-12-11, 11:09 PM
chào các thầy, cô! Nhờ các thầy cô giúp em làm 1 chương trình chạy excel cho nó chuyên nghiệp như các bác với. File đính kèm
Em là giáo viên môn tiếng anh tiểu học: yêu cầu là với file dữ liệu mà em đính kèm, làm thế nào để tạo một chương trình thống kê được như sau:
1) Tổng số HS giỏi, khá, tb, yếu, kém của từng kỹ năng
2) Trong tổng số HS giỏi từng kỹ năng có bao nhiêu nữ
3) Trong Tổng số HS giỏi cả năm có bao nhiêu hs giỏi, khá, tb, yếu là nữ?

Mong mọi người giúp em với nhé, em cám ơn!

HYen17
26-12-11, 05:37 AM
Em là giáo viên môn tiếng anh tiểu học: yêu cầu là với file dữ liệu mà em đính kèm, làm thế nào để tạo một chương trình thống kê được như sau:
1) Tổng số HS giỏi, khá, tb, yếu, kém của từng kỹ năng
2) Trong tổng số HS giỏi từng kỹ năng có bao nhiêu nữ
3) Trong Tổng số HS giỏi cả năm có bao nhiêu hs giỏi, khá, tb, yếu là nữ?


(*) Các kỹ năng đó thể hiện ở đâu vậy bạn? Ở các cột có tiêu đề 'S', 'L' & 'W'?
Mà sao 1 lớp bạn chia làm 2 fần vậy, fần 30 HS đầu là sao? & còn lại là sao?

(**) Không hiểu iêu cầu (3) của bạn là gì luôn? Hay bạn dịch iêu cầu (3) từ tiếng Anh ra tiếng Việt đó hả?

(***) Muốn thống kê được thì fần các tiêu đề của mỗi trang tính trộn lại như vậy là không đạt iêu cầu; chúng ta cần thêm hàng để làm tiêu đề fụ cho các tiêu đề!

(/iết như vậy những người trong ngành may ra mới hiểu! Đành chờ bạn chiếu cố giải thích thêm, để cộng đồng này thêm người tham khảo!

tamnv9
26-12-11, 01:26 PM
Cái đó là do em chỉnh trang in mà, vì in landcape thì chỉ được 30 học sinh thôi nên em làm vậy để qua trang sau nó có dòng tiêu đề để đở phải xem lại trang đầu.
yêu cầu 3 của em là: trong cột HLMCN thì thống kê giúp em Tổng số Hs giỏi trong đó có bao nhieu hs nữ, tương tự cho hs khá....
Các kỹ năng là: S: speaking; L: listening; W: Writting


(*) Các kỹ năng đó thể hiện ở đâu vậy bạn? Ở các cột có tiêu đề 'S', 'L' & 'W'?
Mà sao 1 lớp bạn chia làm 2 fần vậy, fần 30 HS đầu là sao? & còn lại là sao?

(**) Không hiểu iêu cầu (3) của bạn là gì luôn? Hay bạn dịch iêu cầu (3) từ tiếng Anh ra tiếng Việt đó hả?

(***) Muốn thống kê được thì fần các tiêu đề của mỗi trang tính trộn lại như vậy là không đạt iêu cầu; chúng ta cần thêm hàng để làm tiêu đề fụ cho các tiêu đề!

(/iết như vậy những người trong ngành may ra mới hiểu! Đành chờ bạn chiếu cố giải thích thêm, để cộng đồng này thêm người tham khảo!

bebo021999
26-12-11, 01:55 PM
chào các thầy, cô! Nhờ các thầy cô giúp em làm 1 chương trình chạy excel cho nó chuyên nghiệp như các bác với. File đính kèm
Em là giáo viên môn tiếng anh tiểu học: yêu cầu là với file dữ liệu mà em đính kèm, làm thế nào để tạo một chương trình thống kê được như sau:
1) Tổng số HS giỏi, khá, tb, yếu, kém của từng kỹ năng
2) Trong tổng số HS giỏi từng kỹ năng có bao nhiêu nữ
3) Trong Tổng số HS giỏi cả năm có bao nhiêu hs giỏi, khá, tb, yếu là nữ?

Mong mọi người giúp em với nhé, em cám ơn!
Bạn cần bổ sung thêm:
* Điểm HK II (nếu chưa có thì giả định)
* HLMHK2 và CN
* Format mẫu biểu gồm các chỉ tiêu bạn cần.
các yêu cầu 1,2,3 là cho tổng số 6 lớp hay cho từng lớp?

tamnv9
26-12-11, 02:00 PM
Bạn cần bổ sung thêm:
* Điểm HK II (nếu chưa có thì giả định)
* HLMHK2 và CN
* Format mẫu biểu gồm các chỉ tiêu bạn cần.
các yêu cầu 1,2,3 là cho tổng số 6 lớp hay cho từng lớp?
*Fortmat mẫu biểu là giống như một báo cáo khi in ra theo chiều ngang tờ giấy A4, mỗi trang đều có tiêu đề
* Các yêu cầu 1, 2, 3 là cho từng lớp đấy ạ

ChanhTQ@
27-12-11, 07:32 AM
*Fortmat mẫu biểu là giống như một báo cáo khi in ra theo chiều ngang tờ giấy A4, mỗi trang đều có tiêu đề
* Các yêu cầu 1, 2, 3 là cho từng lớp đấy ạ

Chọn lớp tại [B6] của trang 'ThKe'

Macro sẽ cho bảng thống kê bên cạnh & tại trang 'Lop' có thành tích học tập của lớp đó.

Chắc bạn sẽ còn nhiều ý kiến! . . . .

tamnv9
29-12-11, 01:16 PM
cám ơn bạn đã giải đáp thắc mắc, mình sẽ nghiên cứu!