PDA

View Full Version : Giúp tạo hyperlink đến một template word 2010?



lekhoa
06-09-12, 11:59 PM
Trong Excel 2010 mình muốn tạo hyperlink đến một file Template work 2010 mà khi open hyperlink thì nó tạo một new document dựa trên file template đó chứ không open cái file template như mặt định.

Có cách nào làm đựơc không?

Search trên microsoft chỉ thấy có Article này: http://support.microsoft.com/kb/278627 nói đúng vấn đề mình nhưng mà chỉ làm với Office 2003 thôi.

cảm ơn.