PDA

View Full Version : [Hỏi] Hàm chỉ cộng thông số của số lượng dòng theo số mình đặtpentium4
29-08-12, 07:04 PM
Em đang làm bài tập, có 1 chút vấn đề, mong anh em giúp đỡ
Vì bài toán cho mỗi đề 1 số lượng thông số khác nhau ( 10,15,20 thông số) Em đặt excel số lượng dòng nhiều ( 30 dòng ) vì vậy đối với bài chỉ ra 10 thông số, em chỉ muốn cộng 10dòng đầu tiên, hoặc sang bài khác có 13 dòng , 15, 20 dòng thì chỉ cộng trong số em đã xác định ( em để 1 ô giá trị N = số lượng thông số ra trong đề bài )
Nếu sum tất cả, chỉ trong trường hợp đơn giản, còn như em , các cột sau còn cộng trừ nhân chia, ví dụ như có 10 thông số , từ các dòng từ 11 đến 30 là bỏ trống và nhận giá trị 0, do đó khi tính toán sẽ bị tính sai nếu như mình sum toàn bộ cột đó cả 30 dòng )
Em đính kèm file, các bác em và hướng dẫn em với ạ
*** Trong file em đang làm dở , thì từ dòng 13 đổ đi, sẽ vẫn có giá trị, mặc dù ko sử dụng, nên khi sum em chỉ muốn sum từ dòng 1 đến dòng 12 thôi và số 12 đó em lấy từ ô KT mẫu , như vậy thì phải đặt hàm như thế nào ạ
http://i339.photobucket.com/albums/n480/hocsinhtungthien/ktl.jpg

pentium4
30-08-12, 01:06 AM
các bác xem giúp em với

huuthang_bd
30-08-12, 08:51 AM
Ví dụ bạn muốn cộng tổng vùng A1:A12. Bạn có thể dùng một trong hai cách sau:
1. Dùng hàm OFFSET()

=SUM(OFFSET(A1,,,12))
2. Dùng hàm INDIRECT()

=SUM(INDIRECT("A1:A"&12))
Trong các công thức trên, bạn thay số 12 bằng ô chứa giá trị 12.

pentium4
30-08-12, 11:37 AM
Ví dụ bạn muốn cộng tổng vùng A1:A12. Bạn có thể dùng một trong hai cách sau:
1. Dùng hàm OFFSET()

=SUM(OFFSET(A1,,,12))
2. Dùng hàm INDIRECT()

=SUM(INDIRECT("A1:A"&12))
Trong các công thức trên, bạn thay số 12 bằng ô chứa giá trị 12.
Trong trường hợp cụ thể em muốn cộng từ F2;F13 ( 12 dòng của cột F ) và cái số 12 là lấy ở O2 ( Kích thước Mẫu ) thì em đặt hàm chính xác như nào hả bác
Bảng này em muốn là em nhập 2 cột Xi, Yi và ô kích thước mẫu, sau đó excel tự tính toàn bộ các cột khác cho em ý bác ạ

Good-Luck
31-08-12, 08:05 PM
Trong trường hợp cụ thể em muốn cộng từ F2;F13 ( 12 dòng của cột F ) và cái số 12 là lấy ở O2 ( Kích thước Mẫu ) thì em đặt hàm chính xác như nào hả bác
Bảng này em muốn là em nhập 2 cột Xi, Yi và ô kích thước mẫu, sau đó excel tự tính toàn bộ các cột khác cho em ý bác ạ

bạn muốn cộng bao nhiêu dòng thì sự dụng từ số khởi điểm cộng với số dòng bạn muốn, ví dụ:

bạn muốn cộng từ A3 xuống 12 dòng thì bạn phải dung la :
sum(INDIRECT("a3:a"&15))
vì số 15 là số thứ tự dòng của bản tính