PDA

View Full Version : Bảng lương mẫu (Dùng để tham khảo)Người Đưa Tin
24-12-07, 01:01 PM
Kính mạn phép diễn đàn cho tôi viết bài này lên mong được chia sẻ kinh nghiệm của anh chị trong giải pháp excel nhẳm để hoàn chỉnh hệ thống các phép tính trong bảng lương này. (Bài này có gởi tại diễn đàn webketoan.vn)

Tôi xin gởi đến các bạn 1 file tính lương có tên (mau luong) để các bạn tham khảo và tư vấn thêm vì tôi cũng không rành excel, VPA. chỉ biết sử dụng công thức tính toán bình thường của excel vả lại không biết sử dụng Macro gì cả.

Xin giới thiệu sơ lược các sheet của file mẫu lương này. (Phần này có trong sheet – trình bày của file mẫu lương này)
Tôi chia ra làm 2 bảng lương, bảng lương trong hợp đồng lao động dài hạn (sheet ky 1 - sheet ky 2) và bảng lương hợp đồng lao động thời vụ/thuê ngoài (sheet TN-K1 - sheet TN-K2)
Bảng lương trong hợp đồng lao động dài hạn (sheet ky 1 - sheet ky 2). Bảng lương này có tính trích BHXH & BHYT (sheet ky 2), Thuế TNCN
và bảng lương hợp đồng lao động thời vụ/thuê ngoài (sheet TN-K1 - sheet TN-K2). Bảng lương này không trích BHXH & BHYT (sheet TN-K2)

Có nhiều cách để làm bảng lương, có thể không cần 2 bảng lương như tôi trình bày. Bạn có thể xây dựng mỗi đối tượng lao động có 1 mã số nhân viên
kết hợp với 1 "Mã số" của loại hợp đồng lao động (Xác định thời hạn, không thời hạn, thời vụ) -> Từ đó bạn có thể phát huy để lập công thức tính toán :
Đối tượng lao động "Mã số nhân viên" + "Mã số" của loại hợp đồng lao động để từ đó bạn có lập công thức tính toán trích BHXH, BHYT (cột 15 và cột 16 theo mẫu bảng lương đính kèm)
(Có những trường hợp đối tượng lao động đó là loại hợp đồng dài hạn nhưng lại quá tuổi tham gia BHXH/BHYT ????) -> Không tính trích BHXH, BHYT

Được biết có nhiều đơn vị, họ lập bảng lương thuần tuý là lương cơ bản (Mức lương tham gia BHXH) còn phần phụ cấp lập riêng 1 bảng (không đưa phụ cấp vào bảng lương này)
Trong những trường hợp này vậy các bạn hình dung phải lập ra bao nhiêu bảng lương rồi nhé. (Điều này có phần tế nhị tôi không trao đổi đề cập ở đây
Các bạn chịu khó suy nghĩ thêm tại sao người ta làm như vậy ???) - Quá mệt mỏi !!!!!

Sau đây chúng ta cùng đi vào mẫu lương này nhe :
Cột hệ số, giả sử ở đây tôi cộng tất cả các hệ số phụ cấp lại là 1.5 của trong hệ thống thang lương, bảng lương của doanh nghiệp đăng ký với Phòng LĐTBXH

Giả định Các khoản phụ cấp mọi người bằng nhau, hệ số là 1.5. Khoản phụ cấp này gọi là phụ cấp sinh hoạt cho :
Phụ cấp sinh hoạt của Bảng lương trong hợp đồng lao động dài hạn của sheet ky 2 - ở cột 9
Phụ cấp sinh hoạt của Bảng lương hợp đồng lao động thời vụ - thuê ngoài của sheet TN-K2 ở cột 12

Bảng lương trong hợp đồng lao động dài hạn Cột AE là cột Thu nhập chịu thuế = Tổng cộng {cột 13} - (BHXH {cột 15} + BHYT{cột 16}) (Xem công thức)

Trong Bảng lương này :
BHXH trả thay lương tôi không có đưa vào bảng lương này (trường hợp ốm đau, thai sản,…)
Chỉ tính chế độ nghỉ phép năm nếu có.

Lưu ý :
Khi áp dụng bảng lương này trường hợp người lao động không đảm số ngày công (cột 2 - của sheet Ky 2) hoặc (cột 5 - cùa sheet TN-K2)
thì các khoản từ cột 4 đến cột 9 cũng giảm theo tương ứng. Riêng cột 10 và 11có cách tính khác (Xem ---->)
Và cột 12 - Phụ cấp khác (có thể tính theo doanh thu,sản phẩm….cột này có cách tính khác lấy số liệu khác đỗ về)
Xem minh hoạ :
Ở file mẫu lương này tôi chỉ trình bày các phép tính toán đơn giản, không dùng macro (Vì không biết). Cả việc in Phiếu lương tôi cũng chưa biết thiết lập mail merge nữa.

Các bạn sau khi tham khảo xong tuỳ nghi các bạn sử dụng. Có thể lock các cell cho người nhập liệu không tham gia sửa đổi công thức của mình.
Hơn nữa, tôi cũng không tham vọng và cũng chưa nghĩ ra cách lập quản lý hồ sơ nhân sự tại đây : Như theo dõi số ngày nghỉ (không phép, có phép) để tính toán đối chiếu khi chi trả chế độ cho những lao động còn phép năm mà chưa đi (do nhu cầu công tác của doanh nghiệp) hoặc theo dõi BHXH của lao động,….(Mặc dầu rất muốn)
Xin được hướng dẫn thêm

Chân thành cám ơn.
(Mặc dầu đang bận nhưng hứa các thành viên webketoan.vn nên hôm nay cố gắng lắm mới gởi lên để cùng học tập)

Người Đưa Tin
24-12-07, 02:03 PM
Bổ sung thông tin, khi thực hiện làm lương :
Theo luật thuế Thu nhập cá nhân - Luật số:04/2007/QH12 – (Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007)Thời hạn hiệu lực : Điều 34. Hiệu lực thi hành
1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.


Điều 19. Giảm trừ gia cảnh
1. Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú. Giảm trừ gia cảnh gồm hai phần sau đây:
a) Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 4 triệu đồng/tháng (48 triệu đồng/năm);
b) Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 1,6 triệu đồng/tháng.
2. Việc xác định mức giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc thực hiện theo nguyên tắc mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một đối tượng nộp thuế.
3. Người phụ thuộc là người mà đối tượng nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng, bao gồm:
a) Con chưa thành niên; con bị tàn tật, không có khả năng lao động;
b) Các cá nhân không có thu nhập hoặc có thu nhập không vượt quá mức quy định, bao gồm con thành niên đang học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hoặc học nghề; vợ hoặc chồng không có khả năng lao động; bố, mẹ đã hết tuổi lao động hoặc không có khả năng lao động; những người khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng.
Chính phủ quy định mức thu nhập, kê khai để xác định người phụ thuộc được tính giảm trừ gia cảnh.
Điều 20. Giảm trừ đối với các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo
1. Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo được trừ vào thu nhập trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú, bao gồm:
a) Khoản đóng góp vào tổ chức, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người tàn tật, người già không nơi nương tựa;
b) Khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học.
2. Tổ chức, cơ sở và các quỹ quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập hoặc công nhận, hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, khuyến học, không nhằm mục đích lợi nhuận.
Điều 21. Thu nhập tính thuế
1. Thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công là tổng thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 10 và Điều 11 của Luật này, trừ các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành, nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc, các khoản giảm trừ quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Luật này.
2. Thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản, trúng thưởng, tiền bản quyền, nhượng quyền thương mại, nhận thừa kế, quà tặng là thu nhập chịu thuế quy định tại các điều 12, 13, 14, 15, 16, 17 và 18 của Luật này.

Điều 22. Biểu thuế luỹ tiến từng phần
1. Biểu thuế luỹ tiến từng phần áp dụng đối với thu nhập tính thuế quy định tại khoản 1 Điều 21 của Luật này.
2. Biểu thuế luỹ tiến từng phần được quy định như sau:
Bậc thuế Phần thu nhập tính thuế/năm
(triệu đồng) Phần thu nhập tính thuế/tháng
(triệu đồng) Thuế suất (%)
1 Đến 60 Đến 5 5
2 Trên 60 đến 120 Trên 5 đến 10 10
3 Trên 120 đến 216 Trên 10 đến 18 15
4 Trên 216 đến 384 Trên 18 đến 32 20
5 Trên 384 đến 624 Trên 32 đến 52 25
6 Trên 624 đến 960 Trên 52 đến 80 30
7 Trên 960 Trên 80 35

Vậy phải lưu ý lại công thức tính toán trích thuế TNCN nhé.
Mình cũng chưa biết bản thân mình được trừ mấy mức gia cảnh nữa đây!!!
Thanks.


P/S : Bài này mình có viết tại diễn đàn

http://www.webketoan.vn/forum/showthread.php?p=327746#post327746

Người Đưa Tin
24-12-07, 08:28 PM
Gởi bổ sung :1 file lương khác, cách trình bày tương đối cũng như file mau luong vừa gởi. Nhưng ở đây việc thanh toán lương thực hiện chi trả 1 lần vào ngày cuối tháng.
Các tỉ lệ phụ cấp khác nhau.Cách tính trích BHXH gồm mức lương căn bản + Phụ cấp chức vụ.Các cột tỉ lệ phụ cấp được đặc và khai báo ở phía sau bảng tính
Do đặc thù của mỗi cơ quan BHXH quận nhằm " khuyến khích " các doanh nghiệp tham gia BHXH nên có cách tính khác nhau. Có nơi thì lấy trên lương cơ bản, có nơi thì tính lương cơ bản + phụ cấp chức vụ, và có những nơi lại tính lương cơ bản + phụ cấp chức vụ + phụ cấp trách nhiệm,....
----------
Gởi kèm theo luật thuế TNCN để các bạn tham khảo.

P/S : Chúc tất cả một mùa Giáng Sinh An Bình, Hạnh Phúc, công việc thuận lợi và nhiều thành đạt

ThuNghi
25-12-07, 10:10 AM
Cám ơn Bác KTGG nhiều lắm.
Bác cho em hỏi, từ 2000-2004 em có làm 1 CQ mà chưa đóng BH và CQ ấy cũng không đóng. Vậy khi CQ cũ làm thủ tục BH, em muốn tham gia vào để liên tục. Liệu có được không.

Người Đưa Tin
25-12-07, 12:47 PM
Anh ThuNghi mến,

Trường hợp trước đây anh đã công tác cho 1 cơ quan nào đó (quá trình từ 2000->2004), do nguyên nhân nào đó mà cơ quan chưa tham gia BHXH xã hội cho người lao động.
Giờ muốn tham gia thì cơ quan phải lập hồ sơ đăng ký tham gia BHXH (Nhưng phải toàn cơ quan trừ những người đã nghỉ việc)
Nhưng không hiểu nếu muốn tham gia BHXH thì phải tính từ 2000->2007 chứ sao lại chỉ có 2000-> 2004 thôi còn 3 năm sau thì sau.

Ngoài ra không rõ bộ phận làm lương Từ 2000-2004 trước đây có tính trích BHXH, BHYT trừ vào lương của nhân viên chưa ?
Nếu khoản này chưa trích, thì liệu sao này khi cơ quan lập hồ sơ đăng ký tham gia BHXH thì nguồn nào để cơ quan trích nộp. Còn nếu có thì quá tuyệt. Nhưng điều này nói lên cơ quan chiếm dụng của người lao động rồi. Sẵn nói thì mình trình bày luôn trường hợp trước đây bộ phận nhân sự/kế toán chưa trích khấu trừ khoản BHXH, BHYT vào lương, nhưng chủ doanh nghiệp đồng ý mua “tham gia” BHXH cho thời gian như anh nói, lúc ấy khoản tiền tham gia BHXH /BHYT họ sẽ trừ dần vào lương của lao động sau.
Mình nghĩ chắc anh chuyên môn về lĩnh vực kỹ thuật nên không quan tâm bộ phận nhân sự/kế toán tiền lương họ làm như thế nào.Miễn sao đến tháng là nhận tiền lương thôi

Cách tính trích nộp BHXH & BHYT:
BHXH & BHYT được trích nộp trên Mức lương tham gia BHXH vàđược tính như sau :
BHXH – 5% và BHYT 1% của (Người lao động bị trích trừ trong lương)
BHXH –15% và BHYT 2% của (Đơn vị tính vào chi phí)
Tổng cộng : 23%, trong đó :
BHXH phải nộp : 20% & BHYT phải nộp : 3%
Giờ Cty tham gia là phải nộp tổng cộng 23% của Mức lương tham gia BHXH.
Liệu Công Ty có thực hiện được không ? Vì cơ quan BHXH không bán BHXH cho cá nhân. Riêng người lao động thì bị thiệt thòi cho những thời gian qua không có đi khám chữa bệnh.
Nhiều đơn vị hiện nay họ không muốn tham gia từ lúc thành lập doanh nghiệp đến 1 thời điểm t nào đó ??? (Sợ bị truy thu) Giờ họ làm công văn giải trình đến cơ quan BHXH nêu lý do và kính đề nghị cơ quan xem xét hướng dẫn hỗ trợ để doanh nghiệp tham gia BHXH theo chế độ qui định. Chính bản thân tôi cũng được cơ quan BHXH hỗ trợ cho những trường hợp này khi tôi lãnh làm kế toán cho những doanh nghiệp mà họ không am hiểu hoặc “lách luật” không đúng. Cơ quan BHXH rất thông cảm cho những người đi thực hiện như tôi. Họ hướng dẫn tận tình và thông qua cho doanh nghiệp những năm trước đó thôi. (Mặc dầu là BHXH dạng bắt buộc)
Còn nếu tham gia từ đầu như anh trình bày thì tốt quá. Cơ quan BHXH sẵn sàng tiếp đón.
--------
Có gì mình trình bày chưa rõ anh cứ trao đổi thêm nhe. Không rõ mình trình bày như vậy có đúng ý của anh đặt vấn đề chưa.
Sẵn đây mình gởi lên diễn đàn các biểu mẫu BHXH để các anh chị mình tham khảo.
Các anh chị có thể xem các chế độ chính sách BHXH, BHYT cùng các biểu mẫu tại đường link của BHXH – TP. HCM
http://www.bhxhhcm.org.vn/default.aspx (http://www.bhxhhcm.org.vn/default.aspx)

Anh muốn cơ quan cũ làm thủ tục tham gia đăng ký BHXH đồng thời chứng minh “chốt sổ BHXH” cho anh có tham gia BHXH từ thời gian 2000->20004. Sau đó cơ quan làm thủ tục chốt sổ để chuyển qua cơ quan mới để anh có thời gian liên tục như anh trình bày. (Anh đọc lại phần trên xem cơ quan cũ có bị vướng mắc gì không và anh có đồng ý trích trả lại tiền lương khi cơ quan cũ tham gia BHXH từ 2000 đến 2004”nếu những năm đó bộ phận làm lương họ chưa trích khấu trừ khoản BHXH, BHYT.)
Trường hợp cơ quan chưa trích khấu trừ lương thì anh nên bỏ luôn. Vì có thể sau khi chốt sổ có 2 hướng giải quyết :
- Làm đơn xin trợ cấp 1 lần (1 năm tham gia được hường 1 tháng ½ trên tổng số tiền lương tham gia bình quân/chia cho tổng số thời gian)” Đóng thì nhiều đấy nhưng 12 tháng thì chỉ được 1 tháng ½ )
- Chuyển sổ qua cơ quan đang công tác. Phải làm thủ tục xác nhận bên cơ quan mới….
Thường thì mình chọn options 1 “Mì ăn liền” – Làm đơn xin trợ cấp 1 lần

Thân.

--------------
Nhân tiện đây tôi xin Upload lên các file liên quan về BHXH bao gồm các biểu mẫu và các văn bản hướng dẫn về chính sách.

Kính nhờ Ban Quản Trị cho lưu các tài liệu này lại để các thành viên cùng tham khảo.
To : Chị HanDung (Chị có thể cập nhật thêm vào box "Chứng từ biểu mẫu - sổ sách kế toán"
Thanks

Xin được xóa các file đính kèm cho nhẹ host do đã chỉ đường link mới Hướng dẫn và mẫu bảng kê tiếp nhận hồ sơ 1 cửa tại BHXH thành phố (http://hcm.bhxh.vn/views/ThongBao/ViewThongBao.aspx?id=137) - Các files mới này được cập nhật ngày 17/10/2008
Các files cũ đã xóa, gồm :
Bieu mau cap the.rar (12.7 KB)
Bieu mau chinh sach.rar (53.3 KB)
Bieu mau giam dinh chi.rar (12.6 KB)
Bieu mau thu BHXH.rar (98.3 KB)
Cac che do - Tro cap om dau.doc (36.0 KB)
Cac che do - Tro cap tai nan lao dong, benh nghe nghiep.doc (39.0 KB)
Cac che do - Tro cap thai san.doc (40.5 KB)
Cac che do - Tro cap tuat.doc (39.0 KB)
Cac che do BHXH - Huu tri & Tro cap 1 lan.doc (42.5 KB)
Huong dan ho so tham gia BHXH.doc (39.5 KB)
Quyen loi tham gia BHYT.doc (87.5 KB)

tuyetroimuahe_hp
28-06-08, 08:34 AM
chào các bác chúc cả nhà buổi sáng tốt lành-=.,,
có bác nào có biểu mẫu thanh toán tiền lương không ạ gửi vào email của em nhé: hoangtusaobang_1080hh@yahoo.com

Người Đưa Tin
28-06-08, 09:59 AM
Bạn có thể tham khảo thêm tại đường link này "Bảng lương mẫu (Dùng để tham khảo)"
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=7007

Thân

laianhtu
28-06-08, 10:37 AM
Xin chào bạn,

Bạn có thể load file đính kèm về tham khảo nhé.

Thanks.
Anh Tu
"Học tiếng Anh mọi nơi, chơi tiếng Anh mọi lúc".

hienphi2000
18-11-08, 09:29 AM
Cám ơn bac kế toán già gân nhiều lắm.
Bác cho em hỏi là phụ cấp công tác nếu để trong bảng lương như bác đang để thì sẽ bị tính thuế thu nhập cá nhân đúng không? (Trong trương hợp người lao động công phụ cấp công tác vào và thu nhập đủ để chịu thuế TNCN: Ví dụ chưa có phụ cấp la 4.900.000đ, cộng thêm phụ cấp công tác trong tháng gồm phụ cấp luu trú, phụ cấp xăng xe... 500.000đ; Thu nhập là 5.400.000 đ. Như vậy phần chịu thuế là 400K*5%). Nếu vậy thiệt cho người lao động quá bác ạ. Vì họ cũng phải chi phí mà.
Bác có chiêu nào chỉ bảo em với ạ

NTTV
18-11-08, 04:28 PM
Cám ơn bac kế toán già gân nhiều lắm.
Bác cho em hỏi là phụ cấp công tác nếu để trong bảng lương như bác đang để thì sẽ bị tính thuế thu nhập cá nhân đúng không? (Trong trương hợp người lao động công phụ cấp công tác vào và thu nhập đủ để chịu thuế TNCN: Ví dụ chưa có phụ cấp la 4.900.000đ, cộng thêm phụ cấp công tác trong tháng gồm phụ cấp luu trú, phụ cấp xăng xe... 500.000đ; Thu nhập là 5.400.000 đ. Như vậy phần chịu thuế là 400K*5%). Nếu vậy thiệt cho người lao động quá bác ạ. Vì họ cũng phải chi phí mà.
Bác có chiêu nào chỉ bảo em với ạ

Theo luật thuế TNCN 2009 thì những khoản phụ cấp như phụ cấp lưu trú, phụ cấp xăng xe, phụ cấp điện thoại đều được đưa vào thu nhập để tính thuế hết, trừ các khoản phụ cấp :
- Phụ cấp, trợ cấp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công.
- Phụ cấp quốc phòng, an ninh.
- Phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với những ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm.
- Phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực theo quy định của PL.
- Trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp 1 lần khi sinh con hoặc nhận con nuôi.
- Trợ cấp do suy giảm khả năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng, trợ cấp thôi việc.
- Trợ cấp mất việc làm theo quyết định của bộ luật lao động.
- Các khoản trợ cấp khác do BHXH chi trả.
- Trợ cấp giải quyết tệ nạn xã hội.

my memory
16-12-08, 04:09 PM
Bác KTGG cho e hỏi trong bảng lương mẫu của bác hệ số phụ cấp là 1.5. Bác dựa vào đâu để tính được hệ số này vậy

Người Đưa Tin
16-12-08, 07:56 PM
Có hai cách :
+ Cộng tất cả các hệ số phụ cấp lại
+ Là 1 hệ số do công ty đặt ra (hệ số lương)
(Tất cả những trường hợp này, bạn lưu ý cho trong hợp đồng lao động cùng thỏa ước lao động tập thể cũng phải nêu, phải được ghi vào đầy đủ và phải Đăng ký qua Sở/Phòng lao động)

Sẵn bạn hỏi, tôi cũng xin lưu ý cho các bạn làm kế toán kiêm luôn các công việc tiền lương, BHXH, thống kê,..hoặc mối quan hệ của phòng nhân sự với phòng kế toán trong công ty bạn.

Urgent - Important (Khẩn cấp - Quan trọng)

Hãy cẩn trọng trong việc soạn thảo hợp đồng lao động (HĐLĐ).

Kinh nghiệm thực tế, vừa qua có doanh nghiệp khi quyết toán thuế đã được loại trừ (xuất toán) chi phí nhân viên cho 2 niên độ 2006-2007 gần 800 triệu.
Lý do đơn giản : Bảng thanh toán tiền lương 1 đằng - HĐLĐ 1 nẻo.

Bảng lương có phụ cấp mà trong hợp đồng lao động không có ghi các khoản phụ cấp.

Hãy nhanh tay rà soát lại các HĐLĐ cùng các thỏa ước lao động. (Phụ cấp, thưởng tháng 13, thưởng tháng 14 "nếu có")

+ Còn 1 việc khác : tạm chưa trình bày tại topic này, do bạn đang hỏi về hệ số

vuha
18-12-08, 04:39 PM
Bác cho cháu hỏi: Những khoản tiền lương và phụ cấp ghi trong HĐLĐ nhưng không ghi trong thoả ước lao động tập thể, không đăng ký thang bảng lương với Sở lao động thương binh và xã hội và cũng không đóng BHXH cho ngươi lao động thì có bị loại khỏi CP khi tính thuế TNDN không ạ?

Người Đưa Tin
18-12-08, 05:17 PM
Hiện nay, xử lý chưa đồng bộ giữa luật thuế và luật lao động, luật BHXH

Đối với luật thuế thu nhập doanh nghiệp, các chứng cứ về chi phí nhân viên (Hợp lý, hợp lệ):

+ Hợp đồng lao động (Phải được Ghi đầy đủ các khoản phụ cấp, thường tháng 13, "14 nếu có")
+ Bảng chấm công
+ Bảng lương

(Hợp đồng lao động "HDLĐ" không nhất thiết phải đăng ký qua Sở/Phòng lao động nhưng Công ty phải có lập "HDLĐ" giữa Cty và người lao động. Thang lương, bảng lương không có xây dựng,...)

Đối với luật lao động :(Các thủ tục cần thiết khi doanh nghiệp hoạt động kinh doanh)
+ Hồ sơ đăng ký lao động (thang lương, bảng lương)
+ Giấy khám sức khỏe,
+ Nội qui lao động
+ Thỏa ước lao động tập thể,
+ ....

Việc không mua BHXH, cty không mua dẫn đến thuế thu nhập doanh nghiệp tăng lên. Quyền lợi người lao động không có. Cơ quan thuế không xử phạt các trường hợp này - Cơ quan lao động sẽ xử lý các trường hợp này

Ngoài ra, các doanh nghiệp nên lưu ý thêm :

Hằng năm phải cho toàn lao động đi khám sức khỏe tổng quát, nếu không có thì cơ quan lao động cũng xử lý phạt.

maivanghanoi
20-12-08, 10:27 AM
Chào bác KTGG,
Hiện tại công ty em đang thực hiện trả lương và ký HDLD trên mức lương Net, công ty sẽ trả hộ tất cả các khoản khác theo quy định như: 6% BHXH (phần đóng góp của NLĐ), Thuế TNCN... Trong Hợp đồng LĐ có ghi rõ như vậy.
Vậy những khoản này có được tính là chi phí hợp lệ khi tính thuế TNDN không bác? (Em được biết thuế TNDN cũng sẽ áp dụng theo Nghị định 124/2008 từ ngày 1/1/2009), tuy nhiên trong đó không quy định rõ về vấn đề này. Để được tính là "chi phí hợp lý" thì phải xử lý như thế nào, liệu có cần thiết phải ký lại HĐLĐ, chuyển từ mức lương NET sang GROSS không bác? Rất mong sớm nhận được tư vấn của bác. Xin chúc bác luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.

nguyen thi lien 1985-1981
26-03-09, 03:43 PM
công ty em mới thành lập lên em không biết lập thanh bảng lương như thế nào cho hợp lý. không biết anh chị nào giúp em với gấp lăm rồi vả lại em không hiểu hệ số lương cơ bản là dựa vào đâu để mình làm thang bảng lươngvì công ty thành lập lâu rồi mà mãi giờ chưa đăng ký lương và nộp BHXH nên giup em với, Cảm ơn anh chi nhiều
Công ty em chỉ là Cty TNHH Thôi nên chỉ có Giám Đốc, P.Giám Đốc, Kế Toán, Nhân Viên, Thủ Kho, Nhân Viên Bán Hàng, Nhân Viên Giao Hàng

Người Đưa Tin
26-03-09, 04:31 PM
công ty em mới thành lập lên em không biết lập thanh bảng lương như thế nào cho hợp lý. không biết anh chị nào giúp em với gấp lăm rồi vả lại em không hiểu hệ số lương cơ bản là dựa vào đâu để mình làm thang bảng lươngvì công ty thành lập lâu rồi mà mãi giờ chưa đăng ký lương và nộp BHXH nên giup em với, Cảm ơn anh chi nhiều
Công ty em chỉ là Cty TNHH Thôi nên chỉ có Giám Đốc, P.Giám Đốc, Kế Toán, Nhân Viên, Thủ Kho, Nhân Viên Bán Hàng, Nhân Viên Giao Hàng

Một mâu thuẫn trong bài viết : Các chữ tô màu đỏ. Không biết hư thật ra sao. Khó lường !!!

Cứ xem bài của Thầy hai2hai thiết lập Mục lục tham khảo - Bổ sung kiến thức Quản Trị Nhân Sự - Tiền Lương (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=14633)

Chúc bạn thành công

thuyhuynh256qn
02-04-09, 10:42 AM
Em là thành viên mới và cũng là lính mới luôn! Vì vậy xin các bác và các anh chị giúp đỡ cho!
Em làm việc ở 1 công ty mới thành lập, và cũng là đi làm lần đầu nên có nhiều bỡ ngỡ lắm! Sếp em bảo em làm bảng lương tháng 3 nhưng em cũng không biết là có các khoản trích bảo hiểm không nữa. Vậy khoản bảo hiểm đó là có bắt buộc không ah?
Vì công ty em mới thành lập nên cái gì cũng chưa có hết em phải làm từ đầu. Mà em cũng chả biết gì lắm! Lính mới mà! !$@!!

Người Đưa Tin
02-04-09, 02:30 PM
Gởi các bạn bảng lương tham khảo 2009 - Xin nhờ trích lọc lại các công thức cho tiện dụng hơn.

Chân thành cám ơn anh hai2hai đã hướng các files của thành viên luôn sử dụng font Unicode để sử dụng được đại trà.

Thân

P/S : Đã upload lại file mới luongthamkhao2009(Unicode).rar

chiprock126
16-04-09, 04:32 PM
Em là thành viên mới và cũng là lính mới luôn! Vì vậy xin các bác và các anh chị giúp đỡ cho!
Em làm việc ở 1 công ty mới thành lập, và cũng là đi làm lần đầu nên có nhiều bỡ ngỡ lắm! Sếp em bảo em làm bảng lương tháng 3 nhưng em cũng không biết là có các khoản trích bảo hiểm không nữa. Vậy khoản bảo hiểm đó là có bắt buộc không ah?
Vì công ty em mới thành lập nên cái gì cũng chưa có hết em phải làm từ đầu. Mà em cũng chả biết gì lắm! Lính mới mà! !$@!!

Mình băn khoăn chút xíu ? Thế công ty bạn có khung lương chưa >?

kimoanhbn
18-04-09, 09:25 PM
Em chào chị, em đang gặp chút rắc rồi vấn đề về làm thủ tục của BHXH chị giúp em nhe : Em mới đi làm kế toán thôi, thế nhưng em được giao làm toàn bộ về phần bảo hiểm cho các nhân viên trong công ty. Em đi ra hỏi ở chỗ làm BHXH thì họ đưa cho em 1 số mẫu, có 1 số cái thì tự làm và bảo về nhà tự làm và có gì không biết thì tự lên mạng đọc mấy thông tư của Nhà nước ban hành. Công ty em thì đây là lần đầu tiên tham gia bảo hiểm, và các nhân viên cũng vậy. Em đang bối rối quá không biết như thế nào nữa, em ghi tất cả các thủ tục ra đây nếu có gì em không hiểu và không biết thì chị giúp em nhe :

- Bản đăng ký tham gia BHXH (có mẫu) - 3 bản
- Lập danh sách lao động tham gia BHXH (có mẫu) - 4 bản
- Bảng lương (từ khi tham gia BHXH)
- Qui chế trả lương – 3 bản công chứng
- Hồ sơ của người lao động.

Em cũng đã làm và đang gặp rắc rồi ở bảng lương và qui chế trả lương chị à. Bảng lương ở đây có phải là bảng lương của tháng gần nhất mình tham gia BHXH không ạ.
Và chị giúp em 1 mẫu bảng lương cụ thể luôn nhe. Vá cái gặp khó nhất là qui chế trả lương là không có mẫu gì cả, em có lên Phòng LDTBXH thì họ bảo là mình làm tiếp một số thủ tục như :
- Công văn đề nghị đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương
- Hệ thống thang lương, bảng lương doanh nghiệp xây dựng hoặc sửa đổi bổ sung
- Bản qui định các tiêu chuẩn áp dụng đối với từng chức danh hoặc nhóm chức danh nghề công việc trong thang lương, bảng lương
- Ý kiến tham gia của ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc ban chấp hành công đoàn lâm thời và nếu không có thì xin ý kiến của toàn thể người lao động có trong công ty)

Làm xong mang lên xin xác nhận của Phòng LDTBXH nữa và mọi bản phải photo làm 2 bản để nộp cho Phòng LDTBXH. Chị có thể nói cho em hiểu hơn để em biết được các thủ tục làm bảo hiểm được không ah, đặc biệt là cái qui chế trả lương, em mới làm nên không được biết nhiều lắm và cũng không có ai hướng dẫn em cả, chị giúp em nhe. Em cám ơn chị nhiều và rất mong nhận được hồi âm của chị sớm nhất khi có thể và nếu được thì em muốn được chat với chị được không ah ? Nick của em là : kimoanh_kimoanh2003 (khi nào rãnh chị lên mạng, chị bớt chút thời gian của chị nhắn tin cho em nhe)

À quên, công ty của em là Cty TNHH, có 5 người thôi và tất cả đều tham gia đóng BHXH hết ah, nếu được thì chị gửi cho em xin các các mẫu của công ty ban đầu tham gia đóng BHXH nhe. Nếu mà thông tin em đưa cho chị chưa đủ thì có gì em sẽ gửi lại cho chị tiếp. Em mong nhận được sự hồi âm của chị nhiều.

Người Đưa Tin
20-04-09, 01:22 PM
Bạn kimoanhbn thân mến,

Trước hết xin bạn tham khảo các bài này
Tại sao Xây dựng cơ chế & quy chế trả lương trong doanh nghiệp (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=151643#post151643)

Tham khảo QUY CHẾ PHÂN PHỐI TIỀN LƯƠNG CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP SẢN XUẤT PHỤC VỤ, DỊCH VỤ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, BQLDA THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10 (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=151422#post151422)

Và bạn tìm hiểu thêm Mục lục - Tổng hợp các bài viết về Nhân sự - Chấm công - Tiền lương (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=14633)

----
Chân thành cám ơn Thầy BNTT đã hỗ trợ và hướng dẫn cách viết bài tạo nhiều link.

kh4nhly010
04-05-09, 10:07 AM
Bác kế toán già gân ơi giúp cháu với!Cháu đang là sinh viên đi làm thêm! Năm 2008 mức lương tối thiểu ở công ty cháu là 650000 nhưng đến năm 2009 mức lương tối thiểu nhà nước ban hành lại là 800000! Vậy bác có thể hướng dẫn chi tiết cho cháu cách phân bổ lương thế nào cho hợp lý được không?Bác cho cháu 1 cái mẫu bảng lương năm 2009 với bác ơi

Người Đưa Tin
04-05-09, 10:16 AM
Xin cáo lỗi, tôi chưa hiểu ý của bạn lắm. Phân bổ lương là 1 việc khác còn việc xây dựng, lập thang lương, bảng lương thì bạn cứ áp mức lương tối thiểu theo vùng vào mà xây dựng.
Phân bổ lương, các khoản trích theo lương và khấu trừ lương là 1 đề tài khác nữa. Mong đừng nhầm lẫn.

diemloan
31-08-09, 03:36 PM
Em chào Bác KTGG! Lên diễn đàn đọc rất nhiều bài viết có ích của Bác, em rất cảm ơn những người đi trước có kinh nghiệm như các bác đã không ngại thời gian bỏ công sức ra giúp những người mới vào nghề như chúng em. Em có một số vấn đề cần nhờ Bác chỉ giúp cho em, một lần nữa em rất cám ơn Bác

Hiện em đã xây dựng được thang, bảng lương theo file thangluong mà Bác đã hướng dẫn trên diễn đàn. Tuy nhiên em không biết mình làm đã chuẩn chưa? Liệu thang, bảng lương của mình có được xét duyệt không. Nhưng em không biết làm sao để gửi được file attach lên để Bác có thể review giúp em. Em mạn phép gửi đến hòm mail riêng của Bác, Bác xem giúp em em cảm ơn lắm lắm.

Tiện em cũng muốn hỏi làm sao em có thể gửi file đính kèm ạ?

hoaquynh407
31-08-09, 04:03 PM
.....
Tiện em cũng muốn hỏi làm sao em có thể gửi file đính kèm ạ?

Làm sao gửi file đính kèm theo bài viết? (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=19670)
Bạn cứ gởi file lên để được mọi người hỗ trợ cho. Bạn dùng từ review tôi chưa hiểu nghĩa lắm.

Mọi cách sử dụng hướng dẫn viết bài, bạn có thể tham khảo thêm các bài viết tại đây - Hướng dẫn sử dụng diễn đàn (http://www.giaiphapexcel.com/forum/forumdisplay.php?f=84)

vuphuongdung
03-09-09, 08:37 AM
Cái link Hướng dẫn sao em vào ko đc nhỉ !$@!!

hoaquynh407
03-09-09, 11:00 AM
To : vuphuongdung

Bác Kế toán già gân đã viết bài này lâu rồi. Nay tôi gởi các đường link mới cho các bạn đây.

Giới thiệu đến các bạn 1 số trang web theo địa hình của các bạn để có nhu cầu tham khảo :


BHXH Thành Phố Hồ Chí Minh (http://www.bhxhtphcm.gov.vn/Page.aspx?PageId=233)
BHXH Tỉnh Gia Lai (http://www.bhxhgl.org.vn/TT_BH.aspx)
BHXH Tỉnh An Giang (http://www.bhxhag.org.vn/home/ttinttuc.aspx?loai=0&cat=tbb)
BHXH Thành Phố Đà Nẵng (http://www.bhxhdanang.gov.vn/default.asp?655=5&658=87&657=297&654=4)
BHXH Tỉnh Bình Dương (http://www.bhxhbinhduong.gov.vn/BHXH-BHYT-bat-buoc)
BHXH Tỉnh Quảng Bình (http://bhxhquangbinh.vn/)
BHXH Tỉnh Đồng Nai (http://bhxhdongnai.gov.vn/portal/)
BHXH Thừa Thiên Huế (http://bhxhthuathienhue.vn/)
BHXH Tỉnh Tiền Giang (http://baohiemyte.jimdo.com/)
BHXH Cần Thơ (http://www.vsscanthocity.sky.vn)

Các thông tin cần biết thêm :Trang điện tử BHXH Việt Nam (http://www.baohiemxahoi.gov.vn/)
Tìm hiểu Tạp chí BHXH (http://www.tapchibaohiemxahoi.org.vn/)

thanhgiang87
25-11-09, 10:21 AM
Bác kế toán già Gân ơi cho em hỏi cái mẫu bảng lương LĐ có HĐ và LĐ thuê ngoài ý.Công ty em có nhân công thời vụ thì trên bảng lương mình phải thể hiện là nhân công đó triển khai cho dự án nào chứ làm chung chung như vậy thì ko khác nhân viên chính thức à ?Mong bác cho em ý kiến với

phuong tham
25-11-09, 10:46 AM
Bác kế toán già cân ơi. cám ơn rất nhiều về các bài viết của bác nha. co vấn đề này bác giúp em với nha. em đang làm kế toán trong công ty xây dựng, công ty em là công ty nhận thầu thì xây dựng cơ bản dở dang em hạch toán vào tài khoản 154 có đúng không? hay hạch toán vào tài khoản 241? cám ơn bác nha

Thuyan.acc
25-11-09, 12:22 PM
Bác kế toán già cân ơi. cám ơn rất nhiều về các bài viết của bác nha. co vấn đề này bác giúp em với nha. em đang làm kế toán trong công ty xây dựng, công ty em là công ty nhận thầu thì xây dựng cơ bản dở dang em hạch toán vào tài khoản 154 có đúng không? hay hạch toán vào tài khoản 241? cám ơn bác nha

Bạn post nhầm topic rồi bạn ơi. Hỏi cheng ngang topic --> vi phạm nội quy rồi.

Trả lời câu hỏi của bạn :
1.- Về mua sách để xem thêm nội dung kết cấu 2 tài khoản bạn nêu.
2.- Còn tính chất TK loại 1 và loại 2 - tìm hiểu sách để đọc thêm. Có thế mới nhớ lâu dài
3.- Quan điểm "củ chuối" của Thùy An, hạch toán vào TK nào cũng được miễn là lên bảng cân đối phát sinh, bảng cân đối kế toán được "cân đối" là mừng hết sức rồi.

thao12287
18-01-10, 08:53 PM
Công ty em mới thành lập tháng 9 năm 2009, em đang phải làm lương cho nhân viên, em có lập bảng lương để kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp.Hiên nay em phải làm để tính đóng BHXH nữa. Vậy lương đóng bảo hiểm có phải là tổng lương(bao gồm lương cơ bản, lương năng suất, lương thâm niên, lương phụ cấp tính theo hệ số) hay chỉ là lương cơ bản của công ty em là 690.000 đồng.Rất mong được sự giúp đỡ, em xin chân thành cảm ơn.

cuong0202
19-01-10, 09:22 AM
...Hiên nay em phải làm để tính đóng BHXH nữa. Vậy lương đóng bảo hiểm có phải là tổng lương(bao gồm lương cơ bản, lương năng suất, lương thâm niên, lương phụ cấp tính theo hệ số) hay chỉ là lương cơ bản của công ty em là 690.000 đồng......

Theo c,ty minh thì : lương cơ bản theo quy định từng vùng của BLĐTBXH +7%
công ty minh đóng BH cho nhan vien như vầy nè : luong co ban + 20% + 7%
880.000 + 176.000 + 61.600

cunghy2009
20-03-10, 05:32 PM
Có hai cách :
+ Cộng tất cả các hệ số phụ cấp lại
+ Là 1 hệ số do công ty đặt ra (hệ số lương)
(Tất cả những trường hợp này, bạn lưu ý cho trong hợp đồng lao động cùng thỏa ước lao động tập thể cũng phải nêu, phải được ghi vào đầy đủ và phải Đăng ký qua Sở/Phòng lao động)

Sẵn bạn hỏi, tôi cũng xin lưu ý cho các bạn làm kế toán kiêm luôn các công việc tiền lương, BHXH, thống kê,..hoặc mối quan hệ của phòng nhân sự với phòng kế toán trong công ty bạn.

Urgent - Important (Khẩn cấp - Quan trọng)

[COLOR=darkred]Hãy cẩn trọng trong việc soạn thảo hợp đồng lao động (HĐLĐ).

Kinh nghiệm thực tế, vừa qua có doanh nghiệp khi quyết toán thuế đã được loại trừ (xuất toán) chi phí nhân viên cho 2 niên độ 2006-2007 gần 800 triệu.
Lý do đơn giản : Bảng thanh toán tiền lương 1 đằng - HĐLĐ 1 nẻo.

Bảng lương có phụ cấp mà trong hợp đồng lao động không có ghi các khoản phụ cấp.

Hãy nhanh tay rà soát lại các HĐLĐ cùng các thỏa ước lao động. (Phụ cấp, thưởng tháng 13, thưởng tháng 14 "nếu có")Vậy trong HDLD mình ghi LCB (đóng bhxh bằng con số cụ thể do cty xây dựng hoặc hệ số x mức lương tối thiểu theo vùng) + phụ cấp + thưởng tháng 13, như vậy thì chi phí này mới được cơ quan thuế chấp nhận hả bác. Do đang chuẩn bị đăng ký tham gia BHXH còn lộng cộng phần này nên mong bác tư vấn, những bài viết của bác rất hay. Cũng nhờ có bài viết của bác nên mọi người có thêm kinh nghiệm về lương, bhxh -> làm kế toán cho đúng để không bị thuế xuất toán chi phí. Cám ơn bài viết của bác nhé

thamgialun
21-07-10, 10:19 AM
anh chi oi. em moi ra truong thoi ben luong em khong hieu cho lam. em co mot bang luong nhin thi don gian lam.anh chi nao giup em đieu chinh lai nhin cho dep hon ma cong thuc cung la hon. HIIHI....
em muon lam khac voi may chi trong day, nhung lai kem coi qua khong lam duoc anh chi xem roi giupo em nha?
em rat cam onFrom: Kế toán già gân
Nhắc nhở: Vui lòng vào chỉnh lại bài viết của bạn tiếng Việt có dấu dùm.

Ngoc Dat
21-07-10, 04:00 PM
Bác ơi cho em hỏi sao cái khoản phụ cấp sinh hoạt lại cao thế( bằng 150% lương cơ bản) đó là phụ cấp nhằm mục đích gì. Xin bác giải thích giùm em đuợc ko? Em đang muốn tham khảo mẫu bảng lương của Bác

tieulongnu.duongqua
21-07-10, 04:56 PM
Bác ơi cho em hỏi sao cái khoản phụ cấp sinh hoạt lại cao thế( bằng 150% lương cơ bản) đó là phụ cấp nhằm mục đích gì. Xin bác giải thích giùm em đuợc ko? Em đang muốn tham khảo mẫu bảng lương của Bác

Dùng từ phụ cấp sinh hoạt dễ chịu hơn phụ cấp trách nhiệm, chức vụ, khu vực,...Bằng mức 150% LCB có ai săm soi gì bạn chăng? Ai không đồng ý và duyệt cho thang lương, bảng lương cùng bảng đăng ký phụ cấp của bạn? Đã gọi là thang lương, bảng lương do DN tự xây dựng thì DN tự quyết, cơ quan nhà nước đâu có can thiệp vào.
Trường hợp, nhiều DN lập thêm khoản phụ cấp: phụ cấp văn bằng thì khi lên Sở lao động (tại TP.HCM theo lời Bà Vân kể lại, Bà Vân vặn hỏi; Tại sao lại có khoản phụ cấp này, nhiểu DN cứ copy thang lương, bảng lương của DN khác làm lại nhưng không biết tại sao lại có khoản phụ cấp văn bằng) Ú ớ trả lởi không được thì bị loại khoản này ra thôi với lý do; Trong bảng tiêu chuẩn điều kiện áp dụng thang lương, bảng lương ở vị trí nào thì phải có văn bằng nào?
Chỉ duy nhất chính đơn vị lập thang lương, bảng lương cùng các phụ cấp đó họ mới có câu trả lời chính xác thì Sở lao động OK, chấp thuận với cái lý giải đó;
đơn giản là: Dùng từ phụ cấp văn bằng nhằm khuyến khích các CBNV thường xuyên đi học tập nâng cao kỹ năng cứng/mềm, hễ có 1 tín chỉ, giấy chứng nhận nào thì sẽ có thêm khoản phụ cấp đó.

Ngoc Dat
22-07-10, 10:36 AM
Nghia la khi co ai hoi về khoản phụ cấp sinh hoạt tại sao lại cao thế thì mình giải thích là thực chất đó là các khoản phụ cấp chức vụ, trách nhiệm, ... hả bác? Cảm ơn Bác nhiều nhé

cunxinh918
24-08-10, 11:00 AM
Các bác cho em hỏi. Công ty em làm về bên tư vấn thiết kế, bên em phải thuê kỹ sư ngoài ( hợp đồng thời vụ), khi thanh toán lương em phải trích lại 10% lương để nộp thuế thu nhập CN ạ? lương trả từ 500.000đ trở lên là phải trích lại 10% có đúng không?em mới vào nghề nền còn rất bỡ ngỡ mong các anh chị chỉ giúp

camcamtu
24-08-10, 01:50 PM
Các bác cho em hỏi. Công ty em làm về bên tư vấn thiết kế, bên em phải thuê kỹ sư ngoài ( hợp đồng thời vụ), khi thanh toán lương em phải trích lại 10% lương để nộp thuế thu nhập CN ạ? lương trả từ 500.000đ trở lên là phải trích lại 10% có đúng không?em mới vào nghề nền còn rất bỡ ngỡ mong các anh chị chỉ giúp

Còn câu hỏi này lại cheng ngang topic, sao không ai xóa đi, hic.
Theo Thông tư 84/2008/TT-BTC và Thông tư 62/2009/TT-BTC hướng dẫn, cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công phải chịu thuế TNCN. Tuy nhiên, tùy từng đối tượng lao động sẽ có cách khấu trừ thuế khác nhau.
- Đối với lao động thời vụ, thời hạn ký HĐLĐ dưới 03 tháng thì công ty chi trả thu nhập sẽ khấu trừ thuế 10% trên thu nhập của mỗi lần chi trả thu nhập ở mức từ 500.000 đ trở lên.
- Đối với lao động có thời hạn ký HĐLĐ từ 03 tháng trở lên thì thu nhập tính thuế sẽ áp dụng Biểu thuế lũy tiến từng phần để khấu trừ thuế theo tháng.
Chú ý: Thông tư 84 có quy định, người nộp thuế chỉ được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu người nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế.

laianhtu
24-08-10, 05:01 PM
Còn câu hỏi này lại cheng ngang topic, sao không ai xóa đi, hic.
Theo Thông tư 84/2008/TT-BTC và Thông tư 62/2009/TT-BTC hướng dẫn, cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công phải chịu thuế TNCN. Tuy nhiên, tùy từng đối tượng lao động sẽ có cách khấu trừ thuế khác nhau.
- Đối với lao động thời vụ, thời hạn ký HĐLĐ dưới 03 tháng thì công ty chi trả thu nhập sẽ khấu trừ thuế 10% trên thu nhập của mỗi lần chi trả thu nhập ở mức từ 500.000 đ trở lên.
- Đối với lao động có thời hạn ký HĐLĐ từ 03 tháng trở lên thì thu nhập tính thuế sẽ áp dụng Biểu thuế lũy tiến từng phần để khấu trừ thuế theo tháng.
Chú ý: Thông tư 84 có quy định, người nộp thuế chỉ được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu người nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế.

Chào bạn,

Trường hợp Công ty bạn phải phân biệt kỹ sư này là người Việt Nam hay nước ngoài, nếu là người nước ngoài thì phải phân biệt là đối tượng cư trú hoặc không cư trú (ở Việt Nam dưới 183 ngày) để khấu trừ thuế TNCN 10% hoặc 20% trước khi chi trả thu nhập cho họ !

nguyet81
15-10-10, 04:01 PM
hiện nay, công ty mình đang tính lại mức lương mới cho CBNV. Tuy nhiên, GĐ yêu cầu mình xin các bảng lương ở đơn vị bạn. Nhưng bảng lương thì bí mật nên k dễ xin. Có bạn nào có thể cho mình được k? thanks

anhnguyet7888
03-04-11, 12:14 PM
em muốn làm bảng lương cho công ty xây dưng ,nhung không biết lam sao hảy giúp em với .em muon làm sao thiết kế bảng lương đế biết dươc tiến công nhân và công trình đó lổ hay lời ,dể khổi tốn nhiều thời gian ,hay giúp em nếu biết nhé..em cảm ơn nhiều'
co anh chi nào biết thi giúp em
email của em là anhnguyet7888@yahoo.com

anhnguyet7888
03-04-11, 08:45 PM
anh chị ơi ,hảy giúp em tiết kế một bảng lương tính làm sao biết được công nhân cuối tháng lãnh lương bao nhiêu va âm bao nhiêu ,cùng với công trình đó lổ hay lời ,cùng năm trên một bảng,làm sao mà người ta nhìn vào cho dể hiểu ..làm sao giúp em với ...
email cua em là anhnguyet7888@yahoo.com
nếu biết chỉ cho em với nhe....cám ơn nhiều...

tranghan
16-04-11, 01:21 PM
anh chị ơi, co the gửi cho em một số công thức tính toán tiền lương và các chế độ theo lương không?**~**

vophuocbinh
21-04-11, 12:50 AM
Very good. toi thay nhung bai ke toan tien luong nay kha hay.thanks

hiendtt2111
20-05-11, 10:14 AM
các anh chị cho em hỏi làm thế nảo để lấy một dong trong bản lương thành 1 trang để làm thẻ lương và in nhiều thẻ tren một trang giấy. em còn kém về excel lắm. Mong các anh chị chỉ giúp. thanks nhiu

hiendtt2111
20-05-11, 10:45 AM
các bác ơi có ai không trả lời câu hỏi jùm em với. Ở trong công ty em co chị bit làm nhưng lai không chịu chỉ lại em mò mãi mà vẫn chưa ra được ai bit thì chỉ giùm e với nhé

atthuthao
16-09-11, 08:54 AM
có bạn nào có mẫu tính lương gửi cho mình nhé.

atthuthao
16-09-11, 08:57 AM
có bạn nào có mẫu tính lương gửi cho mình nhé.
Bảng thu chi hằng ngày luôn nha các bạn.
Mình làm văn phòng hoàn toàn mới nên mình chưa có mẫu gì hết.
Hoặc gửi qua mail dùm thảo cũng được, cám ơn các bạn nhiều nha.
thuthao_kt1@yahoo.com.vn

meocon89_04
21-10-11, 12:36 PM
Các Bác ơi giúp đỡ em với . Em đang làm Bảng Lương cho công ty TNHH của em bao gồm có 5 lao động nhưng em chưa làm viêc này lần nào ca . mong các chỉ bảo cho em .
Xin cảm ơn các Bác nhiều ah

Người Đưa Tin
21-10-11, 12:48 PM
Bạn tham khảo bài này: Bảng chấm công & bảng lương mẫu tại đây (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?39056-B%E1%BA%A3ng-ch%E1%BA%A5m-c%C3%B4ng-b%E1%BA%A3ng-l%C6%B0%C6%A1ng-m%E1%BA%ABu&)

Thông cảm cho bạn, là thành viên mới và cũng để động viên bạn thường xuyên tham gia, đóng góp cho diễn đàn nên tôi không xoá bài lần gởi đầu tiên này.

Trước khi viết đề tài, dùng chức năng tìm kiếm (search) đã tích hợp trong diễn đàn với từ khoá "Bảng lương" sẽ cho bạn nhiều topic để bạn tham khảo.

Luc Van
21-10-11, 02:34 PM
Các Bác ơi giúp đỡ em với . Em đang làm Bảng Lương cho công ty TNHH của em bao gồm có 5 lao động nhưng em chưa làm viêc này lần nào ca . mong các chỉ bảo cho em .
Xin cảm ơn các Bác nhiều ah
Bạn chưa làm thì chắc chắn xung quanh bạn cũng đã có người làm rồi. Tại sao không hỏi?
Tôi nghĩ bạn đang gửi bài thử xem có được không?

imex40
24-10-11, 06:40 PM
Các Bác ơi giúp đỡ em với . Em đang làm Bảng Lương cho công ty TNHH của em bao gồm có 5 lao động nhưng em chưa làm viêc này lần nào ca . mong các chỉ bảo cho em .
Xin cảm ơn các Bác nhiều ah

Minh đang sử dụng PM Quan lý nhân sự, tính lương, lập báo cáo BHXH ... nói chung la 1 ứng dụng bằng Access tuy nhỏ gọn nhưng đầy đủ các tính năng cần thiết cho Phòng Nhân sự của 1 Cty cỡ vừa (<500 nhân viên) chỉ có 1 điều là sau khi xài Demo 2 tháng mình phải mua mã số để sử dụng tiếp, cũng bái phục tác giả là bán mã số sử dụng như là thẻ cào điện thoại vậy, 300K/tháng, hết hạn sử dụng muốn sử dụng tiếp thì lại phải mua mã số mới. Nói chung mình chấp nhận được vì mình phải handle nhiều thứ việc khác nhau nên có cái PM này cũng rất tiện lợi và nhẹ nhàng, vì chỉ đến cuối tháng bỏ 1 ngày nhập liệu là có tất tần tật từ bảng chấm công, báo cáo OT, Bảng lương, phiếu lương, theo dõi phép năm, HĐLĐ, bảng kê thuế TNCN, bảng kê phí BH phải nộp ... rồi các báo cáo cho cơ quan BHXH 2a, 3a, 66a, ... Hi hi, nói chung là cũng rất tiện lợi vì nó quản lý được nhiều thứ lắm, ah mà có cả phần theo dõi Xuất nhập tồn kho Vật dụng và VPP nữa chứ. Mình có bản demo nhưng không biết cách upload lên cho mọi người , bạn nào biết cách up hình ảnh hay file thì chỉ cho mình với nhé, thanks nhiều.
P/S : Mình sẽ up lên khi có thể nhưng nếu bạn nào muốn dùng thử thì PM cho mình nhé, cho mình địa chỉ mail mình sẽ send bản demo cho. (0929 340 310)

usagi90
24-10-11, 07:59 PM
Các Bác ơi giúp đỡ em với . Em đang làm Bảng Lương cho công ty TNHH của em bao gồm có 5 lao động nhưng em chưa làm viêc này lần nào ca . mong các chỉ bảo cho em .
Xin cảm ơn các Bác nhiều ah

Bạn tham khảo chương trình quản lý lương này nhé

dmtcvn
24-10-11, 10:16 PM
usagi90 ơi bảng chấm công của bạn không đổi được tháng ah!Nếu muốn đổi tháng thì làm thế nào, nhờ chỉ giúp với.

usagi90
25-10-11, 05:53 AM
usagi90 ơi bảng chấm công của bạn không đổi được tháng ah!

Nếu muốn đổi tháng thì làm thế nào, nhờ chỉ giúp với.
Đổi tháng thì chỉ cần thay tê tháng và thứ của nó thôi bạn. Làm tự động cũng được mà làm thủ công cũng được.. vì nó k mất bao nhiêu thời gian của mình mà

studyacc
28-02-12, 03:32 PM
chao a,

Khi cần in bảng lương bảo hiểm mà khuôn giấy nhỏ hơn nhiều so với bảng lương bình thường, em in mất thời gian quá, nên nhờ anh chỉ cách in như thế nào để không tốn giấy và không phải nhấp in từng nhân viên cho một lần in, trước cty e có ít thì không để ý.. giờ nhiều c.nhân rồi thì em không biết xử lý làm sao!!! :(

Anh giúp em với nha!

ruathan234
08-05-12, 09:23 AM
Em dang lam kế toán cho Hợp tác xã nhưng em ko biết thiết lập bảng lương cho HTX như thế nào? Anh chi nao co file cho em xin với.
Mong anh chi tiền bối giúp em

xuan.nguyen82
12-05-12, 12:52 PM
chao a,

Khi cần in bảng lương bảo hiểm mà khuôn giấy nhỏ hơn nhiều so với bảng lương bình thường, em in mất thời gian quá, nên nhờ anh chỉ cách in như thế nào để không tốn giấy và không phải nhấp in từng nhân viên cho một lần in, trước cty e có ít thì không để ý.. giờ nhiều c.nhân rồi thì em không biết xử lý làm sao!!! :(

Anh giúp em với nha!

Cái này bạn tạo 1 form in lương trên Word, khổ A5, dùng maillings từ dữ liệu bảng lương bảo hiểm, đặt lệnh in 1 lần cho 1000 người (lưu ý, trước khi bấm nút Print, cần kiểm tra kỹ xem bảng lương đã chuẩn chưa? chỉ nên bấm lệnh chạy thử vài người, sau đó ổn thì hãy bấm chọn nhiều hơn.
Mỗi nhân viên là 1 tờ giấy khổ A5, đỡ tốn giấy.

piglovely1212
25-04-13, 03:15 PM
Bác kế toán già cân ơi. cám ơn rất nhiều về các bài viết của bác nha. co vấn đề này bác giúp em với nha. em đang làm kế toán trong công ty xây dựng, công ty em là công ty nhận thầu thì xây dựng cơ bản dở dang em hạch toán vào tài khoản 154 có đúng không? hay hạch toán vào tài khoản 241? cám ơn bác nha

Nếu công ty bạn nhận thầu thì hoạch toán vào 154 nhé
Còn vào tk 241 dành cho chủ đầu tư :)

hoahuong1982
13-02-14, 10:52 AM
Cảm ơn bạn nhưng mình mở phai để tải về mà không được bạn vui lòng gửi vào mail họ minh với . nguyenthihoahuong1982@gmail.com
Mình cản ơn nhé