PDA

View Full Version : Đánh giá xếp loại học sinh THCSduchoa
24-12-07, 10:51 AM
Hiện nay, nhu cầu tin học ngày càng phát triển, ngành giáo dục cũng không đứng ngoài sự phát triển này. Các giáo viên đã được học bằng A tin học nhằm đáp ứng như cầu trên.
Tôi đã có một files Excel nhằm giúp giáo viên trong công tác đánh giá xếp loại học sinh một cách chính xác và nhanh chóng.
Mọi chi tiết đóng góp xin liên hệ do.duchoa@live.com

PhanTuHuong
24-12-07, 08:50 PM
Anh có thể gửi lên để mọi người tham khảo được chứ!

chibi
25-12-07, 10:53 PM
Chủ đề của bạn hiện trên diễn đàn đã có nhiều người làm. Rất mong ý kiến đóng góp của bạn trong các chủ đề đó và mong được chia sẻ kết quả của bạn (Như anh Phantuhuong đã nêu).

leanhduy
27-12-07, 06:41 PM
Bạn DUCHOA có thể cho tôi xin file này , tôi là giáo viên hiện đang rất cần . Xin cảm ơn bạn . Địa chỉ của tôi : tuongvanqt@yahooo.com.vn

violetdylan
09-01-08, 10:41 PM
Hiện nay, nhu cầu tin học ngày càng phát triển, ngành giáo dục cũng không đứng ngoài sự phát triển này. Các giáo viên đã được học bằng A tin học nhằm đáp ứng như cầu trên.
Tôi đã có một files Excel nhằm giúp giáo viên trong công tác đánh giá xếp loại học sinh một cách chính xác và nhanh chóng.
Mọi chi tiết đóng góp xin liên hệ do.duchoa@live.com

Mình không hiểu ý bạn định nói đánh giá, xếp loại học sinh như thế nào? Nếu như thế này hãy dùng thử file tổng hợp của bạn Van
http://chauanh.info/download/xeploai.jpg


Còn đây là thông kê:
http://chauanh.info/download/phantram.jpg

ongtrungducmx25
10-01-08, 08:29 AM
đánh giá xếp loai này là chính xác mà

xuandong67
30-01-11, 08:50 PM
Bạn nào có thể giúp mình lập hàm tự động xếp loại học lực học sinh theo QĐ 51 không?
Mình đã gửi kèm file mẫu. Sau đây là Cách xếp loại học lực theo QĐ 51. ( xếp loại 2 môn Nhạc - Họa)

"Điều 13. Tiêu chuẩn xếp loại học kỳ và xếp loại cả năm
1. Loại giỏi, nếu có đủ các tiêu chuẩn dưới đây:
a) Điểm trung bình các môn học từ 8,0 trở lên, trong đó: đối với học sinh THPT chuyên thì điểm môn chuyên từ 8,0 trở lên; đối với học sinh THCS và THPT không chuyên thì có 1 trong 2 môn Toán, Ngữ văn từ 8,0 trở lên;
b) Không có môn học nào điểm trung bình dưới 6,5 hoặc nhận xét dưới loại K.
2. Loại khá, nếu có đủ các tiêu chuẩn dưới đây:
a) Điểm trung bình các môn học từ 6,5 trở lên, trong đó: đối với học sinh THPT chuyên thì điểm môn chuyên từ 6,5 trở lên; đối với học sinh THCS và THPT không chuyên thì có 1 trong 2 môn Toán, Ngữ văn từ 6,5 trở lên;
b) Không có môn học nào điểm trung bình dưới 5,0 hoặc nhận xét dưới loại Tb.
3. Loại trung bình, nếu có đủ các tiêu chuẩn dưới đây:
a) Điểm trung bình các môn học từ 5,0 trở lên, trong đó: đối với học sinh THPT chuyên thì điểm môn chuyên từ 5,0 trở lên; đối với học sinh THCS và THPT không chuyên thì có 1 trong 2 môn Toán, Ngữ văn từ 5,0 trở lên;
b) Không có môn học nào điểm trung bình dưới 3,5 hoặc nhận xét loại Y.
4. Loại yếu: điểm trung bình các môn học từ 3,5 trở lên, không có môn học nào điểm trung bình dưới 2,0 hoặc nhận xét loại kém.
5. Loại kém: các trường hợp còn lại.
6. Nếu ĐTBhk hoặc ĐTBcn đạt mức quy định cho từng loại nói tại các khoản 1, 2, 3 Điều này, nhưng do ĐTB hoặc nhận xét của 1 môn học thấp hơn mức quy định cho loại đó cho nên học lực bị xếp thấp xuống thì được điều chỉnh như sau:
a) Nếu ĐTBhk hoặc ĐTBcn đạt mức loại G nhưng do ĐTB hoặc nhận xét của 1 môn học phải xuống loại Tb thì được điều chỉnh xếp loại K;
b) Nếu ĐTBhk hoặc ĐTBcn đạt mức loại G nhưng do ĐTB hoặc nhận xét của 1 môn học phải xuống loại Y hoặc kém thì được điều chỉnh xếp loại Tb;
c) Nếu ĐTBhk hoặc ĐTBcn đạt mức loại K nhưng do ĐTB hoặc nhận xét của 1 môn học phải xuống loại Y thì được điều chỉnh xếp loại Tb;
d) Nếu ĐTBhk hoặc ĐTBcn đạt mức loại K nhưng do ĐTB hoặc nhận xét của 1 môn học phải xuống loại kém thì được điều chỉnh xếp loại Y;
đ) Nếu ĐTBhk hoặc ĐTBcn đạt mức loại Tb nhưng do ĐTB hoặc nhận xét của 1 môn học phải xuống loại kém thì xếp loại kém, không điều chỉnh xếp loại”.
Xin cảm ơn trước!

tientrungltt
17-12-11, 10:41 AM
Bảng tổng hợp này chưa đánh giá những môn xếp loại vào TBHk