PDA

View Full Version : Lương tối thiểu 2013 dự kiến tăng thêm 500.000 - 700.000 đ/thángNgười Đưa Tin
14-08-12, 03:49 PM
Công văn số 2750/LĐTBXH-LĐTL ngày 9/8/2012 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Về việc lấy ý kiến phương án điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng năm 2013 trong các loại hình doanh nghiệp. |
http://4wkt.net/f/gmdq1g0r4uyrpm7.gif

Văn bản đính kèm 2 phương án điều chỉnh (tăng) lương tối thiểu năm 2013 nhằm lấy ý kiến các địa phương.

Theo đó, phương án 1 sẽ điều chỉnh tăng bình quân 4 vùng khoảng 36%, cụ thể: Vùng 1: 2.700.000 đồng/tháng; Vùng 2: 2.400.000 đ; Vùng 3: 2.130.000 đ và Vùng 4: 1.930.000 đ.

Phương án 2 sẽ điều chỉnh mức lương của Phương án 1 xuống 90% nhằm phù hợp với tình hình thực tế sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp năm 2012 gặp nhiều khó khăn. Với phương án 2, mức tăng bình quân 4 vùng khoảng 25%, cụ thể: Vùng 1: 2.500.000 đồng/tháng; Vùng 2: 2.250.000 đ; Vùng 3: 1.950.000 đ và Vùng 4: 1.800.000 đ/tháng.

Tuy nhiên, theo Bộ Lao động thì phương án 2 này có nhược điểm là chưa thực hiện theo đúng lộ trình điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng, các năm sau phải điều chỉnh ở mức cao hơn mới đạt được mục tiêu bảo đảm nhu cầu tối thiểu vào năm 2015.

Nội dung chi tiết đầy đủ công văn trên:Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện quy định tại Điều 56 của Bộ luật Lao động và Kết luận số 23-KL/TW ngày 29 tháng 5 năm 2012 Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Một số vấn đề về tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020” của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung sau:

1. Rà soát, đánh giá việc thực hiện mức lương tối thiểu vùng thuộc địa bàn quản lý theo quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ, trong đó đánh giá mặt được, mặt chưa được và nguyên nhân kèm theo số liệu tổng hợp về tình hình thực hiện mức lương tối thiểu vùng của các doanh nghiệp (số thực hiện cao hơn, thấp hơn theo vùng, loại hình doanh nghiệp).

2. Tham gia ý kiến về phương án điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2013 (phương án kèm theo).
Rất mong đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Liên đoàn lao động cấp tỉnh, chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức trao đổi với Ban quản lý khu công nghiệp (nếu có), các Hiệp hội nghề nghiệp, các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan, các nhà đầu tư và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn, trên cơ sở đó tổng hợp và gửi ý kiến tham gia về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trước ngày 31/8/2012 (đồng thời gửi qua số fax: 043.9386139) để tổng hợp, trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Minh Huân


Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở LĐTBXH tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VP, Vụ LĐTL (3).

Văn bản tải tại webketoan.vn ở đây (http://4wkt.net/f/vr6f095ifnku03h.rar)

PhanTuHuong
14-08-12, 07:18 PM
Lương em bây giờ là 4.9 triệu, nếu tăng thì thành khoảng bao nhiêu hả bác KTGG?

buocduongcung
14-08-12, 07:40 PM
Để em tính cho nhé: 4.900.000 + 2.700.000 (Vùng 1) = 7.600.000 Chúc mừng anh Hướng nhé. Được tăng lương sướng thật!