PDA

View Full Version : Cách hạch toán sau khi có quyết định truy thu thuếmacarog
14-08-12, 12:52 PM
Cả nhà giúp mình trường hợp này với.
Vừa rồi thuế kiểm tra công ty mình trong 2 năm 2009 và 2010 và có một nghiệp vụ sau: cty mình làm bên xây dựng và trong năm 2010 có một số công trình đã hoàn thành theo quy định thì phải xuất hóa đơn nhưng bên mình không xuất mà qua năm 2011 mới xuất hóa đơn vì vậy khi thuế kiểm tra thì quyết định chuyển khoản doanh thu cùng giá vốn của các công trình này về kỳ tính thuế năm 2010.
- Do vậy năm 2010 phát sinh thêm một khoản thuế TNDN truy thu là 69.000.000tr
- Năm 2011 theo tờ khai quyết toán cũ thì cty mình phải nộp thuế 23.000.000 Và sau khi nhận được quyết định của thuế thì mình đã phải làm lại tờ khai Quyết toán thuế TNDN năm 2011 thì năm 2011 cty mình lại bị lỗ
Vậy trong trường hợp này mình sẽ phải hạch toán vào sổ sách như thế nào? Có phải làm lại sổ sách năm 2011 không (mình chỉ hỏi là sổ sách năm 2011 thôi vì năm 2010 thì tất nhiên là không phải làm lại vì đã có quyết định của thuế) hay chỉ điều chỉnh số liệu trên sổ sách năm 2012 thôi?
Cả nhà giúp mình nhé! Lần đầu tiên quyết toán nên mình không biết xử lý sao cả.
Thanks cả nhà nhiều!

macarog
08-09-12, 10:31 AM
Không ai giúp mình với àh? Mình đang cần để điều chỉnh số liệu. Ai biết giúp mình với nhé

huuthang_bd
08-09-12, 11:10 AM
Theo tôi thì làm như thế này:
1. Đối với khoản thuế bị truy thu:
- Cơ quan thuế ra quyết định năm nào thì hạch toán vào chi phí năm đó.
+Nợ 811 / Có 3334: 69.000.000
- Khoản chi phí này không được đưa vào chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN.
2. Đối với khoản doanh thu ghi nhận năm 2011 nhưng cơ quan thuế xác định phát sinh trong năm 2010.
- Nếu điều chỉnh thì bạn phải điều chỉnh hồi tố BCTC năm 2010. Tức là:
+ Năm 2011: Hủy các bút toán ghi nhận doanh thu mà cơ quan thuế xác định là của năm 2010 (và giá vốn tương ứng nếu có)
+ Năm 2010: Ghi nhận doanh thu (và giá vốn tương ứng nếu có) của các khoản doanh thu đó.
- Nếu không điều chỉnh sổ sách năm 2010 thì cũng không điều chỉnh sổ sách năm 2011. Khi lập tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2011 bạn điều chỉnh giảm các khoản doanh thu (và giá vốn tương ứng nếu có) này.
3. Đối với thuế TNDN năm 2011.
- Hủy bút toán ghi nhận thuế TNDN năm 2011:
+ Nợ 3334 / Có 8211: 23.000.000
- Hạch toán thuế hoãn lại trên phần lỗ sau khi điều chỉnh doanh thu, giá vốn.
+ Nợ 243 / Có 8212: Số lỗ * Thuế suất

laianhtu
08-09-12, 12:32 PM
Bạn có thể xem một tình huống hướng dẫn cụ thể cho các trường hợp này như sau :

Chủ đề: Ưu đãi miễn giảm thuế, hoàn thuế
Người hỏi: Người hỏi yêu cầu không nêu tên
Ngày hỏi: 17/04/2007
Nội dung hỏi: Sau khi đoàn kiểm tra ở chi cục thuế xuống quyết toán từ năm 2003 đến 2005 có ra quyết định truy thu về thuế như sau:
Truy thu thuế GTGT, mục 014.01 số tiền là: 41,203,861 đồng
Truy thu thuế TNDN, mục 002.02 số tiền là: 73,272,971 đồng
1/ Vậy khi nhận được quyết định này doanh nghiệp phải hạch toán vào sổ sách, tài khoản kế toán như thế nào phần thuế GTGT và thuế TNDN phát sinh phải nộp thêm?
2/ Những khoản lỗ khi hạch toán theo chuẩn mực kế toán sẽ hạch toán vào tài khoản nào hay vẫn treo trong tài khoản 421(4211 hay 4212)? Nhưng nếu treo vào 421 thì không tách riêng được phần lợi nhuận thực tế phải nộp thuế TNDN? (Vì có một số chi phí hạch toán theo chuẩn mực kế toán thực tế phát sinh nhưng không hợp lệ khi tính vào chi phí để tính thuế TNDN)
Rất mong quý cơ quan sớm trả lời để doanh nghiệp biết và thực hiện theo đúng chế độ.
Tuyết Mai
Trân Trọng Kính Chào!
Nơi trả lời: Cục Thuế
Người trả lời: Chuyên viên phụ trách chủ đề Ưu đãi miễn giảm thuế, hoàn thuế
Ngày trả lời: 23/04/2007
Nội dung trả lời: 1/ Năm 2007, đoàn kiểm tra quyết ra quyết định truy thu thuế GTGT, thuế TNDN các năm 2003 đến năm 2005, doanh nghiệp hạch toán :
THuế GTGT : có TK 3331 nợ TK 4211
Thuế TNDN : có TK 3334 nợ TK 4211
2/ Lỗ theo chuẩn mực kế toán, theo chế độ kế toán là khoản lỗ thực tế doanh nghiệp phải phản ánh trên sổ sách kế toán của doanh nghiệp. Lưu ý doanh nghiệp hiện nay trên SSKT không phản ánh khoản thu nhập chịu thuế TNDN , mà chỉ phản ánh khoản thuế TNDN phải nộp của doanh nghiệp
Nếu còn vấn đề nào chưa rõ, đề nghị Đơn vị liên hệ Cục Thuế TP- Phòng Tuyên Truyền - Hỗ trợ để được hướng dẫn thêm .
Trân trọng kính chào ./.

(Nguồn: Hệ thống đối thoại doanh nghiệp TP.HCM)