PDA

View Full Version : Ủy quyền viết hóa đơn thế nào cho đúng luật ?laianhtu
27-07-12, 11:52 AM
Theo Công văn số 933/TCT-CS ngày 22/3/2011 hướng dẫn thủ trưởng đơn vị có thể ủy quyền bằng văn bản cho người trực tiếp bán hàng ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía bên trái của tờ hóa đơn. Hiện tại DN mình có đặt in hóa đơn GTGT gồm có 3 chỉ tiêu bên dưới tờ hóa đơn : Người mua hang, người bán hàng, thủ trưởng đơn vị.

Vậy trường hợp thủ trưởng đơn vị đi vắng thì ủy quyền cho nhân viên dưới quyền viết và ký hóa đơn, đóng dấu treo ở góc trên bên trái như vậy đúng luật không ? có văn bản nào quy định cho trường hợp này không các Anh/Chị ?

Tải công văn 333 tại đây (http://www.mediafire.com/?c1m5aghctlxhauw)

dongducnhiem
27-07-12, 12:04 PM
Theo Công văn số 933/TCT-CS ngày 22/3/2011 hướng dẫn thủ trưởng đơn vị có thể ủy quyền bằng văn bản cho người trực tiếp bán hàng ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía bên trái của tờ hóa đơn. Hiện tại DN mình có đặt in hóa đơn GTGT gồm có 3 chỉ tiêu bên dưới tờ hóa đơn : Người mua hang, người bán hàng, thủ trưởng đơn vị.

Vậy trường hợp thủ trưởng đơn vị đi vắng thì ủy quyền cho nhân viên dưới quyền viết và ký hóa đơn, đóng dấu treo ở góc trên bên trái như vậy đúng luật không ? có văn bản nào quy định cho trường hợp này không các Anh/Chị ?

Tải công văn 333 tại đây (http://www.mediafire.com/?c1m5aghctlxhauw)
CV trả lời đúng rồi đó bạn
Cty bạn chỉ cần làm Giấy UQ, và chỉ cần người bán ký tên & đóng mộc tròn góc trái fía trên là đủ.

laianhtu
27-07-12, 01:14 PM
CV trả lời đúng rồi đó bạn
Cty bạn chỉ cần làm Giấy UQ, và chỉ cần người bán ký tên & đóng mộc tròn góc trái fía trên là đủ.

Bạn có công văn nào khác nói về việc ký chỗ người bán hàng không, vì nếu ký vào chỗ thủ trưởng đơn vị phải là người Ủy quyền cao nhất dưới GĐ như : kế toán trưởng, GĐ tài chính, Phó Tổng Giám Đốc.

dongducnhiem
27-07-12, 01:28 PM
Bạn có công văn nào khác nói về việc ký chỗ người bán hàng không, vì nếu ký vào chỗ thủ trưởng đơn vị phải là người Ủy quyền cao nhất dưới GĐ như : kế toán trưởng, GĐ tài chính, Phó Tổng Giám Đốc.
UQ ở đây cho người bán hàng ký, nghĩa là chỉ cần người bán ký là đủ, kg cần có chữ ký tại "Thủ trưởng đơn vị"

Người Đưa Tin
27-07-12, 01:46 PM
Tham khảo công văn 339/TCT-CS ngày 25 tháng 01 năm 2011 V/v: hướng dẫn một số vướng mắc khi thực hiện Thông tư 153. (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?45243-CV-339-TCT-CS-25-01-2011-c%E1%BB%A7a-TCT-v-v-h-d-m%E1%BB%99t-s%E1%BB%91-v%C6%B0%E1%BB%9Bng-m%E1%BA%AFc-khi-th%E1%BB%B1c-hi%E1%BB%87n-TT-153)

Câu hỏi 5:


Trên mẫu hoá đơn không có chỉ tiêu thủ trưởng đơn vị (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) nhưng chỉ có chỉ tiêu người bán hàng là chưa phù hợp vì người bán hàng là nhân viên không có thẩm quyền ký, đóng dấu.

Trả lời:


Tại điểm d, Khoản 2, Điều 14 Thông tư 153 hướng dẫn cách lập tiêu thức người bán hàng (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) như sau: “Trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn”. Đề nghị tổ chức, cá nhân thực hiện theo hướng dẫn trên.

Để phục vụ công tác quản lý, tổ chức có thể tạo thêm tiêu thức không bắt buộc thủ trưởng đơn vị (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) trên tờ hóa đơn.


Tham khảo, công văn 5783/CT-TTHT - ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Cục Thuế TP.HCM trả lời cho Công ty TNHH Một Thành Viên Tổng Công Ty 28 v/v Lập hóa đơn


Căn cứ khoản 2d Điều 14 chương III Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

“Trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn”.

Trường hợp Công ty nếu Tổng Giám Đốc không ký vào tiêu thức thủ trưởng đơn vị mà có văn bản giao cho cấp phó (Phó Tổng Giám Đốc) ký thay thì Phó Tổng Giám Đốc Công ty ký, đóng dấu tại tiêu thức thủ trưởng đơn vị. Trường hợp Tổng Giám Đốc ủy quyền cho cán bộ phụ trách dưới mình 1 cấp (Giám Đốc Điều Hành...) ký thừa ủy quyền tại chỉ tiêu thủ trưởng đơn vị khi bán hàng hóa dịch vụ thì phải đóng dấu của Công ty vào phía trên bên trái của tờ hoá đơn.

laianhtu
28-07-12, 09:21 AM
Cám ơn sự trả lời của bác Ketoangiagan, nhưng mình vừa xem một công văn hướng dẫn trả lời của thuế Lào Cai như sau :


Công văn của Cục Thuế Lào Cai số 963/CT-TT&HT ngày 23/05/2012 hướng dẫn về việc đóng dấu trên hóa đơn GTGT.
Kính gửi: Công ty đầu tư xây dựng Quyết Tiến
( Địa chỉ: SN 152- Đường Nhạc Sơn- Phường Kim Tân- TP Lào Cai)
Cục thuế Tỉnh Lào Cai nhận được công văn số 0519/CV-QT ngày 19/5/2012 của Công ty đầu tư xây dựng Quyết Tiến về việc đóng dấu trên hoá đơn GTGT. Vấn đề này, Cục thuế Tỉnh Lào Cai có ý kiến như sau:
Căn cứ vào Tiết d, Khoản 2, Điều 14, Chương III, Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính Phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ quy định:
“ d) Tiêu thức “người bán hàng (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)”
Trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn.”
Theo quy định trên do Giám đốc Công ty không thường xuyên ở Văn Phòng nên đã uỷ quyền cho Kế toán trưởng ký uỷ quyền trên hoá đơn thì khi uỷ quyền cho kế toán trưởng thủ trưởng đơn vị phải có giấy uỷ quyền cho kế toán trực tiếp ký ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn.
Do sơ xuất của cán bộ Văn thư nên toàn bộ hoá đơn bán ra trong tháng 4/2012 đã đóng dấu Công ty vào chỗ người ký uỷ quyền nếu thủ trưởng đơn vị có giấy uỷ quyền cho kế toán trực tiếp ký thì toàn bộ hoá đơn bán ra trong tháng 4/2012 được chấp nhận kể từ tháng 5/2012 Công ty phải thực hiện theo đúng Tiết d, Khoản 2, Điều 14, Chương III, Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính( nêu trên)
Cục thuế Tỉnh Lào Cai trả lời đơn vị biết và thực hiện./

Vì vậy, trường hợp DN có đặt in hóa đơn có tiêu thức "Người bán hàng", "Thủ trưởng đơn vị" thì chỉ chỉ tiêu "người bán hàng" ở đây được xem như tương đương thủ trưởng đơn vị không các Anh/Chị ?

hoataybac
28-07-12, 09:28 AM
Vì vậy, trường hợp DN có đặt in hóa đơn có tiêu thức "Người bán hàng", "Thủ trưởng đơn vị" thì chỉ chỉ tiêu "người bán hàng" ở đây được xem như tương đương thủ trưởng đơn vị không các Anh/Chị ?

Đọc lại TT 153 thì rõ, không rõ nữa thì gặp Phong Luật sư để cho vài cốc bia thì sáng ra thôi.
Em phải phân biệt thế nào là các chỉ tiêu bắt buộc và không bắt buộc được quy định tại TT 153
Em cần đọc rõ lại các thủ tục ủy quyền cho việc lập, phát hành hóa đơn

laianhtu
28-07-12, 09:47 AM
Tuy nhiên trong công văn số 5783/CT-TTHT của Cục thuế HCM ngày 18/7/2011 có đoạn nói rằng :
…………..
Trường hợp Công ty nếu Tổng Giám Đốc không ký vào tiêu thức thủ trưởng đơn vị mà có văn bản giao cho cấp phó (Phó Tổng Giám Đốc) ký thay thì Phó Tổng Giám Đốc Công ty ký, đóng dấu tại tiêu thức thủ trưởng đơn vị. Trường hợp Tổng Giám Đốc ủy quyền cho cán bộ phụ trách dưới mình 1 cấp (Giám Đốc Điều Hành...) ký thừa ủy quyền tại chỉ tiêu thủ trưởng đơn vị khi bán hàng hóa dịch vụ thì phải đóng dấu của Công ty vào phía trên bên trái của tờ hoá đơn.

Vấn đề ở đây được rõ ràng rồi : nếu hóa đơn bán hàng có in 2 chỉ tiêu "Người bán hàng" và "Thủ trưởng đơn vị" thì tại chỉ tiêu "Thủ trưởng đơn vị" chỉ có P.TGĐ, GĐ tài chính/KTT, GĐ điều hành ký và đóng dấu. Nếu ủy quyền cho nhân viên bán hàng viết, ký hóa đơn vào chỉ tiêu "Nguời bán hàng" phải có văn bản ủy quyền, và ký đóng dấu treo lên góc trên bên trái của tờ hóa đơn.

Người Đưa Tin
28-07-12, 10:00 AM
Nói thêm ngoài lề 1 tí,

Làm kế toán bây giờ khổ lắm, không những chi phối bởi các luật của thuế, lắm lúc cơ quan thuế thỉnh thoảng thích vận dụng đưa các luật khác vào để quản lý doanh nghiệp (ví dụ luật kế toán, luật doanh nghiệp, luật dân sự, luật đất đai, luật lao động,...) Nếu đơn thuần chỉ có luật quản lý thuế không thì cũng đơn giản cho doanh nghiệp

Không phải văn bản của 1 cơ quan thuế nào trả lời cũng chuẩn đâu Tú ạ, nếu bộ phận tư pháp của cơ quan thuế không nghiên cứu đầy đủ, kỹ lương để vội trả lời phúc đáp cho doanh nghiệp thì hậu quả vô lường. Có thể dẫn đến khiếu nại.
Tú và các bạn xem công văn này sẽ thấy đau khổ vô cùng

Công văn của Tổng cục Thuế số 2401/TCT-KK ngày 06/7/2012 v/v Hoàn thuế GTGT (http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOKdA72dw7zDDAwMLE2NDD x9XcNcfBzNDPwNDfQLsh0VAVzKWQY!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/gdt+content/sa_gdt/sa_vanban/vbhd/vbhd_tct/2012-07/2ce0d5f4-8879-43a9-ba5f-373018518241)

laianhtu
28-07-12, 10:30 AM
Nói thêm ngoài lề 1 tí,

Làm kế toán bây giờ khổ lắm, không những chi phối bởi các luật của thuế, lắm lúc cơ quan thuế thỉnh thoảng thích vận dụng đưa các luật khác vào để quản lý doanh nghiệp (ví dụ luật kế toán, luật doanh nghiệp, luật dân sự, luật đất đai, luật lao động,...) Nếu đơn thuần chỉ có luật quản lý thuế không thì cũng đơn giản cho doanh nghiệp

Luật khiếu nại


Không phải văn bản của 1 cơ quan thuế nào trả lời cũng chuẩn đâu Tú ạ, nếu bộ phận tư pháp của cơ quan thuế không nghiên cứu đầy đủ, kỹ lương để vội trả lời phúc đáp cho doanh nghiệp thì hậu quả vô lường. Có thể dẫn đến khiếu nại.
Tú và các bạn xem công văn này sẽ thấy đau khổ vô cùng

Công văn của Tổng cục Thuế số 2401/TCT-KK ngày 06/7/2012 v/v Hoàn thuế GTGT (http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/%21ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOKdA72dw7zDDAwMLE2NDD x9XcNcfBzNDPwNDfQLsh0VAVzKWQY%21/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/gdt+content/sa_gdt/sa_vanban/vbhd/vbhd_tct/2012-07/2ce0d5f4-8879-43a9-ba5f-373018518241)

Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 có hiệu lực thi hành thì DN cứ việc theo đó mà khiếu nại bác ơi :
Điều 69. Hiệu lực thi hành và điều khoản chuyển tiếp
1. Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2012