PDA

View Full Version : Cách điền các chỉ tiêu trong phụ lục mẫu D01b- tsNhã Phương
20-07-12, 12:37 PM
Tình hình là đợt này em đang làm báo tăng bảo hiểm cho nhân viên trong đó phải làm mẫu D01b-ts. Nhưng em lại không biết cách điền các chỉ tiêu ở bảng phụ lục " Danh sách đề nghị" như thế nào. Rất mong được các anh chị và các bạn đã làm về vấn đề này vui lòng hướng dẫn giúp em.
Em xin chân thành cảm ơn.

Người Đưa Tin
20-07-12, 02:49 PM
Mẫu số D01b-TS - QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011

a. Mục đích: để đơn vị đề nghị cơ quan BHXH thay đổi, điều chỉnh các thông tin liên quan đến đơn vị và người lao động.
b. Trách nhiệm lập: đơn vị tham gia BHXH, BHYT.
c. Thời gian lập: khi có phát sinh.
d. Căn cứ lập: hồ sơ gốc (giấy khai sinh, lý lịch, chứng minh thư, sổ hộ khẩu, QĐ, HĐLĐ …).
e. Phương pháp lập:
- Ghi đầy đủ các tiêu thức in sẵn trong đơn đề nghị:+ Nội dung: ghi nội dung đề nghị hoặc điều chỉnh.
+ Lý do: ghi lý do đề nghị hoặc điều chỉnh.
+ Hồ sơ gửi kèm: kê chi tiết, số lượng các loại hồ sơ gửi kèm.
+ Danh sách gửi kèm: ghi chi tiết, họ tên và nội dung người lao động đề nghị điều chỉnh.

Ví dụ:


Kính gửi: Bảo hiểm xã hội.............................................

- Tên đơn vị:CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ GIAIPHAPEXCEL
- Mã số quản lý:.............................................. ...............................................
- Địa chỉ:............................................ .................................................. ..........
Nội dung: Báo giảm lao động

Lý do: Thôi việc từ tháng 6/2012

Hồ sơ gửi kèm:
+ Quyết định tăng lương toàn DN: 01 biểu (giả sử tháng báo cáo này có quyết định tăng lương)
+ Danh sách lao động tăng lương: 01 biểu
+ Mẫu biểu D02-TS: 02 biểu
+ Sổ BHXH: 03 quyển (***)
+ Quyết định nghỉ việc: 03 quyết định (***)
+ Thẻ BHXH: 01 cái (***)

Đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xem xét, giải quyết theo quy định.Thủ trưởng đơn vị
(ký, đóng dâu và ghi rõ họ tên)


============

Phần giải thích thêm, cách ghi cho Mẫu số D01b-TS - QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011

(***) - Nghỉ việc 03 người nhưng chỉ thu lại được 01 thẻ BHYT

nguoibonphuong
21-07-12, 08:44 AM
Không biết khi mới bắt đầu tham gia BHXH lần đầu có phải khai mẫu này không ah?

phuonghtxvp
06-10-12, 09:09 AM
Cả nhà cho e hỏi, biểu mẫu D01b-TS và biểu mẫu D01b khác nhau như thế nào?

phuonghtxvp
06-10-12, 09:18 AM
Cả nhà cho e hỏi, biểu mẫu D01b-TS và biểu mẫu D01b khác nhau như thế nào?

xuan.nguyen82
09-10-12, 09:13 PM
Cả nhà cho e hỏi, biểu mẫu D01b-TS và biểu mẫu D01b khác nhau như thế nào?

Bạn đã đọc biểu mẫu D01b ở đâu vậy? Có hai biểu mẫu mà các bạn hay nhầm, đó là: D01b-TS và D01-TS. Chứ không phải là D01b.
Hai biểu mẫu này về chủ thể trách nhiệm lập là khác nhau: D01-TS trách nhiệm lập là người lao động., còn D01b-TS trách nhiệm lập là đơn vị tham gia BHXH, YT....
Bạn đọc thêm thông tin dưới đây sẽ thấy 2 biểu mẫu này có gì giống và khác nhau nhé:

*. Đơn đề nghị (Mẫu số D01-TS)
a. Mục đích: để người tham gia BHXH, BHYT đề nghị cơ quan BHXH thay đổi, điều chỉnh thông tin về nhân thân trên sổ BHXH, thẻ BHYT, thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu, thay đổi quyền lợi hưởng BHYT hoặc thay đổi mức thu nhập hoặc phương thức đóng BHXH tự nguyện....
b. Trách nhiệm lập: người tham gia BHXH, BHYT.
c. Thời gian lập: khi có phát sinh.
d. Căn cứ lập: hồ sơ gốc (giấy khai sinh, lý lịch, chứng minh thư, sổ hộ khẩu, QĐ, HĐLĐ...).
e. Phương pháp lập:
- Ghi đầy đủ các tiêu thức in sẵn trong đơn đề nghị:
+ Nội dung: ghi nội dung đề nghị hoặc điều chỉnh.
+ Lý do: ghi lý do đề nghị hoặc điều chỉnh.
+ Hồ sơ gửi kèm: kê chi tiết, số lượng các loại hồ sơ gửi kèm.
*. Văn bản đề nghị (Mẫu số D01b-TS)
a. Mục đích: để đơn vị đề nghị cơ quan BHXH thay đổi, điều chỉnh các thông tin liên quan đến đơn vị và người lao động.
b. Trách nhiệm lập: đơn vị tham gia BHXH, BHYT.
c. Thời gian lập: khi có phát sinh.
d. Căn cứ lập: hồ sơ gốc (giấy khai sinh, lý lịch, chứng minh thư, sổ hộ khẩu, QĐ, HĐLĐ...).
e. Phương pháp lập:
- Ghi đầy đủ các tiêu thức in sẵn trong đơn đề nghị:
+ Nội dung: ghi nội dung đề nghị hoặc điều chỉnh.
+ Lý do: ghi lý do đề nghị hoặc điều chỉnh.
+ Hồ sơ gửi kèm: kê chi tiết, số lượng các loại hồ sơ gửi kèm.
+ Danh sách gửi kèm: ghi chi tiết, họ tên và nội dung người lao động đề nghị điều chỉnh.

maya_ngoc
03-01-13, 05:52 PM
cho em hỏi một chút, với đơn vị mới tham gia BH thì có phải khai mẫu D02-TS; D01b-TS và D01-TS không ạ.
Bên công ty em có đa số công nhân đã có sổ BHXH từ công ty cũ, bây giờ công ty em đóng BH cho công nhân, vậy phải khai báo những thủ tục gì.

xuan.nguyen82
25-01-13, 11:54 PM
cho em hỏi một chút, với đơn vị mới tham gia BH thì có phải khai mẫu D02-TS; D01b-TS và D01-TS không ạ.
Bên công ty em có đa số công nhân đã có sổ BHXH từ công ty cũ, bây giờ công ty em đóng BH cho công nhân, vậy phải khai báo những thủ tục gì.

Đơn vị mới tham gia đều phải khai mấy mẫu biểu trên bạn ạ.
Trường hợp thủ tục báo tăng cho người lao động đã có sổ BHXH:

Đơn vị: 02 bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS)
Người lao động: Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (mẫu A01-TS) kèm theo 02 ảnh màu cỡ 3x4 cm.
Đối với những người BHXH một lần nhưng chưa hưởng BHTN: thêm giấy xác nhận thời gian đóng BHTN chưa hưởng BHTN do cơ quan BHXH nơi giải quyết BHXH một lần cấp.
Đối với người hưởng quyền lợi BHYT cao hơn thêm bản sao giấy tờ liên quan.

Phải nộp sổ BHXH cho công ty bạn để đăng ký với cơ quan BHXH. Trường hợp chuyển sang công ty bạn nhưng đơn vị cũ chưa chốt được sổ BHXH thì phải khai báo số sổ BHXH để đăng ký tham gia, khi nhận được sổ phải nộp ngay cho cơ quan BHXH.
.....

tomica.tomica
30-01-13, 09:17 AM
Các bạn cho mình hỏi trường hợp mình thôi việc ở Cty cũ đã lâu nhưng chưa chốt sổ BH, đến nay cty đó chỉ còn 1 người đại diện nên không có t.gian đi chốt sổ cho nhân viên cũ, vậy mình có thể tự đến cơ quan BH để chốt sổ của mình không hay bắt buộc vẫn phải cty đứng ra làm? Nếu mình có thể tự làm thì các giấy tờ cần nộp là gì?

Cảm ơn các bạn!

vutienhp
30-01-13, 09:40 AM
Các bạn cho mình hỏi trường hợp mình thôi việc ở Cty cũ đã lâu nhưng chưa chốt sổ BH, đến nay cty đó chỉ còn 1 người đại diện nên không có t.gian đi chốt sổ cho nhân viên cũ, vậy mình có thể tự đến cơ quan BH để chốt sổ của mình không hay bắt buộc vẫn phải cty đứng ra làm? Nếu mình có thể tự làm thì các giấy tờ cần nộp là gì?

Cảm ơn các bạn!
Bạn có thể đến BHXH Quận( cơ quan quản lý đơn vị bạn) để chốt sổ, khi đi mang theo:
1. Sổ BHXH cần chốt.
2.Quyết định chấm dứt hợp đồng.
3.Chứng minh thư cá nhân.

tomica.tomica
31-01-13, 12:35 PM
Bạn có thể đến BHXH Quận( cơ quan quản lý đơn vị bạn) để chốt sổ, khi đi mang theo:
1. Sổ BHXH cần chốt.
2.Quyết định chấm dứt hợp đồng.
3.Chứng minh thư cá nhân.

Cho mình hỏi thêm là mình có thể đến BH với tư cách cá nhân hay chỉ là đi thay cho người của cty và vẫn phải dưới danh nghĩa công ty?

Cảm ơn bạn!

xuan.nguyen82
14-03-13, 11:55 AM
Cho mình hỏi thêm là mình có thể đến BH với tư cách cá nhân hay chỉ là đi thay cho người của cty và vẫn phải dưới danh nghĩa công ty?

Cảm ơn bạn!

Hiện nay, BHXH cũng có cơ chế mở nên người lao động đã thôi việc khi có đủ thủ tục giấy tờ pháp lý, đúng thời hạn quy định của pháp luật thì có thể tự đi chốt sổ. (Danh nghĩa như thế nào thì không quan trọng đâu bạn, bạn cứ đến làm thủ tục người ta không bắt bẻ tư cách cá nhân hay công ty đâu)

voiga189
15-03-13, 09:24 AM
Hiện nay, BHXH cũng có cơ chế mở nên người lao động đã thôi việc khi có đủ thủ tục giấy tờ pháp lý, đúng thời hạn quy định của pháp luật thì có thể tự đi chốt sổ. (Danh nghĩa như thế nào thì không quan trọng đâu bạn, bạn cứ đến làm thủ tục người ta không bắt bẻ tư cách cá nhân hay công ty đâu)
bạn ơi cho mình hỏi, công ty mình có nhiều anh chị đã có số BHXH nhưng chưa có sổ, trong khi đó vào công ty cũng đc từ 3-5 năm rồi,hic, không biết chưa có sổ có ảnh hưởng gì ko bạn nhỉ, với cả bây giờ muốn làm sổ thì thủ tục như nào bạn nhỉ, mình hỏi bên BH ngta cứ nói về tự nghiên cứu QĐ 1111, mình đọc rồi nhưng chưa rõ cách khai cụ thể, ở phần phụ lục của mẫu A01-TS ý, hic..

voiga189
15-03-13, 09:33 AM
Bạn có thể đến BHXH Quận( cơ quan quản lý đơn vị bạn) để chốt sổ, khi đi mang theo:
1. Sổ BHXH cần chốt.
2.Quyết định chấm dứt hợp đồng.
3.Chứng minh thư cá nhân.
bạn ơi cho mình hỏi, công ty mình có nhiều anh chị đã có số BHXH nhưng chưa có sổ, trong khi đó vào công ty cũng đc từ 3-5 năm rồi,hic, không biết chưa có sổ có ảnh hưởng gì ko bạn nhỉ, với cả bây giờ muốn làm sổ thì thủ tục như nào bạn nhỉ, mình hỏi bên BH ngta cứ nói về tự nghiên cứu QĐ 1111, mình đọc rồi nhưng chưa rõ cách khai cụ thể, ở phần phụ lục của mẫu A01-TS ý, hic..

vutienhp
15-03-13, 03:35 PM
bạn ơi cho mình hỏi, công ty mình có nhiều anh chị đã có số BHXH nhưng chưa có sổ, trong khi đó vào công ty cũng đc từ 3-5 năm rồi,hic, không biết chưa có sổ có ảnh hưởng gì ko bạn nhỉ, với cả bây giờ muốn làm sổ thì thủ tục như nào bạn nhỉ, mình hỏi bên BH ngta cứ nói về tự nghiên cứu QĐ 1111, mình đọc rồi nhưng chưa rõ cách khai cụ thể, ở phần phụ lục của mẫu A01-TS ý, hic..

Mình lạ là tại sao người lao động có số sổ BHXH, mà lại không có sổ BHXH?
Vì khi 1 đơn vị đăng ký danh sách lao động với cơ quan BHXH thì họ sẽ cấp cho mỗi người 1 quyển sổ( có mã số sổ).
Trước đây sổ BHXH có 46 trang màu xanh(ghi quá trình công tác của người lao động), nay chỉ có 4 trang. Đến tháng 01 năm 2009 thì không ghi nữa, mà số liệu nhập luôn vào phần mềm của BHXH( Căn cứ vào số liệu hàng tháng mà đơn vị gửi cho BHXH).
Chúng ta tham gia đóng BHXH để được hưởng chế độ BHXH: ốm, thai sản, tai nạn lao động, hưu trí....Vậy nếu không có sổ thì lấy gì làm căn cứ để thanh toán chế độ bảo hiểm. Bạn nên hỏi đơn vị BHXH mà cơ quan bạn đăng ký xem giải quyêt trường hợp này như thế nào là tốt nhất./.

xuan.nguyen82
15-03-13, 04:20 PM
Trường hợp có sổ sổ mà chưa có sổ thường là do:
Người lao động đã đóng bảo hiểm ở công ty cũ, có số sổ nhưng từ ngày vào làm đến khi nghỉ việc công ty chưa chốt sổ, (có thể công ty vẫn còn nợ tiền cơ quan BH nên không chốt sổ được).
Các trường hợp có số sổ rồi:
1 là yêu cầu ngưòi lao động về cơ quan cũ lấy sổ đã chốt về nộp và bạn báo tăng, hoặc báo tăng chỉ cần lấy số sổ và nộp sổ sau.
Nếu cơ quan cũ không chốt sổ thì ít nhất cũng phải kê khai thời gian làm việc có tham gia BHXH của người lao động, có chủ sử dụng lao động và cơ quan BH xác nhận (cái này có mẫu của nhà nước). Sau đó về cơ quan bạn, đóng tiếp và bạn làm đơn xin cấp sổ cho người lao động thôi.
Bạn đọc QDD1111 xem không hiểu chỗ nào thì hỏi tiếp.,

hungapec
21-03-13, 06:17 PM
Bạn có thể tự làm được. Cứ qua BHXH là được hướng dẫn cụ thể

young.6712
08-04-13, 10:11 AM
Trường hợp của mình là BHXH chốt sai thời gian đóng BHTN, sau đó trong quá trình gửi sổ để điều chỉnh thì mình làm mất 2 tờ rời. Vậy mình cần làm cả mẫu D01-TS và D01B-TS đúng không? Ở mục Hồ sơ gửi kèm của D01-TS mình ghi là kèm Sổ BHXH và mẫu D01B-TS, còn mẫu D01B-TS ko có mẫu gửi kèm nào phải ko? Bạn nào biết chỉ giúp mình với nhé.
Mình hiện đã nghỉ việc & cty chưa bao giờ giải quyết việc mất tờ rời nên mình đang phải tự liên hệ các bên, mà mình ko biết gì về lĩnh vực này. Vấn đề này cũng làm mình mất quyền lợi được hưởng BHTN vào thời gian này nữa :(.
Cảm ơn ý kiến các bạn.

xuan.nguyen82
08-04-13, 10:50 AM
Trường hợp của mình là BHXH chốt sai thời gian đóng BHTN, sau đó trong quá trình gửi sổ để điều chỉnh thì mình làm mất 2 tờ rời. Vậy mình cần làm cả mẫu D01-TS và D01B-TS đúng không? Ở mục Hồ sơ gửi kèm của D01-TS mình ghi là kèm Sổ BHXH và mẫu D01B-TS, còn mẫu D01B-TS ko có mẫu gửi kèm nào phải ko? Bạn nào biết chỉ giúp mình với nhé.
Mình hiện đã nghỉ việc & cty chưa bao giờ giải quyết việc mất tờ rời nên mình đang phải tự liên hệ các bên, mà mình ko biết gì về lĩnh vực này. Vấn đề này cũng làm mình mất quyền lợi được hưởng BHTN vào thời gian này nữa :(.
Cảm ơn ý kiến các bạn.

Thủ tục hồ sơ để xin cấp lại tờ rời sổ BHXH:

1. Do đơn vị làm mất hoặc hỏng.
1.1. Thành phần hồ sơ:
a) Văn bản đề nghị của đơn vị (mẫu D01b-TS), kèm theo danh sách người lao động mất, hỏng sổ BHXH.
b) Biên bản xác định nguyên nhân mất hoặc hỏng sổ BHXH.
c) Sổ BHXH (trường hợp hỏng).
1.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
1.3. Thời hạn giải quyết: 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

2. Do người lao động làm mất hoặc hỏng.
2.1. Thành phần hồ sơ:
2.1.1. Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ quan BHXH:
a) Đơn đề nghị của người có sổ BHXH (mẫu D01-TS).
b) Sổ BHXH (trường hợp hỏng).
2.1.2. Trường hợp nộp hồ sơ thông qua đơn vị: hồ sơ như quy định phần trên và thêm văn bản đề nghị của đơn vị (mẫu D01b-TS). Riêng mẫu D01-TS của người lao động lưu tại đơn vị.
2.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
2.3 Thời hạn giải quyết: 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Việc hưởng BHTN như thế nào do mình chưa biết rõ bạn nghỉ thời điểm nào? quyết định nghỉ việc bao giờ? mà hiện giờ vẫn chưa chốt được sổ? Nên khả năng mất quyền lợi Bảo hiểm Thất nghiệp là bình thường.

Lan man 1 tẹo: Sổ BHXH hiện nay có tờ rời cũng rất phiền toái (chỉ thấy có lợi cho cơ quan BHXH họ không phải viết tay như sổ cũ thôi.)
Nhưng sổ cũ vấn đẹp và bền hơn.

junjun1984
08-04-13, 04:46 PM
Mình lạ là tại sao người lao động có số sổ BHXH, mà lại không có sổ BHXH?
Vì khi 1 đơn vị đăng ký danh sách lao động với cơ quan BHXH thì họ sẽ cấp cho mỗi người 1 quyển sổ( có mã số sổ).
Trước đây sổ BHXH có 46 trang màu xanh(ghi quá trình công tác của người lao động), nay chỉ có 4 trang. Đến tháng 01 năm 2009 thì không ghi nữa, mà số liệu nhập luôn vào phần mềm của BHXH( Căn cứ vào số liệu hàng tháng mà đơn vị gửi cho BHXH).
Chúng ta tham gia đóng BHXH để được hưởng chế độ BHXH: ốm, thai sản, tai nạn lao động, hưu trí....Vậy nếu không có sổ thì lấy gì làm căn cứ để thanh toán chế độ bảo hiểm. Bạn nên hỏi đơn vị BHXH mà cơ quan bạn đăng ký xem giải quyêt trường hợp này như thế nào là tốt nhất./.

Trường hợp có số mà chưa có sổ thì số đó chỉ là số tạm do cơ quan bảo hiểm cấp theo số chứng minh thư thôi bạn ah.
bạn phải làm sổ cho người lao động cụ thể như sau:
- 02 mẫu tờ khai A01-TS có dán ảnh vào chữ kí của người lao động, ký đóng dấu của người sử dụng lao động.
Bạn mang nộp cho cơ quan bảo hiểm thế là xong. Theo quy định thì trường hợp chưa có sổ vẫn được hưởng chế độ như bình thường các bạn nhé. Tuy nhiên, cơ quan bảo hiểm vẫn có thể làm khó chúng ta, mà trước sau mình vẫn phải làm sổ, nên mình khuyên các bạn cứ làm sớm chút cho yên tâm.

hothanh
20-10-13, 04:28 PM
Các anh chị đã làm bảo hiểm xin hướng dẫn cho em cách kê khai Mau so D01b-TS cho công ty tham gia bảo hiểm lần đầu cho lao động đóng mới vói ạ. Chi tiết bảo hiểm từ liêm bắt phải truy thu giám đốc từ khi thành lập tháng 3/2012. Nhưng giám đốc em bảo tháng 2/2013 mới bắt đầu nhận lương nên chỉ muốn đóng từ tháng 2/2013 thì phải giải trình thế nào ạ? Giám đốc em lại sinh con vào tháng 04/2013. vậy khi truy thu có được giảm 6 tháng nghỉ đẻ không ạ? Rất mong anh chị có kinh nghiệm giúp đỡ em tình huống này

xuan.nguyen82
21-10-13, 11:43 AM
Các anh chị đã làm bảo hiểm xin hướng dẫn cho em cách kê khai Mau so D01b-TS cho công ty tham gia bảo hiểm lần đầu cho lao động đóng mới vói ạ. Chi tiết bảo hiểm từ liêm bắt phải truy thu giám đốc từ khi thành lập tháng 3/2012. Nhưng giám đốc em bảo tháng 2/2013 mới bắt đầu nhận lương nên chỉ muốn đóng từ tháng 2/2013 thì phải giải trình thế nào ạ? Giám đốc em lại sinh con vào tháng 04/2013. vậy khi truy thu có được giảm 6 tháng nghỉ đẻ không ạ? Rất mong anh chị có kinh nghiệm giúp đỡ em tình huống này

Trường hợp của công ty bạn,khi thành lập doanh nghiệp mà chưa đi vào hoạt động, chưa có ký hợp đồng vớingười lao động, chưa phát sinh hoạt động giao kết lao động nào, mà đến 1 nămsau mới tuyển dụng và ký hợp đồng thì đóng bảo hiểm từ thời điểm ký hợp đồnglao động, phát sinh quan hệ lao động vẫn đúng luật.

Bạn có thể giải trình về những khó khăn của DNkhi thành lập chưa tuyển dụng được nhân sự và không có hoạt động giao kết hợp đồnglao động nào. Thực ra bắt đóng là vô lý, vì mình làm việc với bên Bảo hiểmthành phố Hà Nội (mình làm giúp cho 1 công ty em mình về thủ tục thành lập côngty, trong đó có vấn đề về bảo hiểm). Mình vẫn đóng bảo hiểm từ khi có phát sinhlao động mà không bị truy thu gì cả. Lý do chính đáng.

Mẫu D01b-TS thì bạn lấy hướng dẫn từ cơ quan bảohiểm. Hoặc vào trang bảo hiểm XH Việt Nam có mục đó. Mình nhớ là trên diễn đànnày có hướng dẫn mục đó rồi bạn chịu khó tìm lại sẽ thấy.

Trường hợp giám đốc bạn đóng BH từ tháng 2/2013mà tháng 04/2013 sinh con thì không đủ điều kiện hưởng thai sản. Trường hợp xintruy thu bây giờ rất khó và đến khiThanh tra bao hiểm kiểm tra là phức tạp. Bởi phải tham gia đủ từ 6 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh.
Bên công ty mình làm truy thu cho 1 trường hợp về sau bị thanh tra ngược lại, rất phiền toái!

LINHNGHIEM1190
08-07-14, 08:44 AM
Cho em hỏi công ty em có 1 nhân viên đã tham gia bảo hiểm 6 tháng liên tục rồi, tháng 7 không làm việc nữa và muốn lập hso hưởng chế độ thai sản, không bit như vậy có đc k ạ(vẫn còn hợp đồng lao động)? Trong phần kê khai mẫu biểu D01b-TS cần lập như thế nào ạ? Xin mọi người tư vấn giúp

xuan.nguyen82
15-07-14, 03:13 PM
Cho em hỏi công ty em có 1 nhân viên đã tham gia bảo hiểm 6 tháng liên tục rồi, tháng 7 không làm việc nữa và muốn lập hso hưởng chế độ thai sản, không bit như vậy có đc k ạ(vẫn còn hợp đồng lao động)? Trong phần kê khai mẫu biểu D01b-TS cần lập như thế nào ạ? Xin mọi người tư vấn giúp

Điều kiện hưởng thai sản là có thời gian tham gia BHXH từ 6 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh, bạn căn cứ vào thời gian chị ấy sẽ sinh con để tính xem đủ điều kiện không. Khi bạn ấy nghỉ việc, bạn ấy tự đi thanh toán chế độ thai sản, đối tượng đó sẽ là đối tượng vãng lai và khi thanh toán sẽ về BHXH quận.huyện theo địa chỉ thường trú.Mẫu biểu hướng dẫn đó là mẫu công văn mà.
Mục kính gửi: BHXH quận/ huyện....
Tên đơn vị:
Mã số:
Địa chỉ

Nội dung:
Đề nghị thanh toán chế độ TS cho ....(số lượng) lao động
Lý do: Lao đông nghỉ việc hưởng CĐ TS

Hồ sơ gửi kèm:

Gồm:
1. 01 quyển sổ BHXH + 01 giấy khai sinh
2. Mẫu C70a-HD.
Đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội xem xét , giải quyết theo quy định

Rồi giám đốc công ty bạn ký đóng dấu vào đó và gửi lên BH...

birthdayinvalentine
28-07-14, 10:47 AM
Tôi mới làm các việc về bảo hiểm, tiền lương, xin gửi diễn đàn biểu D02-Ts tự làm theo hướng dẫn để nhờ giúp đỡ xem đã đúng chưa.
Cụ thể như sau:
Công nhân xin nghỉ, có quyết định thôi việc từ ngày 31/7/2014.
Đã hỏi BHXH quận, họ nói nếu nộp thẻ BHYT từ ngày 1 đến 5 của tháng sau (tức là tháng 8) tháng có ngày nghỉ thôi việc thì không phải truy thu tiền BHYT cho tháng đó (tháng 8). Nếu chậm sau ngày 5 thì phải nộp, nhưng nếu nộp thẻ BHYT trước (tức là trong khoảng ngày 1 đến 5 hoặc nộp trong tháng 7) qua bộ phận 1 cửa (có giấy xác nhận nộp) sau đó trong tháng nộp bản D02-TS thì cũng không bị truy thu. Thật sự là gọi điện hỏi BHXH tuy được trả lời nhưng có thể cũng chưa hiểu hết, sợ khi lập xong chưa đúng mà hỏi lại thì thấy rất phiền, xin diễn đàn trợ giúp
Cám ơn diễn đàn.