PDA

View Full Version : Xin hướng dẫn hàm Tìm trong vùng có điều kiệnm212567
05-07-12, 10:21 AM
Em có 1 bảng Excel Danh sách trích ngang, em muốn làm 1 số thứ sau

Trong cột ngày tháng năm sinh. VD: 15/10/1964.

- Em muốn trích lấy 4 ký tự cuối là năm sinh (1964) thì dùng hàm gì (làm ra 1 cột riêng)
- Sau đó lấy năm hiện tại trừ đi năm sinh để thành ra tuổi (48 tuổi) (làm ra 1 cột riêng) thì dùng hàm gì
- Từ cột tuổi đó thì dùng hàm gì để có thể đếm (thống kê) được có bao nhiêu người nằm trong khoảng: nhỏ hơn hặc bằng 35 tuổi; Từ 36-40; và > = 50 tuổi

Em xin chân thành cảm ơn

vu_tuan_manh_linh
05-07-12, 10:49 AM
Em có 1 bảng Excel Danh sách trích ngang, em muốn làm 1 số thứ sau

Trong cột ngày tháng năm sinh. VD: 15/10/1964.

- Em muốn trích lấy 4 ký tự cuối là năm sinh (1964) thì dùng hàm gì (làm ra 1 cột riêng)
- Sau đó lấy năm hiện tại trừ đi năm sinh để thành ra tuổi (48 tuổi) (làm ra 1 cột riêng) thì dùng hàm gì
- Từ cột tuổi đó thì dùng hàm gì để có thể đếm (thống kê) được có bao nhiêu người nằm trong khoảng: nhỏ hơn hặc bằng 35 tuổi; Từ 36-40; và > = 50 tuổi

Em xin chân thành cảm ơn
Xem tạm cái này vậy nhé bạn!
Nếu dùng excel 2007 trở lên thì với nhóm từ 36-50 dùng hàm sau: =COUNTIFS(D2:D63;">35";D2:D63;"<50")

leonguyenz
05-07-12, 10:55 AM
- Em muốn trích lấy 4 ký tự cuối là năm sinh (1964) thì dùng hàm gì (làm ra 1 cột riêng)
=year(A1)

- Sau đó lấy năm hiện tại trừ đi năm sinh để thành ra tuổi (48 tuổi) (làm ra 1 cột riêng) thì dùng hàm gì
=year(today)-year(A1)+1

- Từ cột tuổi đó thì dùng hàm gì để có thể đếm (thống kê) được có bao nhiêu người nằm trong khoảng: nhỏ hơn hặc bằng 35 tuổi; Từ 36-40; và > = 50 tuổi
- Nhỏ hơn hoặc bằng 35:
=COUNTIF(cột tuổi,"<=35")
- Từ 36-40: =COUNTIFS(cột tuổi,">=36",cột tuổi,"<=40")
- >=50: =COUNTIF(cột tuổi,">=50")

m212567
05-07-12, 10:58 AM
Mình thành thật cảm ơn các bạn rất nhiều. Nhờ các bạn mà mình giải quyết công việc đỡ tốn thời gian hơn (làm thủ công đếm mệt lắm)

SA_DQ
05-07-12, 11:11 AM
|HoTen|CVu|NgSinh|Tuoi|||Tuoi|Tuoi|
1|Nguyễn Việt Hồng|GĐ|10/13/1964|48|||>=30|<40
2|Bùi Xuân Thắm|PGĐ|10/14/1969|43||||
3|Lê Thị Thơm|TCa|10/15/1974|38||HoTen|CVu|NgSinh
4|Nguyễn Vy|TP|10/16/1979|33||||
5|Nguyễn Hồng Nga|NV|10/17/1984|28||||
6|Bùi Thị By|PP|10/18/1989|23||||
7|Lê Thành|NV|10/19/1994|18||||
8|Nguyễn Vy|NV|10/21/1994|18||||

Ta thấy trên trang tính có 3 bảng;
Bảng lớn nhứt là CSDL cần xử lí lọc;
Bảng trên bên fải làm điều kiện lọc;
Bảng còn lại là tiêu đề trường để hiển thị kết quả lọc dưới nó;

Cột thứ 4 [tuoi] được tạo bỡi công thức; ví dụ =Year(TODAY())-Year(NgSinh)

Bạn thử sức tiếp với AdvancedFilter xem sao
& chúc thành công

leonguyenz
05-07-12, 11:15 AM
Mình thành thật cảm ơn các bạn rất nhiều. Nhờ các bạn mà mình giải quyết công việc đỡ tốn thời gian hơn (làm thủ công đếm mệt lắm)
Bạn dùng hàm DATEDIF sẽ cho kết quả chính xác tuyệt đối, cách làm như trên vẫn có thể bị sai, ví dụ 1 người sinh 05/08/1984, tính đến thời điểm hiện tại (05/07/2012), nếu bạn lấy 2012-1984=28t, thực tế người này còn thiếu 1 tháng nữa.
nếu cột A là cột ngày sinh, ở cột B: =DATEDIF(A1,TODAY(),"y") sẽ cho kết quả đúng số tuổi. Sau đó bạn dùng COUNTIF để đếm như trên.

m212567
05-07-12, 02:00 PM
cho mình hỏi thêm tí Ở phần này:

- Từ cột tuổi đó thì dùng hàm gì để có thể đếm (thống kê) được có bao nhiêu người nằm trong khoảng: nhỏ hơn hặc bằng 35 tuổi; Từ 36-40; và > = 50 tuổi
Nhờ các pro chỉ giúp thêm 1 điều kiện nữa là từ 1 vùng dữ liệu làm sao để đếm được có bao nhiêu dữ liệu có thể thõa mãn điều kiện độ tuổi từ 36-40, 41-45 và 46-50 tuổi nữa ạ (yêu cầu của đề bài là có các khỏang tuổi này nữa nhưng mình lượt bớt. nhưng vì các bạn chỉ mình cách lấy Tổng số - (<35)-(>50) = khoảng 36-40 nhừ vậy là nó dồn vào 1 chùm ko tách ra được
vì vậy nên mình xin lại cách đếm số lượng 3 khoảng: 36-40, 41-45 và 46-50
Thêm tí nữa là cách lấy 4 ký tự cuối của một ô thì dùng hàm gì vậy. VD: ABCDEF, mình muón lấy CDEF thì dùng hàm gì vậy

Thanks tất cả các pro đã qua tâm giúp đỡ

mhung12005
05-07-12, 02:16 PM
cho mình hỏi thêm tí Ở phần này:

- Từ cột tuổi đó thì dùng hàm gì để có thể đếm (thống kê) được có bao nhiêu người nằm trong khoảng: nhỏ hơn hặc bằng 35 tuổi; Từ 36-40; và > = 50 tuổi
Nhờ các pro chỉ giúp thêm 1 điều kiện nữa là từ 1 vùng dữ liệu làm sao để đếm được có bao nhiêu dữ liệu có thể thõa mãn điều kiện độ tuổi từ 36-40, 41-45 và 46-50 tuổi nữa ạ (yêu cầu của đề bài là có các khỏang tuổi này nữa nhưng mình lượt bớt. nhưng vì các bạn chỉ mình cách lấy Tổng số - (<35)-(>50) = khoảng 36-40 nhừ vậy là nó dồn vào 1 chùm ko tách ra được
vì vậy nên mình xin lại cách đếm số lượng 3 khoảng: 36-40, 41-45 và 46-50
Thêm tí nữa là cách lấy 4 ký tự cuối của một ô thì dùng hàm gì vậy. VD: ABCDEF, mình muón lấy CDEF thì dùng hàm gì vậy

Thanks tất cả các pro đã qua tâm giúp đỡ

Đếm số người trong khoảng từ 36 đến 40: Bạn dùng công thức sau:


=SUMPRODUCT(($D$2:$D$63>=36)*($D$2:$D$63<=40))

Tương tự các khoảng tuổi 41-45 và 46-50.

Công thức lấy 4 ký tự bên phải:

[QUOTE]=RIGHT(A1,4)/QUOTE]

Với A1 là ô chứa ký tự cần lấy.

Thân.

m212567
05-07-12, 03:20 PM
cho mình hỏi thêm tí Ở phần này:

Cho mình hỏi thêm tí: công thức tính độ tuổi chuẩn nhất là hàm nào vậy?
Mình tính thì có 2 cách nhưng có những dữ liệu nó bị lỗi
cách 1: YEAR(A6)
Cách 2: dùng hàm lấy 4 số cuối của ô, sau đó lấy 2012- kết quả= độ tuổi

Nếu có cách nào hay hơn, xin các pro chỉ giúp (có cách gì đó nữa nhưng nó ra giờ phía sau)

Thanks tất cả các pro đã qua tâm giúp đỡ