PDA

View Full Version : Tính tổng có điều kiện và không tính dòng ẩndnggiang
22-02-12, 11:16 AM
Các bác giúp em làm thế nào để tính tổng có điều kiện tuy nhiên không tính dòng ẩn được không. Nếu chỉ tính tổng không tính dòng ẩn thì có thể dùng Subtotal, tính tổng có điều kiện không thôi thì có nhiều cách. Nhưng muốn tính tổng có điều kiện và không tính dòng ẩn, thì em bế tắc quá-+*/

ndu96081631
22-02-12, 11:22 AM
Các bác giúp em làm thế nào để tính tổng có điều kiện tuy nhiên không tính dòng ẩn được không. Nếu chỉ tính tổng không tính dòng ẩn thì có thể dùng Subtotal, tính tổng có điều kiện không thôi thì có nhiều cách. Nhưng muốn tính tổng có điều kiện và không tính dòng ẩn, thì em bế tắc quá-+*/
- Làm được nếu có file
- Không làm được nếu chỉ có.. mô tả

dnggiang
22-02-12, 12:54 PM
- Làm được nếu có file
- Không làm được nếu chỉ có.. mô tả
Vâng, em đính kèm file mong bác chỉ giáo. Trong file đính kèm tổng không tính những ô tô màu xanh (bên điều kiện em đang để là 0 để dùng sumproduct tính tổng). Em muốn làm sao để tính tổng số lượng mà khi dùng Autofilter theo "Mã" thì những dòng ẩn không bị cộng đồng thời cũng chỉ tính tổng các ô bên cột "Điều kiện" là 1.
Mong bác chỉ giúp ạ!

ndu96081631
22-02-12, 01:52 PM
Vâng, em đính kèm file mong bác chỉ giáo. Trong file đính kèm tổng không tính những ô tô màu xanh (bên điều kiện em đang để là 0 để dùng sumproduct tính tổng). Em muốn làm sao để tính tổng số lượng mà khi dùng Autofilter theo "Mã" thì những dòng ẩn không bị cộng đồng thời cũng chỉ tính tổng các ô bên cột "Điều kiện" là 1.
Mong bác chỉ giúp ạ!

- Đặt 1 name tên là DL, tham chiếu đến vùng $A$3:$A$372
- Dùng công thức này để tính:

=SUMPRODUCT((SUBTOTAL(103,OFFSET(DL,ROW(INDIRECT("1:"&ROWS(DL)))-1,,1,)))*(OFFSET(DL,,2)>0)*(OFFSET(DL,,1)))

dnggiang
22-02-12, 03:43 PM
Cảm ơn anh. Em đã thử và kết quả ok, cho em hỏi chỗ

(SUBTOTAL(103,OFFSET(DL,ROW(INDIRECT("1:"&ROWS(DL)))-1,,1,))
Em chưa hiểu ý nghĩa công thức này thế nào? chỗ INDIRECT("1:"&ROWS(DL)) thì trả về tham chiếu thế nào ạ?

ndu96081631
22-02-12, 04:11 PM
Cảm ơn anh. Em đã thử và kết quả ok, cho em hỏi chỗ

(SUBTOTAL(103,OFFSET(DL,ROW(INDIRECT("1:"&ROWS(DL)))-1,,1,))
Em chưa hiểu ý nghĩa công thức này thế nào? chỗ INDIRECT("1:"&ROWS(DL)) thì trả về tham chiếu thế nào ạ?
Trả về kết quả là từng cell 1 tại cột A, thế thôi

dnggiang
22-02-12, 08:19 PM
Anh có thể giải thích rõ hơn giúp em đoạn công thức được không ạ?


(SUBTOTAL(103,OFFSET(DL,ROW(INDIRECT("1:"&ROWS(DL)))-1,,1,))

Em thật sự chưa hiểu được đoạn này!